fbpx

Declaratia 200 rectificativa

Ori de cate ori un contribuabilul constata erori in declaratia  initiala, poate corecta aceste erori prin depunerea unei declaratii rectificative.

Conform codului de procedura fiscala prin erori se intelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor şi contributiilor, bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impunere.

In cazul PFA se pot corecta erori precum calcularea eronata a venitului net, prin cresterea sau descresterea cheltuielilor deductibile, incadrarea eronata a cheltuielilor (deductiblie integral, partial sau nedeductibile), considerarea veniturilor ca fiind impozabile in loc de neimpozabile sau invers, erori de caclul matematic, etc.

In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente impuse in sistem real, organizate ca PFA sau  PFI sau  II, acestea pot depune din proprie initiativa si de cate ori este nevoie declaratia 200 rectificativa, caz in care se va bifa cu  „X” in casuta special prevazuta de formular in acest scop.

Termenul in care se depune declaratia 200 rectificativa este termenul de prescriptie a unei obligatii fiscale si care de regula este de 5 ani. “ Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data de 1 iulie a anului urmator celui pentru care se datoreaza obligatia fiscala, daca legea nu dispune altfel.”

 

Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale este aprobata prin  Ordinul nr. 144 din 10 februarie 2012

Conform acestui ordin:

In situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala, dobanzile şi penalitatile de intarziere se datoreaza numai pentru suma rezultata dupa corectare sau modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale şi pana la data stingerii acesteia inclusiv.

In situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala, obligatiile fiscale accesorii se datoreaza şi se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta şi pana la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevazuta de lege.

In situatia in care, dupa indreptarea erorilor şi efectuarea operatiunii de corectie in evidenta fiscala, rezulta sume achitate in plus aferente obligatiei fiscale rectificate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori poate constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obligatii fiscale neachitate, dupa cum urmeaza:

a)pentru obligatiile fiscale nascute anterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaratiei fiscale rectificative,

b)pentru obligatiile fiscale nascute ulterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligatie fiscala, scadenta acesteia,

In timpul desfasurarii controlului fiscal nu se pot depune si nu se iau in considerare declaratii rectificative.

In cazul constatarii unei erori declaratia 200 rectificativa va fi completata, inscriindu-se toate datele și informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

Corectarea obligatiei de plata prin depunerea unei declaratii rectificative nu constituie contraventie, in schimb, pentru declararea de obligatii fiscale suplimentare, se vor calcula dobanzi si penalitati de la data scadentei obligatiei (nu de la data depunerii declaratiei rectificative).

[ratings]

2 comentarii la “Declaratia 200 rectificativa”

  1. FLORIN iONESCU

    Buna seara,

    Un fost PFA, am primit de la ANAF de plata pensia pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015. Daca am primit deciziile in data de 22,05,2018 mai datorez majorari calculate din anii respectivi pana la data platii. Cei de la anaf cer 1300 ron pensie pe 2012 si 1000 ron majorari si dobanzi.
    vA MULTUMESC!

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă acum Raportul Gratuit

Raport gratuit 2021: Taxe si contributii sociale PFA