fbpx

Consultanta accesare grant 2.000 euro

968.00lei

Nu se comanda! Serviciul se plateste numai daca se aproba finantarea si cei 2.000 de euro intra in contul tau. Trimite documentele pentru verificare. Vezi detalii mai jos.

altce Plata cu cardul prin Mobilay.

Plata cu numerar sau cu transfer bancar in cont la Banca Transilvania.

Actualizare 6 Septembrie 2021:

Ministerul Economiei a anuntat intr-un  pe pagina de internet ca relanseaza Masura 1, “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”.

Astfel, persoanele eligibile pot depune cererea pentru micrograntul de 2.000 euro in perioada 12-22 Octombrie 2021.

Conform comunicatului:“Relansarea măsurii de sprijin care oferă Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, vine cu serie de noutăți în plus față de facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv:

 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020, vezi lista mai jos.
 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor (Profesii Liberale), definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege. “

Vezi mai jos toate codurile CAEN eligibile.

Serviciul de consultanta pentru accesarea micro-grantului include:

1. Te inscriem in aplicatia de granturi pe contul nostru, semnam electronic toate documentele si declaratiile cu certificatul nostru de semnatura digitala. (Daca te-ai inregistrat deja in aplicatie, te ajutam sa transferi entitatea pe contul nostru, ca se ne ocupam noi de dosar).

2. Depunem cererea pentru accesarea micro-grantului de 2.000 euro (9.679 lei) si semnam contractul de finantare, dupa ce primim acordul tau;

3. Iti oferim consultanta pentru utilizarea finantarii: selectam cheltuieli eligibile conform procedurii si in raport cu codul CAEN al activitatii tale;

4. Intocmim raportul de progres (raportul cu cheltuielile realizate din microgrant) si il transmitem catre Ministerul Economiei.

Care sunt etapele pentru accesarea micrograntului:

1.  Verificare eligibilitate solicitant. Trimite la email: constantin@gestiunepfa.ro, urmatoarele documente, de pe adresa de email a solicitantului:

 • Copia certificatului de inregistrare a entitatii la Registrul Comertului, sau copia CIF pentru profesii liberale;
 • Certificatele constatatoare de la Registrul Comertului (daca ai mai multe coduri CAEN);
 • Declaratia Unica 2020 sau 2021;

2. Iti trimitem, si ne semnezi, imputernicirea si contractul de prestari serivicii, pentru depunerea cererii. Ni le trimiti pe email scanate si apoi prin posta, in original. Dupa ce primim documentele de la tine, te inregistram in platforma si semnam electronic toate documentele cu certificatul digital pe care il avem.

3. Daca finantare se acorda si am primit documentele in original de la tine, semnam contractul de finantare si asteptam incasarea banilor in contul tau. Dupa incasare ne faci plata serviciului din disponibilitatile tale, conform facturii emise de noi.

4. In termen de 90 de zile trebuie sa cheltuiesti banii pe bunuri si servicii din categoriile acceptate, vezi lista mai jos. Iti spunem daca ceea ce vrei sa cumperi este in lista de cheltuieli acoperite de grant.

5. Dupa utilizarea finantarii, intocmim raportul de progres si il trimitem catre Ministerul Economiei;

6. Daca este cazul, si intri in esantionul de control, te ajutam cu toate informatiile necesare;

Pretul serviciului reprezinta 10% din valoarea grantului, adica 968 lei

Serviciul se plateste dupa incasarea micrograntului in contul tau, de la banca partenera. Costul serviciului nu este eligibil pentru finantare din grantul acordat. Trebuie sa-l platesti din disponibilitatile tale, dar poti folosi grantul pentru alte cheltuieli curente, si deci se compenseaza.

Care sunt conditiile de acordare a grantului:

  1. Activitatea PFA/II/IF/Profesie Liberala a inceput inainte de 1 octombrie 2019, (conditia de cifra de afaceri de 5.000 euro nu se aplica activitatilor independente, se aplica doar SRL-urilor);
  2. Entitatea nu a incasat micrograntul de 2.000 de euro in prima sesiune;
  3. Contul bancar dedicat se va deschide, dupa aprobarea grantului, la una dintre bancile partenere: BANCA ROMÂNEASCĂ S.A., OTP BANK ROMÂNIA S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA TRANSILVANIA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., CEC BANK S.A., RAIFFEISEN BANK S.A., UNICREDIT BANK SA;
  4. Domeniile de activitate eligibile sunt cele din lista de mai jos; patru au fost adaugate de Parlament:
 • CAEN 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal;
 • CAEN 8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 • CAEN 9311 Activitati ale bazelor sportive;
 • CAEN 9312 Activitati ale cluburilor sportive;

  DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE : MASUARA 1 – GRANT 2.000 EURO

  1. FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale împletite

  1. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR

  1811 Tipărirea ziarelor

  1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

  1814 Legătorie şi servicii conexe

  1820 Reproducerea înregistrărilor

  1. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  1. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE

  2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

  1. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.

  3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

  3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

  3230 Fabricarea articolelor pentru sport

  3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

  3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

  3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

  1. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

  4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

  4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

  4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

  4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

  1. ACTIVITĂŢI DE EDITARE

  5811 Activităţi de editare a cărţilor

  5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

  5813 Activităţi de editare a ziarelor

  5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

  5819 Alte activităţi de editare

  5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

  5829 Activităţi de editare a altor produse software

  1. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ

  5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

  5912 Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

  5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

  5914 Proiecţia de filme cinematografice

  5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

  1. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI TRANSMITERE DE PROGRAME

  6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

  6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

  1. TELECOMUNICAŢII

  6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

  6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

  1. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

  6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

  6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

  6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

  1. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE

  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

  6312 Activităţi ale portalurilor web

  6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri

  6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

  6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal;

  1. CERCETARE-DEZVOLTARE

  7220 C ercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

  1. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE STUDIERE A PIEŢEI

  7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

  7312 Servicii de reprezentare media

  7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

  1. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

  7410 Activităţi de design specializat

  7420 Activităţi fotografice

  7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

  7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

  1. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING

  7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

  82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii

  8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

  1. ÎNVĂŢĂMÂNT

  8510 Învăţământ preşcolar

  8520 Învăţământ primar

  8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

  8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

  8553 Şcoli de conducere (pilotaj)

  8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

  1. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ

  9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

  9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

  9003 Activităţi de creaţie artistică

  9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

  1. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR

  9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

  9102 Activităţi ale muzeelor

  9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

  9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

  1. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE

  9311 Activitati ale bazelor sportive;

  9312 Activitati ale cluburilor sportive;

   9313 Activităţi ale bazelor sportive

  9319 Activităţi ale cluburilor sportive

  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

  Important cu privire la PFA si CMI, aceste nu sunt restrictionate de codul CAEN dar trebuie sa depuna o adeverinta daca au implicate in activitati medicale impotriva COVID-19. Conform procedurii, sunt eligibile:

  c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).

  Care sunt cheltuielile eligibile:

  • Grantul va fi pus la dispozitia benficiarului intr-un cont dedicat, deschis de banca partenera, din care se fac plati conform listei de cheltuieli eligibile;
  • Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – maxim 2000 euro/beneficiar (9.679 lei), la cursul InfoRegio valabil în luna înscrierii, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

  4.3.1. (1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

  (2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

  (3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

  (4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare .

  (5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

  (6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului;

  (7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

  4.3.2 Codul CAEN pentru care aplicatul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1 alin. (2) lit. b).

  Atentie! Trebuie intocmita contabilitatea imediat dupa terminarea anului fiscal. De aceea vei primi GRATUIT:

  BONUS

  Produsul are valoarea de 197 lei si include acces si abonament pentru 12 luni la actualizari si completari.

  Despre noi

  Blogul cu informatii fiscale si contabile, inceput acum 10 ani si dedicat persoanelor fizice si activitatilor independende care realizeaza diferite categorii de venituri.

  Un proiect inceput la sfarsitul anului 2018, cu aplicatii simple pentru calculul venitului net realizat pentru diferite surse de venituri si sisteme de impozitare. Accesul la aplicatii este gratuit.