Cod Fiscal 2018: Taxe si contributii platite de activitatile independente

Taxe si contributii sociale platite de persoanele fizice care desfasoara activitati economice independente  in anul 2018.

Articolul se refera la  veniturile care se vor obtine  in cursul anului 2018, de catre urmatoarele persoane care obtin venituri din activitati independente:

 • PFA – Persoana fizica autorizata,
 • II – Intreprindere individuala,
 • IF- Intreprindere Familiala,
 • PFI – Persoane Fizice Independente, 
 • Profesii Liberale
 • Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla.

Vineri, 10 Noiembrie 2017 s-a publicat in monitorul oficial ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Revolutia fiscala a intrat in vigoare in ciuda criticilor venite din toate sectoarele economiei. De altfel, persoanele fizice care desfasoara activitati independente au avut o revolutie fiscala si in 2016.

In opinia mea Codul Fiscal  din 2018 este mai avantajos pentru PFA decat cel din 2016 si 2017, deoarece  platile de contributii sunt limitate la salariul minim brut, iar obligatia de a le plati apare doar daca venitul obtinut in anul anterior depaseste 12 salarii  minime brute.

Era si mai bine daca guvernul aproba ceea ce s-a discutat timp de o luna de zile. Astfel, in proiectul de ordonanta se prevedea scutirea de la plata contributiei la pensie si la sanatate pentru persoanele angajate cu contract de munca. Aceasta prevedere a disparut pur si simplu din varianta publicata in Monitorul Oficial. Sa speram ca prevederea va fi reintrodusa in Parlament, desi aceasta masura ar avea un impact major asupra veniturilor bugetului de stat. Dar chiar si asa e bine!

Important! Prevederile de mai  jos sunt aplicabile veniturilor obtinute de la 1 Ianuarie 2018. Pentru veniturile obtinute ca PFA in cursul anului 2017, pentru care urmeaza sa depui declaratia 200 in 2018, te rog sa citesti acest articol.

Pe scurt, noutatile din Codul Fiscal 2018  sunt:

 • Baza de calcul a CAS se raporteaza la salariul minim brut pe economie, s-a eliminat raportarea la salariul mediu brut pe economie (care era o complicatie inutila pentru toti);
 • PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata CAS (contributie la pensie) daca au obtinut anul anterior un venit net mai mare decat 12 salarii brute pe economie (venit net de 22.800 lei in 2017);
 • Pentru contribuabilii obligati la plata CAS, baza minima de calcul este o valoare aleasa de catre ei, care nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie. Astfel, chiar daca ai un venit net de 5.000 lei pe luna platesti CAS la 1.900 lei, daca asa ai ales.
 • Procentul de contributie CAS este de 25%, care asigura stagiu complet de cotizare (s-a eliminat optiunea de a alege intre 10,5% si 26,3% asa cum a fost in 2017);
 • PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale sunt obligate la plata contributiei la sanatate – CASS daca venitul net obtinut in anul anterior este mai mai mare decat 12 salarii brute pe economie (22.800 lei in 2017) obtinut din activitati independente si venituri din alte surse;
 • Procentul de contributie CASS creste la 10%  de la 5,5% dar, atentie, se aplica la salariul minim brut pe economie nu la venitul net obtinut;
 • Cota de impozitare a venitului net (sau norma de venit) scade la 10%, de la 16%;
 • S-a introdus optiunea de a cotiza la sistemul public de pensii si  la fondul de asigurari de sanatate chiar daca venitul obtinut sau estimat a se obtine, este mai mic decat baza minima de calcul de la care contributiile devin obligatorii.
 • Se preconizeaza ca salariul minim brut pentru anul 2018 sa fie 1.900 lei (urmeaza a fi stabilit de Guvern). Toate calculele de mai jos le-am facut in baza acestei valori a salariului minim brut in anul 2018;

Observatie! Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial si este in vigoare dar poate suferi modifcari majore  la dezbaterile din Parlament. De aceea trebuie sa privim cu retinere aceste modificari, pana la varianta finala.

1.Contributia la asigurarile sociale, CAS – 25%:

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie la pensie-CAS, daca indeplinesc unul din urmatoarele criterii:

a)venitul net realizat in anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

Astfel, daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 1.900*12 luni=22.800 lei,  esti obligat sa contribui la sistemul public de pensie si sa depui declaratia 600 pana pe 31 Ianuarie 2018. Vei plati contributie de 25% din baza de calcul aleasa de tine, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.900 lei/luna.

Venitul net in 2017 se stabileste conform prevederilor Codului Fiscal 2017, ca diferenta intre venitul incasat in cursul anului din care se scad cheltuielile deductibile, exclusiv platile anticipate de contributii sociale (vezi cum te poate ajuta pachetul de contabilitate sa calculezi corect venitul net).

 b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel putin egal cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor contabilitatii in sistem real;

c)valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;

Daca norma de venit din 2018 (dupa aplicarea corectiilor), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia.

d) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile (cheltuielile deductibile sunt 40% din venitul brut), raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

Daca alegi ca baza de calcul 1.900 lei (ceea ce multi vor face) ti va calcula o contributie lunara de 25%*1.900 lei = 475 lei, pe care o vei plati trimestrial – 475*3= 1.425 lei.

Persoanele fizice obligate la plata contributiei depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, respectiv declaratia 600 care va avea alt format.

Important! In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia 600 se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contributia la pensie nu este obligatorie pentru:

 • Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri nete cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim de 22.800 lei. Aceste persoane nu au obligatia depunerii declaratiei 600 si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul in curs;
 • Contribuabilii al caror venit net lunar estimat nu depaseste valoarea salariului brut pe economie (1.900 lei pe luna/ 22.800 pe an), in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si/sau isi incep activitatea in cursul anului fiscal;
 • Contribuabilii impusi la norma de venit a caror valoarea lunara a normei, dupa aplicarea corectiilor (acolo unde este cazul)  este sub valoarea salariulului minim brut pe economie, adica  sub 1.900 lei in 2017.
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (deci pensionarii);
 • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii dar care achita contributii catre sisteme profesionale de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

2.Contributia la asigurarile sociale de sanatate, CASS – 10% :

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente ca PFA, PFI, II, IF, Profesiile liberale datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:

 • venituri nete din activitati independente,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din investitii,
 • venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri brute din alte surse, definite conform Codului Fiscal.

Incadrarea in plafonul anual de 12 salarii minime brute se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale din activitatile mentionate mai sus realizate in anul fiscal precedent.

Astfel, daca in anul 2017 ai obtinut  venituri cumulate mai mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la plata CASS in 2018.

Important! Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati independente este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

Astfel, chiar daca venitul net lunar este de 5000 lei, ti va calcula  CASS de 10%*1.900= 190 lei pe luna in 2018, pe care o vei plati trimestrial, suma fiind de 570 lei.

Noutate! Persoanele fizice obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar.

In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, din una sau mai multe surse de venit,  este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.  Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal.

3.Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

4. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente

 • 10% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile incasate si cheltuielile deductibile realizate in cursul anului fiscal, sau
 • 10% din norma de venit.

Concluzii:

 1. Contributiile se platesc  la salariul minim brut pe economie valabil in luna in care se calculeaza contributia, (la CAS poti alege o valoare mai mare);
 2. Ca PFA, sau alta forma de organizare a activitatii economice, vei plati contributie la pensie in 2018 daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 22.800 lei (12 luni * 1.900 lei pe luna);
 3. Ca PFA sau alta forma de organizare vei plati contributie la sanatate in 2018 daca in 2017 ai obtinut cumulat din mai multe surse venituri  brute  mai mari de 22.800 lei (12 luni * 1900 lei pe luna);
 4. Astfel, o persoana obligata la plata celor doua contributii va plati, oricat de mare este venitul net obtinut, cel putin:
 • CAS 1.900*25%= 475 lei lunar, trimestrial = 1.425 lei, anual = 5.700 lei
 • CASS 1.900*10% = 190 lei lunar , trimestrial = 570 lei anual = 2.280 lei
 • Impozit de 10% din venitul net estimat platit anticipat in cursul anului 2018, respectiv din venitul net obtinut la definitivare care se va face dupa depunerea declaratiei 200 in anul 2019. Sau impozit de 10% din norma de venit.

Concluzii generale:

 1. Esti ajutat sa cresti: Pana la 22.800 lei venituri anuale nu platesti contributii sociale ci doar impozit de 10% pe venitul net obtinut;
 2. Desi procentele de contributii  ajung la 35% si pare mult, acestea se calculeaza la salariul minim brut pe economie  si cu cat ai un venit net mai mare cu atat scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;
 3. Microintreprinderea nu mai este o optiune, motivele fiind:  (a) pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie sa platesti cel putin aceleasi contributii ca la PFA, (b)  platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat,  (c) platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate folosit de tine), (d) platesti contabil lunar/trimestrial – la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine singur contabilitatea, (e) platesti 10% sanatate la dividende chiar daca esti salariat- cu conditia ca veniturile tale din dividnede si alte surse sa fie mai mari de 12 salarii brute pe economie.

Observatie! Contributiile platite la bugetele de asigurari sociale nu sunt taxe deoarece iti dau dreptul de a obtine o contraprestatie din partea statului: pensie dupa implinirea stagiului minim de cotizare (de 15 ani) in cazul CAS, respectiv de a beneficia gratuit de servicii publice de sanatate in cazul CASS, sau de a obtine indemnizatie pentru concendiul de crestere a copilului si altele.

Daca ai nelamuriri, intrebari sau ai observatii, te rog sa-mi lasi un comentariu mai jos. Multumesc!

Daca ai nevoie de ajutor, Pachetul de Contabilitate te ajuta sa stabilesti precis cheltuielile deductibile si nedeductibile realizate in anul 2017 si sa vezi daca esti obligat la plata contributiei la pensie si la sanatate in 2018. Apasă pentru detalii!

ghid completare declaratii pfa

Are inclus un exemplu practic de contabilitate cu toate inregistrarile si declaratiile completate pentru anul 2017. Primesti Bonus 1 an de actualizari ca sa fii la curent cu toate modificarile codului fiscal. Apasa pentru detalii!

, , , , , , ,

37 Responses to Cod Fiscal 2018: Taxe si contributii platite de activitatile independente

 1. Madalina 22/11/2017 at 22:15 #

  Sunt medic . Vreau sa mi deschid propria afacere. Ce e mai convenabil : cmi sau srl?

 2. cristi 22/11/2017 at 11:06 #

  Daca deschid un PFA pe norme de venit si apoi il inchid peste 3 luni, ce impozit, CAS si CASS platesc daca venitul obtinut in cele 3 luni este mai mic de 22800 lei?
  1 Toate la nivelul normei de venit anuale?
  2 Toate la nivelul venitului net obtinut?
  3 Impozit la nivel norma anuala si contributii zero (dat fiind ca nu depasesc 22800 lei)?
  4 Impozit la nivelul venitului net obtinut si contributii zero (dat fiind ca nu depasesc 22800 lei)?
  5 Alta?

  Multumesc

 3. delia 22/11/2017 at 09:20 #

  Buna ziua! Imi puteti spune va rog ce inseamna mai exact “cumulat din mai multe surse venituri brute mai mici de 22.800 lei” pentru scutirea de CASS? Daca sunt salariat si am si PFA, sursele de venituri cumulate includ si salariul?

  Multumesc

 4. Leo 22/11/2017 at 01:15 #

  Buna ziua. Doresc sa-mi infiintez un PFA luna aceasta/la inceputul lunii decembrie. Eu sunt angajat deja, PFA il voi infiinta pentru un venit extra. Intrand in anul 2018 eu voi mai plati CAS si CASS tot anul 2018 pentru acest PFA? Daca infiintez PFA-ul chiar la inceputul anului 2018 tot voi plati aceste contributii sociale?
  Mentionez ca e foarte posibil ca sa nu castig prin acest PFA lunar 1900 lei si platind aceste contributii nu m-ar avantaja.. Din tot ce-am cautat pana acum, n-am gasit informatii pentru infiintarea unui nou PFA raportat la noile modificari ce vor aparea din 1 ianuarie 2018.
  Din ce am inteles, cred ca ar trebui sa platesc tot anul 2018 aceste contributii, si din 2019 s-ar deduce daca profitul din PFA ar fi mai mic decat 12 salarii minime. Daca declar la infiintare un profit mai mic decat cele 12 salarii minime as putea sa nu mai platesc aceste contributii?
  Sunt confuz..Poate puteti dvs. sa ma lamuriti.

  Va multumesc anticipat!

 5. Eli 21/11/2017 at 21:20 #

  Buna seara
  Sunt salariat dar si profesie liberala (PFI) si inteleg ca nu voi plati CAS si CASS, pentru ca nu am acumulat in 2017 venituri care sa depaseasca 1900×12. Dar daca depaseam, le plateam chiar daca sunt si salariat cu norma intreaga? Multumesc frumos pentru orice informatie

 6. Razvan Apetroaei 21/11/2017 at 11:34 #

  Buna ziua

  Eu “ma ocup” doua PFA-uri (ma ocup de acte, formalitatile fiscale, etc).. al meu si al tatalui meu

  Tatal meu are un PFA cod caen 4532 – norma venit 15.000 lei. Este si angajat cu norma intreaga in alta parte.

  In anul 2017, in registrul incasari – plati a realizat venituri de 210.000 lei. (nu am raportat nicaieri, fiind norma de venit, pastrez aceste documente doar ca sa demonstrez ca nu a obtinut venituri care impun trecerea de la neplatitor tva la platitor)

  este putin probabil sa creasca norma in 2018 la 22.800 (in ultimii3 ani norma a crescut cu 1000 lei anual).. daca nu va creste:

  Va platit CAS si CASS in 2018 ? din explicatiile dvs am dedus ca NU (norma e mai mica de 22.800 . Ceea ce nu am inteles exact daca veniturile din 2017 afecteaza acest lucru – fiind totusi norma de venit..)- bineteles conform informatiilor existente la 21.11.17

  Cu PFA-ul meu am sa revin intr-un post viitor.. e mai incurcat (norme multiple de venit)

  P.S. – Felicitatri pentru articol, este cel mai clar si bine documentat pe care l-am gasit.. si am cautat un pic 🙂

 7. Anonim 18/11/2017 at 23:14 #

  SRL-ul cum v-a fi?

  • Constantin 20/11/2017 at 17:35 #

   Buna seara. Asteptam legea finala in Parlament si o sa fac un calcul comparativ. Se pare ca vor sa scoata impozitul de 1%.

 8. Vesa Aurel 18/11/2017 at 20:40 #

  Pfa, pensionar: pensia se cumuleaza cu venitul net, pentru stabilirea Cass-ului?
  Exemplu:
  Venit net 2017= 8.000 lei
  Pensie =1750 lei
  In 2018 pensia se cumuleaza cu venitul net pentru a se stabili CASS ul ?,Adica ;
  Pensie ……….21.000 lei/an
  Venit net……..8.000 lei/an
  Total……………28.000 lei/an, ar veni venit net cumulat: 2333 lei/luna > 1900
  Sau va fi 10% din 8000, estimat sa zicem…

  • Constantin 20/11/2017 at 17:34 #

   Buna ziua! Pentru obligatia ls plata CASS baza de calcul minima nu se cumuleaza cu veniturile din pensie sau din salarii. Se iau in calcul veniturile descrise in lista de mai sus.

 9. Daniel 18/11/2017 at 01:54 #

  Daca in 2017 ca pfa am platit contributii si taxe dupa norma de venit care era in valoare de 19600 pentru anul 2018 voi avea de platit CAS si CASS ? Se mentioneaza mai sus ca se vor plati CAS si CASS doar daca suma depaseste 12 salarii minime adica 1900×12=22800.

  • Constantin 20/11/2017 at 17:31 #

   Buna ziua. Trebuie sa asteptati norma de venit din 2018 care se va compara cu salariul minim brut anual din 2018 (propus 1900 de lei inmultit cu 12 luni).

 10. Anonim 17/11/2017 at 08:01 #

  Bună ziua. Care sunt obligațiile angajaților din2018?

  • Constantin 20/11/2017 at 17:23 #

   Buna ziua! 10% CASS, 25% CAS, calculate la salriul minim brut. 10% impozit pe venit net (egal cu salariul brut minus contributii minus deducerea personala)

 11. Renata 16/11/2017 at 00:53 #

  Bună seara!

  Doresc un calcul al contribuțiilor pentru 2017 pt. PFA cu următoarele date:
  -venit brut: 10.000 RON
  -cheltuieli deductibile: 0
  Mulțumesc!

  • Constantin 20/11/2017 at 17:21 #

   Buna ziua! Nu am date suficiente. Platiti CAS in 2017? CASS este cel putin 5,5% din salariul minim brut =1450*5,5%=80 lei pe luna care e chaltuiala deductibila (revine in sarcina ANAF de deduce din venitul obtinut). La rest aplicati 16% si obtineti venitul net respectiv impozitul pe venit.

 12. Madalina 15/11/2017 at 23:13 #

  Buna ziua! In ceea ce priveste CASS-ul, va rog, se plateste minim 190 lei pe luna indiferent de venitul net al PFA?? Pana acum era un procent anume din profit.

  • Constantin 20/11/2017 at 17:16 #

   Buna ziua! Pana acum era CASS era 5,5% din venitul net dar nu mai putin de 5,5% din salriul minim brut pe tara. Deci plateai CASS chiar daca erai in pierdere. Din 2018 este 10% din salariul minim brut daca esti obligat la plata lui – adica daca ai obtinut un venit net mai mare decat 12 salarii brute pe economie in 2017 sau estimezi mai mult de atat in 2018.

 13. Virgil 15/11/2017 at 21:34 #

  e o chestie confuza…
  pentru plata CAS e clar se plateste pentru venitul net, adica pentru diferenta dintre incasari si cheltuieli…
  dar pentru plata CASS se ia in calcul venitul brut? adica toate incasarile? sau diferenta intre incasari si cheltuieli neimpozitata ? mi se pare o ineptie sa se plateasca CASS la cifra de afaceri…pana acum s-a platit 5.5% la venitul net (diferenta dintre incasari si plati).

  • Constantin 20/11/2017 at 17:11 #

   Buna ziua. Baza de calcul este si la CAS si la CASS salariul minim brut. Pentru stabilirea obligatiei de a plati se ia in calcul venitul net obtinut, sau estimat, sau norma de venit. La CASS pentru obligatie se iau in calcul si alte tipuri de venituri, brute si nete.

 14. Melania Albu 15/11/2017 at 18:24 #

  Buna seara. Sunt PFA si am angajata o femeie de serviciu cu part time, 2 ore / zi. In prezent salariul brut este de 363 lei iar netul de 302 lei. Contriburiile totale sunt de 372 lei lunar. As dori sa-mi spuneti cu cat va trebui sa-i maresc salariul brut in 2018 pentru a putea lua in mana tot 302 lei. Imi cer scuze pentru deranj si astept raspunsul dumneavoastra. Succes in activitate.

  • Constantin 20/11/2017 at 16:50 #

   Buna ziua! Daca nu stiti, incepand cu 1 August 2017 la salariile part-time contributiile angajatorului se platesc la salariul cu norma intreaga – 1450 in 2017. Odata cu modificare codului fiscal cresc foarte mult taxele pe care le platiti, pentru ca se va calcula 35% din salariul minim brut chiar daca aveti un contract de munca pe 2 ore cu angajatul dvs. Deci 35%*1900 lei = 665 lei. Desigur e o masura aberanta. Practic nu stim inca cum sa calculam salariul brut la part time.

 15. Anonim 15/11/2017 at 15:46 #

  Buna , oare reducerea normei de venit la 50% pentru ca esti si angajat ramane valabila si pentru 2018?

 16. Roxana Scintee 15/11/2017 at 13:46 #

  Buna ziua,
  Ma aflu in situatia urmatoare: Doresc sa imi deschid II incepand cu data de 1 Decembrie 2017 si nu imi este clar ce contributii ( ca si procent din ianuarie 2018) voi achita catre stat. Mentionez ca venitul brut incepand cu data de 1 Decembrie 2017 va fi aproximativ 2000 Ron lunar iar in 2017 am avut venit ca si angajat de aproximativ 1400 Ron. Sper ca am fost suficient de clara.

  Multumesc si astept un raspuns din partea dvs.!

 17. Robert 15/11/2017 at 12:59 #

  In cepand cu 2018, ce se intampla sau ce trebuie sa face cei care tin activitati independente active la anaf dar cu zero sume (prin declaratiile 220 si 200 pe care le depun pe zero)? Daca mentin vechile obiceiuri anaf ii va impozita cu 35% la minimul de 22800 lei?

 18. Turneanu Mihai 15/11/2017 at 12:02 #

  Buna ziua.
  As vrea sa imi confirmati daca am inteles bine faptul ca la CAS (contributia de asigurari sociale) impozitul este de 25 % din baza, dar se poate opta pentru 25 % din salariul minim brut care de 1900 RON, si acest lucru se va indica in declaratia 600 care trebuie depusa pana la 31.01.2018?

  Multumesc anticipat.

 19. Cristian Chivu 15/11/2017 at 10:01 #

  Bună ziua !

  Doresc un calcul estimativ al contribuțiilor pentru 2017 pt. PFA cu următoarele date:
  – venit brut 35000
  -cheltuieli deductibile 8000.
  Sunt pensionar.
  Vă mulțumesc !

  • Constantin 15/11/2017 at 18:14 #

   Buna ziua! Pentru veniturile obtinute in 2017 se aplica actualul cod fiscal din 2017. Deci:
   Venit net obtinut in anul 2017: 35.000-8.000=27.000 lei
   CAS-pensie: Nu platiti pentru ca sunteti pensionar, dar daca nu ati fi fost pensionar ati fi platit 26,3% (sau 10,5%) din 27.000 lei =7.101 lei.
   CASS-sanatate: 5,5% * 27.000 lei = 1.485 lei
   Impozit pe venitul net = (27.000-1.485)*16%= 4.082 lei; (27.000-1.485-7.101 lei)*16%=2.946 lei daca nu ati fi fost pensionar.
   Sa presupunem ca in 2018 aveti aceeasi situatie si salariul minim brut este 1.900 lei. Cf ordonantei care modifica codul fiscal (sa speram ca nu se modifica in Parlament), care intra in vigoare la 1 Ianuarie 2018 situatia dvs fiscala este urmatoarea pentru 2018 :
   – in continuare nu platiti CAS pentru ca sunteti pensionar, dar daca nu ati fi fost pensionar ati fi platit 25% din 22.800 lei = 5.700 lei.
   – CASS pentru ca in 2017 ati obtinut un venit brut mai mare de 22.800 lei sunteti obligat la plata CASS, respectiv 10% din 22.800 lei = 2.280 lei
   – impozit pe venitul net 2018 = (27.000-2.280)*16%=2.472 lei; (27.000-2.280-5.700 lei)*10%=1.902 lei lei daca nu ati fi fost pensionar.
   Comparatie 2017 vs 2018
   Total Taxe ca pensionar 1.945+2.946=4.431 lei vs 2.280+2.472=4.752 lei rezulta un plus de taxe de 321 lei in 2018
   Total taxe ca ne-pensionar 1.945+2.946+7.101=11.532 lei vs 2.280+2.472+5.700=10.452 lei rezulta o reducere de taxe de 1.080 lei in 2018

   • Cristian Chivu 15/11/2017 at 21:51 #

    Vă rog să mă corectați dacă greșesc:

    Comparatie 2017 vs 2018
    Total taxe în 2017 ca Pensionar
    1.485(CASS-sanatate: 5,5% * 27.000 lei)+4082(Impozit pe venitul net = (27.000-1.485)*16%)=5567

    Total taxe în 2018 ca Pensionar
    2280(10% din 22.800 lei)+2472 (impozit pe venitul net 2018 = (27.000-2.280)*16%) =4752

    Întrebare: 16% din 2018 este de fapt (în calculele dvs. ) 10% ???

    Și atunci pentru 2018 ca pensionar:
    2017 5567-
    2018 4752
    + 815 lei în 2018

    Aștept răspunsul dvs.

    Mulțumesc anticipat!

    • Constantin 20/11/2017 at 17:14 #

     Buna ziua. Din 2018 impozitul pentru venitul net este 10% (se calculeaza la veniturile din 2018).

 20. Viorel 15/11/2017 at 00:06 #

  Vreau sa imi fac o forma juridica doar ca venitul in urma activitatii este mica si deloc constanta, din cate inteleg, platesti foarte mult doar ca ai o forma juridica. Ce pot face, sau, mai are rost sa ma complic? …mici producatori sau intreprinzatori mai au o sansa?

  • Constantin 15/11/2017 at 17:11 #

   Buna ziua. Daca citi bine articolul de mai sus, codul fiscal din 2018 va avantajeaza. Astfel pana la venituri de 1900 lei pe luna nu platiti nici pensie si nici sanatate ci doar 10% la venitul net obtinut pe an (venituri incasate-chletuieli platite).

 21. Dahalean Andreea 14/11/2017 at 22:39 #

  Buna seara! In prezent sunt scutita de plata impozitului pe venit la PFA in sistem real datorita incadrarii in grad accentuat de handicap. Exiata vreo modificare in acest sens ?

  • Constantin 15/11/2017 at 17:09 #

   Buna ziua! Nu s-a modificat nimic la situatia dvs.

 22. Corina Mihailescu 14/11/2017 at 21:30 #

  Buna seara, CAS si CASS sunt cheltuieli deductibile pentru PFA?

  • Constantin 15/11/2017 at 17:08 #

   Buna ziua! Sunt deductibile la calculul impozitului pe venitului net obtinut din activitati independente.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Cod fiscal 2018 - o luam de la capat? | Ghid PFA - 15/11/2017

  […] Pentru varianta finala a codului fiscal 2018, aprobata prin lege, cititi acest articol. […]

Scrie mesajul tau aici:

%d blogeri au apreciat: