Martie 2018: CAS, CASS si impozit, datorate de activitatile independente

Actualizat 28  Martie 2018

Vezi aici cum procedezi daca ai depus deja 200 sau 220 sau 600 si cum se trateaza veniturile din 2017.

Textul de mai jos este conform cu  Ordonanta de Urgenta nr 18 care modifica Codul Fiscal,  publicata in Monitorul Oficial in data de 23 Martie 2018.

Impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice independente  penru anul 2018.

Articolul se refera la  veniturile obtinute  in cursul anului 2018, de catre urmatoarele persoane care obtin venituri din activitati independente:

 • PFA – Persoana fizica autorizata,
 • II – Intreprindere individuala,
 • IF – Intreprindere Familiala,
 • PFI – Persoane Fizice Independente, 
 • Profesii Liberale
 • Toate activitatile economice, organizate sub alte forme, care aplica regulile contabilitatii in partida simpla, impozitate in sistem real sau la norma de venit.

Noutatile din Ordonanta 18 care modifica codul fiscal sunt:

 • Se introduce declaratia unica – formularul 212 – care va elimina declaratiile 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605;
 • Se raporteaza in aceeasi declaratie unica venitul realizat in anul fiscal 2017 respectiv venitul estimat pentru anul 2018;
 • Se modifica termenul de depunere: va fi 15 Martie din 2019. Prin exceptie definitivarea anului fiscal 2017 si estimarea pentru 2018 se va face pana la 15 Iulie 2018.
 • Contribuabilul face evaluarea pentru incadrarea ca platitor de contributii  CAS si CASS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul 2017);
 • Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare decat plafonul de 12 salarii minime brute. Pentru 2018 plafonul este de 22.800 lei.
 • Daca ai estimat sub 12 salarii minime brute dar ai realizat un venit net mai mare, esti obligat la plata CAS si CASS pentru anul fiscal incheiat.
 • Se propune un singur termen de plata, 15 martie a anului urmator. Pana atunci poti sa faci plati oricand doresti. Iti calculezi singur contributiile si impozitul si le platesti cand vrei tu, dar nu mai tarziu de 15 Martie.
 • Poti rectifica declaratia cu venitul estimat in cursul anului de cate ori doresti pana la termenul de 15 Martie. Contributiile se recalculeaza dupa rectificare.
 • Pentru veniturile obtinute in 2018  ANAF nu va mai emite decizii de impunere. Calculul venitului net se efectueaza de catre contribuabil  prin  declaratia  unica. ANAF va mai emite decizii doar pentru anii anteriori 2012-2017.
 • Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu mai sunt incadrate ca venituri din activitati independente din 23 Martie 2018. Dar, prin optiune, contribuabilul poate opta pentru autoimpunere si calculul venitului net conform datelor din contabilitate.
 • Important! In cazul in care persoanele fizice realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

1. CAS – Contributia la asigurarile sociale in 2018 (pensie)

Procentul de CAS este  25% care se aplica la venitul ales de contribuabil.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoana fizica  face evaluarea  pentru incadrarea ca platitor  de CAS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017). Astfel, daca:

 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul 2018 este mai mare decat 22.800 lei – datoreaza CAS la un venit lunar ales, care nu poate fi  mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tara – 1900 lei;
 • venitul net estimat (sau norma de venit corectata) pentru anul curent este mai mic decat 22.800 lei – nu datoreaza CAS conform Codului fiscal; se poate asigura optional prin depunerea declaratiei unice completata corespunzator.

Autoimpunere in  2018:

 • CAS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS de 25% la venitul ales ca baza de impunere. Daca se alege baza de calcul minima contribuabilul are de platit 25% din 22.800 lei = 5700 lei pe an.
 • Platile de CAS se efectueaza oricand pana la scadenta – 15 martie 2019;
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata –  pana la 15 martie 2019;

Nu sunt obligate la plata CAS:

 • Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, persoanl clerical si altii),
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente.
 • Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018).
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Termenul de plata este 15 martie 2019, care este si data depunerii declaratiei unice cu venitul realizat in 2018 si cel estimat pentru 2019.

2. CASS – Contributia la asigurarile sociale de sanatate in 2018

Procentul CASS este de 10%  din baza de calcul de 6 sau de 12 salarii minime brute, dupa caz.

Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de  catre  ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectueaza de catre contribuabil –  persoana fizica  prin declaratia unica).

Contribuabilul   face  evaluarea  pentru  incadrarea  ca  platitor   CASS,  in  functie   de  venitul  estimat  pentru  anul  curent (independent de venitul realizat in anul precedent – 2017).

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii   minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit corectata, din activitati independente,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc),
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care prin cumularea veniturilor de mai sus estimeaza un venit net mai mare de 12 salarii brute sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

In cazul in care persoanele fizice realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Daca venitul  net estimat cumulat din toate categoriile de venituri de mai sus, pentru anul 2018 este mai mic de 22.800 lei –  persoana fizica poate opta pentru plata CASS astfel:

 • daca isi exercita optiunea prin Declaratia unica pana la termenul de depunere (15 Iulie 2018), plateste CASS la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni;
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia

Declararea si plata CASS :

 • CASS se stabileste prin Declaratia unica de catre contribuabil, contributia anuala este de 22.800*10% = 2.280 lei sau 1.140 lei pentru cei care estimeaza si realizeaza un venit net mai mic decat 22.800 lei
 • Platile de CASS se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator),
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata ( pana la 15 martie)

O persoana fara venituri depune declaratia unica prin care dobandeste calitatea de asigurat si plateste contributia la 6 salarii minime si este asigurat 12 luni  (indiferent daca declaratia unica este depusa inainte sau dupa termenul normal de depunere).

Pentru anul 2018 contributia persoanei fara venituri  este de: 1900*6 luni * 10% = 1.140 lei

Dobandirea calitatii de asigurat in sistemul public de sanatate se obtine de la data depunerii declaratiei unice. Calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate nu este conditionata de plata unor contributii la anumite termene – exista un termen unic de plata a obligatiei – 15 Martie.

3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o ordonanta de urgenta, data pe sfarsit de an (19 dec. 2017), persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

3.1 Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25%

Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza de catre contribuabili, PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale, care au salariati.

4. Impozitul pe venitul obtinut din activitati independente in 2018

Procentul de impozit este de  10% din venitul net sau norma de venit corectata.

In cazul  veniturilor  pentru  care  impozitul  pe  venit  nu  se  retine  la  sursa, se renunta la sistemul platilor anticipate, cu definitivare in anul urmator (stabilite de ANAF prin decizii de impunere),  si se trece la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectueaza  de catre contribuabil –  persoana   fizica  prin declaratia  unica)

Autoimpunere in cursul anului curent:

 • Impozitul pe venit pentru anul curent se stabileste de catre contribuabil prin declaratia unica , prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza in anul curent.
 • Platile de impozit se efectueaza oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator);
 • Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata (pana la 15 martie);

Definitivarea impozitului pe venit pentru anul curent se face in anul urmator si se stabileste prin declaratia unica depusa pana la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat in anul precedent.

Pot aparea diferente de plata:

 • in plus (venit realizat este mai mare decat venit estimat) diferenta plata pana la 15 martie;
 • in minus (venit realizat este mai mic decat venit estimat) si sunt sume de restituit din impozitul pe venitul estimat – in acest caza se face restituire/compensare plati in plus conform Codului de procedura fiscala;

Pentru anul 2018 se acorda bonificatii la plata impozitului si contributiilor:

 • 5% pentru depunerea online a declaratiei unice – se calculeaza bonificatie din valoarea impozitului si contributiilor sociale;
 • 5% pentru plata impozitului si contributiilor pana la data de 15 decembrie 2018;

Bonificatiile se acorda si separat daca unul din criterii nu se indeplineste.

Concluzii si recomandari:

 • Din pacate se pastreaza in continuare plata contributiilor de catre contribuabilii care sunt salariati si au activitati independente (cu exceptia drepturilor de autor).
 • Pentru a se evita aglomeratia si timpul pierdut este recomandat sa-ti deschizi Spatiu Privat Virtual la ANAF. Castigi 5% daca depui declaratia online.
 • Anul 2018 va fi dificil pentru toata lumea.  Poate din 2019 va fi mai simplu cand noul mecanism va fi complet functional, mai ales pe partea de online;
 • In noul mecanism se vor importa toate declaratiile si platile din anii anteriori si din 2018. Pentru a fi sigur ca ANAF are date corecte iti recomd sa depui declaratia unica chiar daca ai depus 200, 220, 600.

Vezi aici modelul propus pentru DECLARATIA UNICA (declaratia 212) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele  fizice cu activitati independente.

Solutii dedicate activitatilor independente

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (8 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Sunt economist, din 2012 specializat in ​consultanta contabila si fiscala a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice, indiferent de forma lor de organizare. Sunt partener intr-un grup de firme care au ca obiect de activitate consultanta de afaceri si financiar-contabila; sunt la randul meu titularul unei intreprinderi individuale.

Pachetul de Contabilitatea pentru Activitati Independente te ajuta sa calculezi corect venitul net si cheltuielile deductibile si nedeductibile, sa completezi Registrul de Evidenta Fiscala si sa completezi Declaratia Unica. Apasă pentru detalii!

ghid completare declaratii pfa

Gasesti exemple practice de contabilitate cu toate inregistrarile si declaratiile completate pentru anul 2017 si 2018. Comparatie fiscala 2017 vs 2018. Primesti Bonus 1 an de actualizari ca sa fii la curent cu toate modificarile codului fiscal. Apasa pentru detalii!

37 Comentarii
 1. Anonim 4 ore în urmă

  Buna seara,

  As dori o informatie ( o sugestie mai mult) si sper sa ma ajutati. Ce tip de activitate ( pfa sau micro) ar mai avantajos pentru un venit lunar de 9000 Ron?
  Am tot citit articole dar daca nu sunt expuse intr-un tabel cu exemple imi este greu de inteles.

  PS.
  Calculatorul din articolul cu “calcul 2018 pfa/salariat/microintreprindere” mai este valabil?

  Cu stima,
  Tavi

 2. Radulescu 5 zile în urmă

  As dori sa stiu daca la venituri din chirii trebuie adaugate si dividentele si dobanzile la banii din banci , sau acestea sunt impozitate separat ? Daca da, cum le putem afla ?

  • Autor
   Constantin 13 ore în urmă

   Buna ziua! Veniturile din dobanzi si din dividende se impoziteaza la sursa. Veniturile din chirii le declarati si le platiti dvs.
   Pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS cumulati cele 3 categorii de venituri si daca obtineti peste 22.800 lei platiti CASS.
   Depuneti declaratia unica completata corespunzator: Capitolul II, Sectiunea 2, Subsectiunea 2: Date privind contributia de asigurari sociale datorata.

 3. Daniela 5 zile în urmă

  Buna ziua!
  Urmeaza sa ifiintez un PFA cu activaitate de software la comanda.
  Cu ONRC-ul m-am lamurit.
  Cat trebuie sa platesc m-am lamurit, 36% din 1900 lei / luna sa fiu asigurata din toate punctele de vedere.
  Acum am ramas cu 3 nelamuriri:
  – in ce termen trebuie depusa D212 – 30-60 de zile – 15 iulie – 15 martie 2019?
  – cand fac primele plati iunie, septembrie 2018 sau martie 2019 ? se plateste ceva in avans dupa depunerea D212?
  – unde o depun aceasta declaratie unica – la ANAF bucuresti unde am domiculiul sau ANAF Griurgiu unde va fi sediul profesional?
  Va multumesc in avans pentru raspunsuri!
  Daniela

  • Autor
   Constantin 13 ore în urmă

   Buna ziua! 1% concedii medicale nu e obligatoriu. Nici CAS sau CASS nu e obligatoriu daca nu depasiti 22.800 lei venit net. Si oricum baza de calcul este diferita pentru fiecare din ele. Nu e 46% din venitul net.
   declaratia 212 se depune in 30 de zile de la infiintare.
   Puteti plati oricand pana la data de 15 martie 2019.
   Depuneti Declaratia 212 la ANAF de domiciliu.

   Cu placere!

 4. cristina 6 zile în urmă

  Buna ziua,

  Am incheiat in aceasta luna un ctr de inchiriere pentru un apartament pe o perioada de 6 luni, chiria are valoarea de 800 ron/luna …care sunt contributiile pe care trebuie sa le achit (sunt si angajata cu norma intreaga).

  Va multumesc !

  • Autor
   Constantin 14 ore în urmă

   Buna ziua! Nu platiti contributii ci doar impozit de 10% la venitul net (venit brut minus 40% ch forfetare). Depuneti declaratia unica.

 5. Mihaela 7 zile în urmă

  Sunt angajat cu contract de munca si asociat . Am primit dividende in anul 2018 pentru anul 2017 . Trebuie sa platesc CASS pentru dividende in anul 2018?

  • Autor
   Constantin 14 ore în urmă

   Buna ziua! Daca ventul din din dividendele incasate in 2018 este mai mare de 22.800 lei suteti obligat la plata CASS pentru anul 2018. Trebuie sa depuneti declaratia unica pana la data de 16 Iulie 2018 completata corespunsator: Capitolul II, Sectiunea 2, Subsectiunea 2: Date privind contributia de asigurari sociale datorata.

 6. Dragos 2 săptămâni în urmă

  urmeaza sa infiintez un PFA pentru desfasurarea unei activitati independente cu certificat de competenta profesionala, intrucat am nevoie de drept de stampila si semnatura si trebuie sa fiu inscris la Registrul Comertului sub orice forma juridica.
  INTREBARI:
  – in cazul depasirii celor 22800ron/an mai platesc CAS si CASS(sunt angajat MAI)?
  – daca, pentru alte activitati independente similare inchei contracte(part-time sau pe “lucrare”) cu alti colegi care au alte certificate profesionale/alte domenii(CAEN-uri pe care initial le-am prevzut la infiintarea PFA-ului meu), dar nu au PFA-uri, maxim 3 daca am inteles bine din art.17(1), voi plati sa nu contributii asiguratorii de munca, cei 2,25%? SAU solicit si pastrez adeverinte de unde rezulta calitatea de angajat MAI/MAPN si nu virez contributia respectiva.
  – pentru ei va trebui sa platesc CAS si CASS?
  – veniturile generate de colegi ma apropie de pragul de 22800ron sau doar profitul PFA-lui, diferenta dintre venitul achitat de beneficiar si costurile pentru serviciile prestate de colegi.
  Multumesc

  • Autor
   Constantin 1 săptămână în urmă

   Buna ziua! Daca depasiti plafonul de 22.800 lei venit net (cheltuieli) platiti si CASS si CAS nu conteaza ca sunteti salariat (MAI).
   Contributia asiguratorie se plateste doar pentru salariati pentru care veti plati si CAS si CASS. Daca la randul lor colegii dvs sunt PFA sau II isi vor plati singuri CAS si CASS daca depasesc pragul de 22.800 lei venit net.
   Plafonul de 22.800 lei este net = venit incaat minus cheltuieli deductibile.

 7. ROXANA 2 săptămâni în urmă

  a fost util articolul despre declaratia 212.
  anunta-ma prin e-mail despre articolele noi.
  multumesc.

 8. Ionut 3 săptămâni în urmă

  Bună ziua,

  Dacă sunt salariat, dar am și venituri suplimentare DOAR din drepturi de autor, mai trebuie să depun declarația unică, în situația în care toate contractele sunt cu reținere la sursă a impozitului de 10%?

  Să înțeleg că nu mai trebuie să achit CAS și CASS datorită faptului că sunt angajat, nu?

  • Autor
   Constantin 2 săptămâni în urmă

   Buna ziua! Nu depuneti declaratia unica pentru ca vi se retine impozitul la sursa si pentru ca sunteti angajat nu platiti CAS si CASS.

 9. Ivanovici mihaela 3 săptămâni în urmă

  Buna ziua . Am și eu o întrebare. Sunt PFA cu activitate taxi și de asemenea pensionar MAI de boala gradul 3. CAS nu datorez, însă CASS nu știu sigur. Cineva spunea că MAI este alta casa de pensii și nu datorez nici CASS . Mă puteți lămuri vă rog ?

  • Autor
   Constantin 2 săptămâni în urmă

   Buna ziua! Pentru veniturile obtinute din activitatea de taxi se plateste CASS chiar daca sunteti pensionar. Nu este clar daca pana la aceasta data daca platiti CASS si atunci cand venitul net obtinut sau norma de venit este sub plafonul de 22.800 lei. Cf art 174 alin 18 se plateste CASS chiar si in aceasta situatie. Urmeaza sa se clarifice.

 10. Daniel 3 săptămâni în urmă

  Buna ziua, daca optez pentru un PFA in regim Norma de venit, avand o norma de venit anuala de 22.000, mai datorez sau nu CAS si CASS?
  Multumesc

  • Autor
   Constantin 3 săptămâni în urmă

   Buna seara. Daca venitul net determinat in sistem real sau norma de venit este sub 22.800 lei nu platiti CAS, dar s-ar putea sa platiti CASS. Nu imi este calr inca – a se vedea art 174. alin 18 din codul fiscal (18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 11. Claudiu 4 săptămâni în urmă

  Buna ziua,

  Am un venit din activitate independenta “cedare folosinta bunuri” adica din chirii, de 3860 RON/luna cumulat. E corect calculul in felul urmator: 5700 RON/an CAS, 2280 RON/an CASS si 231,6 RON impozitul pe venit din activitati independente?

  Daca e curect calculul, se poate face ceva sa platesc mai putin?

  Precizez ca lucrez in strainatate cu contract si platesc toate cele si acolo.

  Multumesc.

  • Autor
   Constantin 3 săptămâni în urmă

   Buna seara. Venitul net pentru venituri din cedarea bunurilor este egal cu 60% din valoarea chiriei incasate conform contract. Daca venitul net astfel caclulat este peste 22.800 veti plati CAS=5700, CASS=2280, impozit de 10% din venitul net (nu scadeti CAS si CASS din venitul net).

   • MISALE MARIUS 1 săptămână în urmă

    Bună ziua! Dacă am venituri din chirii sub pragul de 12 salarii minime pe an. Dar am asigurare medicala în alt stat. In 2017 am depus formularul 603 și am fost exceptat sa platesc CASS. Practic as avea asigurare medicala în 2 state UE și știu că e o lege a uniunii europene care anulează dubla asigurare medicala. Pentru asta a fost creat formularul 603. In noul cod fiscal este specificat exceptarea platii CASS dacă sunt asigurat medical in alt stat?
    Vă mulțumesc!

    • Autor
     Constantin 1 săptămână în urmă

     Buna ziua. Nu platiti CASS, depuneti in continuare formularul 603. Art 153 aliniat 2.

  • MISALE MARIUS 1 săptămână în urmă

   Trebuie depui formularul 603 și să dovedești că ai asigurare medicala într-o țară UE. Să traduci documentul și să legalizezi copia. In 2017 am depus declarația împreună cu contractul de inchiriere și am fost scutit de CASS. In ianuarie când am declarat contractul de închiriere mi s-a spus că nu mai e valabil, dar acuma se pare că l-au introdus iar. Încă nu știu exact care sunt condițiile pentru 2018 odată cu declarația unica

 12. Emese 4 săptămâni în urmă

  Excelent articol!

  • Autor
   Constantin 3 săptămâni în urmă

   Va multumesc!

 13. Flori 4 săptămâni în urmă

  Buna ziua.
  In cazul in care ai venitul realizat pentru 2017 suma 0 si pentru 2018 ai estimat tot suma 0 ce taxe trebuie sa plateasca un pfa? Multumesc anticipat

  • Autor
   Constantin 3 săptămâni în urmă

   Buna ziua! Veti plati CASS – sanatate la 6 salarii minime brute in 2019. Dar codul fiscal nu e clar aici. Mai cereti o opinie.

 14. Ioan Nicolae 4 săptămâni în urmă

  Buna ziua,daca pe toata perioada anului 2018 am un venit din activitati independente de 10.800(adica 900 lei/luna , brut) si sunt pensionar, unde contribui si ce declaratie depun si cand,va multumesc.

  • Autor
   Constantin 3 săptămâni în urmă

   Buna seara! Depuneti declratia unica cu venitul estimat pe 2018. Termenul este de 15 Iulie 2018.

 15. Stefan 1 lună în urmă

  Și dacă sunt sub salariul de baza 2280 pot plăti CAS/CASS ? Sau intru la bănuieli ca lucrez la negru. …

  • Autor
   Constantin 3 săptămâni în urmă

   Buna seara! O data cu Autoimpunerea se vor face controale mai des si chiar a aparut acum cateva zile o lege care face referire la situatiile in care un contribuabil are risc fiscal crescut sau scazut. De aceea va recomand sa desfasurati activitatea cf legii.

 16. Coteț-Măgurean 1 lună în urmă

  Cum se vor acorda bonificațiile de 5% și 5% in sistemul de autoimpunere? Ni le calculăm noi?

  • Autor
   Constantin 1 lună în urmă

   Buna seara! Incepand cu veniturile anului fiscal 2018 ne vom calcula singuri taxele, contributiile si toate celelalte obligatii, inclusiv bonificatiile. ANAF doar va controla.

 17. Anonim 1 lună în urmă

  Buna ziua!
  Va rog sa-mi detailati putin variantele CASS pentru cei care estimeaza si realizeaza mai putin decat plafonul. In proiectul de ordonanta e formulat destul de ambiguu.
  Asa inteleg ca:
  -cei care estimeaza mai putin decat “plafonul” dar realizeaza mai mult, platesc dupa 12 salarii minime adica 2480,
  – cei care estimeaza mai mult dar realizeaza mai putin, platesc dupa 6 salarii adica 1240,
  – cei care estimeaza si realizeaza sub plafon (cumulat toate veniturile), nu mai platesc CASS?

  Multumesc mult pentru raspuns. Tocmai elaboram contractele…

  „Art. 170
  (1) Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației prevăzută la art. 122.

  Art. 174 –(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabilii prevăzuți la art. 170 alin. (1) ////deci cei care estimeaza venituri mai mari decat “plafonul”/// prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul menționată la art. 170 alin. (4).
  (15) În situația în care persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime pe țară, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la alin. (3).

  • Autor
   Constantin 1 lună în urmă

   Buna ziua! Pentru intrebarea: – cei care estimeaza si realizeaza sub plafon (cumulat toate veniturile), nu mai platesc CASS? Raspunsul este la punctul (15) – anume ca datoreaza contributii la 6 salarii minime pe economie in 2018. Sumele de plata sun 2.280 contributie intreaga (10% din plafon de 12 salarii minime) respecitv 1.140 lei contributie redusa (10% din plafon de 6 salarii minime).

   • Anonim 1 lună în urmă

    Multumesc pentru raspuns. M-a dus in eroare formularea de la art. 17.1. datoreaza… daca estimeaza. Speram ca in cazul in care nu estimez, scap…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

CONTACTEAZA-NE

Trimite-ne intrebarile tale si-ti vom raspunde in cel mai scurt timp.

Se trimit datele

©2018 Comunitate de antreprenori cu activitati independente

PFA - PFI - II -IF - Profesii Liberale

 

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account