fbpx

Cod Fiscal 2019: Contributia de asigurari sociale (pensie) CAS

Prevederi valabile pentru anul fiscal 2019!

Categorii de venituri care datoreaza contributia de asigurari sociale (CAS 2019) sunt:

 • Venituri obtinute din desfasurarea de activitati independente
 • Venituri din contracte de activitate sportiva
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente (impozitate in sistem real sau la norma de venit) si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit precum si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pentru care impozitul si contributiile nu se retin de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

In aceasta categorie enumeram persoanele fizice inregistrate ca:

 • Persoane Fizice Autorizate (PFA),
 • Persoane Fizice Independente (PFI),
 • Intreprinderi Individuale (II),
 • Intreprinderi Familiale (IF),
 • Profesii Liberale, inregistrare la ANAF si la organismele profesionale de care apartin.
 • persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CAS 2019 pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale (CAS 2019), o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei.

Plafonul minim si valoarea de plata a CAS in 2019

Pentru 2019 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.080 lei pe luna, respectiv 24.960 lei anual.

Daca estimezi in declaratia unica un venit net mai mare de 24.960 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari sociale de stat si sa alegi venitul la care vrei sa platesti contributia.

Venitul ales, baza de calcul pentru CAS, nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie lunar respectiv mai mic decat plafonul anual de 24.960 lei.

Cei mai multi contribuabili vor alege sa se asigure la baza minima baza de calcul, respectiv de 12 salarii minime pe economie, adica 24.960 lei pe an.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 25% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

24.960 lei x 25% = 6.240 lei

Pentru un calcul rapid si precis (inclusiv pentru perioade mai scurte decat anul fiscal), acceseaza aplicatia de calcul a venitului net pentru 2019 (este necesar un abonament platit):

Atentie! Pentru veniturile care nu sunt cu retinere la sursa, contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre contribuabili si se plateste de catre acestia in termenul prevazut de lege.

Contributia datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. ANAF nu va mai emite decizii de impunere in urma depunerii Declaratiei Unice, ci va urmari comportamentul de plata a fiecarui contribuabil.

Pentru anul 2019 termenul de plata a contributiei este de 15 Martie 2020. Poti sa platesti oricand contributia pana la aceasta data, (din una sau mai multe transe). In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati. Atentie si la bonificatiile pe care guvernul le acorda pentru plata integrala anticipata – (spera ca bonificatiile sa fie mentinute si in 2019 – cel putin pentru plata anticipata).

​Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare activitate iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligati sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data depunerii declaratiei. Fac exceptie contribuabilii pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din activitati independente din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii declaratiei, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale si au obligatia depunerii declaratiei unice. In declaratie se completeaza venitul ales, care trebuie sa fie cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din activitati independente din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, nu datoreaza contributia de asigurari sociale, cu exceptia celor care au optat pentru plata contributiei. In acest caz contributia platita nu se restituie, aceasta fiind valorificata la stabilirea elementelor necesare determinarii pensiei, potrivit legii.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociala datorata, oricand pana la termenul de plata. Contribuabilul pot beneficia de bonificatie de maxim 10% (reducere contributiilor) la plata contributiilor de asigurari sociale – pensie, in anumite conditii. Vezi capitolul bonificatii.

CAS cu retinere la sursa, de catre platitorul de venit

Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din contracte de activitate sportiva, pentru care impozitul si contributiile se retin de catre platitorul de venit, nu depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, precum si platitorii de venituri in baza contractelor de activitate sportiva, stabilesc contributia de asigurari sociale datorata de catre beneficiarul venitului. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale sunt persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila.

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva incadrarea in categoria persoanelor obligate la plata CAS se determina prin raportarea venitului brut din contract la plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara.

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, obtinute de la un singur platitor de venit, iar nivelul net sau brut, dupa caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale.

In situatia in care veniturile sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza prin contractul incheiat intre parti platitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara si care are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia si stabileste venitul ales pentru care datoreaza contributia, in anul in curs.

Nu sunt obligati la plata CAS:

 • Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, personal clerical si altii);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala;
 • Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net anual sub pragul de 12 salarii minime pe economie, (24.960 lei in 2019);
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • Persoanele fizice care obtin venituri din agricultura, silvicultura si piscicultura, venituri din investitii, din jocuri de noroc si premii, venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • Contribuabilii impusi la norma de venit, pentru care valoarea normei de venit corectata este sub pragul de 12 salarii minime pe economie, (24.960 lei in 2019);

Important! Norma de venit poate fi redusa sau majorata in functie de mai multe criterii. In cazul in care un contribuabil cumuleaza mai multe criterii de corectii, se aplica o singura reducere, in procentul cel mai mare.

Daca prin aplicarea corectiilor, norma de venit (sau normele de venit insumate, daca sunt mai multe activitati desfasurate de contribuabil) este redusa sub pragul de 12 salarii minime brute pe economie, contribuabilii nu sunt obligati la inregistrarea in sistemul public de pensii.

Recalcularea Contributiei de asigurari sociale

Persoanele fizice care datoreaza contributia si care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei, cele care intra in suspendare temporara a activitatii sau isi inceteaza activitatea potrivit legislatiei in materie depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

O parte din situatiile pentru care se suspenda plata CAS:

 • Contribuabilul intra in categoria pensionarilor;
 • Devine membru a unor sisteme proprii de asigurari sociale;
 • Intra in suspendare temporara a activitatii;
 • Isi inceteaza activitatea potrivit legislatiei in materie;

Recalcularea contributiei se efectueaza, dupa cum urmeaza:

a) modificarea plafonului anual prevazut pentru 2019 (24.960 lei), corespunzator numarului de luni de activitate;

b) incadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate in plafonul de 24.960 lei recalculat pentru lunile de activitate;

c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decat plafonul prevazut la lit. a);

d) determinarea contributiei datorate recalculate prin aplicarea cotei prevazute – 25% asupra venitului ales prevazut la lit. c).

In situatia in care venitul net realizat corespunzator lunilor de activitate este mai mic decat plafonul determinat la lit. a) nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Pentru un calcul rapid si precis (inclusiv pentru perioade mai scurte decat anul fiscal), acceseaza aplicatia de calcul a venitului net pentru 2019 (este necesar un abonament platit):

Optiunea de a plati contributie sociala CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, depun declaratia unica pana la 15 Martie 2019.

Si in acest caz baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitatile independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, respectiv 24.960 lei in 2019. CAS de plata este 6.240 lei pana la data de 15 Martie 2020.

Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care contribuabilii au realizat venituri determinate in sistem real sub nivelul plafonului minim nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.

 

 

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (7 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • Buna ziua,
  Obtin venit net anual cumulat din activitati independente din mai multe surse . Venit din inchiriere bun in scop turistic si activitate de taxi.In declaratia unica voi opta pentru impozit la norma de venit ptr inchirierea in scop turistic si impozit la venit in sistem real pentru activitatea de taxi. Cele doua feluri de venituri se cumuleaza la calculul cas si cass?
  Este deductibil cas la calculul impozitului pe venitul net cumulat?Daca da, cand completez declaratia unica cu venitul net estimat , pot include suma rezultata de plata la cas in cheltuielile deductibile anual ?

 • ©2012-2019 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

  PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

  >

  Log in with your credentials

  Ați uitat datele dvs.?