Inspectia fiscala la Activitatile Independente. Perioada si documentele verificate

Perioada supusa inspectiei fiscale

Pentru o contabilitate corectă și un calcul rapid al obligațiilor fiscale, folosește  Contapp – program de facturare și contabilitate în partidă simplă – Deschide cont!

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale. Dupa acest termen ANAF nu mai are dreptul de a stabili impozite, amenzi si penalitati.

ART. 110 Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

(3) Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Astazi, 21 septembrie 2021, inspectia fiscala are dreptul de a stabilii obligatii fiscale pentru perioada 2016-2021. Inspectia fiscala nu mai are dreptul de a controla activitatea de dinainte de 2016, cu exceptia cazului in care exista o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei fapte penale cu aducere de prejudicii bugetului de stat.

Verificarea evidentei fiscale si contabile

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.

Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma lor de organizare, la contribuabili, cât şi la plătitori, adică acelei persoane care, în numele contribuabilului, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti ori de a colecta şi plăti, după caz, impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, plătitor este considerat şi sediul secundar obligat să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor.

Contribuabilul este obligat sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatile desfasurate,  prin  intocmirea  registrelor  sau  a  oricaror  altor  documente  prevazute  de  lege. In cazul activitatilor independente se intocmesc anual urmatoarele registre:

 • Registrul Jurnal de incasari si plati;
 • Registrul de evidenta fiscal, (incepand cu 2017);
 • Decizia de inventariere, procesul verbal, registrul inventar;
 • Jurnalul de cumparari si Jurnal de vanzari;
 • Decizia de numerotare facturi;
 • Declaratiile fiscale pentru fiecare an;
 • Alte situatii dupa caz: amortizari, obiecte de inventar, fisa mijlocului fix etc
 • Documentele contabile care se intocmesc in cadrul gestiunii marfurilor sau productiei, daca este cazul;
 • Dosarul de documente contabile care au stat la baza intocmirii registrelor de mai sus;
 • Contractele care au stat la baza veniturilor si cheltuielilor realizate pe parcursul perioadei verificate;

Reamintim ca registrele contabile se pastreaza la sediul profesional al contribuabilului pe o perioada de cel putin10 ani, iar documentele care au stat la baza intocmirii lor pentru o perioada de cel putin 5 ani. Documentele care sunt in alta limba decat limba romana trebuie traduse.

In cazul in care evidentele contabile si fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic contribuabilul este obligat sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Pentru mai multe detalii despre  registrele si documentele untilizate in cadrul contabilitatii in partida simpla te rog sa te abonezi la ghidul de mai sus.

Ce reprezinta Inspectia Fiscala conform ghidului ANAF

In scopul efectuării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală procedează la:

 • examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
 • verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului;
 • analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;
 • verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă;
 • solicitarea de informaţii de la terţi;
 • verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
 • solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor;
 • informarea reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului sau a împuternicitului acestuia, după caz, cu privire la constatările inspecţiei fiscale, precum şi discutarea acestora;
 • stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor şi/sau stabilită, după caz, de organul fiscal;
 • sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile;
 • dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
 • aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Surse:

8 comentarii la “Inspectia fiscala la Activitatile Independente. Perioada si documentele verificate”

 1. Bine v-am gasit,

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Daca sotia are o I.I. sistem real si ma trece si pe mine ca o ajut in activitate care e regimul fiscal? O sa declare ea toate incasarile I.I. doar pe ea si plateste doar ea cas cass si impozit? Sau putem imparti incasarile si daca nu mai ajungem la prag nu mai platim cas si cass?

  Eu ca sot sunt obligat la taxe? Dau si eu cass cas si impozit? La ce sume?

  Multumesc frumos!

 2. Urita Laura

  Am o casa de vacanta pe numele meu persoana fizica cu 5 camere pe care o inchiriez ocazional in perioada de vara .Anul trecut am fost vizitati de niste inspectori care ne-au pus sa cumparam case de marcat fiscale pe numele nostru si vu cnp -ul nostru Sumele incasate le declaram la anaf in fiecare an ai ni se calculeaza impozitul Acum au venit alti functionari anaf si ne dpun ca nu e bine dar nici nu ne lamuresc cum sa proced cu actele in acest caz

  1. Buna ziua! Sigur, poate fi completat si in format electronic si printat la cerere, daca este cazul.

  1. Buna ziua! Trebuie sa aveti completat: Registrul de evidenta fiscala pe partea de venituri, Jurnalul de vanzari, Decizia de numeroatare facturi/chitante. Daca aveti stocuri sau productie trebuie sa aveti evidenta contabila specifica: NIR, fisa de magazie, bon de consum, etc.

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă Ghidul gratuit