Plafoane si termene pentru infiintarea de popriri

Infiintare popriri la persoane fizice si activitati independente

S-a publicat in Monitorul Oficial din 13 August 2019 ORDIN nr. 2098 din 30 iulie 2019 care modifica Procedura privind emiterea si
comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii care inregistrează obligatii fiscale restante anumită limita.

In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organul fiscal, pentru stingerea acestora, procedeaza la actiuni de executare silita, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor.

In acest sens organul fiscal procedeaza la emiterea si comunicarea urmatoarelor acte de executare silita:

a)somatie;

b)titlu executoriu;

c)adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti (blocare cont bancar);

d)adresa de infiintare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;

e)adresa de instiintare privind infiintarea popririi.

Te-ai încurcat la completarea declarației unice? Te ajutăm noi!

  • Ne trimiti informatii legate de veniturile obtinute
  • Verificam, calculam si completam noua declaratie
  • Iti trimitem formularul corectat pe care il depui la ANAF

Comunicarea somatiilor si a titlurilor de executare silita

In vederea emiterii somatiei si a titlului executoriu, organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului evalueaza bilunar, respectiv in intervalele 1-15 si 16-30 ale aceleiasi luni calendaristice, obligatiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor si emite somatia si titlul executoriu dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale/bugetare restante, astfel:

a)in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale/bugetare restante nu depaseste 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b)in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale/bugetare restante nu depaseste 1.500 lei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c)in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale/bugetare restante nu depaseste 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d)in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale/bugetare restante nu depaseste 100 lei, pentru debitorul persoana fizica.

In situatia in care, pana la comunicarea catre debitor a somatiilor si titlurilor executorii, obligatiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau partial, iar diferenta ramasa se incadreaza sub plafoanele prevazute mai sus acestea nu se mai comunica debitorilor.

In cazul stingerii partiale, obligatiile fiscale ramase nestinse se au in vedere la emiterea urmatoarelor somatii si titluri executorii.

Prin exceptie la plafoanele de mai sus organul fiscal central competent in administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului emite si comunica debitorului somatii si titluri executorii ori de cate ori se constata pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silita.

In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevazut pentru anulare de Codul de procedura fiscala (40 de lei), nu se emit somatii si titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevazute mai sus.

Plafoane si termene pentru infiintarea de popriri

In vederea emiterii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti si a adresei de instiintare privind infiintarea popririi, organul fiscal evalueaza obligatiile fiscale restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somatii, si nu a fost notificata de catre debitori intentia de mediere, si emite aceste acte de executare in situatiile prevazute dupa cum urmeaza.

A.Pentru contribuabili perosane fizice

Se emite adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti si adresa de instiintare privind infiintarea popririi, daca:

a)pana la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somatiei, obligatiile bugetare/fiscale ramase nestinse din somatie sunt peste 2.000 lei (plafonul a fost 100 lei pana la data de 13 august 2019);

b)pana la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somatiei, obligatiile bugetare/fiscale ramase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

c)pana la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somatiei, obligatiile bugetare/fiscale ramase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

Observatie! Prin aceasta modificare nu contribuabilii persoane fizice, nu scapa de instituirea de popriri daca valoarea debitului este peste 100 lei, doar se amana cu 180 de zile infiintarea acesteia.

B. Pentru contribuabuilii mici (societati comerciale)

a)pana la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somatiei, obligatiile bugetare/fiscale ramase nestinse din somatie sunt peste 10.000 lei (plafonul a fost 500 lei pana la data de 13 august 2019);

b)pana la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somatiei, obligatiile bugetare/fiscale ramase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

c)pana la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somatiei, obligatiile bugetare/fiscale ramase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

Se infiinteaza si organul de executare silita pentru gestionarea sistemului electronic e-Popriri

Prin ordinul ORDIN nr. 2153 din 2 august 2019  publicat in Monitorul Oficial nr 673 din 13 Augusut 2019.

Sistemul e-popriri consta in automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor bancare de catre organele fiscale, in limita sumelor inscrise in actele de excutare silita, astfel incat disponibilitatile banesti din conturile contribuabililor sa nu fie afectate peste limita inscrisa in adresa de infiintare a popririi bancare.

[ratings]

Scrie mesajul tau aici:

Abonează-te la noutăți legislative și fiscale!