fbpx

Covid-19. Masuri in sprijinul economiei

Actualizat 21 Martie 2020

Pana la aceasta data nu sunt masuri legate de termenul de plata si de depunere a declaratiei unice 2020. Acesta este tot 25 mai 2020.

19 martie – proiect. Lege pentru suspendarea rambursarii creditelor in 2020

Sursa aici.

S-a depus in parlament un proiect de lege pentru suspendarea ratelor la banci pana la sfarsitul anului 2020. Ratele se suspenda atat pentru persoane fizice cat si pentru firme.

Ghid cu exemple de completare a Declaratiei Unice 2021

 1. Declaratia Unica 2021. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor realizate in 2020 in sistem real.
 2. Declaratia Unica 2021. Indemnizatia de ajutor pentru profesionisti: inregistrare si impozitare
 3. Declaratia Unica 2021. Microgrant 2000 euro. Contabilitate si fiscalitate. Cheltuieli eligibile.
 4. Declaratia unica 2021. Deducerea din impozit a costului cu achizitia casei de marcat.
 5. Declaratia unica 2021 pentru norma de venit intreaga. Registrul de evidenta fiscala. Indemnizatii de ajutor. Deducere casa de marcat.
 6. Declaratia Unica 2021. Norma de venit corectata. Completarea Registrului de Evidenta Fiscala.
 7. Declaratia Unica 2021. Norma de venit redusa pe perioada starii de urgenta.
 8. Declaratia unica 2021 pentru contracte de chirie in lei cu CASS datorata
 9. Declaratia unica 2021 pentru contracte de chirie in valuta si CASS datorata. Recalculare chiriilor in valuta.
 10. Declaratia unica 2021 pentru contract de chirie in lei (cu rectificative).
 11. Reducere impozitului pentru contracte de chirie afectate de criza Covid.
 12. Declaratia Unica 2021 pentru venituri din agricultura impuse cu norme de venit. CASS optional.
 13. Declaratia Unica 2021 pentru venituri din dividende si fonduri de investitii
 14. Declaratia unica 2021 completata pentru venituri din dividende si vanzare de actiuni la bursa din New York
 15. Declaratia unica 2021 pentru activitati cu pierderi. Perioada de recuperare a pierderilor.
 16. Declaratia unica 2021 pentru activitati care incep in cursul anului
 17. Declaratia unica 2021 pentru activitate incheiata in cursul anului
 18. Declaratia Unica 2021. Venituri din alte surse.
 19. Studiu de caz. Inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinta personala

Preț 139  117 lei

5/5

21 martie – in vigoare. Ministerul Muncii propune plata de catre stat a 75 % din salariu

In vigoare prin OUG nr 30 din 21 martie 2020.

În ceea ce privește șomajul tehnic, Guvernul a stabilit că în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

 • a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.
 • b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

21 martie – in vigoare. Masuri luate de Guvern pentru sprijinul economiei

Intrat in vigoare in data de 21 Martie 2020 prin OUG 29/2020

 • va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei.
 • Totodata, valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10 milioane lei.
 • Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusive dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%. Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.
 • Valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurile prevazute anterior.
 • Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.
 • Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021.
 • Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, incepand cu luna aprilie 2021 doar in conditiile in care cresterea economica estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020 si se stabileste prin Hotarare de Guvern.
 • Obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate in cadrul programului.
 • Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.
 • MFP va acoperi de la buget si comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare si monitorizare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.
 • Guvernul a decis sa se suspende sau sa nu inceapa masurile de executare silita prin poprire a persoanelor fizice, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale.
 • Actul normativ mai prevede ca, pe perioada starii de urgenta, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si neachitate pana la incetarea masurilor prevazute de starea de urgenta nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala. Aceasta facilitate va fi mentinuta pentru inca 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.
 • In acest fel, contribuabilii sunt eligibili sa participe, de exemplu, la procedurile de achizitiile publice derulate in aceasta perioada sau sa nu li se anuleze diverse autorizatii.
 • Avand in vedere riscul aparitiei unor dezechilibre financiare la nivelul economiei nationale cu impact asupra contribuabililor, a fost considerata necesara prorogarea dispozitiilor referitoare la termenele de depunere a notificarilor si a cererilor depuse de acestia pentru a beneficia de masurile de restructurare a obligatiilor bugetare. Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intentiei de restructurare pana la data de 31 iulie 2020 si prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare pana la data de 30 octombrie 2020.
 • Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pastreaza pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplica pentru platile anticipate datorate pentru trimestrele ramase din anul modificat care se incheie in anul 2020, precum si pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care incepe in anul 2020 si sunt cuprinse in anul calendaristic 2020.
 • De asemenea, pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.
 • Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele prevazute anterior incheiate de intreprinderile mici sau mijlocii, care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta. Guvernul a decis si prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie

21 martie – in vigoare. Masuri propuse de ANAF

Sursa – Comunicatul ANAF A_RPC 427/16.03.2020

 • suspendarea   sau, dupa caz,  neinceperea  executarii  silite a creantelor  bugetare;
 • in  acest  sens,   nu  se  mai  emit  somatii,  popriri  asupra disponibilitatilor   banesti  si  a veniturilor  urmaribile  si nu vor mai fi instituite  sechestre  asupra bunurilor.  Exceptie  fac sumele provenite  din hotararile judecatoresti  pronuntate  in materie penala;
 • rambursarea   TVA,  in  cursul  lunii  martie,   pentru  toate  deconturile   solutionate   sl pentru care s-au ernis decizii de rambursare  la zi;
 • implementarea  unui nou  rnecanism de rambursare  a TVA, care vizeaza  solution area cu celeritate a deconturilor,  lncepand  cu data de 1   aprilie 2020;
 • suspendarea    actiunilor   de  control   fiscal   (a   inspeetiilor   fiscale,   a   controalelor antifrauda)  cu  exceptia   verificarilor   ce  pot  fi  efectuate   de  la distanta,   precum  9i  a cazurilor de evaziune  fiscala, acolo unde sunt indicii in acest sens;
 • suspendarea   actiunilor   antifrauda   privind   Filtru   11       si  a  activitatilor   specifice   din Punctele de Trecere  a Frontierei cu Ungaria si Bulgaria.

Masurile  vor fi aplicate  atat in  perioada  in  care  in  Romania  este declarata  stare de urqenta,    cat 9i pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea  acestei start.

Nu s-a aprobat: Totodata,  se amana termenul  de depunere  a declaratiilor   fiscale de la 25 martie 2020, pana la data de 25 aprilie 2020.

14 martie – in vigoare. Acordarea de zile libere parintilor

Legea prevede acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Baza legala aici si hotararea de punere in aplicare.

Art. 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

…..

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Important! Art. 1 (3/4) ……Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
[ratings]

13 comentarii la “Covid-19. Masuri in sprijinul economiei”

 1. Dragusinoiu Ion

  Am depus declaratia rectificativa pentru bonificatie in varianta A2.0.0 in data de 06.06.2020 fara erori de validare.In data de 11.06.2020 a mai aparut si declaratia unica in varianta A4.0.0.Trebuie sa mai completez si aceasta varianta si sa o trimit?

 2. Dragusinoiu Ion

  Buna ziua,
  Am depus declaratia unica rectificativa pentru bonificatie varianta A2.0.0 in 06.06.2020 fara erori de validare.Mai trebuie sa completez si declaratia unica rectificativa in varianta A4.0.0?

 3. Buna dimineata! Am un PFA pe norma de venit! Cum se procedeaza cu declaratia unica pe 2020, avand in vedere ca nu pot lucra in aceasta perioada de criza! Multumesc! O zi buna!

 4. Elena chiriac

  Sunt si eu un Pfa cu activitate de frizerie, ma incadrez si eu la suportul acesta financiar, daca mi-au intrerupt activitatea?
  Cui trebuie sa ma adresez?

 5. Cornel Nistor

  Bună ziua, de asemenea am o pensiune turistică, activez ca II cu norma de venit, dar am si un angajat, exista o formă de ajutor pentru angajat, dar și pentru mine conform ultimei ordonanțe că nu prea inteleg. Am închis pensiunea din 14.03.2020 din proprie inițiativă.

 6. sa modific declaratia depusa deja cu norma de venit si sa trec la contabilitate simpla. Mai este posibil ?

 7. Buna ziua! Aveti optiunea sa treceti pe sistem real pentru urmatorii 2 ani, 2020 si 2021. EU chiar va recomand aceasta solutie. Depuneti declaratia unica si alegeti sistemul real de impunere.

 8. Am o pensiune turistica si activez ca PFA cu norma de venit. Ce pot face, pentru aceasta perioada cand nu mai am turisti, sa nu platesc datoriile la stat (impozit, CASS si CAS) ?
  Se acorda un sprijin de la stat pentru PFA ?

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă acum Raportul Gratuit

Raport gratuit 2021: Taxe si contributii sociale PFA