fbpx

Contributia de asigurari de sanatate – CASS – pentru 2020

In acest capitol discutam despre contributia de asigurari sociale de sanatate – CASS 2020, datorata la baza de calcul de 12 salarii minime pe economie. Discutam si despre CASS optional 2020 calculata la baza de 6 salarii minime pe economie.

Pentru 2020 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la 2.230 lei. Plafonul de 12 salarii este egal cu 12 x 2.230 = 26.760 lei;

Procentul de contributie CASS datorat este de 10% aplicat la baza de calcul. Baza de calcul a CASS 2020 nu poate fi mai mare de 12 salarii minime pe economie.

Cine are obligatia de a plati contributii sociale de sanatate in 2020 – CASS 2020

Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa caz, contributia asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei,  realizate din urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din activitati independente,
 • venituri din contracte de activitate sportiva
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venituri din investitii,
 • venituri din alte surse,
 • venituri din salarii si asimiliate salariilor,

Observatie! Nu fac obiectul acestei lucrari veniturile din salarii si asimiliate salariilor, pentru care platitorul de venit este obligat la calculul, declararea si plata contributiei de sanatate. De asemenea veniturile din salarii nu intra in calculul plafonului de 12 salarii minime brute pe economie pentru stabilirea obligatiei de a plati CASS.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei.

Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea veniturilor obtinute din:

 • venitul net sau norma de venit din activitati independente,
 • venitul brut din contractele de activitati sportive,
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat in sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor,
 • venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc). In cazul veniturilor din dividende si din dobanzi se iau in calcul sumele distribuite si incasate dupa data 1 Ianuarie 2018;
 • venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 • venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Important! – Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

Observatie! Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt obligate la plata CASS pentru categoriile de venituri descrise mai sus, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Contribuabilii care estimeaza un venit cumulat mai mare de 12 salarii brute si sunt obligati la plata CASS. Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii sau de catre paltitorul de venit, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.

Incadrarea in plafonul de 12 salarii si stabilirea contributiei de plata pentru 2020

Pentru 2020 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.230 lei pe luna, respectiv 26.760 lei anual.

Daca estimezi un venit net mai mare de 26.760 lei esti obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari de sanatate si sa platesti CASS.

Baza de calcul a CASS este plafonul de 12 salarii minime pe economie valabil in anul in care se depune declaratia.

La aceasta valoare se aplica procentul de contributie de 10% si se obtine contributia anuala de plata in valoare de:

26.760 lei x 10% = 2.676 lei

Pentru un calcul rapid si precis (inclusiv pentru perioade mai scurte decat anul fiscal intre), acceseaza sectiunea din ghid cu aplicatiile de calcul ale venitului net pentru 2020.

Pentru anul 2020 termenul de plata a contributiei de sanatate este de 15 Martie 2021.  Poti sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati.

CASS cu retinere la sursa

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, din contracte de activitate sportiva stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul si retine contributia la sursa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru anul 2020, declaratia unica se depune pana la data de 16 Martie.

Obligatia de a depune declaratia unica pentru plata CASS

Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice daca nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar  venitul net cumulat din mai multe surse este cel putin egal cu 12 salarii  minime brute  pe tara.

Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din   drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii  minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna  declaratia unica, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru 2020 termenul este de 16 martie.

Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice, oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.

Persoanele fizice care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs.

Contributie sanatate optionala in 2020

Sunt doua categorii de persoane fizice care se pot asigura optional la sanatate in 2020:

a) persoanele fizice care obtin venituri dar aceste venituri sunt estimate a se realiza sub nivelul plafonului minim, adica sub 26.760 lei. Persoanele care se afla in aceasta situatie, se pot asigura la sanatate:

 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul legal de depunere (16 martie 2020), se pot asigura la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate dupa termenul legal de depunere, se asigura la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se depune declaratia.

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

CASS optional pentru persoanele fara venituri

Persoanele care se regasesc in categoria de la punctul b) de mai sus, deci care NU obtin venituri si care NU sunt exceptate de la plata CASS (cf art 154 din codul fiscal) se pot asigura in la sanatate optional, oricand in cursul anului, pentru o perioada de 12 luni, incepand cu luna in care depun Declaratia Unica.

Contributia de sanatate optionala, CASS optional 2020, se calculeaza la plafonul de 6 salarii minime pe economie:

2.230 lei x 6 luni = 13. 380 lei

13. 380 lei x 10% = 1.338 lei contributie de plata pentru 2020.

Termenul de plata a CASS optional 2020 este 15 martie 2021. Gasesti contul IBAN unic pentru plata CASS 2020 aici.

Dupa depunerea declaratiei unice, ANAF comunica Casei de Sanatate lista de asigurati. Serviciile publice de sanatate nu sunt conditionate de plata CASS 2020. Termenul de plata este 15 Martie 2021, pentru declaratia depusa in cursul anului 2020. Pana la acest termen, poti plati intr-o singura transa sau in mai multe, suma datorta de 1. 338 lei.

Atentie! In cele mai multe cazuri Declaratia Unica nu poate fi vizualizata sau editata in programul cu care intri pe internet: Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer. Iti va apare o pagina alba cu textul “Please Wait…..” Trebuie salvata pe calculatorul tau. Pentru salvarea declaratiei ai un buton in dreapta sus. Dupa salvare deschide cu Adobe Reader.

Renuntarea la calitatea de asigurat – CASS optional 2020

Important! Daca in perioada in care esti asigurat optional la CASS incepi sa obtii venituri care te obliga la plata CASS sau intri in categoria persoanelor exceptate, esti obligat sa depui declaratia unica in termen de 30 de zile de la data evenimentului si sa recalculezi contributia de plata. De exemplu:

 • daca intre timp din persoana fara venituri, devii persoana salariata – nu mai trebuie sa platesti CASS optional sau
 • daca veniturile sunt mai mari decat ai estimat si vei ajunge sa depasesti plafonul pentru CASS obligatoriu;
 • sau intri in categoria persoanelor exceptate de la plata CASS: concediu medical, concediu crestere copil, persoana cu ajutor social, etc.
O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Încarc...
5 Comentarii
 1. Andrei 2 săptămâni în urmă

  Hello, pentru CAS baza de calcul este aceeasi pt anul 2020? (2230 lei pe luna)

  • Autor
   Constantin 24 de ore în urmă

   Buna ziua! Plafonul se calculeaza anual = 2230 x 12 = 26.760 lei.

 2. Andrei 2 săptămâni în urmă

  Din ce am inteles eu, daca ai venituri anuale sub plafon (in cazul tau 9 luni * 2230 lei = 20.070 lei), nu esti obligat sa platesti CASS. Cum tu ai spus ca ai venit anul 2000 lei, poti sa nu platesti

 3. Crs 2 săptămâni în urmă

  Lamuriti-ma, va rog: deci o persoana care “deschide” un PFA in aprilie 2020, desi ar urma sa aiba venituri anuale de 2000 lei, ar plati CASS aferent pt 11 luni x salariul min brut? practic, similar cu cineva care ar castiga de 100 de ori mai mult?

  • Autor
   Constantin 24 de ore în urmă

   Buna ziua! Nu platiti CASS/CAS daca venitul mediu net pe luna este sub 2230 lei.

Scrie mesajul tau aici:

©2012-2020 Ghid PFA - Informatii fiscale si contabile pentru Persoane Fizice si Activitati Independente.

PF - PFI - PFA - II - IF - Profesii Liberale

Descarcă acum Raportul Gratuit

 • Disponibil în format PDF
 • Cuprinde 24 pagini informative
 • Actualizat la 15.01.2020
 • Citești oriunde (chiar și la cafea)
 • Ultimele noutăți despre impozite și contribuții sociale

Conectați-vă cu datele de autentificare

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Creează cont