fbpx

Cod Fiscal 2019 – Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS

Prevederi valabile pentru anul fiscal 2019

Calculează corect venitul net și completeaza ușor Registrul de Evidență Fiscală și Declarația Unică

Categoriile de venituri care datoreaza contributia de sanatate (CASS 2019)

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,
 • venituri din salarii si asimilate salariilor,

Observatie! Nu fac obiectul acestui articol veniturile obtinute din salarii si asimilate salariilor, pentru care platitorul de venit este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate. De asemenea veniturile obtinute din salarii nu intra in calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 12 salarii brute si sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre paltitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Plafonul minim si valoarea de plata a CASS in 2019

Pentru 2019 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.080 lei pe luna, respectiv 24.960 lei anual.

Daca estimezi un venit net mai mare de 24.960 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari de sanatate si sa platesti CASS.

Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

24.960 lei x 10% = 2.496 lei

Pentru un calcul rapid si precis (inclusiv pentru perioade mai scurte decat anul fiscal intre), acceseza aplicatia de calcul a venitului net pentru 2019:

 • Sistem real – Calculator venit net in sistem real pentru 2019 – versiune avansata
 • Norma de venit – Calculator venit net pentru norme de venit 2019 – versiune avansata 

Pentru anul 2019 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 15 Martie 2020. Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati. Atentie si la bonificatiile pe care guvernul le acorda pentru plata CASS. Vezi capitol dedicat mai jos.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2019, declaratia unica se depune pana la data de 15 Martie 2019.

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara, de la un singur platitor de venit, acesta are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate.

Contribuabilii persoane fizice nu depun declaratia unica dar platitorul de venit are obligatia sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

In situatia in care, veniturile cu retinere la sursa sunt realizate din mai multe surse si/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza, prin contractul incheiat intre parti, platitorul de venit care are obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei si de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara. Nici in aceasta situatie contribuabilul persoana fizica nu depune declaratia unica.

Important! Persoanele fizice pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale de sanatate, care realizeaza si alte venituri de natura celor descrise mai sus, pentru aceste venituri, nu depun declaratia unica (pentru inregistrarea ca platitor de CASS).

Ca exemplu: daca obtii venituri din activitati independente dar ai si un contract din drepturi de proprietate intelectuala pentru care platitorul de venit (clientul tau) declara, retine si plateste contributia, tu nu mai trebuie sa depui declaratia unica pentru plata CASS chiar daca venitul net estimat din activitati independente este mai mare decat baza minima de calcul.

Observatie! In situatia de mai sus ramane doar obligatia de a raporta venitul realizat si de a plati impozitul pentru venitul net din activitati independente.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Persoanele fizice care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

Recalcularea contributiei de sanatate se efectueaza, astfel:

a) modificarea plafonului anual prevazut in 2019 (24.960 lei) corespunzator numarului de luni de activitate;

b) rectificarea bazei anuale de calcul raportata la numarul lunilor de activitate;

c) incadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate in plafonul prevazut pentru 2019 recalculat potrivit lit. a);

d) determinarea contributiei datorate, recalculata prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate la lit. b).

In situatia in care venitul net realizat corespunzator lunilor de activitate este mai mic decat plafonul determinat la punctul a) de mai sus nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

Pentru un calcul rapid si precis (inclusiv pentru perioade mai scurte decat anul fiscal), acceseaza aplicatia de calcul a venitului net pentru 2019 (este necesar un abonament platit):

 • Sistem real – Calculator venit net in sistem real pentru 2019 – versiune avansata
 • Norma de venit – Calculator venit net pentru norme de venit 2019 – versiune avansata

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata se evidentiaza in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat, precum si cel declarat de platitorii de venituri cu retinere la sursa, este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul a 12 salarii minime pe tara.

Important! In cazul in care persoanele fizice au estimat un venit mai mare decat baza minima de calcul dar realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.


Baza de calcul redusa pentru 2019 = 6 * 2.080 = 12.480 lei

Contributia minima de plata = 10% * 12.480 lei= 1.248 lei.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate este pana la data de 15 martie inclusiv, al anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia. Contribuabilul poate beneficia de bonificatie de maxim 10% (reducere din valoarea contributiilor) la plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate, in anumite conditii. Vezi capitolul bonificatii.

Atentie! Incepand cu anul fiscal 2018 contributia obligatorie pentru asigurari sociale de sanatate (CASS) nu mai este deductibila la calculul venitului net.

Optiunea de a plati contributie sociala de sanatate

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 salarii minime brute, precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri pot opta pentru pentru plata contributiei astfel:

a) contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim, adica sub 24.960 lei.

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere, se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

Important! Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este peste pragul de 12 salarii minime pe economie, depun declaratia unica pana la termenul legal 15 Martie 2019 si datoreaza contributie la sanatate calculata la baza de calcul de 12 salarii minime pe economie.

Important! Norma de venit poate fi redusa sau majorata in functie de mai multe criterii. In cazul in care un contribuabil cumuleaza mai multe criterii de corectii, se aplica o singura reducere, in procentul cel mai mare.

Daca prin aplicarea corectiilor, norma de venit (sau normele de venit insumate, daca sunt mai multe activitati desfasurate de contribuabil) este redusa sub baza minima de calcul, contribuabili datoreaza contributie la 6 salarii minime pe economie si depun declaratia unica.

Important! Estimeaza cat mai precis venitul net pe care il vei obtine in cursul anului 2019. Este mai bine sa te asiguri anticipat in sistemul public de sanatate si sa fii asigurat tot anul 2019. Cealalta varianta este sa constati, spre sfarsitul anului 2019 sau dupa incheierea lui, ca venitul net realizat este peste plafonul de 12 salarii minime pe economie, desi ai estimat sub plafon, si sa platesti inutil CASS in 2020 pentru anul 2019.

[ratings]

29 comentarii la “Cod Fiscal 2019 – Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS”

 1. Panaitescu Victor Claudiu

  Nu înțeleg de ce contribuția la CASS se raportează la 6 sau 12 salarii minime. La început era 5,5%, apoi 10%, deci o proporționalitate corectă
  Caz 1: pfa amărât, venit/anul în curs 9500, plătește 10% din 12.480 (6 salarii minime)=1240. contribuție reală: 13%- păgubit:pfa
  Caz 2. pfa mai voios, venit 17500, plătește 10% din 24.960 (12 salarii minime)=2496, real 14,2%- păgubit pfa voios
  Caz 3: pfa vrednic, venit 71.850, plătește 10% din 24.960, adică 2496, real 3,47%, păgubit stat Român.
  La un procent rezonabil- 6…6,2 %, chiar 6,5%, s-ar respecta principiul etic al proporționalității venit- contribuție.
  Ministerul Finanțelor poate prezenta un calcul al eficienței sistemului raportat la 6, respectiv 12 salarii minime, care mai prezintă și dezavantajul de a fi actualizat periodic ?

  1. Buna ziua! La 2 tot 1.248 de lei este CASS, nu 2.496 lei. CASS nu este un impozit, este o asigurare, asa cum este RCA, nu are legatura cu venitul obtinut. In opinia mea CASS trebuie sa fie obligatorie, pentru toti cei apti de munca. Multi nu contribuie dar vor servicii de calitate.

 2. Buna ziua, sunt angajata cu norma intrraga intr-o societate. Pe langa veniturile din salarii mai obtin si venituri din pfa caen 6203. Se mai injumatateste norma pentru ca am contract de munca? Mai datorez in acest caz CAS si CASS? Multumesc

 3. Un pensionar care are venit din activitati independente peste 12 salarii minime brute trebuie sa plateasca CASS? Pentru cei cu studii superioare, salariul minim brut pe 2019 este mai mare?

 4. Buna ziua,

  va rog sa ma ajutati cu cateva nelamuriri legate de impozitul pe venit persoane fizice si depunerea declaratiei unice.
  In cursul anului 2019 am obtinut, in 3 transe (deci in 3 luni diferite) un venit din „alte surse” de aprox. 26200 RON.
  Intrebarile mele sunt:

  1. Daca depun declaratia unica in 2020 (pentru veniturile din 2019) care este plafonul peste care se calculeaza CAS+CASS? Este plafonul 24960 RON sau 26760 RON? Intreb acest lucru pentru ca in codul fiscal se specifica: „Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei”

  2. In cazul in care venitul realizat depaseste plafonul, atunci se plateste CAS+CASS pe intreg anul 2019 sau doar pentru cele 3 luni in care s-a realizat venitul?

  3. Daca in 2017 am avut o pierdere din transferul valorilor mobiliare (actiuni, undeva la -5000 RON) aceasta se poate declara si scadea din venitul realizat in 2019 astfel incat venitul net din 2019 sa fie sub plafonul de impozitare CAS+CASS?

  Multumesc anticipat!

 5. cele mai bune articole de cand ma documentez despre declaratiile unice,extraordinare,simple la obiect,subliniat etc,felicitari

 6. Buna ziua!Vreau sa va intreb daca am PFI si am venituri ce depasesc pragul de 12 salarii minime pe economie sunt obligat sa platesc CAS si CASS? Sunt angajat si cu norma intreaga la spital ca medic rezident .Multumesc frumos .

  1. Daca venitul net in 2019 depaseste plafonul de 24.960 lei veti plati CAS si CASS, pe langa impozit. Pentru calcule si simulari va rog intrati aici: venitnet.ro.

 7. Bună ziua! Cer scuze, dar nu am găsit negru pe alb până acum și deci întreb: veniturile obținute din pensii intră în calculul plafonului de 12 salarii minime, pentru stabilirea obligației de a plăti CASS? În cazul care mă interesează, e vorba de venituri din chirii. Vă mulțumesc mult!

  1. Buna ziua! Veniturile obtinute din pensii, precum si veniturile din salarii (si alte venituri care sunt exceptate la plata CASS, conform art 154 din codul fiscal) nu intra in plafonul de 12 salarii minime pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS. In plafon intra veniturile descrise in lista din articol.

 8. Stefan Matias

  Bună ziua,
  Dacă am obținut o dobândă la răscumpărarea unor obligatiuni la o firmă de investiții ce depășește 24.960 lei sunt obligat să depun DU pe 2020 până pe 15/03/2020 și să plătesc CASS? Cu mulțumiri.

  1. Buna ziua! Trebuie sa platiti CASS pentru aceste venituri, daca depasesc pragul de 24960 lei, CASS de plata = 2496 lei pentru 2019. Daca nu se retine impozit la sursa trebuie sa platiti si impozitul de 10%. Veniturile se declara dupa incehierea anului fiscal.

 9. Buna Ziua,
  Solicit asistenta pentru evaluarea legalitatii Deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru un contract derulat in afara tarii (decizia este calculata pentru anul 2015 si primita in 2019).
  In cazul in care cunoasteti un expert specializat in contabilitate si fiscalitate pentru persoanelor fizice dispus sa ofere asistenta, va rog sa ii transmiteti datele mele de contact. email: gcalciu@hotmail.com sau sa imi oferiti datele persoanei.
  Multumesc anticipat,
  George

 10. Buna ziua, un cetatean strain cu permis de sedere temporar, care realizeaza venituri din cedarea de bunuri, trebuie sa declare ce venituri obtine in tara de origine (SUA)? (pentru care deja plateste impozit acolo). Cui ar trebui sa adresez intrebarea asta la ANAF?

 11. Savin Rodica

  BUNA ZIUA
  Pana la urma nu m-am lamurit sa acorda bonificatie la sanatate pentru 2019 si cat este procentul 5% sau 10%?

 12. Buna ziua, vreau sa depun DU pentru 2018(am realizat un venit de 23000 lei) si am estimat in 2019 un venit de 25000 lei. Vreau sa obtez pentru plata CAS si CASS la venitul minim de 24960 lei. Daca platesc anticipat pana la 31.12.2019 toate sumele ce bonificatie trec in declaratie? Anul precedent am platit CAS la Casa de Pensii iar CASS, prin declaratie suma de 1140 in luna mai 2018. Sunt persoana fizica, activitati independente in sistem real. Va multumesc

 13. Viorel Georgescu

  Am înființat în Mai 2018 PFA când trebuie sa depun declarația unica pentru veniturile obținute pentru anul 2018 ,până la 15 martie? sau trebuia sa depun în 2018 o declarație informativă pentru 2018 în anul 2018 și acum in 2019 depun pentru 2019 având că baza veniturile realizate în 2018? Mulțumesc

  1. Buna ziua! Pentru 2018 trebuia sa depuneti o declaratie estimativa. In 2019 se depune o definitivare a veniturilor din 2018, dar nu pentru toate veniturile. Pentru PFA in sistem real se depune si estimativ (31 Iulie 2018) si definitivat (15 Martie 2019).

 14. 1. Pentru anul 2018 am estimat pt. CASS venituri din investitii (dobanzi + dividende) peste plafonul minim (declaratie depusa in 13.07.2018) si am platit CASS aferent. Care este data pana la care mai pot avea calitatea de asigurat, si ce demersuri trebuie sa mai fac pentru a beneficia de aceasta?

  2. Pentru anul 2019, in cazul veniturilor din dobanzi, pt. estimarea incadrarii in plafonul minim pt CASS, se iau in calcul doar veniturile estimate a fi incasate in cursul anului 2019 (ian-dec.)? Se calculeaza veniturile brute sau nete (avand in vedere ca bancile retin impozitul)? In cazul in care se declara venituri peste plafonul minim, sau sub plafonul minim, dar cu optiunea platii CASS pt 6 luni, pe ce perioada este posibila obtinerea calitatii de asigurat, ce demersuri mai trebuie facute si in ce termene?

  3. Pentru 2019, daca se obtin doar venituri din investitii (dobanzi, dividende), indiferent daca depasesc sau nu plafonul minim de 12 salarii, este obligatorie declararea acestora si plata CAS?

 15. Buna seara,am incercat sa trimit declaratiile unice 2018 si 2019 online, pentru o persoana fara venituri, dupa ce am am reusit SPV si am depus nr de inregistrare la ghiseul orasului,insa primesc mail ca declaratiile nu sunt validate sau ca prezinta erori,ce as putea face in acest caz?De ce nici un contabil nu se baga sa ajute chiar si contra cost?Am incercat si am vb cu mai multi contabili,si nu am primit inapoi niciun raspuns,multumesc!

  1. Buna ziua! Nu aveti ce sa depuneti pentru 2018 in acest caz. Pentru CASS optional se depune o declaratie unica pentru 2019. Sunteti asigurata de la data depunerii, 12 luni. Declaratia se depune online in SPV, pe CNP-ul persoanei fizice pentru care se doreste asigurarea. Un model completat al declaratiei gasiti aici:

 16. Buna ziua,

  Sunt angajat cu norma intreaga la o companie de IT. In timpul liber prestez servicii de consultata (caen 6202) ca pfa.
  Ma lovesc de raspunsuri diferite din surse diferite; trebuie sa platesc cas si cass daca depasesc pragul de 12 salarii?

  Multumesc

  1. Buna ziua! Daca venitul net depaseste 12 salarii minime pe economie platiti CAS si CASS, chiar daca sunteti salariata pentru veniturile obtinute ca PFA.

  2. ROBERT - 0758067834

   Detin ai eu un PFA pe 6202.
   Daca vreti detalii exacte ma puteti suna la 0758.067834 – Robert

 17. Nu sunt salariat. Obțin venituri din chirie și arendă, care cumulate sunt sub plafonul de 12 salarii minime brute. Cum plătesc CASS pentru 2019? Depun declaratia unica cu venitul din chirie si mă inregistrez in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara? În cazul acesta, la venitul din arendă se mai reține de către arendaș CASS la sursă?

 18. Dacă am venituri doar din dividende… Și le repartizez in 2019…si reoartizez o suma mai mica decât 24960… Deci sub plafonul de 12 sal min brute.. Pana când trebuie sa depun declarația unica?

  1. Pentru dividende depuneti declaratia unica daca incasati peste plafonul de 12 salarii minime pe economie – 24.960 lei in 2019. In situatia descrisa de dvs nu depuneti DU.

Scrie mesajul tau aici:

Abonează-te la noutăți legislative și fiscale!

Formularul Declaratia Unica 2021 a fost publicat.

Ghiduri in curs de actualizare.