fbpx

Declaratia 600 – actualizata pentru anul 2018

Actualizare 2 Martie 2018 – Citeste aici despre Declaratia Unica pentru Activitati Independente care inlocuieste declaratiile 200, 220, 600.

Actualizare 31 Ianuarie 2018 – termenul de depunere a declaratiei 600 s-a amanat pana la 15 Aprilie 2018.  Probabil urmeaza si alte modificari ale Codului Fiscal. 

Aboneaza-te la noutati ca sa fii la curent cu ultimele modifcari legislative legate de administrarea activitatilor independente – PFA, PFI, II, IF, – Profesii Liberale.

S-a publicat Ordinul 4140 din 29 decembrie 2017 pentru modificarea declaratiei 600 “Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Din 2018 declaratia 600 va fi folosita si pentru inregistrarea la plata contributiei de sanatate (CASS), pe langa inregistrarea in sistemul public de pensie (CAS).

Cine depune declaratia 600 in 2018?

1. Daca desfasori activitati independente si indeplinesti unul din criteriile de mai jos  esti obligat sa plateasti contributie la pensie ( CAS 25%) si sa depui declaratia 600.

a)venitul net realizat in anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

Astfel, daca in 2017 ai obtinut un venit net lunar mai mare de 1.900 lei,  esti obligat sa contribui la sistemul public de pensie si sa depui declaratia 600 pana pe 31 Ianuarie 2018. Vei plati contributie de 25% din baza de calcul aleasa de tine, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.900 lei/luna. Trebuie sa depui declaratia 600 pana la 31 Ianuarie 2018. 

Contribuabilii care au functionat o perioada mai scurta decat anul fiscal impart venitul net obtinut la numarul de luni in care activitatea independenta a fost activa.

Atentie. Venitul net in 2017 se stabileste conform prevederilor Codului Fiscal 2017, ca diferenta intre venitul incasat in cursul anului din care se scad cheltuielile deductibile, exclusiv platile anticipate de contributii sociale.

Pe 5 Ianuarie 2018 a fost publicat ordinul care pune in practica Registrul de Evidenta Fiscala, prin care se evidentiaza calcul  venitului obtinut in anul precendent si care reprezinta documentul de baza in gestiunia fiscala a unei activitati independente.

De aceea este foarte important sa calculezi corect venitul net, conform reglementarilor fiscale in vigoare pentru a evita ulterior complicatii cu inspectorii fiscali – eliminarea de cheltuieli nedeductibile si corectarea venitului net, care pot conduce la re-incadrarea unui contribuabil ca platitor de contributii, recalcularea impozitului, impunerea de dobanzi,  penalitati si eventul de amenzi. Daca ai nevoie de ajutor,  am realizat pentru tine un pachet complet de solutii pentru contabilitatea activitatilor independente – vezi cum te poate ajuta.

 b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel putin egal cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor contabilitatii in sistem real;

Daca la infiintare, cand te inregistrezi la ANAF  prin declaratia 220 estimezi un venit net mai mare de 1.900 lei pe luna respectiv 22.800 lei pe an, trebuie sa depui si declaratia 600 in 30 de zile de la infiintare.

De asemenea la schimbarea sistemului de impozitare, prin trecerea de la norma de venit la sistem real, se estimeaza un venit net mai mare decat 22.800 lei se depune declaratia 600 pana la 31 Ianuarie 2018.

Important! In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia 600 se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

c)valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;

Daca norma de venit din 2017 (dupa aplicarea corectiilor daca e cazul), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia si sa depui declaratia 600 pana la 31 Ianuarie 2018 sau la 30 de zile de la infiintare.

Contribuabilii care incep activitatea in cursul anului fiscal impart norma de venit la numarul de luni ramase si daca rezultatul este mai mare de 1.900 lei depun declaratia 600.

d) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile (cheltuielile deductibile sunt 40% din venitul brut), raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia. Se procedeaza la fel ca la punctul a.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

In cele mai multe cazuri contribuabili vor alege baza minima de calcul care este salariul minim brut de 1.900 lei. Ca urmare ANAF va calcula o contributie lunara de 25%*1.900 lei = 475 lei, pe care o vei plati trimestrial – 475*3= 1.425 lei.

Declaratia 600 nu este obligatorie pentru:

 • Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri nete cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim de 22.800 lei. Aceste persoane nu au obligatia depunerii declaratiei 600 si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul in curs;
 • Contribuabilii al caror venit net lunar estimat nu depaseste valoarea salariului brut pe economie (1.900 lei pe luna/ 22.800 pe an), in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si/sau isi incep activitatea in cursul anului fiscal;
 • Contribuabilii impusi la norma de venit a caror valoarea lunara a normei, dupa aplicarea corectiilor (acolo unde este cazul)  este sub valoarea salariulului minim brut pe economie, adica  sub 1.900 lei in 2018.
 • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii (deci pensionarii);
 • Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii dar care achita contributii catre sisteme profesionale de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

Important! Contribuabilii care nu sunt obligati la plata CAS pot opta sa depuna si sa se asigure in sitemul public de pensie pentru anul 2018. 

Contributia de asigurari sociale, in procent de 25% din salariul minim pe economie, asigura stagiu complet de cotizare si vechime in munca.

2. Persoanele fizice care desfasoara activitati independente depun declaratia 600 si datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca au realizat in cursul anului anterior sau estimeaza a realiza pentru anul in curs venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:

 • venituri nete din activitati independente,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din investitii,
 • venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri brute din alte surse, definite conform Codului Fiscal.

Atentie! Incadrarea in plafonul anual de 12 salarii minime brute se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale din activitatile mentionate mai sus, realizate in anul fiscal precedent. Veniturile din salarii, indemnizatii, concedii, etc nu se includ.

De asemenea declaratia se depune si daca contribuabili încep să desfășoare activitate sau încep sa realizeze venituri în cursul anului 2018, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit declaratie 220, din una sau mai multe surse de venit, este cel puțin egal cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile.

Astfel, daca in anul 2017 ai obtinut  venituri cumulate mai mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la plata CASS in 2018. Dupa caz daca estimezi venit net mai mic de acest prag nu esti obligat sa platesti cintributie la sanatate si nici sa depui declratia 600.

Important! Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati independente este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

Astfel, chiar daca venitul net lunar este de 5.000 lei, ti va calcula  CASS de 10%*1.900= 190 lei pe luna in 2018, pe care o vei plati trimestrial, suma fiind de 570 lei.

Noutate! Persoanele fizice obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar.

[thrive_leads id=’72028′]

In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, din una sau mai multe surse de venit,  este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.  Optiunea se realizeaza prin depunerea declaratie 600 pana la 31 Ianuarie 2018 si este obligatorie pentru intregul an fiscal.

Formularul 600 se depune si in situatia in care contribuabilii ies din categoria celor care nu mai sunt obligati la plata contributiilor in 2018: titular iese la pensie, suspenda sau inchide PFA. Aceastea sunt si singurele situatii prin care un contribuabil inceteaza sa mai plateasca CAS sau CASS in 2018 cand poate nu mai are aceleasi venituri ca in 2017.

 

Important! Conform noului Cod Fiscal pentru veniturile obtinute in anul 2018 nu se va mai efectua regularizarea sau definitivarea contributiilor de asigurari sociale. Astfel, oricat de mare este venitul net obtinut, plata asigurarilor sociale (CAS si CASS) se va face la venitul ales de contribuabil in cazul CAS sau la nivelul salariului minim brut pe tara in cazul CASS.

Ordinul 4140 face referire si la Formularul 610 – decizia de impunere privind stabilirea contributiei de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice pentru anul 2018. Decizia se comunica contribuabilului in vederea efectuarii platilor de asigurari sociale conform termenelor legale – trimestrial.

Formularul 600 poate fi descarcat de aici.

 

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Încarc...
43 Comentarii
 1. Domi 2 ani în urmă

  Buna seara!
  În anul 2016 am fost in concediu de creștere a copilului cu pfi suspendat tot anul. Saptamana trecuta am primit decizie de plata cas pt 2016 (in jur de 1100ron). E posibil sau e o greseala a lor?
  Multumesc.

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua! Trebuie sa fie o greseala. Verificati la ANAF va rog. Nu ati obtinut venituri care sa va oblige la plata CAS.

 2. Teodor-Florin 2 ani în urmă

  Buna ziua,

  In anul 2017, am lucrat doar 3 luni în România, cu salariu lunar ce nu depaseste 1 900 RON / luna.
  In anul 2018, detin un contract de munca la Stat, unde sunt platit cu mai putin de 1 900 RON / luna si în virtutea acestui contract platesc contributiile sociale.

  Pentru a-mi rotunji veniturile, intentionez sa prestez câteva activitati ca pfa, si nu voi câstiga mai mult de 1 900 RON / luna.
  In aceste conditii voi fi obligat sa completez declaratia 600 si sa mai platesc înca o data contributiile sociale ca antreprenor, sau voi plati doar 10% impozit ca antreprenor?

  Multumesc!

 3. Cristian 2 ani în urmă

  La punctul II.3. ar trebui sa complet pt ce suma vrem sa platim taxele?

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. In maxim o luna vom avea un nou cod fiscal pentru PFA. Si vom vedea ce va fi.
   Ca sa va raspund la intrebare, la punctul II.3 – completati suma pentru care vreti sa va asigurati in sistemul public de pensie. Minim 1900 lei pe luna.

 4. Adrian 2 ani în urmă

  Buna Ziua

  Vreau sa ma clarificati daca trebuie sa depun decl. 600 sau nu.
  In 2017 am avut un venit brut de 23975 ron.
  Cheltuieli deductibile 730 ron
  CAS 1363 ron
  CASS 2319 ron

  pt. calcul la baza de 22800 ron se ia:

  1) 23975-730-1363-2319=19563 22800
  (venit brut – cheltuieli)

  Va multumesc!

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. Nu trebuie sa va grabiti cu declaratia 600. Noul ministru, Teodorovici vrea sa modifice codul fiscal.
   Totusi, ca sa va raspund in baza codului fiscal afalt inca in vigoare, erati obligat sa depuneti 600 pentru ca venitul net baza de calcul pentru stabilirea obligatiei de a plati CAS si CASS in 2018, nu se include contributiile sociale. Acestea sunt deductibile doar la calculul impozitului pe venitul net.
   Deci 23975-730=23245 lei care e mai mare decat 22800 lei.

 5. Florin 2 ani în urmă

  Buna ziua , in acea declaratie scrie despre persoane care au pfa sau alte activitati, dar nu mentioneaza nicaieri despre peroanele care nu au asa ceva , sunt doar simpli angajati, acele persoane ce fac? si mai am prieteni care prin lege nu ar trebui sa plateasca statului niciun cas sau cum so mai numi el, deoarece este scutit printun certificat medical, acele persoane ce ar trebui sa faca? as dori un raspuns, multumesc.

 6. Adelina 2 ani în urmă

  Buna daca am un pfa pentru crestera animalelor si nu realizez venit de 22 800.pe an trebuie sa depun declaratia 600.

 7. bucur b, 2 ani în urmă

  Buna ziua,
  Sunt pensionar cu pensie pentru limita de varsta, avand o pensie de 1800 lei lunar…. Avand si venituri nete din activitati agricole(teren agricol dat in arenda + renta viagera) in TOTAL de 2500 lei pentru anul 2017, am obligatia de a completa si depune Declaratia 600 la ANAF ???
  Cu multumiri si stima.
  Bucur

 8. ionut 2 ani în urmă

  Buna Ziua! Sunt angajat la o firma X! Pe langa serviciu mai desfasor si o activitate de agent de asigurari, in anul 2017 am obtinut 30000 ron. Ce taxe voi plati in anul 2018 cas -25% si cass-10%? sau doar cass -10% !?

 9. Ana 2 ani în urmă

  Buna seara. Daca am inchis pfa cu norma de venit in 2017 si am platit atunci tot conform deciziei de impunere mai este necesara depunerea declaratiei 600?

 10. Eduard 2 ani în urmă

  Buna ziua. Intrebarea mea este: pentru un salariat cu carte de munca, angajat permanent, care a realizat si alte venituri dintr-un PFA, cat urmeaza sa plateasca in acest an pt. acele venituri (si CAS, si CASS si impozit?).

 11. Iulia 2 ani în urmă

  Buna ziua, as dori sa inteleg plata contributiilor CAS si CASS in cazul unui PFA care pe anul 2017 a avut norma 21000 lei ( 22800). In acest articol scrie la punctul 1 “Daca norma de venit din 2017 (dupa aplicarea corectiilor daca e cazul), este egala sau mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului minim brut..”. CAS-ul datorat pe 2018 se calculeaza dupa norma de pe 2017 sau cea de pe 2018? Mi s-ar parea ciudat sa fie norma din anul precedent!
  Multumesc anticipat pentru raspuns

 12. claudia 2 ani în urmă

  Buna ziua sunt pfa si in 2017 nu am depasit plafonul, insa acum in ianuarie 2018 am realizat deja venit de 3000 lei, urmatoarea luna feb 2018 voi realiza 2000 lei, insa nu stiu daca in martie sau aprilie voi mai realiza venituri, dar in iunie si iulie sigur voi realiza iar 2000 lei pe luna, deoarece sunt venituri pe pfa provenite din contracte ocazionale, va rog sa imi spuneti cum depun declaratia 600, deoarece acum eu nu stiu daca voi depasi plafonul 22800..cum se completeaza la veniturile pe luna? multumesc anticipat

 13. Adriana 2 ani în urmă

  Buna ziua,
  la sfarsitul lui 2016 firma a hotarat sa dea divedente fiind in profit.Pentru acestea s-a platit impozitul aferent si s-au distribuit la asociati in 2017.
  Pentru acestea trebuie sa depun declaratia 600 ?Mentionex ca suma este sub 22800
  Multumesc,
  Adriana

 14. Maia 2 ani în urmă

  Buna seara,
  Am un Pfi -contract agent in asigurari,conform veniturilor din 2017 trebuie sa depun declaratia 600. In luna martie voi intra in concediu de maternitate , voi inchide pfi ul si nu voi mai avea alta forma de venit. Ce se intampla cu plata contributiilor pentru restul anului?
  Multumesc anticipat!

 15. george 2 ani în urmă

  Buna seara.IN 2017 am avut un venit de 25000 lei in baza unui contract de colaborare ,care insa sa incheiat in Decembrie.Deci in 2018 nu voi avea venituri la fel de mari.Cum procedez cu declaratia 600.

 16. Ioana 2 ani în urmă

  Pt PFA cu venit peste 22800 si in plus venit din cedarea folosinței bunurilor dar si pensionar se depune 600? Dacă da separat pt PFA si cedarea folosinței bunurilor? Ambele se completează pe CNP. Multumes

 17. Ioana 2 ani în urmă

  Buna ziua. Sunt persoana fizica, cu venituri in 2017 doar din dividende. Trebuie sa depun declaratia 600? Multumesc

 18. burada ionica 2 ani în urmă

  Buna ziua.Am un pfa.cu un venit net de 4318lei pe anul 2017.Din octombrie 2016 am si un venit net de 443 lei din ajutorul de somaj.Va rog spuneti mi daca voi depune declaratia 600.Din cate am citit nu….dar nu stiu sigur.Multumesc

 19. Ramona 2 ani în urmă

  Buna ziua, sunt salariata in cadrul unei institutii, dar am si un PFA cu venituri din profesii libere in sistem real. Veniturile pentru PFA pe 2017 nu depasesc suma de 22.800 lei. Sa inteleg ca in acest caz nu trebuie sa depun declaratia 600 si nu trebuie sa platesc CAS si CASS? Declaratia 200 se va depune doar pentru stabilirea impozitului?
  Va rog mult sa-mi explicati ca nu mai inteleg nimic. Multumesc mult.

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. Nu depuneti declaratia 600 pentru ca nu depasiti pragul de 1900 de lei pe luna in 2017. Veti depune declaratia 200 pana pe 25 mai 2018 pentru definitivarea impozitului pe 2017.

 20. Valentina 2 ani în urmă

  Buna ziua,
  Sunt salariata cu norma intreaga si in acelasti timp am si un PFA (cu norma de venit), datorita faptului ca sunt salariata am reducere de 60% la norma de venit.
  In urma acestei reduceri, norma de venit este sub limita de 22.800 dar incasarile mele reale sunt mai mari.
  In aceasta situatie trebuie sa depun formularul 600 in anul 2018? Va multumesc anticipat.

 21. Adrian 2 ani în urmă

  Norma de venit pe 2017 a fost 32400 lei. Pentru că am fost și salariat această sumă s-a înjumătățit – 16200 lei. La completarea declarației 600 ce se va folosi: norma de venit sau jumătatea acesteia?

 22. Zahariciuc Nicoleta 2 ani în urmă

  Buna ziua, am un II cu obiect de activitate agricultura (pe norma de venit in anul 2017 de 7814 lei/an), dar sunt si angajata, mai mult decat atat eu pana acum am platit cass si cas pe II. trebuie sa depun declaratia 600 sau nu?

 23. Anonim 2 ani în urmă

  O intrebare referitor la obligatia de plata pt sanatate din declaratia 600: inteleg ca daca ai sub plafonul de 12 salarii cumulate pe an, nu ai obligatia sa platesti sanatatea. Un PFA pe norma de venit cum calculeaza acest plafon in privinta sanatatii? Se raporteaza la norma de venit din 2017 sau 2018? Si a doua intrebare: daca esti si PFA si salariat, se aplica corectii de 50% reducere din norma de venit. In privinta calcularii plafonului pt sanatate pt a vedea daca avem sau nu obligatia de a depune declaratia 600 ce luam in calcul in 2018? Norma injumatatita banuiesc nu?

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. Raportati norma de venit din 2018 la 12 salarii minime brute din 2018. Verificati lista din judetul dvs si vedeti daca se aplica corectii daca sunteti angajat. In acest caz se compara norma redusa cu pragul de 12 salarii brute. https://gestiunepfa.ro/norme-de-venit-2018/

   • Adrian 2 ani în urmă

    Ne raportăm la 2017 sau la 2018?

    Dacă în 2017 NU s-a depășit plafonul dar în 2018 se va depăși, se depune sau nu declarația 600?

 24. Vasile Dragos 2 ani în urmă

  Am si eu o intrebare ce pot cumpara sa trec la cheltuieli deductibile la Pfa.

 25. Georgiana 2 ani în urmă

  În cazul în care pe lângă statutul de salariat am realizat și alte venituri ( legale și impozitate conform legilor în vigoare în 2017) cum este posibil să fiu obligată in 2018 să plătesc cas și cass retroactiv . De ce nu se introduce noua formula de calcul pentru contractele ce se vor semna în 2018 astfel încât să se rețină la sursă iar eu să îmi pot negocia suma netă iar statul să își încaseze cât dorește și ce dorește de la beneficiar ca și până acum. Există o formă prin care poate fi atacată? Vă mulțumesc!

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. Asa a decis Ministerul de Finante….Parlamentul nu s-a pronuntat inca.

 26. Marian 2 ani în urmă

  In cazul in care am venit sub salariul minim, deci nu sunt obligat sa platesc, pot depune declaratia doar pentru plata voluntara a cass (sanatate) nu si pensie bifand doar punctul III.2 sau depunerea voluntara a declaratiei ma obliga sa platesc si cas si cass?

  • Constantin 2 ani în urmă

   Buna ziua. Puteti plati optional CAS sau/si CASS.

   • RazvanB 2 ani în urmă

    Buna ziua, Si unde mai exact se bifeaza pe declaratia 600 pentru a platii doar CASS, daca am venit net pe 2017 sub salariul minim. Se bifeaza doar la punctul III.2?

    • Constantin 2 ani în urmă

     Buna ziua. Da, punctul III.2.

     • RazvanB 2 ani în urmă

      Multumesc. In mare m-am descurcat cu produsul achizitionat, dar nu imi era clara completarea.Am inteles ca se poate depune si online.Voi incerca asa.
      O seara buna

Scrie mesajul tau aici:

©2012-2020 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

Descarcă acum Raportul Gratuit

 • Disponibil în format PDF
 • Cuprinde 24 pagini informative
 • Actualizat la 15.01.2020
 • Citești oriunde (chiar și la cafea)
 • Ultimele noutăți despre impozite și contribuții sociale

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Creează cont