fbpx

Inventarul patrimoniului la PFA si Profesiile Liberale

Conform legii contabilitatii in  partida simpla, nr 170/2015, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa efectueze inventarul patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii.

“Inventarul patrimoniului la PFA cuprinde toate elementele de natura activelor si datoriilor care contribuie la desfasurarea activitatii persoanei care conduce contabilitatea in partida simpla si se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.”

Potrivit ORDINULUI nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii: art. 1 (3) “persoanele care obtin venituri din activitati independente si sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla aplica prevederile prezentului ordin.”

In categoria persoanelor fizice care sunt obligate la inventarierea patrimoniului sunt activitatile independente organizate ca:

 • PFA, II, IF care aplica sistemul de contabilitate in partida simpla, (activitatile impuse cu norma de venit nu sunt obligate sa realizeze inventarierea patrimoniului);
 • Pofesiile liberale, care aplica numai sistemul de contabilitate in partida simpla;

Ce reprezinta inventarierea patrimoniului

Conform ORDINULUI nr. 2861 din 9 octombrie 2009

(1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor personae juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. In cazul ativitatilor independente raspunderea revine titularului activitatii.

Operatiunea de inventariere consta in numararea, cantarirea, masurarea, evaluarea elementelor inventariate. Prin inventariere se constanta diferentele dintre inregistrarile din contabilitate si realitatea faptica a elementelor inventariate. Rezultatele inventarierii constau in stabilirea plusurilor sau minusuri in raport cu valoarea scriptica (din contabilitate) a elementelor inventariate.

In cele mai multe cazuri, la activitatile independente, mai ales acelea care nu au stocuri sau imobilizari, nu se constata aceste diferente, rezultatul inventarierii fiind o confirmare a valorii contabile a elementelor inventariate. Primul obiectiv in acest caz, este indeplinirea obligatiei legale de a inventaria patrimoniul activitatii desfasurate. Neindeplinirea aceste obligatii este sanctionata cu amenda de la 400 la 5.000 lei.

Te-ai încurcat la completarea declarației unice? Te ajutăm noi!

 • Ne trimiti informatii legate de veniturile obtinute
 • Verificam, calculam si completam noua declaratie
 • Iti trimitem formularul corectat pe care il depui la ANAF

Cand si cum se realizeaza inventarierea

Inventarierea patrimoniului este obligatorie:

 • la inceputul activitatii;
 • cel putin o data in cursul anului, de regula la sfarsitul anului fiscal – 31 decembrie;
 • în cazul incetării activitatii;

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si care sunt obligate, potrivit legii, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla, sunt obligate ca cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul exercitiului financiar, sa efectueze inventarierea, pe locuri de gestiune,  a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a stocurilor de materii prime si materiale si a marfurilor.

Important! Toate bunurile, drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatii se inscriu in Registrul-inventar si constituie patrimoniul afacerii.

Operatiunea se realizeaza de catre comisia de inventariere si rezultatele se inscriu in listele de inventariere. Rezultatele finale ale inventarierii, se consemneaza in Registrul inventar.

Titulari de activitati independente parcurg urmatoarele etape:

 1. Intocmirea deciziei de inventariere cu data de 31 decembrie a anului fiscal;
 2. Intocmirea Registrul de Evidenta Fiscala, (din registru extragem elemente patrimoniale);
 3. Intocmirea Procesului verbal si a Listei de inventariere;
 4. Completarea Registrului Inventar;
In capitolul dedicat din GHIDUL DE CONTABILITATE IN SISTEM REAL PENTRU PFA SI PROFESII LIBERALE gasesti si urmatoarele subiecte tratate:
 • Formulare utilizate la inventarul patrimoniului,
 • Cum tratam plusuri si minusuri constatate le inventar,
 • Exemplu de inventariere a patrimoniului, cu formulare completate.
O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Încarc...

Scrie mesajul tau aici:

NOU! Declarația Unică 2020

Noul termen de depunere este 30 Iunie 2020

Termen de plata pentru 2019 este 30 Iunie 2020

Bonificatie pentru plata la termen este 5%

Bonificatie pentru depunere online este 5%

Asteptam publicarea in Monitorul Oficial a modificarilor anuntate si dupa publicare asteptam NOUL FORMULAR DECLARATIA UNICA. In aceasta perioada recomandam sa nu depuneti si sa nu platiti nimic la stat!

Până apare noul formular, termină-ți contabilitatea și completează Registrul de Evidență Fiscală