fbpx

Impozitare contracte partiale de munca

S-a publicat in Monitorul Oficial nr 598 din 25 Iulie 2017 ordonanta de urgenta care obliga la plata integrala a contributiilor sociale datorata de angajator pentru contractele cu timp partial de munca.

Ordonanta se va aplica incepand cu veniturile realizate  din luna august, de catre salariati cu contracte partiale de munca  (de o ora, 2, 4, 6 ore). Baza de calcul a contributiei platite de angajator la care se va aplica procentul de contributii  este valoarea intreaga a salariului minim  brut pe tara (1.450 lei – 2017) si nu la valoarea partiala corespunzatoare numarului de ore lucrate, asa cum se aplica pana acum.

Astfel procentul de CAS (15,8%) si de CASS (5,2%) platit de angajator, se va aplica la 1450 lei si se vor plati taxe totale de 304 lei atunci cand salariul este mai mic decat salariul minim brut.

Diferentele platite in plus de anagajator sunt:

 • pentru un contract partial de 2 ore = plus de 228 lei
 • pentru un contract partial de 4 ore = plus de 151 lei
 • pentru un contract partial de 6 ore = plus de 75 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ  OG nr. 4/2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)

Art. 140. — (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c), pe perioada în care salariaţii acestora se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (3) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

2. La articolul 158, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

 „(3) Prevederile art. 140 alin. (2)—(4) se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 august 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Teiu Păunescu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii,

Rareş Trişcă,

secretar de stat

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 4.

 • o intrebare: daca o PFA are si un CIM cu timp partial si total sala de baza depaseste 1450 se vor calcula contributiile ca si pana la 31.07.2017 nu?
  multumesc

  • Buna ziua! Se va plati contributiile angajatorului cu timp total de munca – 8 ore pe zi. Daca sunt mai multe contracte si se depaseste norma intreaga se plateste ca si pana la 31.07.2017. PFA nu se ia in calcul.

 • ©2012-2019 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

  PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

  >

  Log in with your credentials

  Ați uitat datele dvs.?