fbpx

Declaratia 200, ultimele clarificari de la ANAF

Au ramas mai putin de 72 de ore pana la expirarea termenului de depunere a declaratiei 200.

Declaratia poate fi depusa pana joi, 25 mai ora 24, la administratia financiara de domiciliu, nu la sediul PFA sau II, daca sediul nu este acelasi cu domiciliul.

Poti depune declaratia:

– direct la administratia financiara (inchide la 16:30);

– prin posta, cu confirmare de primire – ora 24;

– sau online, prin Spatiul Virtual Privat – ora 24;

Sunt 2 valori importante pe care le raportezi in declaratia 200:

– venitul brut incasat in cursul anului 2016 si

– chletuielile deductbile realizate (plati efectuate) pentru obtinerea  venitului brut.

Venitul net anual din activitati independente, în sistem real, se determina pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate.

ATENTIE, incepand cu anul de raportare 2017 in valoarea cheltuielilor deductibile nu se includ si platile de contributii (pensie si sanatate) efectuate in cursul anului 2016.

Platile efectuate anticipat in cursul anului 2016 pentru pensie si sanatate (CAS si CASS) sunt deductibile dar vor fi luate in calcul de administratia financiara atunci cand va definitiva impozitul si contributiile pentru anul 2016 si va emite deciziile finale de impunere pana la data de 15 septembrie 2017.

EXCEPTIE. Sumele reprezentând contributiile la fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ALE AVOCATILOR platite potrivit legii se cuprind in cheltuielile deductibile raportate in declaratia 200 la pct II. B. rd. 2.

Platile anticipate de impozit pe venit (si in general toate platile de impozite), nu sunt cheltuieli deductibile.

Daca nu reusesti in timp util sa calculezi corect cheltuielile deductibile iti recomand sa raportezi o valoarea aproximativa a lor. Ulterior poti depune o declaratia 200 rectificativa, (in acest caz este posibil sa platesti dobanzi si penalitati de intarziere).

O dată cu declaraţia 200  se depune si declaraţia 220  privind venitul estimat/norma de venit de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Important! Contribuabilii impusi la norma de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratia de venit estimat în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, nu au obligatia depunerii formularului 200.

Ne-depunerea  declaratiilor  pana la 25 mai 2017 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 500 lei, cu reducere de 50% daca se plateste in 48 de ore.

Registrul de evidenţa fiscala urmează să fie aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Pana atunci pentru completarea D200 se vor folosi datele din registrul de incasari si plati.

O parte din informatiile de mai sus au ca sursa pagina de facebook a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala https://www.facebook.com/www.ANAF.ro/

©2012-2019 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

>

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?