Contributia de asigurari de sanatate – CASS – pentru 2020

Actualizat la data de 13 Iunie 2020 cu declaratia unica care prevede bonificatii pentru CASS optional fara venituri. Vezi exemplul mai jos.

In acest capitol discutam despre contributia de asigurari sociale de sanatate – CASS 2020, datorata la baza de calcul de 12 salarii minime pe economie. Discutam si despre CASS optional 2020 calculata la plafonul de 6 salarii minime pe economie.

Pentru 2020 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la 2.230 lei. Plafonul de 12 salarii este egal cu 12 x 2.230 = 26.760 lei;

Procentul de contributie CASS datorat este de 10% aplicat la baza de calcul. Baza de calcul a CASS 2020 nu poate fi mai mare de 12 salarii minime pe economie.

Cine are obligatia de a plati contributii sociale de sanatate in 2020 – CASS 2020

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,
 • venituri din salarii si asimiliate salariilor,

Observatie! Nu fac obiectul acestei lucrari veniturile din salarii si asimiliate salariilor, pentru care platitorul de venit este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate. De asemenea veniturile din salarii nu intra in calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 12 salarii brute si sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre paltitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Ghid Declarația Unică 2020

 • Notiuni fiscale explicate
 • Exemple si studii de caz
 • Declaratii model completate
 • Disponibil in format PDF

Incadrarea in plafonul de 12 salarii si stabilirea contributiei de plata pentru 2020

Pentru 2020 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.230 lei pe luna, respectiv 26.760 lei anual.

Daca estimezi un venit net mai mare de 26.760 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari de sanatate si sa platesti CASS.

Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

26.760 lei x 10% = 2.676 lei

Pentru anul 2020 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 15 Martie 2021.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2020, declaratia unica se depune pana la data de 30 Iunie 2020.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 12 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din   drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru 2020 termenul este de 30 Iunie 2020.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Persoanele fizice care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

Contributie sanatate optionala in 2020

Sunt doua categorii de persoane fizice care se pot asigura optional la sanatate in 2020:

a) persoanele fizice care obtin venituri dar aceste venituri sunt estimate a se realiza sub nivelul plafonului minim, adica sub 26.760 lei. Persoanele care se afla in aceasta situatie, se pot asigura la sanatate:

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere (30 Iunie 2020), se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

Calculul bonificatiei 2019 pentru CASS optional persoana fara venituri.

Conform OUG 69/14 Mai 2020 se acorda bonificatii pentru obligatiile fiscale calculate pentru veniturile din 2019, astfel:

 • Se acorda bonificatie de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pentru 2019 pana la data de 30.06.2020;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru depunere online a declaratiei unice, daca obligatiile fiscale la 2019 se sting pana la 30.06.2020;
 • Persoanele care au depus declaratia unica trebuie sa depuna declaratie rectificativa pentru a calcula si solicita bonificatiile;

O persoana fara venituri s-a asigurat optional la sanatate in 2019 si in 2020.

 • CASS optional 2019: 6 x 2.080 = 12.480 x 10% = 1.248 lei
 • CASS optional 2020: 6 x 2.230 = 13.380 x 10% = 1.338 lei

Contribuabilul a depus declaratia unica in 2020 si. A se vedea modelul completat si depus inainte de aparitia formularului cu bonificatii – inainte de 05.06.2020, inclusiv.

Pentru a obtine bonificatia pentru 2019 contribuabilul trebuie sa depuna din nou declaratia unica pentru 2020, unde selecteaza:

 • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin. (3), respectiv art.180 din Codul fiscal si
 • Completeaza SUBSECȚIUNEA I.5.2 din declaratie;

Calculul Bonificatiilor pentru 2019

a) Bonificatia pentru plata obligatiilor la termenul de 30 Iunie 2020:

 • Bonificatia pentru CASS: 1.248 lei x 5% = 62 lei

b) Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice:

 • Bonificatia pentru CASS: 1.248 lei x 5% = 62 lei
Daca contribuabilul depune declaratia pe hartie nu se completeaza bonificatia pentru depunere online.

Completare Declaratia unica cu bonificatia calculata

 1. In situatia in care s-a depus declaratia unica inainte de publicarea formularului cu bonificatii, se depune declaratia unica rectificativa. Vezi aici Declaratia rectificativa pentru bonificatii.
 2. In situatia in care NU s-a depus declaratia unica inainte de anuntarea bonificatiilor, se depune declaratia unica fara bifa de rectificativa. Vezi aici Declaratia initiala cu bonificatii.

Plata obligatiilor fiscale datorate

Contribuabilul depune declaratia online si stinge obligatiile datorate pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CASS: 1.248 – 62 – 62 = 1.124 lei de plata pana la 30 Iunie 2020
Observatie! Daca nu se mai doreste plata CASS optional in 2020, atunci nu se completeaza capitolul 2 din declaratia initiala si se depune doar declaratie pentru acordarea bonificatiei din 2019.

CASS optional pentru persoanele fara venituri

Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS (cf art 154 din codul fiscal) se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni.

Contributia de sanatate optionala, CASS optional 2020, se calculeaza la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

2.230 lei x 6 luni = 13. 380 lei

13. 380 lei x 10% = 1.338 lei contributie de plata pentru declaratia unica depusa in 2020.

Perioada pentru care esti asigurat optional la sanatate

Persoanele care NU obtin venituri si se asigura optional, sunt asigurate de la data depunerii declaratiei unice pana la data implinirii termenului de 12 luni de la data depunerii (art 267 din legea 95/2006);

Dovada calitatii de asigurat (cf Ordinului CNAS nr. 1549/ 2018 )

 • actul de identitate valabil la data solicitarii – original+copie
 • declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF.

Termenul de plata a CASS optional 2020 este 15 martie 2021. Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2020 aici.

Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS 2020. Termenul de plata pentru declaratia depusa in cursul anului 2020, este 15 Martie 2021. Pana la acest termen poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, CASS datorata de 1.338 lei.
Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul „Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Renuntarea la calitatea de asigurat – CASS optional 2020

Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data evenimentului si sa recalculezi contributia de plata (cf art 183 din Codul Fiscal). De exemplu:
 • daca intre timp, din persoana fara venituri, devii persoana salariata – nu mai trebuie sa platesti CASS optional sau
 • daca veniturile sunt mai mari decat ai estimat si vei ajunge sa depasesti plafonul pentru CASS obligatoriu;
 • sau intri in categoria persoanelor exceptate de la plata CASS: concediu medical, concediu crestere copil, persoana cu ajutor social, etc.
O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (11 voturi, medie: 4,73 din 5)
Încarc...

35 comentarii la “Contributia de asigurari de sanatate – CASS – pentru 2020”

 1. Fringhiu Gina

  Buna ziua, am deschis un PFA in martie 2020. Am depus decladatia unica si am bifat CASS si am platit. In acest caz sunt asigurata de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020? sau 12 luni incepand cu martie 2020? Multumesc frumos!

  1. Buna ziua! In cazul dvs, pentru ca obtineti venituri pentru care exista obligatia calcularii CASS, sunteti asigurata de la data depunerii declaratiei unice si pana la umatorul termen de depunere a declaratiei din 2021, adica pana la 15 martie 2021, daca nu se modifica.

 2. Beatrice Cioc

  Buna ziua,
  Eu voi realiza venituri din chirii in perioada 01.06-31.12.2020 in suma de 2400 (eu) + 2400 (sotul, alta declaratie). Ce suma ar trebui sa trec la contributia CASS estimata ? 6*2230*10% =1338 ? Asta ar trebui sa fie si suma de plata ?
  Va multumesc pentru raspuns,
  Beatrice

 3. Buna ziua !Sunt casnica dar am o arenda anuala in valoare de 85 lei si vreau sa ma asigur optional la cass. La depunerea declaratiei unde ar trebui sa bifez .La persoana fara venituri sau la persoana care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art.155?

 4. Buna ziua. Eu am o pensie minima de 704 lei/luna si mai castig din PFA inca atat , deci in medie pana in 1800 lei impreuna pensia si comisioanele . De ce sunt obligata sa platesc CASS -ul daca nu ating Salariul Minim de 2230 lei/luna ? Multumesc

 5. Unsalariat a obtinut in anul 2019 venituri din dividende de 12.317 lei. Este corect o contributie la CASS de 10% din 12 salarii medii (24.960 lei), adica 2.496 lei

 6. Florentina Zarafu

  Buna ziua! Fiul meu, imediat dupa terminarea liceului, a plecat la facultate in Uk. Inteleg ca in aceasta perioada el nu a fost asigurat. Acum, la incheierea studiilor, se va intoarce in tara. Cum, cat si unde trebuie sa platesc pentru a-si redobandi calitatea de asigurat?

 7. Buna ziua! Daca sunt angajat la o firma cu minim pe economie cu 8 ore, dar in anul trecut am incasat si dividende peste plafon de la o alta firma, trebuie sa platesc CASS pentru dividende?

 8. Buna ziua! Care sun pasii exacti si documentele necesare pentru ca o persoana fara venit sa devina asigurata la sanatate pe anul 2020? Am gasit doar informatii generale si nu prea este momentul sa strabat Bucurestiul de la un capat la altul :). Multumesc frumos!

 9. Buna ziuazSunt persoana fara venit.am depus declaratia astazi, deci la 2 zile dupa termen.termenul de 25 aprilie se aplica si persoanelor fara venit? Oare nu s-a extins avand in vedere situatia actuala si starea de urgenta? Trimitand declaratia si avand recipisa, care e urmatorul pas pe care trebuie sa il fac? e nevoie sa merg la anaf cu declaratia si recipisa sau la casa de asigurari de sanatate sau se prelungeste pe anul 2020 odata ce declaratia a fost depusa online? tin minte ca anul trecut am facut mai multe drumuri, dar nu mai tin minte ordinea lor.

 10. rusu alin petru

  buna ziua .cum putem depune documentele in momentul de fata la CaS in momentul de fata specific sunt din falticeni ,SV.?Nu am nici un venit in Romania dar totusi as dori sa platesc asigurarea de sanatate pentru a beneficia sotia ca si co asigurat.Am asigurare de sanatate obiligatorie in Olanda valabila pe teritoriul UE ,poate sotia mea sa fie co asigurat in Romania?

 11. Bună ziua! Din modelul declarației unice pentru 2020 lipsește fostul capitol C de anul trecut? Este vorba despre capitolul în care îți completai sumele deja plătite pentru anul anterior cu titlu estimativ și ți se calcula automat doar ce a mai rămas de plată în vederea regularizării. Exista mai precis punctul „3. Plăți efectuate până la data depunerii declarației prezente”. Aveți cunoștință despre această modificare și cum se pot lua în calcul sumele deja plătite pentru anul anteior în cuprinsul declarației de anul acesta ? Vă mulțumesc anticipat pentru un eventual răspuns!

  1. Buna ziua! Nu e nevoie de capitolul C, acela era informativ. Contribuabilul isi tine socoteala singur si verifica constant cu ceea ce are inregistrat ANAF ca obligatii si plati pe CNP-ul contribuabilului.

 12. Mi-am infiintat PFA-ul in septembrie 2019 si pe luna am un venit bet de 4000 lei. Trebuie sa platesc Cas si CASS?

 13. Buna ziua,
  Am fost angajata pana in noiembrie 2018 iar incepand cu martie 2019 am optat pentru CASS optional fiindca nu inregistrez venituri. Am cont SPV am facut cateva plati insa am ramas restanta cu 200 de lei. Fiind in 2020 vreau sa optez din nou pentru CASS optional. Pentru acest lucru, trebuie sa platesc si suma restanta pe langa suma stabilita pentru 2020-2021? Multumesc!

  1. Buna ziua! Termenul de plata pentru cei 200 lei este 25 mai 2020. Pentru a va asigura optional in 2020 depuneti declaratia unica (daca ati implinit un an de la data de la care v-ati asigurat in 2019) si aveti de plata 1338 lei pana la data de 15 martie 2021.

 14. Multumesc mult pentru raspuns ! Apoi eu pot plati prin virament bancar folosind contul unic IBAN al trezoreriei de sector in care locuieste fiul meu? Primeste si un card pentru a face dovada de asigurat?

 15. Buna ziua ! Muncesc in strainatate,si vreau sa platesc asigurare de sanatate pe anul 2020,pentru fiul meu care a terminat studiile anul trecut,si nu munceste inca.Cum trebuie sa procedez,va rog frumos,si daca pot sa fac acest lucru online,dat fiind conditile actuale,in care nu ma pot deplasa in Romania ?

  1. Buna ziua! Pentru depunere online, fiul dvs trebuie sa-si faca SPV – vedeti cum se face in – videoul de la ANAF.
   Dupa ce face SPV, descarcati declaratia, completati cu datele fiului dvs si bifati rubrica de CASS estimat pentru 2020, exact ca modelul completat de mai sus, apoi o urcati pe site-ul ANAF.

 16. Marin Viorel

  Am infiintat un PFA incepand cu 03.03.2020. Pana cand trebuie sa depun declaratia (prima declaratia fiscală)? Multumesc.

 17. LUCICA PUSCAS

  Buna ziua, sunt angajata dar am si un contract de incgiriere a unui spatiu comercial, pt care venitul lunar este 2265 lei. Datorez in acest caz CASS?
  Multumesc

 18. Buna ziua! Informatiile sunt foarte bine prezentate in articolul dumneavoastra dar am cateva intrebari conexe.
  Doresc sa deschid PFA in luna mai 2020 cu venit anul sub plafon, momentan sunt asigurata deoarece sunt in perioada de crestere copil, dar as dori cand deschid pfa-ul sa ma asigur optional la CASS. Pot sa ma asigur optional pana la 15.03.2020 chiar daca apar asigurata pentru a beneficia de calculul de 6 luni si chiar daca nu am deschis inca pfa-ul?
  Si inca o intrebare – daca am venituri sub plafon si doresc cass optional, trebuie sa platesc obligatoriu si la pensie (CAS) sau nu sunt conectate in cazul acesta?
  Multumesc anticipat.

  1. Buna ziua! Ca PFA, pana la 25 mai, odata cu depunerea declaratiei unice, va puteti asigura la sanatate, la baza de calcul de 6 salarii minime pe economie. Dupa 25 mai, baza de calcul se raporteaza la numarul de luni ramase pana la 15 martie 2021, inclusiv luna in care se depune declaratia. Nu sunteti obligata sa va asigurati optional si la CAS,

 19. Din ce am inteles eu, daca ai venituri anuale sub plafon (in cazul tau 9 luni * 2230 lei = 20.070 lei), nu esti obligat sa platesti CASS. Cum tu ai spus ca ai venit anul 2000 lei, poti sa nu platesti

 20. Lamuriti-ma, va rog: deci o persoana care „deschide” un PFA in aprilie 2020, desi ar urma sa aiba venituri anuale de 2000 lei, ar plati CASS aferent pt 11 luni x salariul min brut? practic, similar cu cineva care ar castiga de 100 de ori mai mult?

Scrie mesajul tau aici:

NOU! Ghid Declarația Unică cu bonificații

Model DU venituri mixte: 2019 cap. II & 2020 cap. I

Model DU pentru sistem real cu CAS/CASS din 2019

Model DU pentru contract de inchiriere in lei

Model DU pentru contract de inchiriere in valuta

Model DU pentru norma de venit

Model DU pentru venituri din dividende

Model DU pentru venituri din agricultura cu CASS optional in 2019

Actualizat cu modele de declaratii completate pentru calcularea bonificatiilor! PDF validat pentru toate exemplele date.