Amnistia fiscala 2019

Amnistia fiscala pentru persoane fizice si activitati independente : PFA, PFI, II, IF, Profesii Liberale

Actualizat 28 Septembrie 2019 cu Procedura de aplicarea a Amnistiei fiscale. Vezi aici procedura.

Conform procedurii contribuabilii care intentioneaza sa achite obligatiile fiscale restante la 31.12.2019 parcurg urmatorele etape:

 • Optional, pot notifica Organul fiscal cu intentia lor de a achita obligatiile. Etapa recomandata;
 • Organul fiscal emite certificatul de atestare fiscala cu sumele restante;
 • Contribuabilul face platile necesare si depune pana la data de 16 Decembrie 2019, inclusiv, cererea de anulare a accesoriilor;
 • Organul fiscal emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor;

In anexa la procedura, sunt publicate mai multe formulare:

 • NOTIFICARE privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii;
 • Model special de CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
 • PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
 • DECIZIE de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
 • ÎNŞTIINŢARE de respingere a notificării
 • DECIZIE de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
 • DECIZIE de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii
 • CERERE DE ANULARE a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
 • DECIZIE de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
 • DECIZIE de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
 • DECIZIE de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
 • DECIZIE de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
 • DECIZIE prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

S-a publicat in Monitorul Oficial ordonanta nr 6/2019  care aproba amnistia fiscala; aceasta consta in anularea dobanzilor si penalitatilor calculate pentru obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2018.

Pentru anularea CASS din perioada 01 Iulie 2015 – 31 Decembrie 2017 vezi acest articol.

Facilitatile la plata, cum le numeste guvernul, se acorda in functie de valoarea datoriei la bugetul de stat:

a. pentru companii si persoane fizice care datoreaza mai mult de 1 milion de lei la buget si

b. pentru companii si persoane fizice care datoreaza pana intr-un milion de lei;

Ne vom ocupa doar de cei care datoreza mai putin de 1 milion de lei la buget, dat fiind faptul ca aproape toate persoanele fizice si activitatile independente sunt in aceasta categorie.

Conform ANAF, la data intrarii in vigoare a acestei ordonante, sunt aproape 23.000 de persoane fizice care datoreaza 1,5 miliarde lei la bugetul de stat.

Te-ai încurcat la completarea declarației unice? Te ajutăm noi!

 • Ne trimiti informatii legate de veniturile obtinute
 • Verificam, calculam si completam noua declaratie
 • Iti trimitem formularul corectat pe care il depui la ANAF

In ce consta Amnistia fiscala?

Conform ordonantei, la articolul 24, amnistia consta in:

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu sau depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru a beneficia de amnistie fiscala

 1. Debitorul depune notificare cu intentia de a beneficia de anularea dobanzilor si penalitatilor pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2019;
 2. In urma depunerii notificarii, organul fiscal verifica daca se indeplinesc conditiile de acordare a facilitatilor si in termen de 5 zile elibereaza certificatul de atestare fiscala, care cuprinde obligațiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia.
 3. Contribuabilul efectueaza platile pentru stingerea debitelor principale conform certificatului de atestare fiscala.
 4. Depune pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2019, cererea de anulare a accesoriilor, care se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Conform ordonantei, pentru debitorii care au notificat organul fiscal:

a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

Important! Pentru a beneficia de amnistie fiscala, pentru debite restante la data de 31 Decembrie 2018 (decizii de impunere emise inainte de aceasta data si neplatite), trebuie sa fie depusa declaratia unica in 2019 si sa fie platite obligatiile fiscale ale anului 2018 respectiv si obligatiile din anii anteriori, pentru care s-au emis decizii de impunere in 2019 (CAS, CASS, impozite din perioada 2014 -2017 sau chiar mai vechi).

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei ordonante se va publica si procedura de punere in aplicare a prevederilor de mai sus.

Amnistia fiscala poate fi extinsa si asupra obligatiilor datorate catre bugetele locale dacă consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi.

[ratings]

Scrie mesajul tau aici:

Abonează-te la noutăți legislative și fiscale!