Impozitarea veniturilor din strainatate

Obligatia de a stabili impozitul pe venitul obtinut din strainatate

Contribuabilii care obtin venituri din strainatate au obligatia sa le declare in declaratia unica si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, cu luarea in considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevazuta de conventia de evitare a dublei impuneri.

Conform articolului 59 din Codul fiscal urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului pe venit si sunt numite in continuare contribuabili :

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 129   din codul fiscal.

Impozitul pe venit, se aplica persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, asupra veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

Totodata, conform art. 130:

(1) Persoanele fizice rezidente datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate. 

(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania

Cota de impozit aplicata veniturilor obtinute de persoanele fizice este de 10%, valabila atat pentru veniturile din Romania cat si din afara tarii.

Ghid cu exemple de completare a Declaratiei Unice 2021

NOU! 16 Aprilie 2021: Studiu de caz. Inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinta personala.

 1. Declaratia Unica 2021. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor realizate in 2020 in sistem real.
 2. Declaratia Unica 2021. Indemnizatia de ajutor pentru profesionisti: inregistrare si impozitare
 3. Declaratia Unica 2021. Microgrant 2000 euro. Contabilitate si fiscalitate. Cheltuieli eligibile.
 4. Declaratia unica 2021. Deducerea din impozit a costului cu achizitia casei de marcat.
 5. Declaratia unica 2021 pentru norma de venit intreaga. Registrul de evidenta fiscala. Indemnizatii de ajutor. Deducere casa de marcat.
 6. Declaratia Unica 2021. Norma de venit corectata. Completarea Registrului de Evidenta Fiscala.
 7. Declaratia Unica 2021. Norma de venit redusa pe perioada starii de urgenta.
 8. Declaratia unica 2021 pentru contracte de chirie in lei cu CASS datorata
 9. Declaratia unica 2021 pentru contracte de chirie in valuta si CASS datorata. Recalculare chiriilor in valuta.
 10. Declaratia unica 2021 pentru contract de chirie in lei (cu rectificative).
 11. Reducere impozitului pentru contracte de chirie afectate de criza Covid.
 12. Declaratia Unica 2021 pentru venituri din agricultura impuse cu norme de venit. CASS optional.
 13. Declaratia Unica 2021 pentru venituri din dividende si fonduri de investitii
 14. Declaratia unica 2021 completata pentru venituri din dividende si vanzare de actiuni la bursa din New York
 15. Declaratia unica 2021 pentru activitati cu pierderi. Perioada de recuperare a pierderilor.
 16. Declaratia unica 2021 pentru activitati care incep in cursul anului
 17. Declaratia unica 2021 pentru activitate incheiata in cursul anului
 18. Declaratia Unica 2021. Venituri din alte surse.
 19. Studiu de caz. Inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinta personala

Preț 139  97 lei

5/5

Venituri obtinute din strainatate impozabile in Romania

1. Activitati independente

Important! Veniturile obtinute din activitati independente desfasurate in Romania, potrivit legii, se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate.

2. Drepturi de proprietate intelectuala

3. Cedarea folosintei bunurilor

4. Activitati agricole

5. Silvicultura

6. Piscicultura

7. Transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar

8. Remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare obtinute de membrii consiliului de administratie, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare.

9. Salarii platite din Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate

10. Dobanzi

11. Pensii

12. Premii

13. Dividende

14. Jocuri de noroc

15. Transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

16. Transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal cu titlu de mostenire

17. Alte venituri din investitii

18. Alte venituri

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit contribuabilii persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din tara si din strainatate din:

a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

b) salarii si asimilate salariilor

c) pensii;

d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

Contributii sociale datorate pentru veniturile obtinute din strainatate

Cetatenii romani cu domiciliul ori resedinta in Romania au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii (CAS) si la sistemul de asigurari sociale de sanatate (CASS).

Prin urmare, in masura in care persoana nu se incadreaza printre cele exceptate de la plata contributiilor, va datora CAS si CASS daca veniturile nete anuale depasesc plafonul de 12 salarii minime brute pe tara la data depunerii declaratiei sau daca opteaza pentru plata acestora. Te rog citeste sectiunea de contributii sociale din acest ghid pentru mai multe detalii.

Contribuabilii care obtin venituri din strainatate din categoria celor descrise mai sus, datoreaza contribtuii sociale conform prevederilor Codului Fiscal pentru fiecare categorie de venit pentru care se datoreaza constributii sociale si in Romania.

Astfel, persoanele fizice care realizeaza venituri din strainatate datoreaza contributii sociale daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare neta cumulata este cel putin egala cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Plafonul este recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal.

Pentru 2019 salariul minim pe economie a fost stabilit la 2.080 lei pe luna.

Plafonul de 12 salarii brute anul este de 24.960 lei.

Daca venitul net realizat este mai mare decat 24.960 le persoanele fizice datoreaza contributii dupa cum urmeaza:

 • CASS, in procent de 10% din baza de calcul : 24.960 x 10% =  2.496 lei pe an;
 • CAS in procent de 25% din baza de calcul, care nu poate fi mai mica de 24.960 lei. Daca alegem baza de calcul minima: 24.960 x 25 % =  6.240 lei CAS de plata pentru anul 2019;

Nu toate veniturile obtinute de persoanele fizice sunt luate in considerare pentru a stabili obligatia de a plati contributii sociale, astfel conform codului fiscal:

Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale CAS, (Codul Fiscal art. 137 ):

Contribuabilii la sistemul public de pensii, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;

b) venituri din activitati independente;

b1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 70, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 72 alin. (3);

c) indemnizatii de somaj;

d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Pentru veniturile prevazute mai sus se datoreaza contributii de asigurari sociale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice scutite la plata impozitului pe venit.

Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate – ACSS (Codul fiscal, art. 155)

(1) Cetatenii romani, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii si asimilate salariilor;

b) venituri din activitati independente;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale;

d) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016;

e) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

g) venituri din investitii;

h) venituri din alte surse.

Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite in conformitate cu prevederile Codului Fiscal se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

Cum completam declaratia unica cu venituri din strainatate

Contribuabilii care obtin venituri din strainatate au obligatia sa le declare in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie (pentru veniturile din 2018, termenul a fost 31 Iulie 2019), inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, precum si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, in cadrul aceluiasi termen, cu luarea in considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevazuta de conventia de evitare a dublei impuneri. (Codul fiscal, art 130, aliniat 4)

Contribuabilii completeaza Capitolul 1 din declararatie SECTIUNEA I.2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din strainatate in anul 2018.

Veniturile se declara pentru fiecare tara – sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat in anul recent incheiat.

Daca pentru anul curent se estimeaza depasirea plafonului de 12 salarii minime pe economie se completeaza si capitolul 2 din declratie cu veniturile estimate pentru stabilrea bazei de calcul pentru contributiile sociale datorate pentru anul 2019.

Textul de mai sus face parte dintr-un nou capitol adaugat la Ghidurile pentru PFA, Profesii Liberale si Persoane Fizice:

Impozitarea veniturilor din strainatate, prin care clarificam urmatoarele:

 • Ce reprezinta rezidenta fiscala a persoanelor fizice
 • Cum stabilim rezidenta fiscala a unei persoane fizice
 • Obtinerea certificatului de rezidenta fiscala
 • Obligatia de a stabili impozitul pe venitul obtinut din strainatate
 • Ce este si cum evitam dubla impunere
 • Lista de venituri obtinute din strainatate impozabile in Romania
 • Contributii sociale datorate pentru veniturile obtinute din strainatate
 • Cum procedam cand platim contributii de asigurari sociale in strainatate
 • Cum completam declaratia unica cu venituri din strainatate
 • Activitati independente desfaurate in strainatate pentru care se plateste impozitul si contributiile in Romania – Formularul A1
 • Tratamentul fiscal al fiecarei categorii de venit obtinut din strainatate
 • Exemplu de completare a declaratiei unice pentru venituri din strainatate.

Vezi aici cuprinsul Ghidurilor:

Ghid pentru contabilitatea activitatilor independente impuse in sistem real

Ghid pentru contabilitatea activitatilor independente impuse la norma de venit

Ghid – Declaratia Unica pentru persoane fizice

[ratings]

8 comentarii la “Impozitarea veniturilor din strainatate”

 1. Razvan Florescu

  Buna ziua, Venitul realizat ca persoana fizica neautorizata realizat pe baza unui contract ( nu contract de munca) cu o firma din uk sa inteleg ca se supune impozitului pe venit 10%, CASS 10% si CAS 25% din 12 salarii minime brute pe economie? La declaratia unica ce rubrici se completeaza: activitate independenta sau alte activitati? Multumesc Razvan Florescu

 2. Buna ziua!. Pentru veniturile obtinute de o persoana fizica de la Google Adsense, venituri din publicitate , persoana fizica datoreaza CAS in procent de 25%, daca aceste venituri depasesc plafonul de 24.960 lei? Multumesc frumos!

 3. STRECHE ANISOARA

  VA MULTUMESC INCA O DATA ! SOTUL MEU ARE UN CONTRACT DE MUNCA , MOMENTAN, CU TURE DE 3 SAPTAMANI LA MUNCA , TREI SAPTAMANI ACASA . FARA CONCEDIU DE ODIHANA . ASTA INSEAMNA CA DEPUNE ACEST CHESTIONAR DE FIECARE DATA CAND IESE DIN TARA ????/
  VA MULTUMESC ANTICIPAT !

  1. Buna ziua! Daca cumulat depaseste 183 de zile pe an in afara tarii trebuie sa depuna chestionarul. Se depune o singura data, pentru stabilirea rezidentei. Asa cum spuneti dvs nu cred ca e necesar sa fi depus pentru ca sta in tara mai mult de 183 de zile pe an.

 4. STRECHE ANISOARA

  MULTUMESC ! ACEST CHESTIONAR DE REZIDENTA FISCALA ESTE OBLIGATORIU ? UNDE SE GASESTE , TOT LA FINANTE ?

 5. Bună ziua! Sunt venituri din activități dependente plătite de un nerezident și nu au nimic de declarat în România. Poate doar chestionarul de rezidenta fiscala.

 6. Streche Anisoara

  BUNA ZIUA !
  PERSOANELE CARE LUCREAZA CU CONTRACT DE MUNCA IN STRAINATATE , ANGAJATORUL FIIND STRAIN , CARORA LI SE RETINE IMPOZIT PE SALARIU ,COTIZATIE LA PENSIE IN STATUL RESPECTIV SI ASIGURAT LA CASA DE SANATATE DIN STATUL RESPECTIV CUM PROCEDEAZA ?
  EXEMPLU – NAVIGATOR ANGAJAT SI PLATIT DE STATUL LUXENBOURG

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă acum Raportul Gratuit

Raport gratuit 2021: Taxe si contributii sociale PFA