Bonificatii pentru Impozite si contributii 2019

Pentru o contabilitate corectă și un calcul rapid al obligațiilor fiscale, folosește  Contapp – program de facturare și contabilitate în partidă simplă – Deschide cont!

Actualizare 1 Iulie 2020. Sistemul informatic ANAF nu mai accepta declaratii unice cu bonificatii calculate. Trebuie sa intri pe sectiunile de bonificatii si sa stergi sumele calculate, pentru ca recipisa sa nu aiba erori.

24.06.2020. S-a actualizat Formularul PDF al Declaratiei Unice cu bonificatii. Ultima versiune este dclUnica_2020_24062020.pdf. Nu trebuie depusa din nou declaratia cu bonificatii, daca deja ati depus si nu sunt erori.

Bonificatii acordate pentru plata impozitului si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru venitul realizat in 2019. Bonificatii 2019.

Declaratia Unica cu bonificatii 2019

Formularul declaratiei unice cu noile sectiuni a fost publicat in data de 5 Iunie 2020. Poti descarca formularul de aici:

Bonificatiile pentru obligatiile din 2019 au fost anuntate in Ordonanta de urgenta nr 69 din 14 Mai 2020:

 • 30 Iunie 2020 este noul termen de depunere a Declaratiei Unice si de plata pentru obligatiile fiscale din 2019;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pentru 2019 pana la data de 30.06.2020;
 • Se acorda bonificatie de 5% pentru depunere online a declaratiei unice, daca obligatiile fiscale la 2019 se sting pana la 30.06.2020;
 • Persoanele care au depus declaratia unica trebuie sa depuna declaratie rectificativa pentru a calcula si solicita bonficatiile. Daca nu se depune declaratia rectificativa bonificatiile nu se acorda, chiar daca obligatiile sunt platite integral pana la data de 30 Iunie 2020;
 • Amnisitia fiscala 2020 prin care se anuleaza dobanzile si penalitatile calculate pentru obligatii fiscale restante la 31 Martie 2020;

Important cu privire la bonificatii:

 1. Pentru obtinerea bonificatiilor nu se depune rectificativa la declaratia din 2019. Se depune rectificativa la declaratia din 2020, daca s-a depus o declaratia initiala pana la data de 05.06.2020 sau se depune o declaratie initiala fara bifa de rectificativa la capitolul 1.
 2. Regula de baza este urmatoarea: se calculeaza bonificatii la capitolul la care s-au declarat obligatiile;
 3. A doua regula de baza: obligatiile declarate se reduc cu bonificatia si rezulta sumele de plata, niciun leu mai mult sau mai putin;
 4. Puneti bifele corect! Ca sa depuneti o declaratie rectificativa, trebuie sa fi depus deja o declaratie initiala in 2020: 
  • Declaratie rectificativa la Capitolul I, se bifeaza daca se doreste atat modificarea datelor declarate (date de identificare sau venituri realziate, etc), cat si calcularea bonificatiilor
  • Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei daca ati depus declaratie in 2020 cu date la Capitolul I si intentionati doar calcularea bonificatiei pentru aceste date;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, daca aveti date completate in 2019 la capitolul 2;
  • Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, daca ati optat pentru plata contributiilor in 2019;
 5. Nu se completeaza bonificatii pentru veniturile estimate pentru 2020 – capitolul 2 din declaratia pentru 2020.
 6. Am observat ca declaratia retine informatii chiar daca (aparent) le-am sters. Daca nu va apar sectiuni sau primiti erori la validare/depunere, descarcati declaratia din nou si puneti bifa direct pe rubrica necesara fara selectii/deselectii multiple. Completati, validati, salvati, inchideti pdf si incarcati din nou declaratia pe site-ul ANAF.
 7. Atentie la Situatia Obligatiilor de plata. Trebuie clarificat mai intai cu restantele din anii anteriori. Sumele platite trebuie sa acopere obligatiile la 2019 si eventualele restante din anii anteriori.

Atentie! Noul formular s-a complicat si mai mult cu rubricile de bonificatii; astfel pot aparea erori grave de transmitere catre ANAF a obligatiilor datorate, mai ales la capitolul 1 din DU2020. Verifica cu atentie daca s-au facut corect inregistrarile in sistemul ANAF, prin solicitarea unui duplicat al declaratiei din SPV: Selectati Solicitari > Informatii > Duplicat Declaratia Unica 2020.

Bonificatii Declaratia Unica 2020

Ghid complet pentru întocmirea contabilității în partidă simplă.
Cu exemple si studii de caz.

Pe larg despre bonificatii impozit 2019, bonificatii CAS 2019, bonificatii CASS 2019

 1. Bonificatiile se acorda contribuabililor care definitiveaza impozitul si contributiile sociale pentru 2019 si completeza capitolul 1 in declaratia unica 2020. In aceasta categorie intra activitatile care determina venitul net in sistem real.
 2. Bonificatii pentru 2019 primesc si contribuabilii care au completat numai capitolul 2 din declaratia unica 2019, in aceasta categire se incadreaza activitatile impuse cu norma de venit, persoane fizice care obtin venituri din chirii cu contracte in lei. Aceste categorii de contribuabili nu completeaza de regula capitolul 1 din declaratia unica.
 3. Bonificatii se acorda si persoanelor care au optat pentru plata contributiilor sociale.

Obligatiile fiscale calculate pentru 2019, reprezentand impozitul pe venit 2019, contributia de asigurari sociale (CAS 2019), contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS 2019) se pot stinge prin plata sau prin compensare cu sumele platite in plus si evidentiate in situatia obligatiilor de plata.

Important! Bonificatia pentru depunere online a declaratiei unice (5%) se acorda daca se platesc integral obligatiile fiscale pana la data de 30 Iunie 2020. Cu alte cuvinte, trebuie sa platesti obligatiile integral pentru a beneficia de bonificatie de depunere online a declaratiei.

Acordarea unor bonificatii in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate,
datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 din aceeasi lege se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:
a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate
aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Instructiuni pentru completarea Declaratiei Unice

Conform OUG; (3) Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

Instrucţiuni pentru completarea Declaratiei unice conform cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:


1. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secţiunile şi subsecţiunile aferente veniturilor realizate, precum şi secţiunea 5, subsecţiunea 1.


2. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează declaraţia după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 1 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular.


3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică şi datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secţiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informaţiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.


4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei  prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 2 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular. 


5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează rubricile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecţiunea 2, secţiunea 5, capitolul I din formular.

6. Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligaţii fiscale datorate pentru anul 2019, şi care au obligaţia declarării altor obligaţii fiscale prin depunerea
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:

 • bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi/sau căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum şi una dintre căsuţele «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» sau «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei», după caz;
 • bifează la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există
  obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
 • completează în mod corespunzător subsecţiunile 1 şi 2 de la secţiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligaţiile stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.

7. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor, contribuabilii bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare din formular şi completează secţiunile/subsecţiunile de la capitolul I, în funcţie de situaţia fiscală a fiecăruia.”

Contribuabilii pot beneficia de bonificatii doar daca depun o declaratie rectificativa la declaratia depusa cu venitul realizat in 2019. Fara declaratie rectificativa nu se acorda bonificatii chiar daca s-au platit integral obligatiile fiscale.

Persoanele care au platit obligatiile fiscale pentru 2019

Persoanele care au platit obligatiile fiscale la 2019 beneficiaza de bonificatii daca depun declaratia rectificativa. Sumele platite in plus reprezentand bonificatiile pot fi utilizate pentru stingerea unor obligatii fiscale viitoare (de exemplu pentru 2020) sau pot fi restituite daca se depune cerere de restituire.

Bonificatii pentru activitati cu retinere la sursa

Persoanele care au platit impozite si contributii prin retinere la sursa nu beneficiaza de bonificatii.

Exemplu pentru sistem real

O persoana fizica care desfasoara o activitate independenta, a obtinut in 2019 venituri nete de 30.000 lei.

Pentru aceste venituri contribuabilul datoreaza:

 • Contributia de asigurari sociale = 6.240 lei;
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate = 2.496 lei;
 • Impozitul pe venitul realizat = 30.000 – 6.240 = 23.760 x 10% = 2.376 lei;

Contribuabilul a depus declaratia unica in 2020 si conform ordinului 139/2020, nu a mai completat rubricile de contributii sociale la capitolul 1 din declaratia unica 2020 acestea fiind calculate in declaratia de venit estimat din 2019.

In data de 20 mai 2020 contribuabilul depune declaratia rectificativa si calculeaza la capitolul 1 bonificatiile acordate pentru obligatiile la 2019.

a) Bonificatia pentru plata obligatiilor la termenul de 30 Iunie 2020:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

b) Bonificatia pentru depunerea online a declaratiei unice:

 • Bonificatia pentru CAS: 6.240 lei x 5% = 312 lei
 • Bonificatia pentru CASS: 2.496 lei x 5% = 125 lei
 • Bonificatia pentru impozitul datorat: 2.376 x 5% = 119 lei;

Plata obligatiilor fiscale datorate

1. Daca contribuabilul depune declaratia online si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 – 312 = 5.616 lei
 • CASS: 2.496 – 125 – 125 = 2.246 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 – 119 = 2.138 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.616 + 2.246 + 2.138 = 10.000 lei.

2. Daca contribuabilul depune declaratia pe hartie si intetioneaza sa stinga obligatiile pana la data de 30 Iunie 2020, sumele de plata sunt:

 • CAS: 6.240 – 312 = 5.928 lei
 • CASS: 2.496 – 125 = 2.371 lei
 • Impozit: 2.376 – 119 = 2.257 lei
Total de plata pana la 30 Iunie 2020: 5.928 + 2.371 + 2.257 = 10.556 lei.

Mai multe exemple si declaratii unice completate se gasesc in Ghidurile pentru contabilitatea veniturilor si completarea Declaratiei Unice.

    De ajutor:

85 comentarii la “Bonificatii pentru Impozite si contributii 2019”

 1. Buna ziua,

  Nu am rezolvat…
  Ma tem ca la 1 iulie a expirat perioada in care puteam depune Declaratia pentru a beneficia de bonificatie, si nu se mai poate face nimic…
  Si eu platisem suma intreaga inca din Decembrie anul trecut.

 2. Buna ziua,

  Ati rezolvat cu bonificatia? Sunt in aceeasi situatie…
  Am platit suma intreaga in luna februarie dar acum nu pot aplica bonificatia…

 3. Buna ziua,

  Sa inteleg ca dupa data de 1 iulie nu se mai acorda bonificatii pentru plata contributiilor pentru anul 2019?
  Deci noua Declaratie Unica, cu rubricile specifice bonificatiilor, a fost incarcata pe site-ul ANAF la 24.06.2020, si o saptamana mai tarziu nu se mai pot depune cereri pentru bonificatii, desi mi-am platit datoriile fiscale cu mult inainte de aceasta data?…

  Multumesc anticipat.

  1. Buna ziua! Pentru calcularea bonificatiilor trebuia depusa declaratia pana la data de 30.06.2020. Daca nu ati depus pana la aceasta data, nu mai puteti solicita bonificatiile pentru 2019 char daca ati platit cu mult inainte de termen.

 4. E: oblig_realizat (1)
  eroare regula: R61: daca bonificatie120(1) =1 atunci oblimpoz­real_120 + oblcas_real_148 + oblcass_real_180 > 0 (0)

  Scuze am uitat sa trec eroarea!

 5. Buna seara, formularul s-a validat la mine pe calculator corect dar la transmitere am primit urmatoarea eroare si nu stiu ce inseamna. Ce ar trebui sa rectific? Mentionez ca sub nicio forma butonul de deblocare a formularului nu functioneaza, este si semnat electronic, probabil va trebui sa reiau munca de la 0 cu descarcarea altui formular. Va multumesc!

 6. Daca am depus Declaratia unica in 2019 cu dividende estimate pt 2019 peste plafon, acum in 2020 declar realizatul. Si doresc si bonificatie.

  – COMPLETEZ CU SUMA DIVIDENDELOR LA CAPTIOLUL: I.3.2.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată?
  – Si mai completez si CAPITOLUL Declaratie pentru acordarea bonificatiei in cazul contribuabililor care obtin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii si depunerii numai a declaratiei prevazuta la art.120 din Codul fiscal,, si completati Sectiunea 5 subsectiunea 2.

  Adica suma pentru Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată va aprarea si la 1.5.1 si la 1.5.2

 7. Am reusit in sfarsit :))) !!!
  Am fost in aceeasi situatie. Norma de venit, bifat a 3-a bifa, completat I.5.2 -> eroare „R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”.

  Intr-un final am reusit sa vorbesc cu cineva de la ANAF (la persoane fizice, nu juridice!!). M-a lamurit de unde e eroarea.
  In DU initiala pe 2020 (depusa in martie) am completat la Capitolul I sectiunea I.6 (Destinatia 3,5% din impozit …).

  Solutia: Se bifeaza prima si a treia bifa. La I nu se mai completeaza nimic (o sa dea un avertisment dar e ok) -> se sterge I.6 din DU initiala. Din a 3-a bifa se sare la I.5.2 si se completeaza sumele din 2019 si se aplica bonificatiile.

  Am depus si recipisa s-a intors „fara erori” !! 🙂

  Sper sa va fie de folos!

  1. P.S. in locul sectiunii I.6 (care a fost „radiata” la rectificare) am primit sfatul sa completez formularul 230

 8. MrsGreenFoot

  Ai aflat cumva de ce ai eroare? Sunt in aceeasi situatie, norma de venit peste plafon, ultima versiune formular DU, completat dupa indicatiile anaf din sesiunea de informare de fb. – >eroarea cu decl initiala valida. Mor!

 9. Silviu Apostol

  Salut! Am intampinat aceeasi eroare. Am redepus cu bifa la „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I. pentru aplicarea bonificatiei” si completare la I.5.1 a impozitului, CAS si CASS. Si la recipisa apare fara erori. Incep sa devin religios! 🙂 Sper sa ajute.
  E vorba de un PFA cu norma de venit pentru care am depus urmatoarele declaratii:
  1. in 2019 o declaratie estimativa
  2. in 16 iunie 2020 am depus o declaratie cu a 3-a bifa selectata (cea cu 120, pe care ai selectat-o si tu). completare la I.5.2. Fara erori de validare sau depunere. Dar am gresit eu suma la impozit: in loc sa trec impozitul am trecut venitul
  3. 19 iunie declaratie cu a 3-a bifa selectata (cea cu 120, pe care ai selectat-o si tu) eroare: validari globale
  eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”
  4. 19 iunie: declaratie cu bifa la „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I. pentru aplicarea bonificatiei” si completare la I.5.1 a impozitului, CAS si CASS. Fara erori de validare sau depunere.

 10. Eu nu stiu daca ar trebui sa apara acolo datele (la capitolul 1) avand in vedere ca acel capitol se completeaza doar pt definitivare, ceva ce norma de venit nu trebuie sa faca.

 11. Corect. Dar ce vreau sa spun este ca datele pe 2019 sunt blank, cu exceptia sectiunii in care apare sumarul cu bonificatiile. Oare s-au sters acele date la aplicarea I.5.2? Asa pare….

 12. Vin cu o mentiune, sumele bonificatiilor apar doar in duplicatul declaratiei unice pe 2020, nu pe cea din 2019.

 13. @Remus. Mersi Remus de clarificari! Ca sa sumarizez: pentru norma venit cu taxele platite deja bifez numai bifa 3 <> si completez I.5.2, corect?

  Daca fac asta si descarc din SPV datele care au ajuns la ei, sumarul pe 2019 e OK cu tot cu bonificatii – impozit venit, CAS, CASS. DAR, nu exista nicio alta informatie pe 2019 cum s-a ajuns la acele numere (aka 10% norma venit, etc…) Toate acele campuri sunt NECOMPLETATE. Intrebare: mai trebuie completate din nou si acele campuri? In ordin scrie ca nu, dar rectificativa asta face sterge tot capitolul si trebuie sa o iei de la capat. Poate ca supra-analizez eu…

 14. Buna ziua. Multumesc mult, dar acum m-am lovit de o alta problema. La CASS pot completa doar suma pentru 6 sau 12 luni. Eu am avut activitate 8 luni. Ce suma ar trebui completata? Multumesc anticipat!

 15. @Florian, nu stiu ce sa zic, eu pot decat sa ma bucur ca nu mai trebuie sa stau zi de zi cu ochii pe site si sa urmaresc, eu am depus exact aceeasi declaratie pentru care am primit acea eroare inainte si a fost ok. Iti sugerez sa contactezi anaf folosind formularul din SPV, eu asa am facut si am primit un raspuns relativ rapid, in termen de 3 zile cred.

 16. Florian Georgescu

  @Remus – Eu tot nu reusesc sa o depun fara erori. Tot la norma de venit sunt, platite toate taxele inca din aprilie 2019.
  Am incercat tot cu a treia casuta si la recipisa primesc:

  E: validari globale eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada

 17. Este greu de stabilit, intr-o sectiune de comentarii sau prin mesaje scurte, pe care le tot primim, care este solutia corecta in cazul declaratiei cu bonificatii. Pentru completarea corecta, trebuie vazuta declaratia din 2019, cea din 2020 daca s-a depus, daca nu s-a depus trebuie vazute veniturile de definitivat/estimat in 2020. Cu atat mai mult daca s-a depus si o declaratie unica pentru bonificatii, trebuie verificat si duplicatul de pe site-ul ANAF. A oferi o solutie aici, fara o verificare a documentelor de mai sus inseamna a merge la ghici, a ne da cu parerea… Asa cum am zis si in emailul trimis astazi, riscati sa transmiteti eronat informatii catre ANAF. Va puteti informa corect accesand unul din ghidurile noastre sau puteti continua sa cautati o solutie pe internet. Din pacate noi nu ne putem asuma o solutie punctuala pe fiecare caz. Multumim pentru intelegere.

 18. Ca un update, am depus azi pt norma de venit aceeasi declaratie care am depus-o vineri si imi dadea erori, azi s-a rezolvat. Trebuie bifat „Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
  obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal”, adica casuta a 3 a de la sectiunea b capitolul 1.
  Cand vor fi sumele actualizate in declaratia unica pe 2019?

 19. Carmen Pavel

  Buna ziua.
  Am depus DU in data de 13.06 (prima data in 2020) si am bifat casuta de la capitolul 1. S-a validat fara erori.
  Am incercat si fara bifa dar am primit un mesaj care spune ca daca debifez Cap. 1, atunci datele nu se completeaza. Deci pentru Cap 1 (DU finala pentru 2019) trebuie bifata casuta respectiva.

  Ziceti dvs: „Puneti bifele corect! Ca sa depuneti o declaratie rectificativa, trebuie sa fi depus deja o declaratie initiala in 2020”.

  Asta inseamna:
  – prima (initiala) DU depusa in 2020
  sau
  – prima DU pentru veniturile realizate in 2019 – pentru care, DU initiala (estimativa), a fost depusa in 2019?

  Eu inteleg asa: in 2019 am depus o DU estimativa (initiala) pentru 2019 si acum e rectificativa pentru 2019.

  Va rog frumos sa ma lamuriti, pentru ca nu stiu daca e cazul sa mai depun inca o DU sau nu?! Sau trebuie sa depun doua DU, de fapt: una pentru estimatul din 2020 si separat o rectificativa pentru 2019?

  Am solicitat un duplicat si scrie pe el doar atat: NULL!!!???

  Multumesc frumos

 20. Buna ziua, am cumparat ghidul astazi, in acesta se specifica in mod clar ca pentru a declara veniturile anului 2019 nu se bifeaza declaratie rectificativa, insa in formularul descarcat tot astazi de pe site la Capitolul I nu se poate declara decat daca bifezi rectificativa. Precizez ca eu nu am mai depus in 2020 nici o alta declaratie, doresc sa depun declaratie pentru veniturile din 2019 in sistem real si estimativa pentru 2020. Nu stiu cum sa fac. Am vorbit la ANAF si mi-a spus ca bifez rectificativa doar daca am mai depus o declaratie, dar eu nu am mai depus. Va multumesc!

  1. Buna ziua! Aveti model de declaratie initiala in ghid pentru activitati in sistem real cu contributii declarate in 2019. Faceti cum scrie acolo. Nu trebuie sa bifati nicio rectificativa, in cazul dvs.

 21. Buna ziua. Si eu ma aflu intr-o situatie asemanatoare: Am suspendat PFA-ul in septembrie 2019 si am achitat taxele integral in decembrie 2019, conform declaratiei rectificative depuse dupa suspendare. PFA-ul era in sistem real.
  Nu stiu cum ar trebui completata acum declaratia pentru a beneficia de bonificatii.
  Am bifat “Declaratie rectificativa privind capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei”, dar recipisa are eroare, ca nu exista o declaratie depusa anterior.
  Stiti cumva ce ar trebui bifat?
  Multumesc.

 22. Am completat si depus DU rectificativa pentru acordarea bonificatiilor pentru anul 2019 (completat doar sectiunea I.5.1). Totul OK, s-a validat.
  In formularul DU care apare in SPV dupa incarcarea DU, apare bonifcatia pentru impozit dar nu si cele pentru CAS sau CASS. Am contactat suportul tehnic si mi-au spus ca in sistem s-a inregistrat OK, dar este o problema de afisare in PDF si sa cer un duplicat al DU.
  Totusi, daca cer un duplicat al DU din SPV, la datoriile pentru 2019 (IV+CAS+CASS) nu apar bonificatii. mai mult, nici nu exista o sectiune cu bonificatii pentru anul 2019.

 23. Buna ziua
  Daca eu am infiintat pfa-ul in 2019 martie in mod normal ar trebui sa platesc cass pe 10 luni restul de 2 luni fiind platite ca si angajat, dar declaratia unica nu ma lasa sa corectez, cum se procedeaza in astfel de situatii?

 24. Din ce am inteles dupa ce am vorbit cu ei ar fi o problema la sistem pentru ca formularul se valideaza ok. Mi s-a spus sa mai incerc cu un telefon in cateva zile si sa incerc din nou. Si eu sunt in aceeasi situatie si am platit deja contributiile.

 25. Florian Georgescu

  Si eu primesc eroarea cu:
  „E: validari globale eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”

  In SPV primesc duplicat la declaratia depusa in februarie 2019 care are trecute doar taxele de platit, nu si bonificatii. Cea pe care incerc sa o depun de cateva zile nu apare pe nicaieri.

  Am bifat a treia casuta
  „Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
  obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal”.

  Sunt PFA la norma de venit. Eu mai am pe declaratia din 2019 si un impozit pentru venituri din strainatate (237 lei), dar acela este pentru 2018, deci cred ca nu beneficiez de nimic pentru el. Am trecut acum in rectificativa doar impozitul de la norma (2460 lei). CAS si CASS sunt doar cele de la norma (6150 lei si 2496 lei).

  Credeti ca ramanem cu taxele platite integral? Pana rezolva ei cu formularul trece termenul limita de 30.06.

 26. Ioan Branet

  Daca cer duplicat Declaratie Unica pe anaf.ro, apare doar o bonificatie de 5% fata de 10% cat am completata in declaratia Rectificativa pe 2019.

 27. Formularul a fost actualizat de cei de la anaf, am completat subsectiunea 5.2 pt norma de venit, am primit aceeasi eroare in recipisa R_MULTI_INIT, cum ca ar fi deja o declaratie depusa, lucru care e adevarat, dar desi am avut o eroare in SPV mi s-a actualizat declaratia unica deci eroare aparent inca persista.

 28. Revin cu o completare.
  Evident dupa ce am radiat am mai depus o decl unica si am depus si la anaf (la ghiseu) copii dupa documentele de la ONRC si o declaratie proprie. Altfel te poti trezi dupa ceva ani ca ai de plata si decat sa umbli pana dovedesti mai bine te asiguri cu documente.

 29. Util pt cine a radiat PFA-ul in 2019:
  Am depus astazi decl.unica (pdf inteligent iunie 2020). Eu am suspendat activitatea in august 2019 si am radiat PFA-ul in decembrie 2020. Am depus declaratiile si am platit toate taxele din octombrie 2019. Eram la norma de venit. Am incercat prima oara cu bifa la „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificatiei”. Se bifeaza automat sectiunea I.5.1. Formular validat dar recipisa cu eroare (ca nu gaseste o decl depusa anterior).
  Apoi am bifat „Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal” cu sectiunea I.5.2. bifata automat. A fost ok.

 30. Buna ziua!
  As avea si eu o intrebare pe care n-am vazut postata. PFA-urile care au un venit net mai mic decat venitul minim, si platesc la CASS jumatate, oare mai primesc si bonificatii la aceste contributii?
  Multumesc pentru raspuns. Eva

 31. Bună ziua,
  Sunt PFA in sistem real. Anul trecut am avut venituri sub nivelul salariului minim dar am OPTAT pentru plata contributiilor la sanatate si pensie. NU am depus anul acesta inca declaratia unica. Am cateva intrebari:

  Din cate inteleg, trebuie sa bifez ambele SUBSECȚIUNi I.5.1 și I.5.2 cu Sumarul obligaţiilor , iar la prima subsectiune completez DOAR datele privind impozitul pe venitul realizat, iar la a doua subsectiune completez datele privind contributiile platite. Mai bifez SECȚIUNEA I.3 cu ambele subsectiuni privind contributiile de asigurari sociale, sau bifez si completez doar SECȚIUNEA I.5 Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019 – pentru ca am optat eu pentru plata lor desi am avut venituri sub salariul minim?

  Vă multumesc.

 32. Luminita Vatavu

  Buna ziua! Daca obtin venituri din chirie in euro (cota forfetara) si din pfa (sistem real) cumulez impozitul pe venit declarat initial si il declar in capitolul 1 subsectiunea I.5.1 ? Multumesc!

 33. Buna seara,

  am primit eroare la Declaratia unica pe 2019 (rectificare la norma de venit): ca ar mai fi fost depusa o declaratie initiala.
  Mentionez ca am depus Declaratia unica pe 2020.
  stiti ceva de eroare? Trebuie sa se mai actualizeze ceva? Am bifat exact cum ati mentionat mai sus.

  multumesc!

 34. Exact asa am patit si eu. Ce e de facut in aceasta situatie? Rectificativa la rectificativa? declaratia depusa in pdf in SPV e corecta dar sumele sunt preluate sunt incomplete.

 35. Update din nou, am reusit sa vorbesc la anaf dupa 4 ore de asteptare, e o greseala in formular (se retin informatiile din formularul vechi chiar daca ar trebui sa fie inlocuit) si mi s-a spus sa astept o versiune noua (anaf stie despre eroare) care va trebui depusa din nou. Sper ca ajuta pe cineva.

  1. Multumim pentru informare! Foarte greu de gasit cei de la ANAF astazi. Sunt mai multe erori de rezolvat, dar si de clarificari avem nevoie. In special pentru cei cu mai multe categorii de venituri, cand unele se declara numai la capitolul 2 din 2019 si altele se definitiveaza la capitolul 1 din 2020. De exemplu: la venituri din chirii in valuta, situatia cu CAS si CASS estimat in 2019. Iata cum arata o declaratie cu cas si cass estimat in 2019 si cu definitivare impozit in 2020 – un test, cu declaratia valida si recipisa fara erori dar care nu respecta strict Ordinul 1107. Eroare contributii estimate in sistem real

 36. Tocmai am primit recipisa si declaratia actualizata, de data asta fara ca sumele de la CAS si CASS sa apara in declaratie, ce ma face sa cred ca e o problema cu sistemul de la anaf.

 37. Buna, as fi curios si eu sa stiu ce se intampla, am depus initial folosind a 2 a casuta si am primit o eroarea cu CAS Datorat, am redepus corect bifand a 3a casuta pt ca sunt la norma de venit si am primit eroarea R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada, a 2 a declaratie nu ar trebui sa suprascrie cea de dinainte?

 38. Bună ziua. Tocmai am completat declarația rectificativă. Dacă ați putea să îmi confirmați că am procedat bine, aș aprecia foarte mult. Eu am depus deja declarația unică anul acesta în martie și am plătit și toate obligațiile conform declarației respective în aprilie. Sunt traducător, deci profesie liberală, impozitată în sistem real. Am bifat la lit. B «Date privind secţiunile completate», apoi am completat Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019 cu valoarea impozitului, a CAS-ului și a CASS-ului pe care le-am stabilit și plătit pe 2019. Practic doar atât trebuie completat nu? Și bineînțeles datele mele de identificare de la început. Mulțumesc nespus pentru ajutor și pentru activitatea dvs.

 39. Buna ziua, si eu am aceasta eroare si am depus de doua ori. Daca descarc pdful generat de ANAF ulterior depunerii, din spatiu virtual, observ ca in el se calculeaza bine suma de plata doar pentru impozit in timp ce la CAS si CASS raman campurile „suma de plata” goale desi bonificatiile sunt trecute. Ati aflat cum se poate rezolva?

 40. Ana Maria Micu

  Bună ziua,

  Dacă am completat datele privind contribuția de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2020, și destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în 2019 pe venitul net în declarația depusă deja anul acesta, le completez din nou în declarația rectificativă pentru acordarea bonificațiilor, sau las rubricile goale?

  Mulțumesc,

  Ana

 41. Buna ziua! In situatie de genul asta, chirie in valuta si norma de venit, chiar daca nu avem depusa o declaratie initiala, trebuie da bifam Declaratie rectificativa privind Cap.I,conform pct.6 din instructiuni ?

 42. Buna seara! Sunt PFA norma venit. Am incercat depunerea formularului conform cu instructiunile de completare de la OUG punct 2. Am primit eroarea:

  Au fost identificate urmatoarele ERORI:
  E: oblig_realizat (1)
  eroare regula: R_NO_DATA_CAS_DATORAT: Nu exista declaratie depusa cu CAS_DATORAT!

  Am completat doar sectiunea
  Declaraţie rectificativă privind Capitolul I ,pentru aplicarea bonificatiei. Evident am o declaratie initiala pentru care am platit deja sumele…

  Multumesc

  1. Si eu am fix aceiasi problema. Desi formularul se valideaza corect la mine pe calculator, la incarcarea site imi da eroarea asta: R_NO_DATA_CAS_DATORAT

  2. Buna ziua!Daca aveti doar Norma de venit, nu se aplica pct 2 se aplica pct 4. Debifati Declaraţie rectificativă privind Capitolul I ,pentru aplicarea bonificatiei si puneti bifa la prima de sub aceasta rubrica: Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există
   obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal.

   1. Buna ziua! Pentru bonificatie la CASS pt venituri din dividende îmi puteți spune va rog ce trebuie sa bifez?
    Am depus declarația inițială estimată pt 2019 in anul 2019 si am depus deja si DU estimată pt 2020, iar când vreau sa depun rectificativă pt 2019 pt bonificatie, îmi da eroare ca “nu exista declarație depusă cu cass_datorat” 🙁

 43. Buna seara. Sunt PF cu norma de venit. Am completat noul formular conform punctului „4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal”.

  Am depus online dar recipisa mi s-a intors cu erori:
  „Au fost identificate urmatoarele ERORI:
  E: validari globale
  eroare regula: R_MULTI_INIT: A mai fost depusa o declaratie initiala valida pentru aceeasi perioada”

  A mai intampinat cineva problema asta? Oare cum se poate rezolva?!

  1. Buna seara! Da, am mai fost contactat de o persoana cu aceeasi eroare. Nu am avut ocazia sa depun rectificativa doar pt norma de venit. Am avut norma de venit si contract de chirie in valuta pentru care se rectifica si capitolul 1 din 2020 si nu am avut erori la depunere. Am observat ca declaratia retine informatii chiar daca (aparent) le-am sters. Incercati astfel: descarcati declaratia din nou, puneti bifa direct pe Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal completati sectiunea 1.5.2 cu bonificatiile, validati, salvati, inchideti pdf si urcati din nou pe site-ul ANAF. Daca nu merge nici asa, atunci avem o eroare in sistemul informatic ANAF; nu am gasit eroarea in structura declaratiei. E legat probabil si de mentenanta de maine dimineata.

   1. Buna ziua ! In situatia in care avem venituri din chirii in valuta si norma de venit , chiar daca nu avem o declaratie initiala depusa anul acesta , trebuie sa bifam Declaratie rectificativa privind Capitolul I ?

 44. Birle Monica

  Bună ziua! Dacă am depus declaratia unica la ghișeu, și depun declaratia rectificativa online, în condițiile în care sunt plătite contribuțiile integral pt 2019, beneficiez și de bonificație pt depunere online?
  Mulțumesc!

 45. Catalin Pintea

  se pare ca inca nu a aparut Declaratia unica modelul nou care sa includa si calculul bonificatiilor astfel sa poti beneficia de acestea. Deja suntem in 5 iunie, iar termenul de depunere pentru a putea beneficia de bonificatii este 30 iunie. Oare cat mai dureaza?

 46. Felicia Epuran

  ”pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate
  aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;”

  De aici eu inteleg ca trebuie sa platesc integral ce datorez pe 2019 conform DU 2019 (in cazul meu CAS si CASS) si DU 2020 (impozit la venitul realizat) pana la 30 iunie. Ingrijorarea mea este daca nu cumva se vor lua in calcul si alte tipuri de restante pe care le am la ei. De exemplu am obligatii de plata restante din 2017 sau 2018 la impozit din cauza lor, pentru ca nu au calculat corect sau pentru ca nu mi-au acordat bonificatiile. La fel am o restanta pentru un CASS din 2016 calculat gresit si care oricum beneficia de legea privind amnistierea pentru veniturile sub un anumit plafon. Pana acum nu au rezolvat aceste probleme, iar timpul pana la 30 iunie este scurt.
  De asemenea, eu am acum in SPV obligatiile de plata calculate cu bonificatiile pe 2018 scazute din suma finala (la CAS si CASS, pentru impozit nu e calculata). Dar banuiesc ca plata o sa trebuiasca sa o fac conform DU 2020 adica sumele integrale – bonificatiile.
  Asadar, sper ca voi beneficia de bonificatia de 5% pentru plata integrala a obligatiilor pe 2019 si sa nu am probleme din cauza calculelor gresite. Altfel solutia pe care o vad este sa platesc tot ce apare la ei si sa astept sa imi returneze banii dupa ce intr-un final va calcula cineva corect si cu atentie obligatiile mele din 2015 incoace.

  1. Da, aici avem o problema cu sumele restante pe fiecare obligatie fiscala. Trebuie clarificate inainte de plata efectiva pentru 2019. Sa vedem cum va fi si declaratia unica.

 47. Deci ma pun sa declar in DU ca am achitat deja toate obligatiile sa-mi dea bonificatia. Adica sa mint. Cum sa achit tot daca am facut peste estimat si abia prin aceasta DU inchid 2019 si o sa se genereze suma de plata in plus la impozit.

  Cu alte cuvinte bonificatia de 5% pt. plata integrala nu r valabila pt. cei care au facut peste estimat.

  Ma pun sa declar in DU care o sa-mi genereze suma de plata la impozit ca l-am achitat deja?!! Pai cum sa-l fi achitat mai oameni buni? Ala prin acea DU ia nastere, se autoimpune.

  Ce ziceti de situatia asta? Cum o scotem la capat?
  Daca adaugam ca banii depusi in contul unic se impart proportional fara a tine cont de scadente (am detaliat in comentarii la art. anterioare), nu mai ajungi sa achiti la timp partea de impozit 2019 peste estimat …

 48. Buna ziua,

  In exemplul de calcul pe care-l publicati, la calculul impozitului pe venit datorat pe 2019, deduceti CAS-ul de plata aferent anului 2019 din venitul net realizat. Contabilul meu imi spune ca aceasta deducere se poate face doar in anul in care s-a facut efectiv plata (respectiv 2020) Puteti va rog sa detailati care e varianta corecta? In plus, PFA-ul meu s-a infiintat in August si a facut pe perioada August – Decembrie venituri mai mari de 24960 RON. Calculul CAS & CASS datorat trebuie facut la aceasta valoare sau pro-rata la perioada de existenta (respectiv la 5*2080=10400 RON)?

  Va multumesc pentru raspuns

 49. Oare ma puteti ajuta cu o lamurire?
  Conform OUG a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate
  aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

  Inteleg ca bonificatia de 5% (10% in total cu cea pt depunerea declaratiei online) se calculeaza din ce a fost de platit pentru 2019 (considerand ca e platit deja). Dar aceasta bonificatie se adauga pentru ce urmeaza a fi platit aferent 2020?
  Deci declaratia ar trebui depusa ca rectificare pentru contributiile datorate pt. 2020 la care se adauga cei 10% calculati din ce a fost platit pentru 2019?

  Multumesc!

  1. Buna ziua! Daca ati facut deja plata, fara bonificatii, atunci aceste – bonificatiile – vor fi considerate plati in plus, pe care le puteti utiliza pentru stingerea unor datorii viitoare cate bugetul de stat. Nu avem bonificatii reglementate pentru 2020 deocamdata.

 50. p.s.: in OUG 69/14.05.2020 nu am gasit nicaieri mentionate „norma de venit” sau „capitolul II” ci numai ” Capitolul I” (la art.II alin (4) si (6) … or Capitolul I din DU nu e pentru cei cu norma de venit

  1. Buna ziua! Asteptam Ordinul ANAF cu instructiuni pentru obtinerea bonificatiilor atat pentru cei care completeaza capitolul 1 cat si pentru cei care nu completeaza acest capitol. Daca este sa speculez, cel mai simplu ar fi sa apara o noua sectiune in noul formular 2020, exclusiv pentru bonifcatii.

 51. Buna ziua,

  ati mentionat in articol ca „Pot beneficia de bonificatii doar daca depun o declaratie rectificativa la declaratia depusa cu venitul realizat in 2019.”.

  Ce se intampla in cazul PFA cu norma de venit ?
  Noul formular A1.0.2/21.04.2020 specifica in clar „pentru anul 2020” la Capitolul II. Va trebui sa depunem o Decl.rectificativa pe formularul valabil in anul 2019 (versiunea A2.0.11/06.06.2019) si sa completam acolo Capitolul II ?

  Multumesc!

 52. Buna ziua.Am depus declarația unica și am plătit integral impozitul pe venit și contribuțiile sociale.Ptr a beneficia de reducerea de 5% acordată, voi trece in declarația rectificativă sumele datorate diminuate cu acest procent?Multumesc.

  1. Buna ziua! Pentru a obtine bonificatiile se depune rectificativa la declaratia din 2020 si se completeaza subsectiunile speciale.

 53. Buna seara. Am deschis PFA-ul anul trecut in Septembrie. Am obtinut un venit de 11000lei. Trebuie sa platesc doar impozit pe venit sau si CAS? Multumesc

 54. Dediu Adrian

  Buna ziua.
  Cei care au achitat deja in totalitate si au si trimis decalratia unica pe 2020, mai pot face ceva ?

 55. O sa fie ambrambureala de pe lume. Eu, sa fiu inspector fiscal si sa am programul informatic pe care il am acum (dupa cum spune si Dana mai sus), as crede ca Ministerul de Finante isi bate joc de mine. In cazul meu, bonificatiile pe 2018 mi-au fost calculate (corect pentru CAS si CASS, pentru impozit inca nu) si sunt scazute din obligatiile pe 2019. Urmarind obligatiile de plata din Spatiu Virtual am observat ca au facut tot felul de artificii/scamatorii ca sa ajunga la sumele relativ corecte. Acum o sa vreau sa beneficiez de bonificatiile actuale, sunt curioasa ce o sa iasa la sfarsit. Nu vreau sa „caut calul de dar” dar imi pare oarecum nepotrivit sa imi dai o bonificatie pentru ca respect termenele de plata (amanate de 2 ori!!!!), mai bine imi dadeai daca plateam in avans (de exemplu pentru plata in avans a obligatiilor pe 2020) sau mai bine de banii astia puneau la punctul sistemul informatic al ANAF. Neobisnuit pentru mine, anul acesta am zis ca stau pana in ultimul moment cu plata obligatiilor pe anul trecut si cu depunerea declaratiei unice, se pare ca am intuit bine. Imi pare rau pentru tonul pesimist, sa asteptam si sa vedem ce se intampla, pana la urma poate meritam si noi o rasplata pentru ca ne respectam obligatiile fiscale 🙂

  1. Ne descurcam cum putem in situatia data si facem presiuni pentru presiuni ca lucrurile sa se schimbe. Cereti prin SPV clarificari pentru orice suma din sistemul ANAF, inclusiv acordarea de bonificatiilor pentru 2018. Foarte bine ca ati amanat plata, asta am recomandat si eu.

 56. Mulțumim. Foarte frumos, numai că am înțeles de la un contabil că ANAF nu a fost în stare să acorde/calculeze corect bonificațiile din 2018 si acum apar ca neplătite sumele întregi datorate și curg dobânzile/penalitățile. Chiar și mie mi s-au ‘spart’ unele sume plătite pentru ceva și mi s-au transferat în alt cont. La momentul respectiv nu am înțeles dar cred că au completat ei suma pe care eu o platisem minus cei 10% (bonificația) si probabil lor le apărea că nu am plătit suma corectă…
  Din câte înțeleg programul ANAF nu are funcționalitatea necesară pentru acordarea bonificațiilor. Și oricum multe persoane au plătit deja sumele întregi până acum… Corect este să primească și acestea o formă de bonificație.

  1. Urmariti situatia obligatiilor de plata si cereti explicatii prin SPV daca gasiti sume ciudate (sunt cam in toate situatiile). Dar nu lasati dupa cum vor ei!

Scrie mesajul tau aici:

Descarcă Ghidul gratuit