2.000 de euro – ajutor nerambursabil pentru PFA si CMI

Important! Daca nu te incadrezi la micrograntul de 2.000 euro sunt sanse mari sa incasezi indemnizatie de 41,5% din salariul mediu brut pe economie (2.253 lei/luna)  pentru urmatoarele 3 luni. Vezi aici mai multe detalii.

Actualizare 15 Septembrie 2020.

Etapa 1 este activa – creeaza-ti contul pe site-ul granturi.imm.gov.ro

Indrumar MEEMA pentru cei care vor sa se inscrie pe site. Vezi detalii.

S-a publicat proiectul cu Procedura de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”.

Cererea se va depune la adresa granturi.imm.gov.ro in doua etape:

 1. Prima etapa consta in crearea contului pe site-ul granturi.imm.gov.ro;
 2. Etapa 2 consta in depunere cererii de finantare la o data anuntata cu cel putin 3 zile inainte de fi activa; (La aceasta data nu sunt semnate colaborarile cu bancile comerciale; se asteapta ofertele lor pana vineri 18 sept urmand ca pana pe data de 25 sept sa se semneze colaborarile; etapa 2 va incepe cel mai probabil pe 1 octombrie).

Atentie, conform procedurii:

6.8 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare(Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens.

Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 5 zile de la primire.

După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil.

Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia.

(2) MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare.  

(3) În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(3), sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a recuperării ajutorului acordat, transmisă automat de către aplicație.

Descarca de aici proiectul cu Procedura de implementare a măsurii 1 – microgrant de 2.000 de euro pentru PFA/CMI/ONG/IMM.

Actualizare 14 Septembrie 2020.

18 septembrie 2020, termenul de prezentare a ofertelor din partea instituțiilor de credit pentru acordarea fondurilor pentru cele trei măsuri instituite în baza OUG nr.130/2020. Vezi mai multe detalii aici.

Actualizare 12 Septembrie 2020. Ghidul Solicitantului pentru accesarea micrograntului de 2000 de euro a fost publicat.

Important! Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020 (Termenul de 30 septembrie este pentru beneficiarii reali).

Nu a fost specificata inca adresa web unde se va incarca cererea de finantare si celelalte formulare solicitate. Din declaratiile persoanelor de decizie am inteles ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale lucreaza la aplicatia online.

5.1.Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, pana la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

In indrumarul publicat de Ministerul Economiei

Înregistrarea si transmiterea proiectului se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile aferente perioadei în care apelul este deschis.

Tipul de depunere: cu depunere la termen.

 • Data deschidere apel de proiecte: Se va stabili de către MEEMA
 • Dată şi oră începere depunere de proiecte: Se va stabili de către MEEMA
 • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: Se va stabili de către MEEMA
Important:

In Parlament se afla in dezbatere legea care modifica si aproba ordonanta granturilor (OUG 130). Pana la aceasta data, in Senat, s-a adaugat ca fiind eligibile pentru finantare la Anexa 1 si activitatile cu codul CAEN:

 • 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal;
 • 9311 Activitati ale bazelor sportive;
 • 9312 Activitati ale cluburilor sportive;

Legea urmeaza sa intre in dezbatere si la Camera Deputatilor, unde mai poate sta pana la 2 saptamani, daca se grabesc deputatii.

Asadar, pana cand legea nu va fi publicata in Monitorul Oficial, nu vom putea depune cereri de finantare pentru microgranturi.

Nu s-a clarificat si daca celelalte forma de organizare a activitatilor independente, II si IF, sunt eligibile pentru micrograntul de 2.000 euro.

Calculează corect venitul net și completeaza ușor Registrul de Evidență Fiscală și Declarația Unică

 • Disponibil online sau în format PDF
 • Actualizat zilnic
 • Cuprinde exemple si formulare completate

Granturi PFA/CMI de 2.000 de euro

Ieri, 6 august 2020, s-a publicat OUG 130/2020 cu masurile de sprijin financiar nerambursabil (granturi pfa) acordat PFA, CMI si IMM (vezi textul OUG aici). Valoarea totala a sprijinului este de 1 miliard de euro, care se imparte in 3 masuri:

(2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la:
a) microgranturi, in valoare de maxim 2.000 de euro acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară (buget 100 mil euro);
b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară şi în procent din cifra de afaceri (buget 350 mil euro);
c) granturi pentru investiţii productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de
investiţii depus (buget 550 mil euro).

Important! Din cele 3 masuri doar prima se adreseaza PFA, CMI si ONG. Celelalte 2 masuri se adreseaza doar IMM (despre care nu discutam in acest articol).

Cine poate incasa cei 2.000 de euro

e) beneficiari finali ai ajutorului de stat – IMM/ microintreprinderi/PFA/CMI, organizaţii neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul
micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiţii productive, prin incheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;

f) CMI – unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat. În CMI îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;

Conditii de acordare a ajutorului de 2.000 euro

Art. 5(1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
a) întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activităţile legate de COVID-19, dar şi pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanţare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.
(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA şi CMI.
Art. 6 Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1februarie 2020;
b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 lit. b) şi c);
c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Anexa 1. Coduri CAEN eligibile la PFA-uri pentru grantul de 2000 euro

Atentie! limitarea codurilor CAEN este valabila doar pentru beneficiarii de la art 5, aliniat 1, litera b: PFA si ONG.

Coduri CAEN eligibile microgrant 2000 euro
Coduri CAEN eligibile microgrant 2000 euro

Pentru ce poti sa folosesti 2.000 de euro

Art. 7 (1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;

g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Procedura de obtinere a micrograntului de 2.000 euro

Art. 8 Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.

Din textul ordonantei deducem ca sunt urmatoarele etape pentru obtinerea micrograntului de 2.000 euro:

 1. Depunerea cererii de finantare in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului;
 2. Ministerul Economiei va evalua cererea de finantare conform criteriillor de mai sus;
 3. Dupa evaluarea cererii se incheie contractul de acordarea a ajutorului nerambursabil;
 4. Bancile partenere fac plata in contul beneficiarului;
 5. De retinut ca:

h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;

Alte ajutoare acordate PFA in aceasta perioada

151 comentarii la “2.000 de euro – ajutor nerambursabil pentru PFA si CMI”

 1. buna ziua. am si eu o problema. am inrolat un pfa al unei persoane ca mi-a zis ca vrea, si apoi el a inrolat-o si el. acum cum se face ca sa il sterg eu?

 2. Contabilul meu este împuternicit să semneze declarațiile mele fiscale. Este suficientă această împuternicire pentru a semna contabilul în numele meu pentru aceste granturi? Și, respectiv, împuternicirea respectivă trebuie inclusă în dosarul de aplicație? Se încarcă undeva? Mulțumesc anticipat!

 3. Stoian Daniel

  Pot sa semnez, cu semnatura electronica a contabilului meu, pentru care: I am dat imputernicire

 4. Am completat totul pentru accesare 2000euro ,SRL fara angajati,am si semnatura electronica ,dar la final imi cere sa depun o cerere ,cu titlu si apel ,obligatorii.
  M-am blocat aici…Care este formularul de cerere si ce este acest apel?
  Am inteles ca pe 18.09.2020,este ultima zi pentru accesare microgrant.2E
  Va rog mult sa imi spuneti unde pot gasi formularul de cerere !
  Multumesc

 5. Alexandra Stan

  Buna ziua! Am creat contul. Am definit datele titularului, am creat entitate fiscala (pfa) si am completat detaliile personale ale titularului de cont ca unic actionar, de asemenea documentul de ajutor de stat/minimis. Ar mai fi ceva necesar la etapa 1?
  Multumesc

 6. ANA-RALUCA

  Va rog mult sa ma lamuriti si pe mine: codul meu CAEN se afla in cele mentionate in articol. Doar ca eu nu sunt PFA, ci PROFESIE LIBERALA. Ma incadrez? Va multumesc!

 7. Mulțumesc de informație. La fel, tot pentru PFA, la partea de „Adaugare acționar/asociat/titular” mai trebuie adaugat titularul PFA-ului? Și dacă da, la ponderea de capital ce ar trebui adăugat?

 8. Opincaru Jeni

  Multumesc . Cum semnez digital declaratia? Am certificat digital si token dar nu stiu cum sa pun semnatura in pdf…nu apare acea casuta ca la declaratiile anaf?Multumesc inca o data.

 9. Datele respective ale firmelor ar trebui inregisrrate? Asociati, loc de imolementare? Mi-e îmi apare ca adress de sediu punctil de lucru. Oare poate avea vreo influenta negativa?

 10. Păi apare triunghiul galben pentru că site-ul nu funcționează. După ce descarc formularul de înregistrare, îl semnez apoi îl încarc înapoi, îmi spune că serviciul este momentan indisponibil și să încerc mai târziu. Nu are treabă adresa de mail. Site-ul pur și simplu este blocat de acești incompetenți. Am sunat ieri la ei pentru că la fel am pățit și ieri și duduia de la telefon mi-a spus că „se lucrează la aplicație, să încerc peste vreo 2 ore din nou”. Eu cred că-mi văd de treabă, nu am timp și nervi de pierdut cu acești bugetari incompetenți.

 11. Bună ziua! În declarația privind ajutoarele de stat și de minimis, pdf-ul descărcat ce trebuie semnat electronic are bifată opțiunea „nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis” by default, fără a putea fi modificată bifa. Eu, pentru PFA, singurul ajutor de care am beneficiat a fost acea indemnizatie pentru Covid, pentru lunile de lockdown. E ok să las așa declarația și să o trimit semnata cum e by default? (cu opțiunea aceea bifată).

  M-ar ajuta mult un răspuns. Mulțumesc anticipat!

 12. Opincaru Jeni

  Buna ziua, sunt o intreprinedere individuala cu 1/2 norma angajat la data de 31.12.2019. Pot beneficia de micrograntul de 2000 euro? Multumesc.

 13. PFA pt. cei 2000 eur tre sa se inregistreze ca Persoana Juridica???!! Astia nu stiu ca PFA nu e Persoana Juridica?

  Nu e fals in acte di declaratii daca declari ca esti persoana juridica si tu nu esti persoana juridica ci persoana fizica autorizata fara personalitate juridica?

  1. Ei stiu care e diferenta, dar din punct de vedere al eficentei aplicatiei nu este necesar sa faca diferenta intre tipuri de persoane, dar puteau sa spuna „Inregistrare Entintate”. era mai corect asa.

 14. Buna ziua! La cheltuielile eligibile se poate incadra si achizitia de marfuri de la un furnizor extern, unde factura este in euro, fara tva, achizitie intracomunitara?

 15. Georgian Mares

  Salut,
  o lamurire, va rog: „…..poate depune pentru oricare alta persoana daca are imputernicire.”
  Trebuie ceva notarial sau doar acea imputernicire din MEEMA?
  Multumesc!

  1. Salut, poate fi suficient si un contract, cu un articol in care persoana fizica imputerniceste o alta persoana fizica, care detine un certificat digital, sa actioneze in numele ei. Sunati si la MEEMA, au un numar de telefon pentru nelamuriri.

 16. Un mare bullshit, nu se poate valida contul, nu se pot adăuga persoane juridice, serviciul este momentan indisponibil. Cică să încerc mai târziu. Când mai târziu? Nimeni nu știe. Mă miram eu să fie bugetarii ăștia în stare de ceva serios…

  1. Probleme au fost cu emailul, nu a mers pe Yahoo. La profil trebuie sa selectati datele din listele derulante. Nu puteti inregistra persoane juridice daca profilul nu este finalizat si aveti triunghiul galben din dreapta sus.

 17. Salut, Pune o litera mare la inceput, dupa litere mici si cifre si semne exemplu : Exemplu13!# ; Raspunde daca a mers!!!

 18. Grigoriu Catalin

  Nici mie nu mi-e clar cum funcționează adăugarea de persoane juridice. Eu sunt asociat și administrator la un SRL fără angajați și am și un PFA. Pot să le înregistrez pe ambele pe același cont? Am nevoie de doua semnături electronice, fiecare asociată fiecărei entități juridice sau doar de una? Mulțumesc pentru clarificare.

 19. Raluca Diaconu

  Buna ziua. Se poate aplica pentru microgrant de 2 000 euro de catre un Cabinet Medical Individual (CMI) de stomatologie?
  Inteleg din Ghidul solicitantului ca pot aplica urmatoarele categorii:
  Beneficiarii de ajutor de stat ai Măsurii 1 sunt:

  a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
  b) PFA, ONG cu activitate economică în domeniile de activitate cuprinse în Anexa1; (in Anexa 1 nu apar activitati medicale stomatologice)

  c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz; Nu este cazul

  Multumesc.
  O zi buna

 20. *informatii

  Nu se poate folosit semnatura altcuiva decat daca este contabil cu contract ( si imputernicire) in firma/ pfa-ul respectiv?

 21. cum poate obtine un pfa caen4771 indemnizatie ptr perioada starii de urgenta/alerta? Se mai poate depune acum?

 22. Va multumesc pentru finromatii!
  Graba era ieri, fiind ultima zi in care se putea obtine Certificatul ptr Starea de Urgenta si am inteles ca ar fi necesar in depunerea dosaruluii, in plus si acesta are nevoie de semnatura digitala.
  Stiti ceva despre acestea?

 23. Este nevoie la achizitionarea semnaturii digitale si de acel „dispozitiv criptografic etoken” ? Pentru ca observ pe un site e 30 euro si 17 euro separat etokenul, iar in altul 47 de euro (semnatura digitala + etoken). Vom avea nevoie de e token sau ajunge doar semnatura digitala ?

 24. Exact asa si la mine. Dupa Finalizeaza, nu se mai intampla nimic.. 🙁 Probabil are multe erori aceasta platforma.

 25. Cand introduci parola citeste cum trebuie sa fie (iti scrie acolo ce conditii trebuie sa indeplineasca)

  1. Mihaela Ursu

   Daca in trecut am beneficiat de ajutorul de stat „indemnizatie COVID 19” mai pot aplica si pentru acest microgrant ? Va intreb pentru ca in aplicatia noua de pe https://granturi.imm.gov.ro/ este o declaratie pe proprie raspundere unde trebuie mentionat acest lucru, referitor la ajutorul de stat sau minimis. „Indemnizatia COVID 19” este considerata ajutor de stat?

 26. Am incercat sa-mi creez cont, dar nu zice ca nu e suficient de buna parola. Am incercat toate variantele posibile, cu majuscule, caractere speacile, minim 8 caractere. Nimic nu functioneaza! A mai intampinat cineva astfel de problema?

 27. Gego Zsolt

  Buna ziua

  A intampinat cineva problema la rubrica „Completeaza profilul meu” la finalizare nu se intampla nimic, si la „inscriere persoana juridica”, cand incerc sa descarc modelul de declaratie imi spune „persoana inexistenta”?
  Multumesc

  1. Completati cu datele din listele predefinite. De exemplu, alageti Bucuresti din lista sau alta localitate, asa cum apare in lista. Profilul este corect completat cand dispare triunghiul galben din dreapta sus.

 28. Merge si cu Yahoo, am incercat in aceasta dimineata. Doar ca dureaza mai mult primirea email-ului de confirmare a adresei de email (15-20 min.).

 29. 1. Semnatura o sa fie a ta. Tu faci contract pe firma sau pe persoana fizica.
  La 2 nu pot sa te lamuresc

 30. Nu inteleg 2 chestii; daca puteti sa ma ajutati cu raspuns.
  1. Imi fac cont si semnatuta digitala aparține contabilului. Ar trebui inregistrata aceea semnatura ? Sau fiecare beneficiar trebuie sa dețină semnatuta electronica proprie?
  2. Am vazut ca exista optiune de a gestiona mai multe firme intr-un simgur cont. Poate contabilul care detine semnatuta digitala sa depuna (ca impternivit) pt mai multi clienti ai lui si sa corespondeze pe adresa lui de email. Sau asta e pt o firma care face astfel de proiecte?
  Va mulțumesc! Respect pentru tot ce faceti!

  1. Buna ziua! Depune contabilul pentru dvs. El are optinuea sa adauge mai multe firme pe contul lui. Daca e nevoie faceti o procura suplimentara sa corespunda cu declaratia solicitata de MEEMA.

 31. Bună ziua. Aveți idee cât timp este disponibil pasul 1 ? Am constat că nu am semnătură digitală. Iar azi am achiziționat de la una dintre opțiunile recomandate în platformă. Durează câteva zile până primesc… Mțumesc anticipat!!

  1. Depunerea proiectelor va incepe peste cel putin 10 zile. Nici nu au semnat colaborarile cu bancile comerciale. Pana pe 18 septembrie bancile trebuie sa se arate interesate de proiect. Apoi in 5 zile se semneaza colaborarea.

 32. Bogdan Laurențiu Toma

  Pe transsped.ro costa 130 de lei. Se pare ca nu putem incarca un fișier semnat fara sa cumpăram un astfel de certificat. Am încercat cu Adobe dar mi l respinge

 33. Madalina Ion

  Buna ziua,

  se pare ca este nevoie de certificat digital, desi ca PFA nu esti obligat sa ai unul..

  Se poate cumpara unul in timp util, cu livrarea token-ul si asa mai departe??

  pe site-ul MEEMA, dupa ce iti faci cont si iti compeltezi datele, spune ca trebuie sa incarci cererea semnata digital, iar daca nu ai semnatura digitala, ti se recomanda 5 site-uri.

  1. Buna ziua! Da, il puteti obtine intr-o zi. Parcurgeti pasii de pe site-ul lor. Eu am de la Digisign. Pentru token trebuie sa mergeti la ei, platiti numerar/card, ca sa nu mai asteptati sa intre banii in cont. Depunerea proiectelor va incepe peste cel putin 10 zile. Nici nu au semnat colaborarile cu bancile comerciale.

 34. Buna ziua.

  Daca in trecut am beneficiat de ajutorul de stat „indemnizatie COVID 19” mai pot aplica si pentru acest microgrant ? Va intreb pentru ca in aplicatia noua de pe https://granturi.imm.gov.ro/ este o declaratie pe proprie raspundere unde trebuie mentionat ca nu am beneficiat de ajutoare de stat si minimis.

  Multumesc.

 35. Maria Cosma

  Buna ziua! In cazul in care imm-ul are un salariat,acesta fiind chiar patronul firmei, poate beneficia de micrograntul de 2000 euro?

 36. Buna ziua! Ce presupune „semnarea cu semnatura electronica”? Este necesar sa detinem semnatura electronica? Si cum se poate obtine aceasta? Multumesc!

 37. Bujdoso Iren

  Buna ziua ,ne puteti ajuta cu oinformatie daca cod CAEN 6820 e eligibil pentru microgranduri de 200 euro?

 38. Am gasit in Indrumarul MEEMA raspunsul la intrebarea mea: Va fi o aplicatie electronica.

  Am o alta intrebare. Capitolul 6. Rambursarea cheltuielilor – este pentru noi ? Cheltuielile le vom realiza din banii proprii si apoi vom primi banii ? Sau vom primi banii si apoi va trebui sa ii cheltuim ? (Sa stim sa punem deoparte)

  Multumesc.

  1. Veti selecta din aplicatie banca cu care lucrati si daca cererea este aprobata, in termen de 7 zile de la semnarea contractului banca va pune finantarea pe cont. Ulterior justiificati utilizarea finantarii. Cititi art. 16 din OUG.

 39. Buna ziua.
  Trebuie sa ne facem si noi cont in MySMIS 2014 pentru a ne inregistra pentru primirea micrograntului? Sau va fi o aplicatie asemanatoare aici.gov.ro, la fel cum am depus pentru indemnizatia de somaj ?

  Va multumesc

  1. Buna ziua! Scrie in articol. Se lucreaza cu STS la o aplicatie noua. Mysmis e prea complicata pentru utilizatorii obisnuiti. Sper ca aplicatia noua sa fie mai simpla.

 40. Remarc faptul ca nu este cuprins in lista cod CAEN 8623 ,,activitati de asistenta stomatologica”, probabil s-a intocmit in graba cu superficialitatea specifica actului de guvernare.

 41. Buna ziua , Stiti cumva daca se pot depune cererile pentru acordarea de microgranturi, si daca da , unde?
  Va multumesc anticipat de indrumare.

 42. Bogdan Laurențiu Toma

  Buna ziua! Detin un PFA, codul caen fiind 9313 ( Activitati ale centrelor de fitness) .In Anexa nr 1, la domeniile eligibile, se regaseste si codul 9313, insa este denumit ca „Activități ale bazelor sportive” care are de fapt 9311. Sa tin cont doar de codul caen si sa cred ca a fost o eroare de redactare? Multumesc!

 43. Buna ziua! imi puteti spune pe ce site gasesc ghidul solicitantului si cum sa aplic pentru micrograntul de 2000 euro pt PFA? Va multumesc!

 44. Lia Sanda Balas

  Pentru un SRL fără angajați cu cifra de peste 5000 eur în 2919 se tine cont de codul CAEN

 45. Georgian Mares

  Buna ziua!
  Va solicit ajutorul pentru intelege daca sunt eligibil sau nu, chiar nu sunt lamurit. Deci, sunt PFA, data înființării este 15.06.2019, cod CAEN – 7420 – Activitati fotografice ( eligibil, conf. Anexei 1. Coduri CAEN eligibile pentru granturi PFA).
  In anul 2019 (adica acele cateva luni de la data infiintarii pana la sf. anului) am avut o C.A. sub 5000 E. Dar asta datorita specificului activitatii. Adica, asigur servicii fotografice/videografice pentru evenimente – nunti in special, dupa asta am incasat doar o transa mica din valoarea totala a contractului de prestari servicii. Platile pentru contractele pt. activitatile din anul 2019 au venit in mare parte la inceputul anului 2020, adica la finalizarea editarilor, odata cu predarea materialelor finale catre client. Din aceasta cauza nu am avut o cifra de afaceri in 2019 (an anterior depunerii cererii).
  Sunt conditionat de acest aspect, de faptul ca in anul 2019 nu am avut o cifra de afaceri de 5000 E?

  Va multumesc si va doresc sa aveti spor in toate!

  Cu stima,
  GMS

 46. Roxana Tolea-Panturescu

  Buna ziua,
  Inteleg ca daca am primit indemnizatia de ajutor pe perioada starii de urgenta doar 1 luna nu mai sunt eligibila pentru grantul de 2000 euro?
  Multumesc.

  1. Buna ziua! Nu exista nicio legatura intre cele doua forme de ajutor. Daca va incadrati, puteti incasa si cei 2.000 de euro, chiar daca ati incasat si indemnizatia pentru profesionisti.

 47. Au scos Codul CAEN 6202 din OUG 130. Cand era in consultare, era acolo. Ce pacat. Stiti cumva de ce? Le-am trimis mail acum 2 saptamani dar nu mi-a raspuns nimeni.

 48. Malespin l.

  Pai tocmai, PFA nu se inregistreaza neaparat la onrc. De ex pfa traducator nu se inregistreaza decat la anaf (doar srl cu activitate pe traduceri sau traducatorii neautorizati de MJ se inregistreaza prin onrc… de examplu).
  Deci orice pfa de pe lista are dreptul, nu doar cei prin onrc…

 49. Marita Jascu

  Bună ziua.Sunt PFA din 2014 iar codul CAEN eligibil este secundar codului CAEN privind activitatea principală.Pot beneficia de acest fond nerambursabil?

  1. Buna ziua! Nu e clar, in opinima mea se va lua in calcul CAEN de pe certificatul de inregistrare. Dar legea nu spune clar. SA vedem poate ghidul solicitantului o sa ne lamureasca mai mult.

 50. În comunicare, la 1.2 „Cererea de finanţare se va depune prin aplicaţia electronică de gestionare a procesului de selecție, contractare și monitorizare, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului.”

  Dar cerințele din ghidul solicitantului par să facă referire doar la „a) Asistență tehnică pentru gestionarea procesului de selecție, contractare, autorizare cheltuieli, plată și monitorizare (inclusiv pentru crearea și administrarea platformei IT și implementare schemă de ajutor de stat;”.

  Îmi scapă mie ceva, sau au uitat să menționeze ce trebuie să faci pentru microgranturi?

 51. Malespin l.

  Unde scrie ca doar pfa inregistrate onrc? Nu vad nimic in acest sens in lege despre pfa, dar poate nu am observat. Imi puteti indica articolul relevant?

  1. Buna ziua! Cititi articolul 5. Acolo apare doar forma de organizare PFA. Pentru alte nelamuriri va rog sa va adresati legiuitorului, Mnisterul Fondurilor Europene. Puteti face propuneri la adresa de email de pe site-ul ministerului.

 52. Malespin l.

  Eu sunt traducator autorizat neinregistrat la reg com dar cu cod caen de pe lista 7430. Nu vad de ce trebuie sa fim inregistrati la reg com daca suntem in anexa

 53. Buna ziua
  Am o Intreprindere Individuala infiintata in oct 2019. Am primit ajutorul de 75 % din salariu brut atat timp cat a fost perioada de urgenta. Codul meu CAEN este 6399 si apare in lista de mai sus. Mai pot beneficai de grantul respectiva de 2000 euro daca am beneficiat si de sumele compensatorii de mai sus sau nu are legatura ajutorul dat de stat in primavara si se acorda si acest grant daca codul caen apare in lista ? Va multumesc

  1. Buna ziua! In OUG se vorbeste doar de PFA, nu stiu daca e o scapare a celor care au scris OUG si se refera in general la activitatile independente, printre care si II sau IF? Sau chiar vor sa dea bani celor care au PFA si sa-i excluda pe cei care au alte forme de organizare, ca II-ul dvs. Trebuie clarificat din partea ministerului.

 54. Am citit pe diagonala cele 44 pag. ale Ghidului Solicitantului pt. aceste ajutoare.

  Nu o sa fie o simpla cerere in care bifezi ca ai pfa, ca ai avut activitate si ca te incadrezi in Anexa 1. Nu… trebuie proiect, proiectul trebuie sa aiba studii de fezabilitate, sa fie facut de o firma de consultanta, sa fie auditat, sa fie punctat de la 0 -15 puncte de comisia de evaluare daca cred ei ca e bine sau nu pt. interesele ….

  Zic sa nu ne amagim ca o sa primim ceva…

  Daca a inteles cineva altceva, adica e simplu, sa detalieze aici citand din Ghidul Solicitantului.

  Cea mai simpla cheltuiala permisa pt. banii aia ar fi “plata taxelor si impozitelor”.

  DAR, poti cere bani si sa-i folosesti pt. plata taxelor si impozitelor, dar nu poti depune PROIECT care sa primeasca ajutorul in care sa scrii ca proiectul tau e sa primesti bani ca sa-ti achiti taxele si impozitele! Or sa rada aia si cu fundul, o sa te puncteze frumos cu ZERO puncte si aia e, nu te incadrezi.

  1. Buna ziua! Pentru grantul de 2000 de euro o sa fie mai simplu, dar pentru sumele mai mari, de peste 50.000 euro, vor fi necesare mai multe formulare. Sunt bani europeni care se dau cu birocratia de rigoare.

 55. Monica Brincoveanu

  Buna ziua.Codul caen 1413 nu se regaseste in codurile eligibile.De ce? Face parte din domeniul croitoriei.

  1. Buna ziua! Asa a hotarat legiuitorul. Probabil pentru ca majoritatea PFA a obtinut indemnizatia de ajutor in starea de urgenta/alerta – si dvs puteati obtine indemnizatia.

 56. Marita Jascu

  Bună ziua.Ptr un plafar pot primi această finanțare?Doresc o diversificare a produselor si practicarea unui comision cât mai mic procurand produsele direct de la profucatori,avand in vedere faptul ca majoritatea clienților mei sunt pensionari cu venituri reduse.Mulțumesc.

  1. Buna ziua! Verificati criteriile de eligibilitate: forma de organziare – PFA, codul CAEN este in lista, activitate inceputa inainte de 1 februarie 2020.

 57. Buna ziua,

  PFA Expert Tehnic Judiciar, autorizatie emisa de Ministerul Justitiei, pe CNP, are si CIF tot pe CNP, se poate incadra la cod CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice?

  Multumesc anticipat!

  1. Buna ziua! In OUG scrie doar de activitati inregistrate la ONRC ca PFA iar dvs sunteti profesie liberala. Este nevoie de o clarificare din partea ministerului daca si profesiile liberale se incadreaza la grant.

 58. Joitescu Simona

  Buna ziua! In OUG scrie doar de activitati inregistrate la ONRC ca PFA iar dvs sunteti intreprindere individuala. Este nevoie de o clarificare din partea ministerului daca si II ca forma de organziare se incadreaza la grant.

  1. Buna ziua! Daca obiectul principal de activitate se afla in lista si activitatea a inceput inainte de 1 februarie, puteti accesa grantul de 2.000 euro.

 59. Buna ziua,
  la punctul h) sunt prevazute cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
  Asta inseamna ca se pot achita de ex. impozitul, Cas-ul si cass-ul pe 2020 din acest microgrant pentru PFA la norma?

 60. Cornelia Balan

  De ce codul CAEN 6920 nu e inclus in aceasta anexa? Asa sunt priviti contabilii, doar munca, munca ….

  1. Cele mai multe PFA-uri au obtinut indemnziatia de ajutor pe perioada starii de urgenta/alerta. De aceea numarul de activitati eleigibile pentru microgrant de 2000 euro este redus.

  1. Buna ziua! Criteriul privind cifra de afaceri mai mare de 5.000 euro nu se aplica PFA, se aplica doar IMM. La PFA verificati daca aveti codul CAEN eligibil.

   1. Buna dimineata! Daca am primit indemnizatie pe perioada starii de urgenta, oare pot aplica pentru micrograntul de 2000 euro? Am vazut ca trebuie completata acea declaratie privind ajutoarele de stat/minimis. Este considerata ajutor de stat acea indemnizatie? Multumesc!

 61. Ca deobicei foarte prompt domnule Constantin, mulțumim frumos pentru toate informațiile cu privire la PFA.

   1. Malespin l.

    Buna ziua,
    Nu vad in ghid ce trebuie sa faca un pfa pt microgrant. Din ce am inteles totul e legat de celelalte forme de ajutor. Ne puteti ajuta cuclarificari pe acest subiect?

Scrie mesajul tau aici:

Ai completat Registrul de Evidentă Fiscală?

Este primul document verificat de ANAF

8 din 10 registre verificate sunt completate gresit, pentru că includ cheltuieli nedeductibile.

Pentru verificare, am construit o aplicație specială care stabilește deductbilitatea pentru 25 de categorii de cheltuieli.​