Contributia de asigurari de sanatate – CASS 2021. CASS optional 2021.

In acest articol discutam despre:

 • contributia de asigurari sociale de sanatate – CASS 2021, datorata la baza de calcul de 12 salarii minime pe economie.
 • despre CASS optional 2021, calculata la plafonul de 6 salarii minime pe economie.
 • daca te intereseaza informatii desprece CASS 2020 vezi articolul dedicat.

Pentru 2021 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.300 lei. Plafonul de 12 salarii este egal cu 12 x 2.300 = 27.600 lei;

Procentul de contributie CASS datorat este de 10%, aplicat la baza de calcul. Baza de calcul a CASS 2021 este egale cu:

 • 27.600 lei, daca venitul estimat/realizat din activitate este mai mare decat plafonul de 12 salarii;
 • 13.800 lei daca venitul estimat/realizat din activitate este mai mic decat plafonul de 12 salarii, doresti sa te asiguri optional la sanatate si depui declaratia pana la data de 25 mai 2021;
 • daca depui declaratia dupa data de 25 mai 2021, baza de calcul este egala cu numarul de luni ramase pana la 25 mai 2022 inmultite cu salariul minim pe economie;

Important! Incepand cu anul 2021 baza de calcul a CASS nu se mai recalculeaza in raport cu perioada de activitate. Prin Legea 296/2020 se abroga prevederea care permitea recalcularea contributiilor sociale de sanatate – CASS in cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal incep activitatea, intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea, (se abroga aliniatele 12-14 de la art. 174 din codul fiscal).

Cine are obligatia de a plati contributii sociale de sanatate in 2021 – CASS 2021

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,
 • venituri din salarii si asimiliate salariilor,

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile din salarii si asimiliate salariilor, pentru care platitorul de venit este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate. De asemenea veniturile din salarii nu intra in calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 12 salarii brute si sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre paltitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Totul intr-un singur loc pentru gestiunea activitatii tale:

 • Cadrul legal pentru desfasurarea activitatii. Modificarile Codului fiscal din 2021.
 • Infiintarea de activitati independente. Modificarea formei de organizare.
 • Taxele si impozitele platite de o activitate independenta in 2021.
 • Plătitor sau neplătitor de TVA? Ce ma avantajeaza?
 • Operatiuni intracomunitare. Obtinerea codului special de TVA.
 • Sistem de impozitare: normă de venit sau sistem real? Ce ma avantajeaza in 2021?
 • ​Care sunt registrele si formularele obligatorii si de unde le procur?
 • Completarea Registrului Jurnal de Incasari si Plati.
 • Cheltuielile deductibile si nedeductbile. Cum sa reduci legal impozitul pe venit.
 • Cum sa calculezi venitul net si sa completezi Registrul de Evidenta Fiscala.
 • Stabilirea obligatiei de a plati contributie la pensie (CAS) si la sanatate (CASS). Exceptii.
 • Completarea Declaratiei Unice 2021. Rectificarea declaratiei.
 • Plata obligatiilor fiscale si verificarea obligatiilor de plata. Compensarea sau restituirea platilor in plus.
 • Cum sa faci inventarierea patrimoniului si sa completezi Registrul Inventar.
 • Exemple si Studii de caz pentru lamurirea oricarei situatii de mai sus.

Incadrarea in plafonul de 12 salarii si stabilirea contributiei de plata pentru 2021

Pentru 2021 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.300 lei pe luna, respectiv 27.600 lei anual.

Daca estimezi un venit net mai mare de 27.600 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari de sanatate si sa platesti CASS.

Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

27.600 lei x 10% = 2.760 lei

Pentru anul 2021 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 25 mai 2021.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2021, declaratia unica se depune pana la data de 25 Mai 2021.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 12 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din   drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru 2021 termenul este de 25 Mai 2021.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Persoanele fizice care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

Contributie optionala la sanatate in 2021. CASS optional 2021

Sunt doua categorii de persoane fizice care se pot asigura optional la sanatate in 2021:

a) persoanele fizice care obtin venituri dar aceste venituri sunt estimate a se realiza sub nivelul plafonului minim, adica sub 27.600 lei. Persoanele care se afla in aceasta situatie, se pot asigura la sanatate:

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere (25 mai 2021), se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (25 mai a anului urmator), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

CASS optional pentru persoanele fara venituri

Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS, (cf art 154 din codul fiscal), se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni.

Contributia de sanatate optionala, CASS optional 2021, se calculeaza la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

 • 2.300 lei x 6 luni = 13.800 lei;
 • 13.800 lei x 10% = 1.380 lei contributie de plata pentru declaratia unica depusa in 2021.

Perioada pentru care esti asigurat optional la sanatate

Persoanele care NU obtin venituri si se asigura optional, sunt asigurate de la data depunerii declaratiei unice pana la data implinirii termenului de 12 luni de la data depunerii (art 267 din legea 95/2006);

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF.

Termenul de plata CASS optional

 • Termenul de plata a CASS optional din Declaratia unica 2020 este 25 mai 2021;
 • Termenul de plata CASS optional din Declaratia unica 2021 este 25 mai 2022;

Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2021 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2021, este 25 Mai 2022. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.380 lei.

Renuntarea la calitatea de asigurat – CASS optional 2021

Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data evenimentului, si sa recalculezi contributia de plata (cf art 183 din Codul Fiscal). De exemplu:
 • daca intre timp, din persoana fara venituri, devii persoana salariata – nu mai trebuie sa platesti CASS optional sau
 • daca veniturile sunt mai mari decat ai estimat si vei ajunge sa depasesti plafonul pentru CASS obligatoriu;
 • sau intri in categoria persoanelor exceptate de la plata CASS: concediu medical, concediu crestere copil, persoana cu ajutor social, etc.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

39 comentarii la “Contributia de asigurari de sanatate – CASS 2021. CASS optional 2021.”

 1. Buna ziua. Sunt doctor si abia mi-am înființat PFA ul. Nu am înțeles cum se calculează CAS si CASS daca muncesti doar 6 luni intr-un an. Avand in vedere ca incep activitatea la jumătatea anului si estimez ca voi avea un venit brut pe aceste 6 luni ramase din an de 22000 ron as dori sa stiu ce contributii datorez (presupunand ca nu vor fi cheltuieli deductibile)? Mulțumesc anticipat

  1. Buna ziua! La un venit net de 22.000 lei veti plati doar CAS pentru 6 luni de activitate. Baza de calcul a CAS este egala cu 2.300 x 6 luni= 13.800 x 25% = 3.450 lei de plata pentru CAS in 2021. CASS nu platiti pentru ca venitul net de 22.000 lei este mai mic decat plafonul de 12 salarii minime pe economie = 27.600 lei in 2021.
   Pentru contabilitate va recomand Ghid complet de contabilitate in sistem real

 2. Angelica Drughe

  Buna ziua !

  Sunt o persoană care nu realizează venituri în țară, șomer în străinătate, la întoarcerea in țara, nu voi avea foarte repede încă un loc de muncă ,pot plăti la CASS pentru a fi asigurat in țară.Mentionez ca am pierdut locul de munca in străinătate din motive de sănătate.
  Va Multumesc anticipat pentru răspuns.

  1. Buna ziua! Va puteti asigura la sanatata ca persoana fara venituri si veti avea de plata 1380 lei. Veti fi asigurat de la data depunerii declaratiei unice.

 3. Nu sunt specialist, dar cred ca depinde de ce a facut sotia in ultimii 2 ani inainte de a putea intra in concediu prenatal sau inainte de data nasterii copilului pt CCC.
  Daca in acesti 2 ani pana la intrarea in concediu prenatal a fost in CCC si eventual concediu maternitate -caz in care nu era necesar sa platiti cass pt ca era deja asigurata la sanatate, cred ca are iara dreptul la concediu maternitate. Cred ca cerinta este de 6 luni asigurare pt concedii (nelucrand s-ar echivala CCC) in ultimii 2 ani (de verificat acest detaliu la casa de sanatate de care apartineti).
  La fel si CCC, daca a fost in CCC unde parca se cere macar 1 an lucrat inainte de data nasterii, dar cred ca daca a fost in CCC un an este echivalent cu a lucra (pt detalii luati legatura cu agentia de plati de care apartineti).
  In cazul in care sotia nici nu a lucrat nici nu a fost in CCC, nu va avea niciun drept.
  Pt CCC ar trebui sa adune 1 an lucrat (sau echivalent) in ultimii 2 ani inaintea nasterii, iar pt concediu maternitate ar putea lucra 6 luni intregi calendaristice pt a putea beneficia de acesta (aici poate mai are timp daca nu are alte perioade echivalente precum CCC).
  Daca va va ajuta, poate intra si tatal in CCC daca acesta a lucrat un an in ultimii 2 ani inaintea datei nasterii.
  Sper ca nu am gresit nr de luni si ani necesari. Oricum sigur ma va corecta dnul Constantin daca am gresit.
  Multa sanatate!

 4. micula dorian

  buna ziua domnule constantin…
  am o intrebare la d-voastra…
  daca sotia mea nu a lucrat deloc in ultimi 4 ani si nu are alte venituri private sau individuale etc..si platesc CASS 10% din salarul minim pe economie 2021 si apoi sotia mea ramane insarcinata,ea o sa beneficieze de vreo indemnizatie sau orice alt fel de plata de la stat???
  precizez ca este vb de al al 4 lea copil…
  VA ROG SA MA AJUTATI CU UN RASPUNS.
  MULTUMESC

 5. Bună ziua , In DU din 2020 și 2021 am declarat cass pentru 2020 la nivelul a 12 salarii. Voi plati dublu? Dacă da , cum rezolv ?

 6. popescu ion

  Sunt angajat ( la stat ) , deci platititor de CASS prin intermediul angajatorului .
  Detin si niste actiuni pentru care am primit dividende ( in febr. 2021 ) in valoare mai mare decat plafonul de 27600 .

  Datorez ceva statului roman ?
  Daca da , cum trebuie sa procedez ?

 7. „Important! Incepand cu anul 2021 baza de calcul a CASS nu se mai recalculeaza in raport cu perioada de activitate. Prin Legea 296/2020 se abroga prevederea care permitea recalcularea contributiilor sociale de sanatate – CASS in cazul contribuabililor care in cursul anului fiscal incep activitatea, intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea, (se abroga aliniatele 12-14 de la art. 174 din codul fiscal).”

  Aliniatele 12-14 de la art. 174 din Codul Fiscal fac referire doar la cazurile de suspendare temporară și încetare a activității.
  Ce se întâmplă cu cazul celor care își înființează PFA-ul în timpul anului și își încep activitatea imediat după înființare sau mai târziu? Ce contribuții declară pentru CASS?

 8. Flavia-Emma Chirtic

  Buna ziua !

  Pentru o persoană care numai realizează venituri în țară, realizând venituri până în decembrie în străinătate, rămânând fără loc de muncă plata pt a fi asigurat in țară se poate face și pe 3 luni?

 9. Liliana Shimada

  Sotul meu este cetatean strain(non ue),obtine pensie din tara natala,dar este rezident fical pe teritoriul Romaniei.Plateste impozit pe venitul din pensie ,dar si contributia asigurarilor de sanatate.I se aplica regula de calcul exact ca si unui pensionar de cetatenie romana.Atunci ,intrebarea mea fireasca este;de ce la sistemul asig de sanatate nu beneficiaza de gratuitate,din moment ce art 154,alin 1,lit h, spune ca pensionarii sunt scutiti de la aceasta contributie (cass)?
  Ma puteti lamuri,va rog?!

 10. Buna ziua, ma puteti lamuri ce am de facut. in luna decembrie 2020 am depus declaratia unica, ca nu obtin venituri si am optat pentru CASS cu baza de calcul pentru 6luni *2230=1338, in februarie 2021 am infiintat un Pfa si am inceput sa obtin venituri.Depun declaratia unica in 30 de zile, estimez venituri mai mici decat plafonul de 12 salarii minime, si vreau sa optez din nou la Cass, cu baza de calcul 6 luni. Trebuie sa rectific Cass declarat in 2020? si cum fac asta ca in declaratie nu ma lasa sa pun baza la atatea luni cat am fost fara venituri. Si cum se face reclacularea ca prind si anul 2020 si anul 2021. Merci anticipat pentru timpul rapit

  1. Buna ziua! Depuneti rectificativa la declaratia din 2020 si recalculati pe 3 luni (335 lei de plata). In declaratia din 2021 completati ca persoana cu venituri sub plafon si datorati CASS la baza de calcul de 6 salarii – 1380 lei.

 11. Buna ziua,
  Am completat o declaratie unica in luna octombrie 2020. Am platit contributia doar pt luna octombrie, apoi am devenit salariat. Am inteles ca trebuie sa depun declaratie rectificativa in care sa modific suma datorata. Nu stiu daca trebuie sa recalculez suma in functie de zilele lucrate in luna noiembrie, contractul de munca avand data inceperii activitatii 06.11.2020, sau este suficient sa fac diferenta dintre suma initiala (cea calculata pt 6 luni) sau si pentru zilele in care nu am avut contract de munca (6 zile in noiembrie si 8 in ianuarie 2021- cand am incetat contractul la o firma si m-am angajat la o alta)
  Multumesc pentru informatii.

 12. Tifrea Paul

  Bună ziua…dacă am beneficiat de ajutorul tehnic cf. Ordonanței 30 pe starea de urgență mai plătesc CASS chiar dacă sunt salariat și plătesc din salariu contribuția? Vă mulțumesc pentru răspuns!

 13. Nu am inteles si as dori daca imi puteti clarifica.
  Sa presupunem ca in martie 2021 suspend temporar activitatea pe 3 luni. Sunt obligata sa achit 12x2300x10%? Sau achit ca in 2020, adica pt lunile cu activitate 9x2300x10%?
  Mentionez ca voi face (sper) peste plafonul de 27600lei in cele 9 luni.

 14. Carmen Pavel

  Buna ziua. Cum calculeaza PFA contributia de asigurari sociale (pensii) pentru anul in care a primit decizia de pensionare?

 15. Buna ziua ! Daca in 2020 am realizat venit 95 000 pe Pfa Norma de venit dar in acelasi timp am fost incadrat cu contract de munca cu norma intreaga sunt obligat la plata cas si cass pt venitul realizat ca si pfa? Multumesc !

 16. Daca sunt pfa si realizez venitur peste plafonul de 27600 si am si venituri din dividente tpt peste plafon platesc la fiecare contrib de sanatate? Sau avand in vedere ca amandoua sunt pe acelas cnp platesc doar o data?

 17. Un articol foarte util! Multumim!

  Ce inseamna la CASS optional, „daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate”?

  Adica trebuie sa mergi fizic la Casa de Asigurari si sa te inregistrezi in sistem, chiar si daca in trecut ai fost asigurat (anul trecut nu am fost asigurata, pentru ca am avut venitul sub cel minim)

  Nu ajunge daca ma asigur prin declaratia unica si platesc CASS prin ghiseul punct ro imediat dupa ce depun declaratia? E necesar sa merg si fizic la casa de asigurari de sanatate?

 18. Buna ziua! Daca pentru anul 2021 estimez ca voi avea doar venituri de 12.000 lei dintr-un contract de arendare si doresc sa ma asigur la sanatate, ce ar trebui sa bifez in declaratia unica, punctul B sau C? Declar ca obtin venituri sub plafon sau ca sunt persoana fara venituri, tinand cont de faptul ca respectivul venit din arenda va fi declarat de platitorul de venit.
  Multumesc!

  1. aveti venituri sub plafon (daca venitul din arenda era mai mare ca plafonul, ati fi depus declaratia special pe CASS). nu conteaza ca el declara venitul (si probabil plateste impozitul) dar banii ajung la dumneavoastra, deci aveti venit.

 19. Termenul de plata a CASS optional 2021 este 25 mai 2021.

  Mai jos insa scrie asa:

  Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2021, este 25 Mai 2022. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.380 lei.

  Pana la urma care e termenul corect la care trebuie plătită CASS opțional? 25mai 2021sau 25 mai 2022??

 20. Atentie la cateva data din articol, ca s-au strecurat unele greseli: 27600 x 10% = 2760, iar la contributia optionala ati scris plafonul minim 26760 in loc de 27600.

 21. Daca venitul realizat la sfarsitul anului este mai mare decat venitul minim anual pe economie care este suma de plata? Se calculeaza CASS doar pentru 27600 lei sau la valoarea venitului realizat? Multumesc.

Scrie mesajul tau aici:

25% REDUCERE
cu ocazia actualizării!

 • 00zile
 • 00ore
 • 00min
 • 00sec