Recalcularea si definitivarea contributiilor sociale

Recalcularea contributiilor sociale incepand cu 2021

Pentru o contabilitate corectă și un calcul rapid al obligațiilor fiscale, folosește  Contapp – program de facturare și contabilitate în partidă simplă – Deschide cont!

La inceputul anului 2021, codul fiscal a fost actualizat prin legea 296/21.12.2020 care anuleaza partial recalcularea contributiilor sociale.

1.Se abroga prevederea care permitea recalcularea contributiilor sociale de sanatate – CASS in cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal incep activitatea, intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea in cursul anului, (se abroga aliniatele 12-14 de la art. 174 din codul fiscal).

In consecinta, contribuabilii  nu mai recalculeaza CASS datorata pe numarul de luni in care au fost desfasurat activitate si vor datora contributii in functie de venitul net obtinut raportat la plafonul de 12 salarii minime pe economie. Astfel, daca venitul net este mai mare de 12 salarii minime pe economie, se plateste CASS la baza de calcul de 12 salarii, indiferent de perioada de activitate.

2.In ceea ce priveste CAS, se elimina posibilitate recalcularii in cazul in care activitatea este suspendata in cursul anului. Se permite recalcularea pentru cei care incep in cursul anului si pentru cei care intra in categorie persoanelor exceptate de plata CAS – devin pensionari de exemplu.

In continuare, este permisa recalcularea CAS, pentru persoanele care incep activitatea in cursul anului fiscal, pentru lunile ramase pana la sfarsitul anului.

Conform normelor de aplicare ale codului fiscal:

(4) Persoanele fizice care încep să desfășoare o activitate independentă sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală în cursul anului verifică încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 148 alin. (2), corespunzător numărului de luni de activitate. Plafonul luat în calcul se stabilește proporțional cu numărul lunilor de activitate rămase până la sfârșitul anului. În situația în care veniturile nete cumulate estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt cel puțin egale cu plafonul recalculat, persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale pe care o determină conform art. 151 alin. (13) din Codul fiscal.

(5) Același tratament se aplică și pentru situația în care, în cursul anului, persoanele fizice se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit art. 150 din Codul fiscal, își suspendă temporar activitatea sau își încetează activitatea, potrivit legislației în materie. În acest caz, contribuția nu se datorează începând cu luna în care intervine modificarea.

Exemplu:

Plafonul de 12 salarii valabil pentru anul 2021 = 2.300 x 12 = 27.600 lei.

PFA norma de venit, (CAEN 4520 reparatii auto). Norma de venit este 35.000 lei/an. In declaratia unica pentru 2021 apar urmatoarele obligatii:

 • Impozit – 3500,
 • CAS – 6900,
 • CASS – 2760.

PFA se suspenda la 31.08.2021. Norma de venit ajustata la 8 luni (243 zile de activitate) este 35.000 / 365 x 243 = 23.301 lei.

PFA depune declaratia unica rectificativa in 30 de zile de la suspendare si recalculeaza obligatiile de plata astfel:

 • Impozit – 23.301 x 10 % = 2.330 lei;
 • CAS – 0 lei, 23.301 lei este mai mic decat 27.600 lei;
 • CASS – 0 lei, 23.301 lei este mai mic decat 27.600 lei;

Se procedeaza asemanator si in cazul activitatilor impuse in sistem real. Suplimentar, acestea depun si declaratia unica in 2022, completata la capitolul 1, pentru definitivarea impozitului si contributiilor sociale din 2020.

Baza legala, art. 151 (15) „Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art.148 alin. (1) își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declarației prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art 122.”

Mai multe exemple si studii de caz gasesti in ghidul de mai jos.

Recalcularea contributiilor sociale 2018-2020

Recalcularea contributiilor sociale pentru activitati care se desfasoara (sau venituri care se obtin) pe o perioada mai scurta decat anul fiscal.

Persoanele fizice care obtin venituri peste plafonul de 12 salarii minime pe economie datoreaza contributii sociale calculate la nivelul plafonului de 12 salarii minime pe economie indiferent de perioada in care si-au desfasurat activitatea in cursul anului; cf art 148 (1) si respectiv art. 170 (1)?

sau

Persoanele fizice datoreaza contributii sociale in raport cu perioada in care au obtinut venituri (sau nu sunt in categoria persoanelor exceptate de la plata contritbutiilor sociale), si calculeaza contributiile la plafonul recalculat; cf art. 151 aliniat (10)- (14) si art. 174 aliniat (10) – (14)?

Intra in aceasta categorie persoanele care:

 • incep activitatea sau incep sa realizeze de venituri in cursul anului;
 • radiaza sau suspenda activitatea in cursul anului;
 • nu mai fac parte din categoria celor care datoreaza contributii sociale;

In Martie 2018 a fost reglementata autoimpunerea si metoda actuala de calcul a contributiilor sociale, fiind a 3-a modificare din ultimii 2 ani la acea data.

Introducerea plafonului s-a considerat un pas mic, inainte, pentru apropierea reglementarilor fiscale locale de cele in vigoare in tarile dezvoltate. In Introducerea plafonului pentru calculul contributiilor s-a considerat un pas mic, dar inainte, pentru apropierea reglementarilor fiscale romanesti de cele in vigoare in tarile dezvoltate. In aceste tari, impozitul si contributiile sociale se datoreaza daca persoana fizica realizeaza un venit care depaseste un anumit prag. Sub acest prag/plafon nu se datoreaza contributii sociale si/sau impozit.

Pentru Romania acest prag a fost stabilit la nivelul de 12 salarii minime pe economie, calculat pentru fiecare an:

 • Pentru 2018 : 1.900 x 12 = 22. 800 lei;
 • Pentru 2019 : 2.080 x 12 = 24. 960 lei;
 • Pentru 2020 : 2.230 x 12 = 26.760 lei;

Conform codului fiscal intrat in vigoare prin ordonanta nr 18 din 25 Martie 2018, persoanele fizice care realizeaza venituri, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributii de asigurari sociale daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

In ceea ce priveste Contributia de asigurari sociale – CAS

Art 148. (1) Persoanele fizice care realizează venituri din activitățile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 120.

In ceea ce priveste Contributia de asigurari se sanatate – CASS

Art 170. (1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzută la art. 120.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente, (se datoreaza CAS si CASS);
 • venitul brut din contractele de activitati sportive, (se datoreaza CAS si CASS);
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real; (se datoreaza CAS si CASS);
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, (se datoreaza CASS);
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, (se datoreaza CASS);
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018, (se datoreaza CASS);
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, (se datoreaza CASS);
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse, (se datoreaza CASS);

Raportat la problema ridicata in primul paragraf situatia este simpla pentru cei care functioneaza/obtin venituri pe tot parcursul anului. In acest caz, daca venitul realizat este peste plafon, se datoreaza CAS si CASS calculate la plafonul de 12 salarii. Daca venitul este sub plafon, CAS si CASS nu sunt obligtorii, dar contribuabilul poate opta pentru plata lor.

Cum procedam cand incepem sau incetam realizarea de venituri in cursul anului?

I. Plafonul este anual, nu conteaza perioada de activitate

Nu conteaza pe ce perioada obtii venituri, o luna sau 8 sau 10 luni, daca venitul estimat/realizat este peste plafonul de 12 salarii platesti contributii; daca venitul este sub plafon, nu platesti contributii.

In aceasta categorie intra veniturile cu retinere la sursa. Desi nu este specificat in condul fiscal acest principiu se aplica si pentru venituri din investitii, sau pentru veniturile din alte surse.

II. Plafon recalculat pentru activitati care incep sau inceteaza in cursul anului

Ceilalti contribuabilii recalculeaza plafonul pentru perioada in care obtine venituri si stabilesc contributiile sociale sociale in raport cu acest plafon recalculat.

Recalcularea venitului estimat este obligatorie pentru activitatile care incep un cursul anului cu exceptia contribuabililor pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

Recalcularea venitului realizat se realizeaza doar pentru activitatile care se suspenda sau inceteaza in cursul anului.

Clarificare

Plafonul recalculat este egal cu numarul de luni de activitate inmultit cu salariul minim pe economie. Se considera prima luna, luna in care se depune declaratia unica (in termen de maxim 30 de zile de la infiintare/data contractului/incasarea de venituri).

Exemplu: o PFA care a inceput activitatea in luna august 2019, plafonul recalculat este egal cu: 5 luni x 2.080 = 10.400 lei.

Recalcularea contributiilor este stabilita in Codul fiscal la art 151 si art 174.

In ceea ce priveste Contributia de asigurari sociale – CAS

Art 151. (10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligați să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului și să declare venitul ales pentru care datorează contribuția. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

(12) Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea potrivit legislației în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația prevăzută la alin. (3) și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.

(13) Recalcularea contribuției se efectuează, după cum urmează:

a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;

b) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);

c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);

d) determinarea contribuției datorată recalculată prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138 asupra venitului ales prevăzut la lit. c).

(14) În situația în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuția de asigurări sociale.

Avem același prevederi si

In ceea ce priveste Contributia de asigurari se sanatate – CASS

Art 174. (10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este cel în vigoare la data depunerii declarației.

(12) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația prevăzută la alin. (3) și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.

(13) Recalcularea contribuției se efectuează, astfel:

a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 170 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;

b) rectificarea bazei anuale de calcul raportată la numărul lunilor de activitate;

c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);

d) determinarea contribuției datorate, recalculată prin aplicarea cotei prevăzută la art. 156 asupra bazei de calcul determinată la lit. b).

(14) În situația în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Definitivarea contributiilor sociale

Conform codului fiscal, in situatia in care s-a estimat sub plafonul de 12 salarii iar venitul realizat este peste plafonul de 12 salarii, se datoreaza contributii sociale calculate la baza de calcul de 12 salarii, nu conteaza perioada in care s-a obtinut venituri;

In ceea ce priveste Contributia de asigurari sociale – CAS Art. 151 (17) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120, acestea datorează contribuția de asigurări sociale și au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale. În declarație se completează venitul ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

si

In ceea ce priveste Contributia de asigurari se sanatate – CASS Art 174. (17) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe țară și au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Observatie!

Conform prevederilor de mai sus:

 • daca o persoana fizica a inceput sa obtina venituri in cursul anului si a estimat aceste venituri sub plafonul de 12 salarii, dar venitul realizat depaseste plafonul de 12 salarii minime pe economie, datoreaza contributii sociale la plafonul intreg, de 12 salarii, nu la plafonul recalculat.
 • daca aceeasi persoana fizica estimeaza si realizeaza peste plafonul de 12 salarii atunci nu se incadreaza la  art. 151 (17) si nici la art. 174 (17). Aceasta persoana plateste contributii la nivelul plafonului recalculat din declaratia de venit estimat.

Stabilirea din oficiu a contributiilor sociale

In Septembrie 2019 s-a publicat ORDINUL Nr. 2547/2019 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate.

 • Acest ordin face referire doar la persoanele care au estimat sub plafonul de 12 salarii si au realizat peste plafonul de 12 salarii si nu si-au indeplinit obligatiile declarative pentru plata integrala a contributiilor sociale. Nu se face referire nici la momentul inceperii activitatii.
 • Ordinul nu face nicio referire la persoanele care au estimat la inceputul activitatii venituri sub plafonul recalculat (mai mic de 12 luni), si au realizat peste plafonul recalculat, dar sub plafonul de 12 salarii.

Plafon intreg sau plafon recalculat?

In normele metodologice de aplicare a Codului fiscal:

Conform Normelor metodologice pentru activitatile care incep sau inceteaza in cursul anului, plafonul care se ia in calcul este plafonul recalculat pentru lunile de activitate si nu plafonul de 12 salarii minime brute pe economie, chiar daca estimam peste plafonul de 12 salarii.

In ceea ce priveste Contributia de asigurari sociale – CAS (2) Contribuția de asigurări sociale se datorează de către persoanele fizice care estimează că vor realiza în anul în curs venituri nete cumulate, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară. Persoanele fizice care estimează pentru anul în curs venituri nete cumulate sub nivelul de 12 salarii de bază minime brute pe țară nu datorează contribuția, dar pot opta pentru plata acesteia.

Pe de alta parte in situatia in care incepem activitatea in cursul anului:

In ceea ce priveste Contributia de asigurari sociale – CAS

(4) Persoanele fizice care încep să desfășoare o activitate independentă sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală în cursul anului verifică încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 148 alin. (2), corespunzător numărului de luni de activitate. Plafonul luat în calcul se stabilește proporțional cu numărul lunilor de activitate rămase până la sfârșitul anului. În situația în care veniturile nete cumulate estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt cel puțin egale cu plafonul recalculat, persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale pe care o determină conform art. 151 alin. (13) din Codul fiscal.

(5) Același tratament se aplică și pentru situația în care, în cursul anului, persoanele fizice se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit art. 150 din Codul fiscal, își suspendă temporar activitatea sau își încetează activitatea, potrivit legislației în materie. În acest caz, contribuția nu se datorează începând cu luna în care intervine modificarea.

(6) Dacă, în baza unui contract aflat în derulare, persoana fizică ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuției dobândește, în cursul anului, calitatea de salariat/pensionar, aceasta nu mai datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală realizate în luna în care a dobândit această calitate. În această situație plătitorul de venit va proceda la recalcularea contribuției datorate potrivit prevederilor art. 151 alin. (13) din Codul fiscal.

In ceea ce priveste Contributia de asigurari se sanatate – CASS

4) Persoanele fizice care, în cursul anului, încep o activitate independentă sau încep să realizeze venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c) – h) verifică încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 170 alin. (2), corespunzător numărului de luni de activitate. Plafonul luat în calcul se stabilește proporțional cu numărul lunilor de activitate rămase până la sfârșitul anului. În situația în care veniturile nete cumulate estimate a se realiza până la sfârșitul anului se încadrează în plafonul recalculat, persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pe care o determină conform art. 174 alin. (13) din Codul fiscal.

(5) Același tratament se aplică și pentru situația în care, în cursul anului, persoanele fizice se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției potrivit art. 154 din Codul fiscal, își suspendă temporar activitatea sau încetează activitatea, potrivit legislației în materie. În acest caz, contribuția nu se datorează începând cu luna în care intervine modificarea.

(6) Dacă în baza unui contract aflat în derulare, persoana fizică ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuției dobândește, în cursul anului, calitatea de salariat/pensionar, aceasta nu mai datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală realizate în luna în care a dobândit această calitate. În această situație plătitorul de venit va proceda la recalcularea contribuției datorate potrivit prevederilor art. 174 alin. (13) din Codul fiscal.

Exemplele date in codul fiscal, la normele metodologice, sustin recalcularea contributiilor pe perioada de activitate (sub 12 luni) fara a face referire la plafonul anual sau la definitivare.

Exemple din Codul fiscal: Exemplul 2

O persoană fizică începe în data de 1 august 2018 să desfășoare o activitate independentă (traducător) și estimează un venit net de 30.000 lei.

Până la data de 1 septembrie depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și își stabilește contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul 2018 după cum urmează:

a) stabilirea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, corespunzător numărului de luni de activitate: 22.800 lei: 12 luni x 5 luni de activitate = 9.500 lei

b) încadrarea venitului net estimat pentru lunile de activitate până la sfârșitul anului în plafonul stabilit la lit. a): Întrucât suma de 30.000 lei este mai mare decât plafonul recalculat de 9.500 lei persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale.

c) alegerea venitului ca bază de calcul al contribuției care nu poate fi mai mic decât plafonul recalculat de 9.500 lei. Persoana fizică a ales ca bază de calcul al contribuției un venit de 10.000 lei.

d) determinarea contribuției datorate 10.000 lei x 25% = 2.500 lei

Observatie 1. Daca estimam peste plafonul de 12 salarii de ce nu se aplica art. 148. aliniat 1? De ce recalculam pe cele 4 luni de activitate si platim CAS la plafonul recalculat?

Exemplul 3

O persoană fizică încheie un contract cu o publicație, pentru realizarea unor articole jurnalistice. Contractul este încheiat începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 1 an și trei luni. Valoarea contractului este de 90.000 lei. Plata se efectuează, lunar, pe parcursul derulării contractului, în tranșe egale de 6.000 lei, astfel încât venitul brut estimat pentru anul 2018 este de 72.000 lei.

Venitul net estimat pentru anul 2018 este de 43.200 lei. Întrucât venitul net estimat este mai mare decât plafonul de 22.800 lei, persoana fizică datorează contribuția.

Prin contract, persoana fizică stabilește cu beneficiarul lucrării ca acesta să calculeze, să rețină, să declare și să plătească contribuția datorată, la un venit ales de 23.000 lei.

Având în vedere că plata se efectuează lunar, plătitorul de venit are obligația ca lunar să rețină la sursă contribuția datorată în sumă de 479 lei.

Pe data de 31 august 2018 contractul încetează.

Venitul net realizat aferent perioadei în care contractul s-a aflat în derulare este de 28.800 lei. Până la această dată contribuția achitată a fost de 3.832 lei (479 lei x 8 luni de activitate).

Plătitorul de venit procedează după cum urmează:

a) recalculează plafonul anual corespunzător numărului de luni de activitate, astfel: 22.800 lei : 12 luni x 8 luni de activitate = 15.200 lei.

b) se constată că venitul net realizat aferent perioadei de activitate, de 28.800 lei, este mai mare decât plafonul recalculat de 15.200 lei, persoana fizică datorează contribuția.

c) persoana fizică are posibilitatea să păstreze valoarea venitului ales sau o poate modifica, dar nu sub nivelul plafonului stabilit la lit. a) de 15.200 lei.

– persoana fizică alege să micșoreze valoarea venitului ales la suma de 16.000 lei.

d) determinarea contribuției datorate, recalculate:

16.000 lei x 25% = 4.000 lei, respectiv 500 lei/lună (4.000 lei : 8 luni de activitate).

Rezultă că persoana fizică mai are de plată suma de 168 lei (4.000 lei – 3.832 lei). Contribuția va fi reținută de către plătitor odată cu ultima plată efectuată către persoana fizică.

Observatie 2. Aceeasi situatie ca la exemplul 2, depasim plafonul de 12 salarii dar nu se aplica art. 148. aliniat 1? De ce recalculam pe cele 7 luni de activitate si platim CAS la plafonul recalculat? Mai mult, in acest exemplu avem venit realizat si nu estimat. Cum se aplica in acest caz art. 151 sau art. 171 aliniat 17?

Aceeleasi reglementari si exemple sunt date si in cazul Contributiei de asigurari sociale de sanatate – CASS.

Exemple din Codul fiscal: Exemplul 2 – CASS

O persoană fizică începe în data de 1 august 2018 să desfășoare o activitate independentă (traducător) și estimează un venit net de 30.000 lei.

Până la data de 1 septembrie 2018 depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și își stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2018 după cum urmează:

a) stabilirea plafonului anual prevăzut la art. 170 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate: 22.800 lei : 12 luni x 5 luni de activitate = 9.500 lei

b) încadrarea venitului net estimat pentru lunile de activitate până la sfârșitul anului în plafonul stabilit la lit. a): Întrucât suma de 30.000 lei este mai mare decât plafonul recalculat de 9.500 lei persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

c) determinarea contribuției datorate 9.500 lei x 10% = 950 lei

Concluzia este ca legiuitorul reglementeaza modul de calcul a contributiilor sociale si in functie de momentul la care contribuabilul stabileste obligatia de a plati contributii sociale. Astfel, la acelasi venit putem plati contributii calculate la plafonul recalculat (daca am estimat peste plafon de 12 salarii in declaratia de venit estimat) sau platim la plafonul de 12 salarii daca am estimat sub plafon si am realizat peste plafon.

Situatii care rezulta din raportarea venitului estimat la venitul realizat

Am propus in Ghidurile de contabilitate si pentru Declaratia Unica, mai multe solutii la situatiile in care un contribuabil se regaseste si care rezulta de modul cum acesta a stabilit contributiile datorate la data estimarii venitului si cum trebuie sa procedeze dupa incheierea anului fiscal, la definitivarea impozitului si contributiilor sociale. Sunt mai multe situatii care rezulta din raportarea venitului estimat la venitul realizat. Una dintre acestea este mai jos:

Exemplu: O persoana fizica incepe activitatea in luna august (profesie liberala).

Estimeaza un venit net de 5.000 lei pentru 2019, sub plafonul recalculat de 10.400 lei; nu este obligat sa calculeze CAS si CASS estimat.

Persoana fizica realizeza 15.000 lei, venit net din activitate, sub plafonul de 12 salarii minime pe economie, dar peste plafonul recalculat. Datoreaza CAS si CASS? Cum completeaza DU in 2020?

Mentionam ca declaratia din 2020 nu permite completarea rubricii CASS decat pentru perioade de 6 sau 12 luni. Si nici nu este obligat sa modifice venitul estimat. De asemenea codul fiscal nu il obliga sa modifice venitul estimat.

Concluzii la recalcularea si definitivarea contributiilor sociale

Introducerea mecanismului de recalculare a plafonului in functie de perioada de activitate, complica foarte mult calculul si declararea contributiilor sociale. Un plafon anual ar fi fost mai simplu pentru contribuabili, mai usor si mai clar de stabilit in ce conditii se datoreaza sau nu se datoreaza contributii sociale.

Conform procedurii de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate, ORDINUL Nr. 2547/2019 din 20 septembrie 2019 toti cei carea au estimat sub plafon dar au realizat peste plafonul de 12 salarii si nu au definitivat contributiile sociale vor primi decizii de impunere. O solutie este sa asteptam aceste decizii de impunere, dar vom avea calculate accesorii (dobanzi si penalitati) pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale.

Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice.

30. În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.

Sunt necesare clarificari suplimentare din partea ANAF pentru a decide cum se calculeza contributiile sociale in cazul persoanelor fizice care obtin venituri pe o perioada mai scurta decat anul fiscal.

Scrie-mi te rog un mesaj daca ai completari, nedumeriri, rectificari. Multumesc!

[ratings]

20 comentarii la “Recalcularea si definitivarea contributiilor sociale”

 1. exact asta am gasit si eu si pare a fi raspunsul corect. e incredibil ca sunt contabili (de meserie) si avocati care nu stiu detaliile astea, iar eu din IT am stat sa gasesc singur asta.

 2. Buna ! Daca un PFA domeniu de activitate IT(6202) cu Norma de venit (50.000 -stabilita pe anul 2021), deschis in cursul anului 2021, va depași norma de venit, va plati Impozit 50,0000×10% = 5000 sau va plati mai mult, suma realizata 65000 ron. Multumesc !

 3. Salut , am deschis pfa ul în luna septembrie , norma de venit depășesc plafonul , trebuie sa plătesc cass si cas pe tot anul ?

 4. Buna ziua, in exemplul dat de dvs, daca PFA-ul isi suspenda activitatea dupa 8 luni de activitate, nu ar trebui sa fie ajustat si plafonul? Respectiv plafon ajustat = 2300 x 8 = 18400. Norma de venit ajustata = 35.000 / 365 x 243 = 23.301 lei

  Prin urmare, PFA-ul datoreaza CAS si CASS, pentru ca 23301 > 18400
  CAS = 25% x 8 x 2300 = 4600
  CASS = 10% x 12 x 2300 = 2760

 5. Florina Blaga

  Buna ziua! Va rog daca se poate sa ma ajutati cu o parere. Am un pfa care a avut activitate 3 luni, dupa a fost suspendata. Intrebarea este daca se plateste CAS doar pentru cele 3 luni sau pentru 12 luni? Pfa-ul a depasit plafonul aferent celor 12 salarii. La estimativa te lasa sa bifezi 3 luni, la finala nu, dar pot sa nu mai bifez deloc. Persoana in cauza intra in concediu de crestere copil anul acesta si in fuctie de asta se calculeaza indemnizatia. Ma gandesc sa nu fie calculate penalitati dupa, plus ca astfel s-ar modifica valoarea indemizatiei. Multumesc!

  1. Buna ziua!

   Daca in 2021, venitul net depasete plafonul de 12 salarii minime pe economie, atunci se datoreaza CAS si CASS la plafonul de 12 salarii, nu conteaza cate luni de activitate a avut pfa-ul in cursul anului.

 6. Marius Cristian

  Buna ziua! Am infiintat pfa-ul in iunie 2020 si am estimat un venit sub plafon dar pana la finalul anului am depasit plafonul. Pe declaratia noua din 2021 la venituri realizate pe 2020 nu imi permite plata cas si cass decat pe 12 luni de activitate. Cum este corect sa platesc 12 luni cas si cass sau 7 luni. Va multumesc!

 7. In 2020 am avut activitate primele aproape 4 luni si ultimele aproape 4 luni. In rest am platit cas din indemnizatia de concediu de crestere copil fiind scutita de cass.
  Cum completez acum declaratia unica astfel incat sa platesc doar cele 8 luni cass si cas? Am vazut unde scrie incepere activitate, dar nu si suspendare si reluare activitate. Mentionez ca anaful a avut 070 de la mine si pt suspendare si pt incetarea suspendarii. (Liber profesionist)
  Multumesc anticipat pt ajutor!

 8. Popa Aurelia

  Ați primit un răspuns concret la situația dată , sunt si eu intr-o situatie asemănătoare.

 9. Pristolnic Oliver

  Buna ziua,
  Am citit cu mare atentie articolul dvs..Am gasit multe raspunsuri la unele nelamuriri.Dar nu am gasit nicaieri o referire la cum se completeaza (si cat datoreaza la contributii) persoana cu handicap.Concret : sunt o persoana cu handicap accentuat si m-am inscris ca PFI la ANAF. Am inceput activitatea la 01.09.2019 cand am depus Declaratia unica cu un venit (in sistem real) estimat mai mic de 12 salarii minime.Astazi (mai 2020) trebuie sa depun Declaratia unica si completand la capitolul venituri realizate in 2019 (am otinut venituri sub cele 12 salarii) am bifat si randul „nr zile scutite” ,apoi am trecut venitul realizat brut si net si am observat ca automat mi-a calculat impozitul datorat pentru 2019 !!!L a capitolul venituri estimate pentru 2020 urmand aceiasi pasi mi-a calculat fara impozit pe venit.Este prima oara cand trebuie sa completez si nu ma descurc prea bine avand in vedere cazul meu (persoana cu handicap accentuat). Va rog mult sa ma ajutati si va multumesc anticipat.

  1. Buna ziua! Completati cu valoarea O, la sectiune 1.4, punctul 4.Venit net anual impozabil redus *), daca certificatul de handicap a fost valabil tot anul 2019. Datorati contributii sociale daca venitul net realizat depaseste plafonul de 12 salarii minime pe economie.

 10. iulian-dumitru

  sunt PFA IN SISTEM REAL ,
  EU AM OBTINUT VENITURI SUB PLAFONUL DE 12 SALARII MINIME BRUTE PE TARA SI AM OPTAT PENTRU PLATA CASS CONFORM CODULUI FISCAL 6 luni X 10% DIN SALARIU MINIM BRUT.
  ACEST CALCUL E VALABIL SI ANUL ASTA? CA SA POT RAMANE ASIGURAT IN SISTEMUL DE SANATATE PUBLIC SI ANUL ASTA.

  1. Buna ziua! Trebuie sa completati din nou sectiunea de CASS de la capitolul 2, sa bifati ca obtineti venituri sub plafon si sa va sigurati la CASS optional – total de plata 1338 lei pana la data de 15 martie 2021.

 11. Buna ziua,
  Felicitari pentru articol! Detaliat si documentat.
  Am o intrebare: Activitate liberala (avocat) inceputa in octombrie 2019. Venit estimat 14.000 de lei. Nu se plateste CAS pentru ca se contribuie la sistemul de asigurari sociale propriu al avocatilor. Pentru CASS venitul estimat este mai mare decat plafonul recalculat (14.000>6240) si in declaratia unica depusa pe 2019 la inceperea activitatii am estimat CASS 3×2.080 leix10%=624 lei.
  Acum cand incerc sa completez declaratia unica pe 2020, la Capitolul I, pentru 2019, sectiunea CASS nu exista decat varianta de a calcula CASS pentru 6 sau 12 luni. Este corect sa completez si sa platesc pentru 6 sau 12 luni daca am desfasurat activitate doar 3 luni? Exista o alta varianta de completare sau nu mai completez deloc aceasta sectiune?
  Multumesc!

 12. Buna ziua,
  cum se poate afla concret raspunsul la problema normei de venit? In ultimii doi ani am mers pe norma care era foarte apropiata de cele 12 salarii minime cumulate insa anul acesta normele aproape ca s-au dublat (in cazul meu pt. CAEN 9002 de la 24.000 la 40.000 de lei) si ar ajuta mult daca s-ar clarifica aceste lucruri inainte de 25 mai pentru ca ar insemna cel putin 5000 de lei in plus in contributii fata de 2019. In plus, pentru ca am avut suspendate doua contracte cu act aditional dupa declararea starii de urgenta, am beneficiat in martie si voi solicita si pentru aprilie ajutorul de stat pentru profesionisti. Aceasta perioada de timp in care obtii somaj tehnic banuiesc ca se considera activitate in cazul normei, nu?

 13. Buna ziua!

  In primul rand vreau sa va felicit pentru articol!

  Am totusi o nelamurire, si o sa va dau exemplul PFA-ului in sistem real pe care l-am infiintat in luna Iunie 2019. Am depus declaratia unica cu estimarea unui venit de 100.000 lei. Chiar daca am 7 luni de activitate in 2019 si am depasit plafonul, datorez CAS si CASS pentru intreg anul 2019 adica 6240 lei si respectiv 2496 lei sau va trebui sa platesc contributiile doar pe lunile de activitate ale PFA-ului (520 lei x 7 luni pentru CAS si 208 x 7 luni pentru CASS)?

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă Ghidul gratuit