fbpx

Declaratia 204 pentru asocieri fara personalitate juridica (IF)

Declaratii intreprinderi familiale

Declaratia 204,  pentru asocieri fara personalitate juridica, printre care se regasesc si Intreprinderile Familiale.

Declaratia 204 „DECLARAŢIE ANUALĂ DE VENIT pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” are termen de depunere, luni 17 februarie 2020.

Declaratia se poate depune si online (cu certificat digital). Formularul digital a fost actualizat pe 29 ianuarie 2020.

Declaratia 204 “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale

Declaratia se completeaza si se depune in cazul asocierilor fara personalitate juridica (cele mai multe sunt intreprinderile familiale), constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din:

 • activitati independente (activitati de productie, comert, prestari servicii, profesii liberale,) pentru carevenitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net sedetermina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • piscicultura pentru care venitul net anual se determina in sistem real;
 • silvicultura pentru care venitul net anual se determina in sistem real;
 • activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit;

Te-ai încurcat la completarea declarației unice? Te ajutăm noi!

 • Ne trimiti informatii legate de veniturile obtinute
 • Verificam, calculam si completam noua declaratie
 • Iti trimitem formularul corectat pe care il depui la ANAF

Declaratia nu se depune in urmatoarele cazuri:

 • in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independenta desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit;
 • in cazul asocierilor fara personalitate juridica care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. Veniturile realizate in cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, in vederea impunerii, iar asociatii aplica regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

Termenul de depunere a declaratiei:

 • pana la data de 17 februarie a anului urmator celui de raportare, in cazul veniturilor descrise mai sus cu exceptia,
 • veniturilor din activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit pentru care declaratia se depune pentru anul fiscal in curs pana la data de 17 februarie, inlcusiv;

Odata cu declaratia 204 se poate depune si declaratia 223 daca se estimeaza ca se vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

Declaratiile 223 si 204 se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular.

Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, inclusiv a anexelor de calcul a venitului daca este cazul.

Important! Membri unei asocieri fara personalitate juridica, depun si declaratia unica pentru stabilirea impozitului si a contributiilor datorate pe venitului net realizat in 2019si venitul estimat in 2020. Valorile completate in declaratia unica corespund cu valorile completate in declaratia 204 si 223. 
[ratings]

1 comentariu la “Declaratia 204 pentru asocieri fara personalitate juridica (IF)”

Scrie mesajul tau aici:

Abonează-te la noutăți legislative și fiscale!