fbpx

Modificari importante din 2017 in activitatea persoanelor fizice care desfasoara activitati economice independente

In data de 19 Octombrie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 182/2016  care aduce modificari importante la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF).

Modificarile urmeaza sa intre in vigoare dupa 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial adica de la data de 17 Ianuarie 2017.

Care sunt noutatile din legea modificata:

Sunt redefiniti termenii utilizati in lege:

 • activitate economică – activitate cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii;
 • întreprindere economică – activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
 • întreprindere individuală (II) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică
 • întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
 • persoană fizică autorizată (PFA) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;
 • patrimoniul de afectaţiune – masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului, reprezentând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor afectate, prin declaraţie scrisă ori, după caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei activităţi economice;
 • sediul profesional – sediul principal/locaţia declarată la registrul comerţului, în vederea înregistrării şi autorizării funcţionării persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau familiale, reprezentând elementul de identificare al acesteia în raporturile juridice la care participă;

Pentru organizarea unei activitati economice  persoanele fizice trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu (minim 18 ani), cu exceptia membrilor intreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani;
 • sa nu fi savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
 • sa aiba un sediu profesional declarat;
 • sa declare pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.
 • in cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice, este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională, persoana fizica trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

Clarificari in ceea ce priveste sediul profesional:

 • pentru stabilirea sediului profesional si punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.
 • dacă la sediul profesional, imobil cu destinaţie de locuinţă, nu se desfăşoară nici o activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalităţile  de modificare a destinatiei de utilizare a locuintelor.

Limitarea numarului de angajati si de obiecte de activitate:

 •  PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN si poate angaja cel mult trei persoane cu contract individual de muncă.
 • Întreprinderea individuală  II poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN si poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă. 
 • Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei II sau PFA nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează (potrivit art 16)  chiar dacă colaborarea este exclusivă.
 • Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei II sau PFA poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică.
 •  Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei II sau PFA este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
 • Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei II sau PFA răspunde pentru obligaţiile asumate în exploatarea întreprinderii economice cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.

Facilitati acordate studentilor:

 • Studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie sunt scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii.
 • studentul care obţine calitatea de titular al PFA sau de titular al întreprinderii individuale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a)să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate în România;
  b)să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat, integral, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ prevăzute de senatul instituţiei;
  c)nu a împlinit vârsta de 30 de ani.

În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut  solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.

In termen de 60 de zile de la implinirea acestui termen, oficiul registrului comertului radiaza, din oficiu, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a mentiunilor referitoare la obiectul de activitate.

Important! Aceste modificari intra in vigoare de la data de 17 Ianuarie 2017.

Daca sunt nelamuriri sau intrebari  te rog scrie-mi un mesaj mai jos.

 • Buna ziua.Daca detin un Pfa pe norma de venit(30000/an) cu un angajat,care sunt conditiile sa beneficiez de indemnizatia minima de crestere copil?E obligatoriu sa suspend activitatea??

  • Buna ziua. Trebuie sa suspendati activitatea inainte de intrarea in concediul de maternitate. Pentru conditii intrebati la primaria locala. Interesati-va din timp.

 • Buna seara . Sunt PFA – Cabinet Stomatologic.,infiintat inainte de 2017 , cu o singura persoana angajata si cu o singura clasa de activitate prevazuta de codul CAEN , respectiv 8623 . Mai trebuie sa fac mentiuni la Registrul Comertului ? Va multumesc anticipat pentru lamuriri.

 • Ce se intimpla cu salariații unui PFA, dacă sint în număr mai mare de 3.PFA -ul este obligat sa concedieze, sa desființeze locuri de munca???

 • Referitor la În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate. Care este numărul maxim de activități?

  • Buna seara. Cum am scris si mai sus 5 obiecte la PFA respectiv 10 la II. In opinia mea sunt prea multe si 2 activitati.

  • Buna seara! Da, va trebui sa va limitati la maxim 8 angajati sau sa schimbati regimul juridic in societate comerciala. Aveti timp pana la data de 17 ianuarie 2019.

 • Buna seara. Referitor la paragraful ( Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei II sau PFA nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit chiar dacă colaborarea este exclusivă. ) , este o interpretare a textului legii ? Nu se regaseste ca atare in modificarile publicate. Imi puteti furniza o explicatie ?

  Multumesc,
  Vladimir

 • Declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică unde se depune si pina cind?

  • Buna seara. Declaratia se depune la Registrul Comertului la infiintare. Ulterior infiintarii se fac modificarile tot la registrul comertului.

  • Buna seara. Pana la acest moment infiintarea unei PFA sau II se poate face doar cu prezentarea unei certificari profesionale pentru fiecare cod CAEN selectat. Noua lege spune explicit ca unele activitati, reglementate de organizatii profesionale necesita la infiintare prezentarea in continuare a unei a unei certificari profesionale dar nu este clara in ceea ce priveste celelalte coduri CAEN. O sa vedem atunci cand va fi pusa in aplicare cu data de 17 Ianuarie 2017.

 • ©2012-2019 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

  PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

  >

  Log in with your credentials

  Ați uitat datele dvs.?