Directionarea unui procent de 3,5% din impozitul datorat. Formular 230

Conform Codul Fiscal, contribuabilii pot directiona un procent de 3,5% din impozitul pe venit anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

In functie de natura venitului, optiunea se exercita prin completarea si depunerea la organul fiscal central competent a urmatoarelor formulare, dupa caz:

a) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, pentru activitati impuse in sistem real;

b) Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Prin completarea Declaratiei Unice

Contribuabilii impusi in sistem real, care au obligatia completarii Capitolului I „Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate in anul 2019”  pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand 3,5% din impozitul datorate prin completarea sectiunii I.6 Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil.

Entităţile nonprofit/unităţile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil dacă la momentul plăţii acestora, de către organul fiscal, figurează în Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

Obligatia calcularii si platii sumei prevazute revine organului fiscal competent, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depuse pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru 2020 termenul este 30 Iunie 2020.

Exemplu. O persoana fizica a realizat in anul 2019, din activitati independente impuse in sistem real, venituri impozabile de 46.931 lei. Contribuabilul completeaza si depune online declaratia unica in care evidentiaza impozitul de plata datorat pentru venitul realizat in 2019, in suma de 4.693 lei (46.931 x 10% cota de impozit).

Tot in declaratia unica la capitolul I, sectiunea I.6 contribuabilul indica ANAF directionarea unui procent de 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat catre o asociatie, care se regaseste in registrul entitatilor ANAF. Suma de distribuit este egala cu 4.693 x 3,5% = 164 lei.

Anaf verifica calculul, (chiar calculeaza suma daca contribuabilul nu a calculat) si directioneaza suma de 164 lei in contul entitatii nonprofit indicata de contribuabil.

Completarea Declaratiei unice pentru exemplul de mai sus – activitati impuse in sistem real;

Calculează corect venitul net și completeaza ușor Registrul de Evidență Fiscală și Declarația Unică

Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”

Formularul se completeaza de urmatorele categorii de contribuabili care obtin:

 • venituri din salarii si asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activitati independente/ activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
 • venituri din activitati independente realizate în baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determină in sistem real;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeza formularul in următoarele situatii:

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, si solicita restituirea acestora;
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5 % din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult.

Important! In situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii. Formularul poate fi depus odata la 2 ani daca bifezi casuta ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”. Singurele date care trebuie completate sunt datele personale si datele de identificare ale asociatiei non profit.

Termenul de depunere a formularului este data de 15 martie a anului urmator de realizare a venitului. Pentru 2020 termenul este 30 Iunie. Descarca formularul 230:

Formularul poate fi depus la ghiseul ANAF de la domiciliul contribuabilului, prin posta sau online, prin intermediul SPV. Pentru depunere online se procedeaza exact ca si in cazul depunerii declaratiei unice. Nu e necesar sa semnam formularul cu certificat digital calificat. Este suficienta validarea si incarcarea in SPV.

Formularul 230 completare generala, fara suma valabil pentru 2 ani consecutivi;

Mai departe, in ghidurile pentru calculul venitului net si completarea Declaratiei unice poti citi capitolulul:

Despre sponsorizare, bursa privata si directionarea unui procent de 3,5% din impozitul datorat, care cuprinde pe langa informatiile de mai sus si informatii despre modul de acordare si deductibilitatea pentru:

 • sponsorizare in cazul activitatilor independente;
 • ce inseamna mecenat;
 • ce inseamana bursa privata si cum se poate acorda;
 • cum putem ajuta persoane in situatii dificile si deduce ca cheltuielile sociale;

Lista cu ONG-uri catre care se poate directiona procentul de 3,5% din impozitul pe venit:

Contacteaza-ne pentru a te inscrie pe lista!

[ratings]

2 comentarii la “Directionarea unui procent de 3,5% din impozitul datorat. Formular 230”

 1. Cojocaru Constantin

  Buna ziua!
  In DU completata anul trecut formularul inteligent permitea calculul automat pentru depunerea online in termen. Inteleg ca nu a fost data o reglementare care sa acorde bonificatiile pentru depunerea online si plata integrala pana in 15 decembrie 2019.

  Trebuie sa completez in DU2020 sectiunea I destinata lui 2019 in care sa nu trec bonificatia pentru depunerea online?

  In formularul inteligent pt 2020 din nou este permisa completarea cu o bonificatii pe care o stabilim noi. Care este aceasta bonificatie in acest moment?

Scrie mesajul tau aici:

Abonează-te la noutăți legislative și fiscale!

Formularul Declaratia Unica 2021 a fost publicat.

Ghiduri in curs de actualizare.