Amnistia fiscala 2020

Prin Ordonanta de urgenta nr 69 din 14 Mai 2020, este reglementata amnistia fiscala 2020, care consta in anularea dobanzilor si penalitatilor calculate la obligatiile fiscale restante la data de 31 martie 2020.

Cele mai multe activitati independente sau persoane fizice, datoreaza impozitul pe venit si contributii sociale pentru venitul obtinut.

Obligatiile fiscale calculate pentru 2019 nu sunt restante, pentru acestea termenul de plata este 30 iunie 2020. Doar daca nu s-au platit obligatii fiscale din 2018 sau mai vechi s-au calculat accesorii si persoana se incadreza la amnistia fiscala 2020.

In ce consta amnistia fiscala 2020

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c)debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Cine beneficiaza de amnistia fiscala

Amnistia fiscala 2020 se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

Conform OUG 69:

Art. IX:Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscalcentral, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completărileulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completărileulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesoriiadministrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cereriide anulare a accesoriilor inclusiv;

c)debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare aaccesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depusdeclaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute lalit. a) -c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

4 comentarii la “Amnistia fiscala 2020”

 1. Buna seara!As dori sa ma informez corect, in situatia urmatoare: Sunt agent asigurari si trebuie sa fac II. In situatia in care venitul brut nu depaseste 200 Ron / luna, are rost sa imi fac II.? De fapt ce cheltuieli presupune acest Ii, pentru infiintare si cat trebuie sa platesc eu la stat pe luna sau trimestru. Multumesc.

 2. Ce se intampla cu PFA-urile al caror venit net (lunar) este mai mic decat venitul minim pe economie in perioada la care se face referire in Legea amnistiei fiscale? Ar putea fi scutite de plata CASS -ului impus?

  1. Buna ziua. Eu asa inteleg. Intrebati si la ANAF.
   Articolul 4
   (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite
   prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al
   contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale
   cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate până la data intrării în
   vigoare a prezentei legi.
   (2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1)
   pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi.
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor care nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul al
   contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară

Scrie mesajul tau aici:

NOU! Declarația Unică 2020

Noul termen de depunere este 30 Iunie 2020

Termen de plata pentru 2019 este 30 Iunie 2020

Bonificatie pentru plata la termen este 5%

Bonificatie pentru depunere online este 5%

Asteptam publicarea in Monitorul Oficial a modificarilor anuntate si dupa publicare asteptam NOUL FORMULAR DECLARATIA UNICA. In aceasta perioada recomandam sa nu depuneti si sa nu platiti nimic la stat!

Până apare noul formular, termină-ți contabilitatea și completează Registrul de Evidență Fiscală