fbpx

Declaratia Unica. Cum calculezi venitul net pentru plata CAS, CASS si a impozitului pe venit

Cum calculezi venitul net pentru determinarea obligatiei de a plati  CAS si CASS si pentru calculul impozitului pe venitul realizat in 2018

Declaratia unica aduce o simplificare a raportarii veniturilor obtinute de persoanele fizice, dar mecanismul de autoimpunere este complicat pentru majoritatea celor care nu sunt de specialitate.

Prin acest articol ne-am propus sa clarificam cum se calculeaza venitul net  si cum se utilizeaza aceasta valoare in completarea declaratiei unice.

Venitul net este  indicatorul pe care il folosim:

a. ca baza de comparatie cu plafonul de 12 salarii minime brute pe economie. Dupa cum stii, daca venitul net obtinut este mai mare decat acest plafon, te incadrezi la plata CAS (in anumite cazuri) si la plata CASS.

b. este baza de calcul pentru impozitul pe venit; procentul de 10% se aplica la venitul net;

Reamintesc ca:

 • Salariul minim brut in 2018 este stabilit la valoarea de 1.900 lei pe luna, iar plafonul pentru 2018 este de 12*1.900 lei = 22.800 lei;
 • CAS – contributie de asigurari  sociale = 25% din cel putin 12 salarii minime pe economie = 5.700 de lei minim de plata pe an;
 • CASS – contributie de asigurari de sanatate = 10% din 6 sau 12 salarii pe economie = 1.140 lei sau 2.280 lei de plata pe an;

Mai jos  gasesti patru metode de calcul a venitului net corespunzatoare fiecarui sistem de impozitare aplicat veniturilor obtinute de persoanele fizice:

1. Pentru venituri din activitati care aplica sistemul real de determinare a venitului net, conform regulilor contabilitatii in partida simpla. Categoriile de venit incluse (obligatoriu sau optional) sunt:

 • venituri din activitati independente (organizate ca PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale),
 • din drepturi de proprietate intelectuala,
 • din cedarea folosintei bunurilor,
 • din sivicultura si piscicultura

Etapa I. Determinarea venitului net, baza de comparatie cu plafonul de 12 salarii minime pe economie.

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut incasat si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, cu exceptia situatiilor in care contribuabilii sunt impusi la norma de venit.

Cheltuielile deductibile la o PFA sau II reprezintă cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Important! In aceasta etapa de calcul a venitului net  nu includem in cheltuielile deductibile contributia sociala platita sau datorata.

Din totalul sumelor încasate, evidenţiate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi,

– se scad totalul sumelor plătite, (evidenţiate în col. 7, respectiv 8, din registrul-jurnal de încasări şi plăţi),
– se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor achiziționate, (evidenţiate în fişa pentru operaţiuni diverse)
+ se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile,
+ se adună totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile,

Valoarea obtinuta reprezinta venitul net estimat sau realizat in cursul anului fiscal.

Valoarea venitului net obtinut conform calcului de mai sus se raporteaza la plafonul de 12 salarii minime pe economie pentru determinarea obligatiei de a plati CAS si CASS. Daca venitul net este mai mare decat acest prag se completeaza subsectiunile corespunzatoare din declaratia unica.

Atentie! Nu toate  categoriile de venituri se incadreaza la plata CAS – contributie la pensie; pentru venituri din cedarea bunurilor, venituri din agricultura si venituri din investitii, nu se plateste CAS.

Eatapa II. Venitul net, baza de calcul pentru impozit, se calculeaza:

i) venitul net anual recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

ii) venitul net anual impozabil, care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculat, din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata – CAS. (CASS nu este deductibila la calculul venitului net incepand cu anul fiscal 2018).

Atentie! Se ia in calcul contributia anuala datorata, nu cea platita. Chiar daca nu ai platit contributia la venitul estimat, ai dreptul sa deduci din venitul recalculat valoarea CAS, asa cum te-ai angajat in declaratia unica cu venitul estimat.

Venitul net anual impozabil este venitul la care vei calcula impozitul pe venit, prin aplicarea procentului de 10%.

Aceasta metoda de calcul se utilizeaza atat la stabilirea venitului net estimat (pentru care se depune declaratia unica pana la data de 16 Iulie 2018) si obligatoriu la stabilirea venitului net realizat dupa incheierea anului fiscal 2018 si depunerea declaratiei unice cu venitul realizat pana la data de 15 Martie 2019.

Contribuabilii impusi in sistem real completeaza Registrul de Evidenta Fiscala.

Gasesti in Pachetul de Contabilitate pentru Activitati Independente:  o lista completa de cheltuieli deductibile, un exemplu concret de calcul a venitului net, un model completat al declaratiei unice si al registrului de evidenta fiscala si multe altele, exemplu de calcul a bonificatiilor.

2. Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli

In aceasta categorie sunt incluse:

 • Venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile,
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuala conform (articol 72.1 din codul fiscal).

In acest caz,  contribuabilul sau platitorul de venit calculeaza venitul net prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli, de regula 40%. In acest caz, venitul net obtinut potrivit acestei metode de impozitare,  reprezinta:

a. baza de calcul pentru impozitul pe venit.

b. baza de comparatie pentru determinarea obligatiei contribuabilului de a se asigura in sistemul public de pensii (daca este cazul) si de sanatate.

3. Venituri impozitate la norma de venit. In aceasta categorie sunt incluse:

 • veniturile obtinute din activitatile independente organizate ca PFA II sau IF, al caror cod CAEN se regaseste in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. Normele de venit pentru 2018 sunt aici.
 • veniturile din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv. Normele de venit in scop turistic pentru anul 2018 sunt aici.
 • veniturile din activitati agricole (cu exceptia veniturilor din piscicultura si silvicultura) sunt impozitate la norma de venit. Normele de venit agricole pentru anul 2018 sunt aici.

Important! Norma de venit poate fi redusa sau majorata in functie de mai multe criterii.  In cazul in care un contribuabil cumuleaza mai multe criterii de corectii, se aplica o singura reducere, in procentul cel mai mare.

In acest caz norma de venit (corectata daca e cazul) reprezinta:

a. baza de calcul pentru impozitul pe venit, la care se aplica procentul de 10% si obtinem impozitul pe venit;

b. baza de comparatie pentru determinarea obligatiei contribuabilului de a se  asigura in sistemul public de pensii (daca este cazul) si la sanatate.

Important! Norma de venit (corectata, daca este cazul) reprezinta venitul net impozabil (profitul net), obtinut din activitatea desfasurata de o persoana fizica. De aceea, cheltuielile pe care le efectuezi nu reduc norma de venit.

Contribuabilii impusi la norma de venit completeaza Registrul de Evidenta Fiscala pe partea de venituri.

4. Venituri cu retinere la sursa;

Sunt venituri pentru care platitorul de venit este obligat sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul si contributiile  catre bugetul de stat. Astfel:

 • veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva. Baza de calcul pentru impozit si pentru incadrarea la plata contributiilor sociale este venitul brut din contractul incheiat.
 • veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care nu s-a optat pentru impozitarea in sistem real.  Baza de calcul pentru impozit si pentru incadrarea la plata contributiilor sociale este venitul net care se obtine prin reducerea venitului brut din contractul incheiat cu o cota de 40% cheltuieli forfetare.
 • veniturile din arenda. Baza de calcul pentru impozit si pentru incadrarea la plata contributiei de sanatate  (nu se plateste CAS) este venitul net care se obtine prin reducerea venitului incasat cu o cota de 40% cheltuieli forfetare.
 • venituri din dobanzi si din dividende. Baza de calcul pentru impozit si pentru incadrarea la plata contributiei de sanatate  este venitul incasat (nu se plateste CAS).
 • venituri din premii si din jocuri de noroc. Baza de calcul pentru impozit este venitul incasat (nu se plateste CAS si CASS). Pentru stabilirea impozitului se foloseste grila de impozitare din Codul Fiscal.
 • venituri din transferul titlurilor de valoare. Baza de calcul pentru impozit si pentru incadrarea la plata contributiei de sanatate  (nu se plateste CAS) este venitul net obtinut care se determina conform art.  94-97 din Codul Fiscal.

Regula Generala pentru categoria 4 de venituri cu retinere la sursa! In situatia in care un contribuabil obtine venituri din mai multe surse, dar  fiecare dintre acestea este sub plafonul minim de 12 salarii minime brute pe economie (si deci platitorii de venit nu retin contributii) dar cumulat contribuabilul obtine un venit net mai mare decat plafonul de 12 salarii minime brute pe economie, acesta este obligat sa plateasca contributie de sanatate si completeaza declaratia unica corespunzator.

Gaseste in Ghidul pentru Declaratia Unica exemple de calcul ale venitului net, un model completat al declaratiei unice si a registrului de evidenta fiscala si multe altele.

Important! Impozitul pe venit datorat sau retinut sau platit nu reduce baza de calcul pentru contributiile sociale si nu reprezinta cheltuiala deductibila.

Pentru o intelegere completa a mecanismului de autoimpunere introdus in Martie 2018, te rog citeste si acest articol.

Daca sunt intrebari sau nelamuriri, te rog scrie-mi un comentariu mai jos sau pe forum.

[ratings]

75 comentarii la “Declaratia Unica. Cum calculezi venitul net pentru plata CAS, CASS si a impozitului pe venit”

 1. iuliana pitaru

  Buna ziua,
  O persoana fizica autorizata din septembrie 2019(doc de la Reg. Com), incepe activitatea din octombrie 2019, depune declaratia unica pentru venitul estimat astfel:
  data incepere activitate 17.09.2019
  sistem real
  venituri estimative 2080*3luni 6240 lei
  cheltuieli estimative 3 luni 4000 lei
  impozit sal (6240-4000)*10% 224 lei
  sanatate(optional la 6 sal minime pe economie pentru ca nu are alte venituri si este sub plafon) 6240/2*10% 312 lei
  sistemul de pensii 6240*25% 1560 lei
  total an 2019 2096 lei
  E corect?
  Multumesc!

  1. Buna ziua! Activitatea incepe odata cu autorizarea de la Registrul Comertului 17.09.2019. Venitul net obtinut fiind sub plafonul recalculat nu suteti obligata sa platiti contributii sociale.
   In ceea ce priveste CAS, cf codului fiscal va puteti asigura optional la baza de calcul de 12 salarii minime pe economie.
   Art 148. (3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.
   La CASS va puteti asigura intre luna in care depuneti declaratia – oct 2019 si luna de depunere a declaratiei unice din anul care urmeaza- martie 2020 (cf art 180 din codul fiscal) = 2.080 x 6 x 10% = 1.248 lei. (cf art 180 din codul fiscal)

 2. Buna ziua, am PFA, ctr de colaborare cu o societate de asigurari,am urmatoarele intrebari
  – daca venitul net real pe 2018 este mai mare decat venitul estimat pe 2018 si declarat, pana cand se platesc diferentele,?Mentionez ca nu am platit CAS si CASS, estimat pe 2018 l-am pus la fel ca realul pe 2017, sub plafonul impus de lege
  – care este valoarea venitului net realizat pe 2018 pentru a nu fi obligata sa achit cas si cass?
  – pentru declaratia unica pe 2019, daca sunt si angajata si achit toate darile la stat, ca si angajat, CAS, mai este nevoie sa achit CAS si la venitul net pe care il incasez de la societatea de asigurari?
  Multumesc mult

  1. Delia Tepuse

   O persoană fizică realizează venituri din activităţi independente .
   În anul 2018 a estimat venituri nete anuale sub plafonul minim de 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei, salariu
   minim brut 2018) şi a depus declaraţia unică online pana la termenul maxim de 31.07.2018 ;
   – Conform evidenţei contabile , a realizat un venit net anual egal sau mai mare de 22.800 lei ;
   – Persoana fizică nu a datorat CAS şi CASS când a făcut estimarea venitului net anual pentru anul 2018,
   deoarece era sub plafonul minim, dar întrucât venitul net anual realizat la 31.12.2018 este egal sau peste plafonul minim de 22.800 lei, va datora CAS 5700 lei şi CASS 2280 lei si pentru ca a depus declaraţia unică initiala online, in termen , daca face platile pana la 15.03.2019, beneficiază de bonificaţie de 5% la ambele contributii ;
   – in Unica pt 2018-2019 si va acorda singura aceste bonificatii si va avea efectiv de plata 5415 lei la CAS si 2166 la CASS ( sume de plata valabile daca a facut platile pana la 15.03.2019 ) !

   Pentru anul 2019 , daca venitul net impozabil realizat de PFA =>24.960 , veti datora CASS si CAS , nu conteaza ca aveti si calitate de salariat ;

 3. ioana petrescu

  Sunt pensionara si am un II in 2019 depasesc 24960 lei venit brut anual ce mai platesc in afara de impozit?

  1. Buna ziua! Daca depasiti 24.960 lei, VENIT NET, platiti si contributie de sanatate: 10% = 2496 lei. Daca nu depasiti 24960 lei vneit net, platiti doar impozit de 10% din venitul net.

 4. buna ziua, am o nelămurire… am un pfa la care aleg norma de venit impusă de Anaf, care pe 2018 este de 25.000 lei…am plătit pa aceasta valoare CAS ȘI CASS și impozitul aferent, acum constat ca am venituri mai mari de 25.000 lei, ce fac in cazul asta? depun rectificativă cu suma corecta și plătesc la valoarea care am realizat-o? Se modifica doar valoarea impozitului sau și a celorlalte contribuții? va mulțumesc pentru răspuns

 5. Buna ziua, In decembrie 2018 ,am cedat partile sociale ale unei societati ,contra unei sume . Unde ma incadrez pt.plata impozitului ,CAS, CASS ? Va multumesc

  1. Daca nu va retine firma impozitul pe venitul din tranzactii cu titluri il declarati dvs in Declaratia Unica in 2019. Daca venitul net este peste plafonul de 12 salarii = 22.800 lei platiti CAS si CASS, depuneti DU in 2019, chiar daca firma v-a retinut impozitul pe venitul realizat din tranzactie.

 6. Buna ziua. Am si eu o nelamurire. Sunt angajata la 8 ore si am si un Pfa deschis. In luna iulie am intrat in concediu de maternitate si am suspendat activitatea si ca angajat si ca Pfa. In declaratia unica mi s a spus sa completez venitul real realizat pana la data suspendarii care a fost de 12300 lei . Trebuie platite cas si cass? Dna la care am facut suspendarea (nu era f bine informata) a spus in declaratie sa trec venituri peste plafon, intrucat 12300 lei:6 luni lucrate in 2018 e peste plafonul minim. In situatia in care nu trebuie sa platesc, pot depune declaratia rectificativa? Multumesc!

  1. Buna ziua! Venitul net se imparte la nr de luni in care PFA a fost activa. Daca ati depus declaratia de suspendare in iunie platiti CAS si CASS pentru 6 luni. Termenul de plata este 15 Martie 2019. Sau anticipat 15 Decembrie 2018.

 7. Frincu Calin

  Buna ziua,

  Va prezint situatia unei persone fizice care are doar calitatea de asociat unic si administrator la o microintreprindere. Nu este angajat. Are doar venituri din dividend si acestea sunt sunt 22.800 RON. Pentru plata contributiei la CAS are un contract incheiat cu CAS. Plata o realizeaza lunar in baza acelui contract. Pentru CASS platea pana in luna iulie 2018 direct la CASA DE SANATATE cash. Incepand cu luna august 2018 cei de la CASS refuza sa-I mai incaseze banii. Au trimis-o la ANAF iar cei de acolo inapoi la CASS.
  In aceasta situatie persoana respectiva intreaba cum este correct sa procedeze pentru a avea totusi statut de asigurat.

  Va multumesc.

  1. Buna ziua! Depuneti Declaratia unica si optati pentru plata CASS pentru venituri sub plafonul de 12 salarii minime pe economie. Veti plati CASS la o baza de calcul de 6 salarii minime pe economie valabile in luna in care depuneti declaratia.

 8. Brinzanic Ivan

  Bună ziua, am mai multe tipuri de venituri: comisioane din brokeraj, dobânzi la bănci, fonduri de investiții, jocuri de noroc. Toate se adună pentru stabilirea contribuțiilor? Dobânzile sunt cu reținere la sursă, dar se retine doar impozitul, trebuie plătit și Cas-ul? Cum trebuie interpretate toate aceste venituri pentru declarație și pentru calcul? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.

 9. Buna ziua. Mi am înființat un PFI pe data de 6 iulie 2018. Pana când potefectua Declaratia estimativa a venitului?

 10. Buna seara,
  am inteles ca contract de cedarea bunurilor nu trebue inregistrat nici la inchiere, nici la reziliere, totus Declaratia Unica cere # de contract, si nu trece verificare daca nu completez numerul respectiv. Sau totus contract la inchiriere trebue inregistrat la ANAF?

 11. Paraschiva Constantin

  Buna ziua. Am incheiat un ctr.de inchiriere pt.o locuinta pe o perioada de un an :iulie 2017-iulie 2018.Am depus declaratia unica pt 2018 si am achitat in conformitate cu aceasta declaratie.Ctr .se prelungeste pe perioada de un an.Cum se procedeaza: se face o d.rectificativa pina in martie 2019 sau trebuie sa depun alta declaratie pina la 31 uilie 2018?
  Venitul brut este 12000 /an . Se mai inregistreaza Ctr.nou sau nu ?
  Va multumesc.

 12. buna ziua. I.I. infiintata in martie 2018. nu desfasoara activitate in 2018.
  Am fost azi sa depun d unica si mi-au spus ca trebuie sa atasez zip buletin, certificat de inmatriculare, rezolutie de la registrul comertului si contract de comodat plus copii pe hartie. Este corect sau trebuie numai declaratia pe hartie si in pdf pe usb?
  Multumesc.

  1. Buna ziua! Dupa infiintare trebuie sa inregistrati II la ANAF. Probabil ca nu ati facut inregistrea in 30 de zile de la infiintare si v-au pus sa o faceti acum. Daca depuneti la ghiseu, trebuie sa veti totul pe hartie.

 13. Buna seara!Am o situatie care are nevoie de clarificari :avem un IF (platitor de TVA)care pe 2017 are un profit de 4600 ron(pe ambii membri:sot si sotie).Sotia este din septembrie 2017 pensionata pe caz de boala gr.3 (deci cu drept de munca :4ore).Daca a depus declaratiile 200 si 204 la inceputul anului 2018 mai trebuie sa depuna acum declaratia unica si daca da , pentru fiecare membru in parte ?Chiar si sotia daca este pensionata?Iar daca sotul vrea sa plateasca contributie la sanatate cum se va calcula si cat?Sotia ce obligatii ba mai avea de plata ?Multumesc .

  1. Buna ziua! Se depune declaratia unica pentru fiecare membru al IF. Pentru ca venitul individual este sub 22.800 membrul nepensionare paote opta pentru plata CASS sau CAS.
   CAS=5700 lei de plata pe an, CASS=1140 de plata pe an. Se poate renunta la oricare dintre ele.

 14. Buna ziua, daca nu am realizat nici un fel de venituri pe 2018 si nu imi permit sa platesc CASS pe 2018 trebuie sa depun declaratia unica?

 15. Buna ziua!
  Tocmai am cumparat Ghidul, pentru ca este tare stufos de completat si inca ma ratacesc…
  Am un PFA , sunt neplatitor de TVA , realizez un venit brut de 25100/an , cheltuieli deductibile aprox 10000 lei/ , sunt salariata cu norma intreaga si perioada nedeterminata, am 61 ani impliniti cu toate darile aferente retinute la sursa.
  Intrebarea mea este :
  Daca beneficiez de bonificatii pentru platile aferente impozitului pentru PFA, ptr. CAS ce voi plati, pentru CASS ce voi plati si pentru cuantumul impozitului pe venit.Cum calculez?
  Va multumesc !

  1. Buna ziua! Scrieti-ne direct pe email daata viitoare cand sunt neclaritati. Aveti prioritate la raspunsuri. Pentru ca venitul net estimat este sub plafonul de 22.800 lei nu platiti CAS si CASS in 2018. Bonificati se calculeaza 5% din impozit daca platiti pana la data de 15 decembrie si diferenta pentru depunere online se calculeaza anul viitor, la definitvarea impozitului.

 16. Buna ziua,
  Va solicit un sfat pentru care va multumesc anticipat.
  Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
  Categorie venit, cedarea folosintei bunurilor-apartament inchiriat 01-04-2017- 01-04-208 ,act reziliere contract conform caruia date de incetare activitate este 3-02-2018. Chiria lunara este de 800 ron.
  Cum calculez rubrica Date privind impozitul anual estimat-venit brut, Cheltuieli deductibile, Venit impozabil, Impozit anual estimat.
  Ce reprezinta cota forfetare de cheltuieli.
  Multumesc pentru ajutor.

  1. Buna ziua! Erati obligata sa depuneti declaratia in termen de 30 de sile de la data rezilierii contractului. Inteleg ca ati primit chirie doar in Ianuarie si 3 zile din februarie. Adica 800 de lei rotund. Cheltuielile forfetare reprezita 40% din venitul brut – chirie. Vi le calculeaza automat declaratia daca o completati pe calculator.
   Aveti 800 venit brut, 320 cheltuieli forfetare si 480 lei venit impozabil. Depuneti declaratia unica cu aceste sume daca nu aveti si alte venituri.

 17. Bună ziua. În cazul declarației unice la finalul pdf ul exista rubrica cu numărul de luni pentru care se calculează asigurarea medicala. În cazul acesta fiind luna iulie se va completa cu restul numărului de luni (6) sau pt toate (12).mulțumesc

  1. Buna ziua! Daca depasiti plafonul de 22.800 venit net cumulat, veti completa cu 12 luni si veti plati CASS la baza intreaga de calcul (2280lei). Altfel completati cu 6 luni daca optati pentru plata CASS si veti plati 1140 lei..

 18. Am obtinut un venit din dizolvarea si lichidarea unei firme compus dino parte profit si o parte lichiditati in urma valorificarii unui imobil. profitul nu a fost impozitat la sursa. pe suma reprezentand profitul platesc 5% ca impozit pe dividende?
  Dividendele incasate in 2017 se declara? daca da ele se iau numai in calculul CASS?

  1. Buna ziua! Pentru capitolul 1 aferent veniturilor realizate in 2017 puteti declara orice venit care nu a fost impozitat la sursa. Dividendul e impozitat la sursa, deci nu il declarati. Aceeasi procedura se aplica si pentru veniturile din lichidarea SC, daca le-ati incasat in 2017.
   Daca nu estimati sa incasati sume in 2018 nu completati nimic la capitolul 2 din declaratie.

 19. Buna ziua. Realizez venituri din activitati independente, sub plafonul de 22.800 lei. Doresc sa optez pentru plata CASS. Ce numar de luni scriu in declaratie, 6 sau 12? Cumva 12, urmand sa platesc echivalentul a 6 intrucat ANAF va constata ca am depus – o in termen? Multumesc

 20. Buna ziua,

  Pentru situatia PFA norma de venit, pentru CAS/CASS pot alege 22800 ca baza de calcul sau norma de venit este obligatorie?

  Multumesc
  Rodian

  1. Buna ziua! Daca norma de venit – corectata – este mai mare decat 22.800 lei:
   – baza de calcul a CASS este fix 22.800;
   – baza de calcul a CAS este o valoare alaeasa de dvs, dar nu mai mica decat 22.800 lei, (orice suma vreti dvs, nu are legatura cu norma de venit).
   – Doar impozitul de 10% se aplica la norma de venit.

 21. Buna ziua!
  Am inceput sa completez pdf-ul inteligent, sistem real, venit net mai mare decat pafonul minim.
  Am doua nelamuriri:
  1. CAS deductibil cum se evidentiaza in formular? Se trece la randul cheltuielilpr deductibile?
  2. CAS, CASS: trec la venit ales salariul minim sau venitul net (mai mare)? Oricum se calculeaza plafonul minim, dar pentru siguranta mea (nu cumva sa se schimbe legea iarasi si sa ma trezesc cu o suma mai mare de plata…
  Multumesc mult pentru raspuns.

  1. Imi cer scuze. am recitit articolul, si este detailat pe larg cum se procedeaza.
   La cheltuielile deductibile estimate pentru 2018 este cuprinsa si CAS (daca este cazul).

  2. Buna ziua! CAS este deductibil si se scade din venitul brut (se include in total ch deductibile), apoi se aplica procentul de impozit. Nu se scade din venitul brut care este baza de raportare la plafonul de 12 salarii minime pe economie. Un exemplu este dat in Gidurile PFA

 22. Bună ziua

  Vă rog din suflet să-mi răspundeți la o întrebare, pentru că nu am găsit un răspuns clar niciunde.
  CASS este sau NU este obligatoriu? Adică sunt OBLIGAT să platesc, ( chiar de estimez un profit net de 5 lei pentru anul 2018 ) ,deși în declarația unică scrie clar: OPTEZ…! Pe scurt eu vreau să optez, să Nu plătesc CASS și să Nu fiu asigurat! Am sau nu am , această posibilitate?

  Vă mulțumesc!

  1. Buna ziua! Cititi cu atentie acest paragraf din Codul fiscal pentru care am cerut clarificari de la ANAF de mai multe ori:
   (18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 23. Buna ziua,

  1. PFI in asigurari care a platit in 2017 trimestrial la venitul estimat CAS, CASS si Impozit, dar care a realizat in 2017 venituri sub plafonul de 22.800 lei, se recupereaza sumele care nu trebuiau platite ?
  2. Anul acesta 2018 nu a depus nici o declaratie, nu a efectuat plati anticipate, ce pasi urmeaza acum ?

  Multumesc anticipat !

  1. Buna ziua! Pentru veniturile din 2017 se aplica codul fiscal din 2017. Plafonul de 22.800 lei se aplica la venitul estimat pe 2018.
   2. Dpuneti declaratia unica pana la data de 16 iulie 2018. va calculati contributiile si impozitele de plata.

 24. Buna ziua,

  Vreau sa prezint cazul real in care ma aflu si am cateva nelamuriri legate de obligatia de a contribui la CAS si CASS.
  1. PFA infiintat pe 21.05.2018 raportat la norma de venit.
  2. Norma de venit 20220 lei/an => norma de venit corectata 12465 lei/an ??
  3. Impozitul pe venit, 10% => 1246 lei
  4. Sunt obligat sa platesc CAS? Daca da, cat?
  5. Sunt obligat sa platesc CASS? daca da, cat?

  1. Buna ziua! Nu plati CAS dar veti plati CASS in 2019 la baza de calcul de 6 salarii minime pe economie. Cf art 174 aliniat 18 din Codul Fiscal.
   (18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

   1. Buna ziua,

    Multumesc pentru raspuns, am uitat sa precizez ca venitul meu anual depaseste 22800. Dar norma mea de venit e sub acest plafon, se schimba cu ceva raspunsul dvs?

    Multumesc.

    1. Buna ziua! Daca venitul cumulat din mai multe surse (activitati independente, chirii, dividende, dobanzi, etc) depaseste 22.800 lei sunteti olbigat sa platiti CASS.

 25. Pentru persoanele fara venit care au platit asigurari sanatate 6 luni consecutiv, adica 1140 (190X6), cate luni de scutire a platii pt asigurare sanatate au? Un an sau 6 luni?

 26. Buna, Constantin, multumiri pentru articol!

  Am niste date de care nu sunt 100% sigur, mi le confirmi te rog?
  In cazul unei IF:
  Pentru 2017 se plateste 16% impozit pe venit si 5,5% CASS (daca suntem angajati si cu carte de munca), iar CAS se plateste doar daca venitul net depaseste plafonul de (12*1450=17400)? Cat CAS se plateste in acest caz?

  Multumesc pentru raspuns!

  1. Buna ziua! Pentru 2017 se plateste CASS si CAS chiar daca sunteti salariat.
   La CAS se plateste daca venitul net este mai mare decat 12 inmultit cu 85% din salariul mediu brut din 2017 adica peste 13.152 lei.
   Procentul este 10,5% sau 26,3% – nu am gasit in codul fiscal si nici ANAF nu stie raspunsul la aceasta intrebare.
   Poate ne ajuta comunitatea.

   1. Multumesc!
    Inca ceva:
    1. Pana acum o I.F. cu doua membre depunea un formular 204 pentru totalul veniturilor realizate si cate un formular 200 pentru fiecare membru in parte, impartind venitul in functie de cota de participare.
    Declaratia unica se completeaza de catre fiecare persoana in parte? Adica in total doua declaratii pentru cei doi membri?
    Sau se depun trei declaratii? Una pentru IF, si cate una pentru fiecare membru?

    2. CAS se plateste daca plafonul de 13.152 lei (pentru 2017) se atinge de catre IF in total sau de catre un membru?

    Din pacate nu prea gasesc raspunsuri la aceste intrebari in CF.

    Multumesc si va apreciez rabdarea!

    1. Buna ziua! Declaratia unica se depune de fiecare amembru a IF, cu venitul care-i revine cf cotei de participare. Deci aveti 2 declaratii de depus. In continuare in numele IF se depun: 204 si 223.
     Daca venitul net pe fiecare membru depaseste 13.152 lei in 2017 (cf 204 depusa), respectiv 22.800 lei estimat pe 2018 (cf 223 depusa) atunci platiti CAS si CASS.

 27. BUNA ZIUA. AM UN VB -135.532; CD- 126.506= VN 9. 026 INTREBAREA MEA ESTE PLATESC CAS SI CASS ? LA CE VENIT?

   1. delia tepuse

    De ce trebuie platit CASS la 6 salarii minime , daca plafonul pt care exista obligatia platii CASS este de 22.800 ?

    1. Buna ziua! Conform Codului fiscal art 174 aliniat 18.
     (18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1), realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

 28. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati cu o problema. Este vorba de un imobil inchiriat cu peste 5 contracte. Dintre 4 proprietari ai imobilului, 2 sunt nerezidenti, stabiliti in UE, dar au CNP (plecati din tara, dar cu cetatenie romana pastrata). Ce demersuri trebuie luate, ca nerezidentii sa nu plateasca CASS? Pentru impozit pe venit, e suficient declararea venitului prin D.U., partea veniturilor ce-i revine? Multumesc mult pentru raspuns.

 29. Buna seara,
  Am depus D unica cu urmatorea situatie:
  1=Venituri din inchirierea bunurilor pt 2017
  350euro/luna=19207 lei/an=venit brut
  7683 lei cheltuieli deductibile
  11524 lei venit net
  2=venituri din activitati liberale 2017
  1140 lei venit brut
  456 lei cheltr.deductibile
  684 venit net
  PENTRU 2018
  1=venituri brute 19600
  chelt.deduct.7600
  venit net 12000
  2=venituri act.liberale=0
  Intrebare SE PLATESTE CAS SI CASS EU FIIND ANGAJAT
  CU CARTE DE MUNCA?
  MULTUMESC MULT.

 30. Gabor Gyorgy

  Buna ziua !
  Ce se intampla in cazul in care o persoana are 5 contracte de inchiriere ?
  Conform Cod Fiscal peste 5 contracte de inchiriere se considera activitate independenta .
  In declaratia unica , ai doua optiuni :
  – sub 5 contracte
  – peste 5 contracte = activitate independenta
  unde se incadreaza cazul nostru = 5 contracte ?

 31. Buna seara!!
  Am un Pfa neplatitor de tva si in sistem real
  Cum voi platii sanatatea si pensiile in 2018?
  Pot opta pt plata lor la salarul minim pe economie
  de 1900 lei si platesc 35% unde la 665 lei lunar sau platesc in sistem real??ex emit o factura de 400” de
  Lei si platesc 35% contributii adica 1400 lei
  Pe Pfa incasez in jur de 55 000lei pe an
  Multumesc

 32. Delia Tepuse

  Buna seara : PFA la norma de venit , incepe activitatea in 23.02.2018 ; Norma pt un an este 50.000 lei ; Norma ajustata > 22.0800 ; Intrebari: 1. Norma recalculata este ( 50.000/12 luni ) *11 luni sau 50.000/365 zile * 312 zile ? 2. Plafonul de 22.800 lei ajustat pe perioada de activitate este : 22.800/12*11 luni sau ( 22.800/365 zile) *312 zile ? ; 3.Baza minima de calcul pentru CAS este 22.800 sau plafonul minim ajustat ? 4. CASS minim datorat este : 2280 sau 11 luni*1900*10% ?

  1. Buna seara! Norma se recalculeaza la zi, rezulta 42.740 lei. Plafonul se recalculeaza la 11 luni din 12 si rezulta 20.900 lei. Baza de calcul la CAS nu poate fi mai mica decat 20.900 lei. Pentru CASS baza de calcul este 20.900 lei.

 33. TUDORACHE IONEL

  Buna ziua!
  Am un PFA-(neplatitor de TVA)va rog sa imi explicati pentru :
  -venit brut incasat 2018-40000 lei
  -cheltuieli deductibile 2018-6000 lei (am dat un exemplu)care este:

  -cuantumul CAS ce il voi plati
  -cuantumul CASS ce il voi plati
  -cuantumul impozitului pe venit.Cum calculez?

  cu respect,
  ing.Tudorache Ionel

  1. Buna ziua! Venitul net = venit brut minus cheltuieli deductibile (exclusiv CAS si CASS). Deci, 34.000 de lei este venitul net atunci veti plati: 5700 lei pensie, 2280 lei sanatate si 2.830 lei impozit pe venit. Doar CAS este deductibil. Din contributii se scad bonificatiile (daca e cazul) si se reface calculul venitului net.

 34. Buna ziua! Excelent articol. Am cumparat si Ghidul Declaratia unica cu exemple, este foarte bine conceput, pe intelesul tuturor, cea mai buna lucrare in domeniu.

  Am doua intrebari, totusi:
  1. caz: cedarea folosintei bunurilor, SUB 5 contracte, chiria in valuta, in suma totala de peste 22800 lei, forfetar 40%. Am completat partea de venituri pentru 2017 si din cauza cursului valutar depaseste suma din Decizie. Puteam sa preluam suma din decizie (s-a depus D200 pentru 2017) , sau trebuia corectat conform cursului BNR actualizat pe luni – in concluzie ajungem la o suma mai mare de impozitat?

  2.caz: cedarea folosintei bunurilor, PESTE 5 contracte, chiria in valuta, in suma totala de peste 22800 lei:
  Art. 83.2: califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supune regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Pentru CAS (Art. 137 + Art.67): asa inteleg ca Art. 83.2 se refera doar pentru calcularea venitului net in sistem real, si nu are de platit CAS chiar daca este considerat activitate independenta. Sigur nu are de platit CAS?

  Multumesc mult pentru raspuns.

  1. Buna ziua! Va multumim pentru apreciere. 1. In cazul contractelor cu pret in valuta, se depune declaratia unica cu veniturile corectate – (5) În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere. (Contactati-ma pe email ca sa va dau un calculator valutar pentru chirii).
   2. Veniturile din chirii nu intra in baza de calcul a CAS. La art 67 sunt definite categoriile de venit pentru care se plateste CAS.

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă acum Raportul Gratuit

Raport gratuit 2021: Taxe si contributii sociale PFA