Sesiunea a II a pentru micrograntul de 2.000 de euro

Sesiunea a II -a de depunere a cererilor va avea loc in perioada 12-22 Octombrie 2021

Actualizare 06 Septembrie 2021. Ministerul Economiei  a anuntat pe pagina de internet ca relanseaza Masura 1, “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”.

Astfel, persoanele eligibile pot depune cererea pentru micrograntul de 2.000 euro in perioada 12-22 Octombrie 2021.

Conform comunicatului:„Relansarea măsurii de sprijin care oferă Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară în valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii, vine cu serie de noutăți în plus față de facilitățile oferite în prima sesiune, respectiv:

 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria Întreprinderilor Individuale și a Întreprinderilor Familiale, cu activitate economică în unul din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la OUG 130/2020.
 • Devin eligibili și beneficiarii din categoria profesioniștilor, definiți și reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege. „

Vezi mai jos toate codurile CAEN eligibile.

Consultanta pentru accesarea micrograntului de 2.000 de euro

In prima sesiune s-au acordat 19.600 de microgranturi dintr-un total de 50.000. Mai sunt peste 30.000 de microgranturi de acordat!

Apasa pentru detalii

Serviciul de consultanta pentru accesarea micro-grantului include:

1. Te inscriem in aplicatia de granturi pe contul nostru, semnam electronic toate documentele si declaratiile cu certificatul nostru de semnatura digitala.

2. Depunem cererea pentru accesarea micro-grantului de 2.000 euro (9.679 lei) si semnam contractul de finantare, dupa ce ne dai acordul;

3. Iti oferim consultanta pentru utilizarea finantarii, pentru cheltuieli eligibile conform procedurii si in raport cu codul CAEN al activitatii tale;

4. Intocmim raportul de progres (raportul cu cheltuielile realizate din microgrant) si il transmitem catre Ministerul Economiei.

Apasa aici sau pe imaginea de mai sus pentru mai multe detalii.

Ordinul 690 subliniaza, inca o data, ca toti profesionistii, indiferent de forma de organizare, sunt eligibili pentru micrograntul de 2.000 de euro.

Anexa 1. Coduri CAEN eligibile la PFA-uri pentru grantul de 2000 euro

Pentru a fi eligibila pentru incasarea micrograntului activitatea PFA/II/IF/Profesie Liberala trebuie sa fi inceput inainte de 1 octombrie 2019 in unul din domeniile de activitate din lista de mai jos:

 • CAEN 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal;
 • CAEN 8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 • CAEN 9311 Activitati ale bazelor sportive;
 • CAEN 9312 Activitati ale cluburilor sportive;

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE : MASUARA 1 – GRANT 2.000 EURO

 1. FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale împletite

 1. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legătorie şi servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

 1. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

 1. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

 1. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.

 1. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

 1. ACTIVITĂŢI DE EDITARE

5811 Activităţi de editare a cărţilor

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

 1. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

 1. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

 1. TELECOMUNICAŢII

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 1. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

 1. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312 Activităţi ale portalurilor web

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta în domeniul fiscal;

 1. CERCETARE-DEZVOLTARE

7220 C ercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

 1. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE STUDIERE A PIEŢEI

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

 1. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

7410 Activităţi de design specializat

7420 Activităţi fotografice

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 1. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING

7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii

8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT

8510 Învăţământ preşcolar

8520 Învăţământ primar

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 Şcoli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

 1. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activităţi de creaţie artistică

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

 1. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102 Activităţi ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

 1. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE

9311 Activitati ale bazelor sportive;

9312 Activitati ale cluburilor sportive;

 9313 Activităţi ale bazelor sportive

9319 Activităţi ale cluburilor sportive

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Actualizare 15.07.2021. Ministerul Economiei a emis Ordinul nr. 690 din 1 iulie 2021 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, termenul de utilizare a finantarii europene se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2021.

Inca nu s-a anuntat nimic despre sesiunea a 2-a de depunere a cererilor.

Vezi ordinul 690 aici.

Clarificari privind cheltuielile eligibile, publicate de Ministerul Economiei

Actualizare 22.01.2021.. Ministerul Economiei a modificat raspunsurile date la clarificarile pentru utilizarea granturilor, iar contributiile datorate pe CNP sunt eligibile. Astfel, raspunsul de la intrebarea 1 devine:

1. Se pot plăti datorii la bugetul de stat din banii de granturi? 

Da, din banii de grant se pot plăti impozite și taxe către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, sunt eligibile cele în numele PFA, pe CNP. Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetul local și amenzile de orice fel.

Link-ul nou cu lista completa de intrebari si raspunsuri este aici.

Actualizare 18.01.2021. Ministerul Economiei – clarificari pentru utilizarea granturilor, cheltuieli eligibile:

1. Se pot plăti datorii la bugetul de stat din banii de granturi? 

Da, din banii de grant se pot plăti impozite și taxe către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, sunt eligibile cele în numele PFA și nu pe CNP. Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetul local și amenzile de orice fel.

2. Este eligibilă cheltuiala cu chiria?

Cheltuiala cu chiria este eligibilă a baza contractului încheiat pentru sediul social sau punctul de lucru în care se desfășoară activitatea pentru care s-a solicitat finanțarea.

3. Achiziția de softuri, licențe sau aplicații este eligibilă?

Da, este eligibilă și se încadrează la datorii curente și restante către furnizori, sau achiziția de echipamente sau tehnologii necesare desfășurării activității.

4.Sunt eligibile cheltuielile cu serviciile contabile?

Da, sunt eligibile și încadrate drept datorii curente și restante către furnizori necesare desfășurării activității.

5.Cotizațiile fixe și variabile către organizațiile profesionale sunt eligibile?

Pot fi eligibile dacă în baza achitării lor se obține autorizația de funcționare, necesară continuării activității.

6.Ce înseamnă reluarea activității?

Reluarea activității reprezintă o formulare generică și se referă la reluarea activității după starea de urgență, în contextul pandemiei. Nu se solicită documente sau dovezi justificative de încetare a activității, iar continuarea activității în timpul pandemiei nu duce la pierderea eligibilității.

7.Pentru transportatori, facturile de combustibil sunt eligibile?

Da, cheltuielile cu combustibilul sunt eligibile și sunt considerate cheltuieli cu materia primă.

8.Pot efectua plăți în avans la bugetul de stat?

Sunt considerate datorii la bugetul de stat sumele deja declarate, iar plățile în avans nu pot fi considerate cheltuieli eligibile.

9.Codul CAEN 6920 pentru PFA este eligibil?

Nu, nu este eligibil pentru PFA deoarece nu figurează în anexa 1 la OUG 130.

10.Cum se poate renunța la micrograntul deja încasat?

Pentru a renunța la banii încasați, se depune cerere de renunțare la AIMMAIP, iar aceasta va demara procedurile de retur.

11.Obligativitatea de informare publică despre accesarea / utilizarea fondurilor este obligatorie în cazul microgranturilor?

Nu, obligativitatea de informare nu există în cadrul microgranturilor (Măsura 1).

12.Dacă o firmă a beneficiat de șomaj tehnic pentru angajați pe perioada pandemiei, poate accesa fonduri europene nerambursabile pentru IMM-uri?

Da, firma respectivă poate accesa sprijin financiar din fonduri nerambursabile.

Link-ul vechi cu lista completa de intrebari si raspunsuri este aici.

Capitol nou la Ghid PFA: Microgrant 2000 euro. Contabilitate si fiscalitate. Cheltuieli eligibile.

Cuprins:

 • Incasarea micrograntului de 2.000 euro;
 • Conditii pentru utilizarea finantarii nerambursabile de 2.000 euro;
 • Cheltuieli eligibile pentru finantarea din micrograntul de 2.000 euro;
 • Lista de cheltuieli ne-eligibile;
 • Exemplu de utilizare a micrograntului de 2.000 euro;
 • Utilizarea micrograntului de catre platitorii de TVA;
 • Rezilierea contractului si returnarea banilor.

Capitolul a fost adaugat in Ghidul pentru activitati impuse in sistem real si in Ghidul pentru activitati impuse cu norme de venit.

Declaratii secretar de stat din Ministerul Economiei – 14 Decembrie 2020

Intr-un interviu acordat site-ului Startupcafe.ro, Liviu Rogojinaru, secretar de stat în Ministerul Economiei a declarat:

 • Sunt 8.500 de cereri neeligibile din 29.250 depuse in prima sesiune, 12-21 octombrie 2020;
 • Întreprinderile Individuale si Întreprinderile Familiale nu sunt eligibile in prima sesiune de depuneri, deci vor fi respinse;
 • Alte cauze pentru respingerie – societate comerciala cu salariati, nu are cifra de afaceri minima sau aflata in dificultate la sfarsitul anului 2019, contract nesemnat la timp;
 • Sesiunea a 2-a va fi lansata in februarie 2020;
 • Cererile eligibile din prima sesiune, vor fi platite pana la sfarsitul anului 2020;
 • Ministerul Economiei nu dispune de personal suficient, aceasta fiind principala cauza a intarzierilor;

Interviul complet este aici.

Primele plati de microgrant – 25 Noiembrie 2020

Banca Transilvania va efectua primele plăți până la finalul acestei săptămâni pentru microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate și organizațiile neguvernamentale care au ales BT ca bancă parteneră în programul guvernamental Granturi nerambursabile pentru capital de lucru. Peste 60% din firmele înscrise au ales Banca Transilvania în acest program – aproape 31.250 din cele 51.500 de firme înscrise în programul de microgranturi, Măsura 1 și 2, arată banca într-un comunicat.

Citește mai mult la pe profit.ro

Micrograntul de 2.000 euro a fost virat in contul solicitantilor care au semnat contractul de finantare.

Actualizare 19.11.2020. II, IF si Profesiile liberale sunt eligibile pentru micrograntul de 2.000 euro

OUG 199/2020 aduce modificari la ordonanta microgranturilor de 2.000 euro:

 • Se extinde categoria de entitati eligibile la Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale si Profesii Liberale;
 • Microintreprinderile fara salariati, care au inceput activitatea in 2019 sunt eligibile pentru micrograntul de 2.000 euro, daca au obtinut o cifra de afaceri in 2019 egala cu numarul de luni intregi de activitate inmultite cu suma de 415 euro. (Exemplu: s-a inceput activitatea pe 15 aug 2019, cifra de afaceri minima trebuie sa fie egala cu 4*415 = 1.660 euro * 4,84 lei = 8.035 lei );
 • Codurile CAEN adaugate de Parlament raman eligibile pentru microgrant: 6920, 8230, 9311, 9312. (in OUG 199 nu se mai mentioneaza nimic despre anularea acestora);

Descarca de aici OUG 130, versiunea actualizata la data de 20 noiembrie 2020.

Important!

In acest articol discutam despre Masura 1 – microgrant de 2.000 de euro acordat PFA/CMI/ONG/Profesii Liberale cu coduri CAEN eligibile in Anexa 1 (vezi mai jos).

 • Nu discutam despre Masura 2 – granturi pentru capital de lucru, care se acorda doar IMM, cu coduri CAEN eligibile in Anexa 2;
 • Nu discutam despre Masura 3 – granturi pentru investitii, care se acorda doar IMM, cu coduri CAEN eligibile in Anexa 3;

In sensul OUG 130/2020, prin IMM-uri se intelege doar societati comerciale cu personalitate juridica.

Atentie! La verificarile pentru eligibilitate, am gasit doua PFA radiate din oficiu de catre Registrul Comertului, fara ca titularii sa stie ca sunt radiati. Verifica aici daca PFA-ul tau este activ.

Legislatia in vigoare la aceasta data

Modificarile Parlamentului promulgate de Presedinte si publicate in MO

Actualizare 2 -16:00. Presedintele Romaniei a promulgat Legea prin care Parlamentul a modificat OUG 130/2020 cu microgranturile.

La Masura 1 – Microgrant de 2000 de euro sunt urmatoarele modificari:

 1. S-a introdus in anexa 1, cu activitati eligibile pentru micrograntul de 2.000 euro, urmatoarele coduri:
 • CAEN 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal
 • CAEN 8230 – „Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 • CAEN 9311 Activitati ale bazelor sportive
 • CAEN 9312 Activitati ale cluburilor sportive

2. S-a extins categoriilor de profesionisti eligibili pentru masura 1 – microgrant de 2.000 euro – definiti la art 5, aliniatul b din ordonanta:

Chiar si cu aceasta modificare, nu ne este clar daca toate formele de organizare sunt eligibile: Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale care sunt reglementate de Codul Civil. De ce s-au nominalizat formele de organizare si nu s-a lasat doar termenul de „profesionist”? In legislatia publicata in cursul acestui an (OUG 30, OUG 132) termenul de profesionsiti cuprindea toate formele de organizare, fara a specifica pe fiecare in parte.

Totusi, ministrul economiei spune ca nu va pune in aplicare legea. (Sursa Startupcafe.ro – vezi articolul integral aici)

„Nu putem aplica acum legea, pentru că este o schemă de ajutor de stat și aceasta trebuie notificată la Comisia Europeană și aprobată de către Bruxelles. În caz contrar, Comisia ne va obliga să recuperăm ajutorul de stat de la oameni și nu vrem să ajungem acolo. Ministerul Fondurilor Europene va notifica schema la Bruxelles. Apoi, pe noua lege, după ce va aproba Comisia Europeană modificările la schema de ajutor de stat, vom mai lansa un apel, pentru că vor veni fondurile europene de reziliență. De asta nu-mi fac griji. Toată lumea trebuie să fie calmă”

Pentru a merge pe OUG 130, fara modificarile propuse de Parlament, Guvernul trebuie sa dea o ordonanta de urgenta pentru amanarea intrarii in vigoare a legii.

Actualizare 1 – 10:00. In sedinta de guvern din 28.10.2020, ministrul economiei a propus redeschiderea sesiunii de depunere a cererilor pentru masura 1 si modificarea OUG130 astfel incat si firmele care s-au infiintat in cursul anului 2019, si au obtinut o cifra de afaceri mai mare de 417 euro pe luna de activitate (5.000 euro / 12 luni), sa fie eligibile pentru micrograntul de 2.000 euro; (nu au cum sa consume 100 mil euro doar cu aceasta modificare).

Etapa a III-a. Verificarea eligibilitatii solicitantilor

Sesiunea 1 de depunere a cererilor pentru grantul de 2.000 euro a expirat pe 21 Octombrie 2020. Numar total de solicitanti: 29.250, sub numarul maxim posibil de 50.000 de solicitanti. Nu toti cei care au depus sunt eligibili.

Va urma o noua sesiune de depuneri. Aboneaza-te la noutati si te anuntam cand va incepe.

Conform pct. 6 din Procedura, Verificarea si selectia beneficiarilor:

6.1. (1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza documentelor justificative încărcate în aplicaţie. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi decizie de respingere din Proiect.

(2) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum şi cele trimise pe adresa de corespondenţă. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicaţia electronică. Clarificările solicitate se trimit în aplicaţia electronică de înscriere, în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(3) Dacă în urma analizei documentaţiei înscrise integral se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

Etapa a II-a. Depunerea cererilor pentru micrograntul de 2.000 euro (Sesiunea 1 este inchisa)

Actualizare 16 Octombrie 2020 – Sesiunea 1 de depunere a cererilor expira in data de 21 octombrie ora 20:00.

ATENȚIE IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile şi CMI-urile pot aplica pentru microgranturile de 2.000 Euro pâna pe 21 octombrie, ora 20.

Actualizare 12 Octombrie 2020.

Luni, 12 Octombrie 2020 ora 10, a inceput sesiunea de depunere a cererilor pentru micrograntul de 2.000 euro. Verifica aici numarul cererilor depuse.

Important! Gasesti aici un tutorial pentru depunerea cererii.

Important! Daca nu te incadrezi la micrograntul de 2.000 euro sunt sanse mari sa incasezi indemnizatie de 41,5% din salariul mediu brut pe economie (2.253 lei/luna)  pentru urmatoarele 3 luni. Vezi aici mai multe detalii.

Actualizare 06 Octombrie 2020

A fost publicata in Monitorul Oficial Procedura de implementare a Măsurii 1 – microgranturi de câte 2.000 de  euro pentru firmele mici și mijlocii (IMM) fără angajați, PFA, ONG și cabinete medicale.

Important! Descarca si citeste procedura de acordarea a micrograntului de 2.000 euro.

Observatie! Formularele de mai sus sunt doar pentru informare, acestea nu se completeaza si nu se depun fizic, nu se transmit ca atasament la email. Persoanele care sunt interesate de grantul de 2.000 de euro, creeaza un cont pe granturi.imm.gov.ro unde completeaza formularele online si le semneaza cu certificat digital sau imputernicesc o persoana pentru depunerea cererii.

Nu s-a anuntat nimic referitor la Etapa a II-a cu depunerea cererilor de finantare. Conform OUG 130, etapa a II-a se anunta cu cel putin 3 zile inainte de a fi activa.

Te anunțăm imediat ce avem noutăți !

Intrebari si raspunsuri oficiale de la Ministerul Economiei

Actualizare 25 Septembrie 2020.

Au fost selectate bancile partenere in programul de granturi pentru PFA/CMI

Acestea sunt:

 1. BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.
 2. OTP BANK ROMÂNIA S.A.
 3. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
 4. BANCA TRANSILVANIA
 5. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
 6. CEC BANK S.A.
 7. RAIFFEISEN BANK S.A.
 8. UNICREDIT BANK

Detalii aici.

Etapa 1 este activa – creeaza-ti contul pe site-ul granturi.imm.gov.ro

Indrumar MEEMA pentru cei care vor sa se inscrie pe site. Vezi detalii.

S-a publicat proiectul cu Procedura de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”.

Cererea se va depune la adresa granturi.imm.gov.ro in doua etape:

 1. Prima etapa consta in crearea contului pe site-ul granturi.imm.gov.ro;
 2. Etapa 2 consta in depunere cererii de finantare la o data anuntata cu cel putin 3 zile inainte de fi activa; (La aceasta data nu sunt semnate colaborarile cu bancile comerciale; se asteapta ofertele lor pana vineri 18 sept urmand ca pana pe data de 25 sept sa se semneze colaborarile; etapa 2 va incepe cel mai probabil pe 1 octombrie).

Atentie, conform procedurii:

6.8 (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de finanțare(Anexa nr. 2) care se va regăsi în front office și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens.

Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 5 zile de la primire.

După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil.

Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia.

(2) MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare,  sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanțare.  

(3) În termen de maxim 90 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, în același termen de maxim 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar acesta are obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres (Anexa 8), în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(3), sau nu semnează contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a recuperării ajutorului acordat, transmisă automat de către aplicație.

Descarca de aici proiectul cu Procedura de implementare a măsurii 1 – microgrant de 2.000 de euro pentru PFA/CMI/ONG/IMM.

Actualizare 14 Septembrie 2020.

18 septembrie 2020, termenul de prezentare a ofertelor din partea instituțiilor de credit pentru acordarea fondurilor pentru cele trei măsuri instituite în baza OUG nr.130/2020. Vezi mai multe detalii aici.

Actualizare 12 Septembrie 2020. Ghidul Solicitantului pentru accesarea micrograntului de 2000 de euro a fost publicat.

 • Solicitantul este Ministerul Economiei, care va distribui fondurile europene de 1 miliard de euro catre PFA, CMI si IMM.

Important! Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

Nu a fost specificata inca adresa web unde se va incarca cererea de finantare si celelalte formulare solicitate. Din declaratiile persoanelor de decizie am inteles ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale lucreaza la aplicatia online.

5.1.Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, pana la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

In indrumarul publicat de Ministerul Economiei

Înregistrarea si transmiterea proiectului se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile aferente perioadei în care apelul este deschis.

Tipul de depunere: cu depunere la termen.

 • Data deschidere apel de proiecte: Se va stabili de către MEEMA
 • Dată şi oră începere depunere de proiecte: Se va stabili de către MEEMA
 • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: Se va stabili de către MEEMA
Important:

In Parlament se afla in dezbatere legea care modifica si aproba ordonanta granturilor (OUG 130). Pana la aceasta data, in Senat, s-a adaugat ca fiind eligibile pentru finantare la Anexa 1 si activitatile cu codul CAEN:

 • 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal;
 • 9311 Activitati ale bazelor sportive;
 • 9312 Activitati ale cluburilor sportive;

Legea urmeaza sa intre in dezbatere si la Camera Deputatilor, unde mai poate sta pana la 2 saptamani, daca se grabesc deputatii.

Asadar, pana cand legea nu va fi publicata in Monitorul Oficial, nu vom putea depune cereri de finantare pentru microgranturi.

Nu s-a clarificat si daca celelalte forma de organizare a activitatilor independente, II si IF, sunt eligibile pentru micrograntul de 2.000 euro.

Granturi PFA/CMI de 2.000 de euro

Ieri, 6 august 2020, s-a publicat OUG 130/2020 cu masurile de sprijin financiar nerambursabil (granturi pfa) acordat PFA, CMI si IMM (vezi textul OUG aici). Valoarea totala a sprijinului este de 1 miliard de euro, care se imparte in 3 masuri:

(2) Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la:
a) microgranturi, in valoare de maxim 2.000 de euro acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară (buget 100 mil euro);
b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară şi în procent din cifra de afaceri (buget 350 mil euro);
c) granturi pentru investiţii productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de
investiţii depus (buget 550 mil euro).

Important! Din cele 3 masuri doar prima se adreseaza PFA, CMI si ONG. Celelalte 2 masuri se adreseaza doar IMM (despre care nu discutam in acest articol).

Cine poate incasa cei 2.000 de euro

e) beneficiari finali ai ajutorului de stat – IMM/ microintreprinderi/PFA/CMI, organizaţii neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul
micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiţii productive, prin incheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;

f) CMI – unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat. În CMI îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;

Conditii de acordare a ajutorului de 2.000 euro

Art. 5(1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
a) întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activităţile legate de COVID-19, dar şi pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanţare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz, care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.
(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare, cu condiţia recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA şi CMI.
Art. 6 Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1februarie 2020;
b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 lit. b) şi c);
c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Pentru ce poti sa folosesti 2.000 de euro

Art. 7 (1) Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;

b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;

g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Procedura de obtinere a micrograntului de 2.000 euro

Art. 8 Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.

Din textul ordonantei deducem ca sunt urmatoarele etape pentru obtinerea micrograntului de 2.000 euro:

 1. Depunerea cererii de finantare in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului;
 2. Ministerul Economiei va evalua cererea de finantare conform criteriillor de mai sus;
 3. Dupa evaluarea cererii se incheie contractul de acordarea a ajutorului nerambursabil;
 4. Bancile partenere fac plata in contul beneficiarului;
 5. De retinut ca:

h) beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană;

Alte ajutoare acordate PFA in aceasta perioada

1.961 comentarii la “Sesiunea a II a pentru micrograntul de 2.000 de euro”

 1. ballif florin

  Bună ziua, știe ceva dacă există vreo anexă din care să reiasă dacă și codul caen 4932 beneficiază de aceste microgranturi.

 2. Si bunul simt ar spune acest lucru.
  Sunt zeci de mii de persoane care nu au putut accesa micrograntul desi erau in anexa 1 din cauza ca legea nu le permite sa fie organizati cum vor (ma refer aici mai ales la liber profesionistii din anexa 1 care nu au dreptul sa fie PFA inregistrati la reg com si ca urmare au fost respinsi acum un an). Microgranturile desi aparent multe ramase neutilizate, nu sunt prea multe si ne vom lupta sa ne reinscriem printre primii, iara…. ca am mai facut-o si acum un an cand ne-au refuzat datorita greselii legiuitorului, iar unii dintre cei care au primit ajutorul deja, precum si unii care au primit alte ajutoare (precum agricultorii) vin sa ne ia si partea noastra, cei care am tras un an si jumatate si vom mai trage fara absolut niciun ajutor de la stat, dar am continuat sa servim inclusiv statul si care cu greu am supravietuit datorita deciziilor luate de Statul Roman si de alte state in relatie cu statul nostru.
  Deci si daca nu era scris in lege cum din fericire ne-a scris d-nul Constantin, BUNUL SIMȚ trebuia sa va spuna ca nu ar trebui sa cereti ajutor dublu!
  Asteptam cu interes informatii despre cum exact ne inscriem, formulare, procedura, etc. Mai sunt valabile actele de acum un an – care vad ca inca sunt in contul creat atunci, vom folosi aceeasi platforma si cont sau trebuie creat altul, etc. Sper sa fim informati din timp (oricum a ramas doar o luna…)

 3. Buna,
  Pentru activitatea principala 0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase, sunt eligibil pentru grand,

 4. Buna ziua tuturor,

  a aparut o stire pe fb ” ministerul economiei, antreprenoriatului si turismului” cum ca in perioada 12-22 oct. 2021 se va da drumul pentru masura 1, sesiunea II.

  1. Ce va incepe: crearea contului sau direct depunerea cererii? De unde gasim formularele si procedura pt redeschidere? Mai trebuie neaparat semnatura electronica?
   Cei care ne-am inscris anul trecut ne pierdem locul? Folosim actele de anul trecut sau trebuie altele? Asteptam mult clarificari in luna ramasa…

 5. Am tot cautat declaratia respectiva dar nu am gasit nimic: nici pe siteul digi nici pe al guvernului. Aveti vreun link ?

 6. Claudiu Năsui a declarat azi.. „..reluarea măsurii 1..”. sursa – Digi24. Așteptam cu interes!

 7. Am un PFA, am primit ajutorul de 2.000 euro, am cheltuit banii in termenul legal de 90 de zile, dar am incarcat cheltuielile si raportul de progres in aplicatie dupa expirarea celor 90 zile.
  Credeti ca o sa-mi ceara sa rerturnez banii?

 8. Buna seara, dupa incarcarea raportului de progres, daca au ramas bani neutilizati trebuie sa se intocmeasca op de catre beneficiar catre Autoritatea cu care s-a semnat contractul. Am inteles ca acesta se va incarca pe platforma, stiti ceva despre aceasta procedura? Se mai depune vreun raport de activitate sau alte situatii?

 9. Buna ziua. Aveti informatia dintr-o sursa oficiala ? Nu am gasit nimic legat de acest subiect…. Nimeni nu stie nimic …Oricum e deja aprilie si e cam tarziu … daca nu s-a dat drumul la sesiunea 2 pana acum ….

 10. Iti spun cum am facut eu, am facut plata din 2 conturi, suma disponibila din grant si diferenta din contul personal. Dar altii au alimentat contul de grant cu suma necesara pt a face o singura plata. Nu stiu sigur daca doar una din variante e corecta, sau ambele.

 11. alex ciorita

  Dacă vreau să achiziționez un echipament mai scump decît ce mi-a mai rămas în contul de grant, cum procedez? Pot să alimentez suplimentar sau trebuie să fac 2 plăți?

  Mersi de păreri.

 12. Salutare oameni faini, as avea si eu nevoie de o informatie daca se poate?

  Un PFA cu norma de venit care beneficiaza de indemnizatia potrivit OUG nr. 30/2020 din Martie 2020, poate ocazional emite facturi pe acel cod caen pe care primeste indemnizatia? Ma refer la 2-3 facturi pe luna si cu sume destul de mici. Orice informatie ma ajuta foarte mult. Va multumesc!

 13. Din cate stiu eu in declaratia unica nu se trece iar in contabilitate se trece ca suma neimpozabila, iar achizitiile facute din ea ca nedeductibile.

 14. Nu va exista sesiunea 2 pentru microgranturi, banii rămași au fost redirecționați spre celelalte 2 masuri.

 15. Pai vad ca de nimic nu se tin de cuvant. Asteptam marire pensii, amanata pana in 2023, asteptam marire alocatii, amanata pana in 2022 si 2023, asteptam ajutor pt cei care avem veniturile redus cu 80% pt cei care nu am cerut somaj in starea de urgenta, dar nu ni se da nici din ianuarie. Asteptam din octombrie de cand am depus cerere pptmicrogrant pt traducatori si nici acum nu ni se da, desi pana si uniunea europeana a aprobat sa ni se dea si noua (traducatorilor autorizati, care de altfel eram in anexa 1 inca de la inceput).
  Sper sa nu stergeti iara mesajul publicat

 16. Cica se deschide dupa ce se voteaza bugetul pe 2021. S-a votat si … tot nimic …Nu exista nicaieri nicio informatie, promisiune, etc despre sesiunea 2 … Nimeni nu stie nimic.

 17. Sunt si eu curioasa unde anume trebuie sa returnam maruntisul necheltuit… exista un IBAN mentionat in extrasul de cont, de unde au venit banii.. banuiesc ca acolo trebuie trimisi?

 18. Uitasem sa introduc si cheltuielile pentru fiecare operatiune. La sfarsit se genereaza si raportul care trebuie semnat.

 19. Buna. Poate sa-mi spune cineva unde se incarca raportul de progres? ca si module exista doar Contract, Factura si Ordin de plata. Va mutumesc

 20. Buna ziua, doresc sa platesc mai multe chirii din contul de grant, o chirie pe 1 luna de ex cuprinde mai multe facturi : ex. chirie ianuarie depozit, spatiu1, spatiu 2, utilitati, utilitati depozit. Imi poate spune cineva daca este ok sa fac o singura plata cu sumele facturilor adunate urmand ca la raport sa completez la nr facturii 1121/1123/1124… sau sa fac fiecare plata in parte ? mentionez ca sunt si facturi de 100-200 lei, asta ar insemna sa fac peste 20 plati pt a cheltui intreaga suma din grant.
  Multumesc mult!

  1. Petrescu Bogdan

   Se mai redeschide masura 1 pt. II si restul PFA fara PFA in numele formei?

   Sau platim aiurea comisioane la contul de grant (am la
   BT unde trebuia obligatoriu si cont de firma cu 15 lei pe luna), am dat pana acu 90 lei comisioane airea …

   La contestatia pe II au raspuns ca nu ma incadrez ca sunt profesie liberala!!! Noaptea mintii. Au incurcat copy&paste, dar nici nu le pasa… Sau chiar habar nu au ce e PFA, ce e o profesie liberala etc.

 21. buna, ai reusit sa elucidezi eroarea? aceeasi o am si eu si nu imi dau seama cum sa reusesc sa depun? merci

  1. Buna ziua!
   Am descarcat contractul, l-am semnat electronic, insa primesc la incarcare eroarea:
   ” Documentul încărcat nu este semnat cu un certificat înregistrat! ”
   Ce e de facut? Semnaturile imi apar ca sunt valide. Fisierul e salvat cu „Save” si incarcat inapoi pe platforma insa la trimitere primesc eroarea de mai sus.

   Ma puteti ajuta, va rog
   Merci

   1. Buna ziua! Am avut si eu aceeasi problema. A fost din cauza ca mi-am reinnoit semnatura electronica. Semnatura veche a ramas inregistrata in aplicatie si MEEMA nu recunoaste semnatura noua. Incercati sa inregistrati noua semnatura in aplicatie la :Identificare electronica, sub nume in dreapta sus. Descarcati formularul, il semnati si il incarcati din nou. Eu asa am rezolvat situatia. Succes!

 22. Eu la contract nu am pus nimic. Am observat ca acel camp nu e obligatoriu.
  Din câte am înțeles doar in cazul prestărilor de servicii, chiriilor, ar trebui contract.
  La plata impozitului eu am trecut la nr de factura nr de înregistrare

  1. Buna ziua!

   Cum procedati cu contul curent și cu cel de microgrant?

   Când îl veți inchide?

   Eu as dori sa îl închid dupa ce trimit raportul pentru a nu-mi mai lua în fiecare luna 15 lei.

   Exista ceva scris în legătură cu aceste conturi despre cand putem sa le închidem?

  2. Am primit contractul pe 01.02.2021 si l-am transmis pe02.02.2021. A fost refuzat deoarece au zis ca nu l am trimis in 5 zile. se poate contesta?

   1. Bineinteles ca se poate contesta. In aplicatie se vede clar cand a fost primit contractul si cand a fost trimis inapoi semnat. Ca o paranteza, un prieten a trimis contractul semnat dupa o luna de la primirea lui deoarece nu a stiut ca nu va primi notificare pentru semnarea contractului si nu a mai intrat in aplicatie sa verifice. L-a primit inapoi semnat dupa 2 zile si la scurt timp a primit si banii. Unde se vrea, se poate…

  3. Ruxandra Gradinaru

   Va descriu urmatoarea situatie, daca aveti rabdare sa cititi si cineva intelege ordinea in care ar trebui sa fie trimise notificarile in platforma, as aprecia o parere. Cererea mea a fost evaluata de agentia din Prahova.

   1.am depus cererea de finantare

   2.cererea a fost respinsa

   3. am depus clarificare

   4 am primit notificarea – cerere aprobata in 21.01.2021 care spune ca cerea de finantare a fost aprobata in urma evaluarii. am verificat platforma zilnic pentru a vedea daca a fost generat contractul si am sunat la numarul de telefon di platforma si aimmaipe ploiesti sa intreb de ce nu a fost generat contractul o data cu aprobarea cererii de finantare. mi s a spus sa astept , dupa care

   5 in 01.02 am primit notificare de contestatie acceptata care spune ca cererea deja aprobata conform notificarii anterioare, intra in reevaluare. ?!?!?!

   6.nu am primit niciodata raspunsul acestei reevaluari a cerereii deja aprobate

   7.pe 01.02 a aparut contractul in platforma. descarcat – semnat electronic -incarcat pe 02.02 in platfoma.

   8.(asteptand in continuare rezultatul re-evaluarii cererii deja aprobate) a urmat asta
   notificare contract respins in data de 04.03 pe motiva ca nu am respectat articolul 6.7

   Eu am certitudinea ca cineva a incurcat borcanele si nu a trimis notificarile in ordinea corecta.
   Dupa parerea mea, logic ar fi sa primesc mai intai notificare de contestatie aprobata dupa care notificare de cere aprobata. Dar ordinea logica a fost inversata

   De unde si decizia aimmaipe prahova de a nu semna contractul.

   Din pacate nu apare nicaieri in platforma data la care a fost generat contractul, am rugamintea daca cineva stie unde pot gasi aceasta notificare sa ma informeze.

   Gresesc eu undeva? Va rog sa imi explicati si va multumesc.

   1. Din ce relatati, eu cred ca ati avut ghinionul sa dati peste cineva incompetent si care, cu siguranta, a incurcat mai multe pe acolo de la bun inceput.

 23. Cristi Patrascu

  Buna ziua! In cazul in care am efectuat, cu un singur OP, plata restanta a impozitului micro (pe cateva trimestre), ce trec la campul legat de factura/data si ce atasez, sau cum ati procedat dvs.? Multumesc!

 24. Claudia Simon

  Buna ziua. Se mai poate aplica pentru grantul de 2000 EUR pt PFA sau e inchisa masura ?
  Multumesc .

 25. NU trebuie contract pentru bunuri achizitionate, doar pentru servicii / chirie !
  Dacă vedeți pe site unde se incarca documentele nu este obligatoriu încărcarea contractului.

  PS. NU se va redeshide aplicația pentru măsura 1, banii rămași au fost deja redistribuiți către măsura 2.

 26. A aflat cineva cum se returneaza maruntisul ramas in cont? Conform raportului de progres suntem obligati sa returnam suma la furnizorul ajutorului de stat in maxim 10 zile.

 27. Buna ziua.

  Eu am introdus in platforma facturi si OP-uri de achizitii obiecte de inventar si nu a fost nevoie sa introduc si contract pentru a putea continua pasii urmatori. Din ce inteleg eu acolo contractele sunt pentru prestari servicii (pare logic).

 28. trebuie sa le ceri tu celor de la emag contract , asa si in alte parti ( hervis , flanco – cei cu care am colaborat ) , au in baza de date un contract tipizat si ofera clientilor ce il cer.
  legat de grupul de pe fb -> GRANTURI pentru IMM-uri -INVESTITII/CAPITAL de lucru-Fonduri nerambursabile.
  aici gasiti foarte multe chestii interesante, intrebari si raspunsuri etc.

 29. In ce grup ai citit asta, cum se numeste, te rog?
  emag din ce stiu, nu ofera contract cand platesti cu ordin de plata. Sau trebuie sa ceri expres la emag contract ca sa primesti?

 30. salutare Silviu,

  eu , personal , si din ce am mai citit pe FB pe grupul acela creat pt aceste granturi , multi au ales pentru cele enumerate de tine , varianta b , echipamente,utilaje,tehnologii.

  Legat de opinia ta , toti furnizorii cu care am colaborat , toti au fost dat si un contract . O parte din ei mi-au cerut mie un model editabil ( word ) si l-au completat ei cu datele firmei lor.
  Daca aveti nevoie de un model, va pot oferi eu unul.

  Zi buna tuturor!

 31. O opinie personala si o intrebare:

  Intrebare:
  Laptopurile, telefoanele, imprimantele etc., la ce categorie de cheltuiala intra ?
  a)Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe
  b)Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente

  Opinie:
  Atat timp cat acel contract era obligatoriu cerut in documentatie de ce se pun intrebari ca ce se trece daca nu il aveti ? Pai trebuia sa il aveti ! Luati legatura cu furnizorul si faceti un contract ad-hoc cu numar si data! SIMPLU. Aceiasi intrebare se punea si inainte de a se da drumul la raportare si drept raspuns la cei care intrebau „este necesar un contract?”, raspunsul este DA, pentru ca este necesar acum cand raportati !

 32. Răspunde la Gheorghe
  Si se poate transmite o cheltuiala fara contract sau sistemul nu permite sarirea contractului?
  Eu am transmis facturile si op-urile (inclusiv impozitul, recalcularile si CASS la Anaf) fara sa completez rubrica contract

 33. Salutare,

  Am si eu o intrebare , sper sa ma puteti ajuta in aceasta privinta, cu o informatie…
  Dupa incarcarea documentelor pe portal(facturi,contract,op), dupa ce a fost trimis si semnat raportul, mai urmeaza vreun raspuns/notificare/instiintare, ceva, din partea lor ?

  Multumesc si mult succes tuturor !

 34. Eu am introdus numarul, data si valoarea declaratiei depuse la ANAF. Am reusut sa transmit raportul acum.

 35. Deci cum ati procedat? Completarea op e clara la platile impozitelor, dar ce scrieti la nr factura nr contract data factura data contract (inexistente la plata impozitelor)?
  Si se poate transmite o cheltuiala fara contract sau sistemul nu permite sarirea contractului?

 36. Chiar daca am introdus si cheltuiala, dupa ce i-am dat finalizare, tot imi da eraore la Blocheaza – cica „nu ai introdus cheltuiala” dar ea este acolo si nici nu ma lasa sa o editez… Oare face ceva gresit sau e sistemul defect/// E cineva care a reusit toata operatiunea pina la final?

 37. Andreea Iliesi

  Buna ziua.
  Va las mai jos o informatie care mi-a fost mie de ajutor. Eu am reinnoit semnatura electronica anul acesta, deci seria certificatului difera fata de cea cu care am semnat contractul. Am sunat la ei si mi-au transmis ca trebuie facuta din nou identificarea electronica.
  Am mai intrebat, daca am si proforma si factura ce document incarc in sectiunea facturi si mi-au spus sa fac un pdf cu amandoua si astfel sa incarc un singur document.
  Mult succes tuturor!

 38. Acum, că a apărut secțiunea de raportare progres în portal, mă poate ajuta cineva?
  Încă nu am folosit banii din microgrant primiți în decembrie. Dacă cumpăr azi online un laptop prin ordin de plată ajunge că voi avea ordinul de plată și factura, pentru justificare? Sau trebuie să am neapărat și contract cu firma care îmi vinde laptop-ul?

 39. La neplatitori de tva banuiesc ca e eligibila intreaga cheltuiala. Corect?
  Daca pe o factura am 20 de produse diferite se trec fiecare separat sau cum procedez?

 40. Stie cineva cum se procedeaza, cum se introduc cheltuielile cu plata impozitelor catre Buget. Ce se introduce in campul contract, factura, data??

 41. Multumesc, mult, am adaugat, dar la valoare eligibila trebuie oare sa introduc cit din valoarea cheltuielii este eligibila a fi acoperita din grant?

 42. Apasa in continuare pe creion si ti se deschide o noua pagina unde trebuie sa completezi denumirea produsului cumparat,pret fara tva,procent tva,seria produsului cumparat etc.

 43. Se poate introduce: contract, factura si ordin de plata. Eu am introdus contract si doua OPuri, toate semnate electronic. Totul bine si frumos. Apoi vad ca apare butonul ca sa blochezi aceasta sectiune (probabil ca sa anunti ca ai introdus datele si nu mai ai alte adaugiri) dar cind vreau sa fac asta imi spune ca nu am introdus cheltuieli!!! Ce oare vrea sa fie asta?

 44. Buna seara! Un PFA care a beneficiat, beneficiază și este eligibil sa beneficieze in continuare lunar de indemnizație COVID de 75% din salariul mediu brut pe țara conform OUG nr. 30/2020, ca urmare a întreruperii activității, determinata de efectele epidemiei de coronavirus, pe perioada stării de alerta, poate beneficia și de micrograntul de 2000 euro, fără a fi afectat dreptul ca in perioada următoare sa beneficieze de indemnizația lunara?(adica dacă poate sa beneficieze și de indemnizație lunară și de microgrant de 2000 €). Multumesc!

 45. Buna ziua,

  Domnul Constantin are o sectiune pt consultanta accesare microgrant, eu am ales varianta asta.Consider ca sunt aspecte care ma depasesc, iar dumnealui stie cel mai bine cum sa abordeze fiecare situatie.

  Sunt de parere ca un bun profesionist ar trebui sprijinit si promovat mai ales ca multi dintre noi am beneficiat de informatii gratuite de-a lungul timpului, iar in tot acest calvar cu Covid-ul a fost singurul care ne-a explicat cum putem beneficia de indemnizatii, somaje tehnice, ajutoare de la stat, etc.

 46. Astazi am sunat la callcenter si mi s-a comunicat ca in aplicatia MEMA inca nu s-a creat o sectiune pentru a ne da posibilitatea de a incarca raportul de progres pentru microgrant. Urmeaza sa fim informati printr-o notificare pe email cand va fi adaugat acest modul in aplicatie.

 47. S-a publicat ceva oficial despre necesitatea acelui contract si un model pt plata din microgrant?
  S-a publicat daca chiar trebuie intai sa ni se livreze bunurile inainte sa putem face plata?
  Mi se pare absurd si nu gasesc cu cine sa colaborez pt birotica la acest mod (cu exceptia unui xerox din bloc poate care ma cunosc, dar care vand foarte scump ca si ei cumpara de la diversi cantitati mici asa cum voi cumpara si eu).
  Ca sa platesc taxele la stat trebuie sa le cer un contract prealabil si lor?

 48. Pana la urma trebuie sau nu publicat anunt in ziar? Am gasit unul pt microgrant din alba iulia care cred ca a costat o multime ca era de vreo 2 pagini A4…. Nu mi-ar conveni asa ceva!
  Parca zisesera ca noi nu avem acesta obligatiei.

 49. Deci pana la urma, un neplatitor de tva poate achita intreaga factura din microgrant sau trebuie sa o imparta?
  Iar impozitul, cas si cass obligatorii se pot achita si cele pe 2021 sau doar pe 2020?
  Pe 2020 avand activitatea suspendata 5 luni nu am avut de plata 2000 euro…

 50. Georgian Mares

  @Geo,
  din cate am inteles, nu ar fi o problema sa adaugi bani in cont. Dar, de la banca mi-au spus, ar fi mai potrivit daca soliciti sa ti se faca factura (partiala) cu suma ramasa in contul de grant, restul platesti din ce cont vrei.

 51. Buna ziua !

  Stiti cumva daca se pot adauga bani proprii in contul special pentru a putea face o plata daca nu mai sunt fonduri suficiente pentru acea plata ?

  Multumesc.

 52. Buna ziua,
  Cum / unde se poate incarca dovada cheltuielilor in aplicatia MEEMA, conform contractului semnat? Am un ordin de plata in format pdf, semnat electronic pe care doresc sa il incarc. Multumesc frumos!
  Cu stima,
  Alin Ardelean

 53. Buna ziua,
  Mai stie cineva ceva despre relansarea microgranturilor pentru amaratii respinsi in prima etapa (profesiile liberale, in speta)? Inca mai sper sa-mi pot achita impozitele si alte contributii obligatorii…
  Multumesc!

 54. Pentru ca au fost atatea intrebari in legatura cu depunerea documentelor (raport progres, factura) de dupa achizitie, sa stiti ca este in curs de implementare pe platforma si urmeaza sa apara aceasta optiune de depunere. Momentan nu se pot depune aceste documente. Asa am fost informat azi de call center.

 55. @Georgian eu nu am cumpărat dar un coleg de-al meu a luat de pe un site din Europa.
  Acel site permitea plata prin OP.

 56. @Georgian
  Mie mi s-ar părea normal sa intre și transportul avand in vedere ca putem achizitiona si din străinătate, doar nu ma duc în Franța sa ridic produsul.

  In orasul meu nu am spre exemplu magazine de unde îmi pot achizitiona multe lucruri pentru activitatea mea.

 57. @ Georgian

  Hai ca le-ai dat idej la ANAF sa ceara toti banii inapoi + dobanzi si penalizari si accesorii daca ai bagat si 25 lei transportul.

  Clar ca nu e eligibil transportul ca poti sa te duci si singur la magazin (nu e lockdown) sau… daca esti comod, plateste din buzunar 😉

  Nu m-as risca sa bag transportul…

 58. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  @PG, ca si orice plata a taxelor, o puteti face si partial in cate plati doriti, deci platiti linistit o parte din microgrant si restul din incasari cand puteti.
  @Georgian, sigur componentele pot fi din microgrant (si eu tot asa voi face daca voi primi micrograntul, ca e pacat sa cumpar un calculator nou cand doar o parte din componente trebuie schimbate/imbunatarite dupa 10 ani la mine).
  Nu ma pot pronunta cu privire la transport, desi e uunserviciu primit necesar activitatii dvs, deci ar trebui sa intre si acesta. Poate ne mai ajuta cineva in aceasta privinta.

 59. Buna. Pentru plata impozitului la ANAF am inteles ca se poate platii si din acest microgrant; stie cineva cum se procedeaza daca suma de plata depaseste valoarea existenta in cont? se pot face doua plati separate una din microgrant si diferenta prin alta metoda? Va multumesc.

 60. Georgian Mares

  Salutare!
  Pe scurt, sunt PFA si am accesat Masura 1 . Am primit banutii (2000E) si acuma urmeaza cheltuirea lor.
  Codul CAEN este 7420 – Activitati fotografice.
  As vrea sa aflu si o alta opinie, credeti ca ar fi permisa cumpararea de componente de calculator (HDD, placa de baza, procesor..etc) – doar componente care vor fi adaugate la un sistem deja existent ! PC-ul imi este necesar pentru desfasurarea activitatii, implicit si componentele, corect?
  Un alt aspect: ar fi o problema daca pe factura cu produsul achiziționat apare si costul transportului impus de magazinul online? Sau costul unei Extragarantii pentru acel produs?
  Am sunat la Call Center, dar slabe detaliile de acolo.

  Multumesc si va urez sa aveti spor in toate!

 61. Cristian T.

  Dupa 3 saptamani de la semnarea contractului nu mi s-a deschis inca nici acum contul de Microgrant insa azi am primit o notificare pe platforma cum ca contractul a fost platit. Nu stiu cui, dar mie nu.

  „Contractul aferent cererii de finanțare a întreprinderii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificată prin CUI/CIF xxxxxxx, depusă la data de 12-10-2020 13:49, în cadrul măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” a fost plătit.”

  @Mihai B. tu ai primit ceva?

  1. @Cristian T.

   Da, am primit acelasi email. Verifica in aplicatia BT24. Mie mi s-a deschis contul de microgrant automat si au intrat banii intr-adevar. Verifica la Finante -> Conturi curente, de economii si de card. Sigur ai primit si tu 🙂

 62. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  @Sorin.
  Amin! Si sa finalizeze mai repede pe cei inscrisi in oct si sa deschida mai repede masura 1, ca noi cei eligibili dar refuzati automat asteptam din octombrie un ajutor (ca sa nu mai zicem din vara de cand se tot promite acest mic ajutor).
  Eu unul am terminat rezervele, imprumuturile si intru in banii de taxe pt a supravietui eu si familia neavand inca de lucru mai nimic granitele si afacerile fiind inchise, mi se strica laptopul si desktopul in curand si nu voi mai avea pe ce traduce nici pt statul care m-a autorizat…

 63. Buna ziua,

  A mai semnat cineva contractul de curand pe masura 1?
  As vrea sa stiu in cat timp dupa ce este semnat contractul si de catre AIMMAIPE, cam in cat timp intra banii?

 64. Că să redeschidă măsură 1, ar trebui in primul rand sa o finalizeze pe cea deschisa in octombrie. In acest moment am înscris un SRL, care este inca in status „transmis” fara nicio comunicare. Pe de altă parte din declarațiile executivului, până la aprobarea bugetului pe 2021, nu va fi posibilă redeschiderea măsurii. Sa sperăm că va fi cat mai curând!

 65. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  In sfarsit a fost aprobata introducerea oficiala a ii/if/liber profesionistilor in masura 1 de catre UE. Acum asteptam ca actualul guvern sa redeschida masura 1

 66. Raportul de progres este anexa la procedura privind implementarea masurii 1. In ceea ce priveste incarcarea documentelor justificative privind efectuarea cheltuielilor, in contractul de finantare se specifica doar ca, raportul de progres va fi incarcat in front office… Dar nici eu nu gasesc nicio sectiune in care sa pot incarca documentele.
  Poate a gasit cineva si ne ajuta in acest sens…

 67. Buna ziua.

  Raportul de progres este un document specific ? Are o anumita forma ?
  Unde se incarca in aplicatie facturi, documente de plata si raport de progres ?

  Multumesc.

 68. Buna ziua,
  a aparut un Q&A nou pe site-ul imm.gov.ro
  http://www.imm.gov.ro/ro/2021/01/21/qa-informatii-utile-granturi-imm-2/

  In care lipseste acel „si nu pe CNP”:

  Se pot plăti datorii la bugetul de stat din banii de granturi?
  Da, din banii de grant se pot plăti impozite și taxe către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, sunt eligibile cele în numele PFA, pe CNP. Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetul local și amenzile de orice fel.

 69. Am aplicat cu 9329 alte activitati recreative si distractive, in certificatul constatator apare 9272 alte activitati recreative nca parte din caen ul 9329 am depus contestatie cu actele necesare, acum asteptam raspuns

 70. Ati aplicat cu acest cod 9329? Apare pe certificatul constatator? Daca da, ar trebui sa fie in regula. Cererea mea a fost refuzata initiala pe motiv ca nu este autorizat codul caen, dar in urma contestatiei la care am atasat certificatul constatator si in urma clarificarilor- mi-au cerut sa demonstrez cu declaratia unica pe 2019 ca am desfasurat activitate economica) cererea a fost aprobata. Este posibil sa fie o eroare din partea lor.

 71. Andreea Iliesi

  Buna ziua,
  Cum ați rezolvat problema plăților în euro și diferența de curs valutar? Va mulțumesc!

 72. Buna ziua in principiu da am caen 9329 principal si autorizat 9272 subpunct al celui principal, urmeaza contestatie cu depunere certificat cinstatator

 73. ANDREEA ILIESI

  Buna ziua. Ați reușit să deslușiți această speță? Suntem în aceeași situație și nu știm ce să facem. Vă mulțumesc!

 74. Astazi am fist respins, motiv nu indeplineste conditia cod caen autorizat. Imi explica cineva ce inseamna asta, este caen 9329

 75. Cristian Tabarca

  @Mihai B. ai vreo veste despre contul de Microgrant si banii? Ti s-a deschis contul? Ai primit banii? Eu inca tot astept sa mi se deschida contul … Astept de aproape 2 saptamani …

  1. @CRISTIAN TABARCA Inca nu am primit nicio veste, sunt in aceeasi situatie. Dar la fel am asteptat si pt un alt PFA pt care am depus, cred ca a primit banii dupa vreo 3 saptamani de la semnare.

 76. @RADU intre-timp s-au facut niste completari in sectiunea de Q&A si de-asta ai primit raspunsul respectiv. Probabil, pana acum, fiecare evaluator interpreta cum considera el.

  Citat din ce spun ei acolo: „exemplu: dacă data deschiderii schemei „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” a fost 12.10.2020, atunci data de referință este 12.10.2019;
  – sau anterioară datei de 01.02.2020 (pentru depunerile de cereri de tipul „PFA/CMI implicate în activități COVID”).”

  1. @Alin Inteleg perfect ce spui. Dar motivul respingerii face trimitere la doua articole Existente: unul in OUG si unul in Procedura, care sunt la fel. Sunt la dispozitia tuturor si pot fi verificate.Mai exact acesta e articolul.

   Art.6a OUG 130 6 aug-2020-705-pag-12-din-32 (pt cine vrea să verifice în MO):

   Art. 6 – Microgranturile prevăzute la art. 4 alin. (1) se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
   a) au desfășura activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data debunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până pe data de 1 februarie.

   Și aici se încheie TOT la ceea ce fac ei referire în decizia de respingere. Fără nicio interpretare, ei clar nu au menționat nimic legat de situația covid. Din textul de lege, reiese suficient de clar zic eu, că toate PFA-urie beneficiază de excepția respectivă, cu începerea activității până în 1 februarie 2020. Cât de greu ar fi fost să continue fraza „dacă PFA/CMI a fost implicat în contextul Covid”? Dar nu făcut-o.

   Părerea mea e că evaluatorii trebuie să se bazeze pe textul legii în vigoare, publicată în MO, și nu pe un Q&A sau alte instruiri care nu au un fundament legal.

   @RADU sincer îmi pare rău.. Se poate vedea clar că e vorba de o chestie subiectivă, pe care fiecare dintre evaluatori o poate interpreta cum vrea.. Eu nici nu știu ce să mai cred. Am primit contractul, l-am semnat, l-am primit semnat și de MEEMA, aștept să intre banii în cont. Mai există vreo posibilitate să-mi anuleze contractul?

   1. Pe foarte scurt, textul din acea paranteză din Q&A „(pentru depunerile de cereri de tipul „PFA/CMI implicate în activități COVID”)” nu se regăsește în OUG și nici în Procedură, în articolele la care ei fac trimitere în decizia de respingere.

 77. Salut Mihai B. La fel am formulat si eu textul, le-am trimis si pdf cu articolele respective, plus copie de pe certificatul de inregistrare unde se vede data infiintarii. Mi-au respins contestatia pe motiv ca eu am inteles eronat ca ma incadrez conform articolelor respective, mi le-au si redactat in contestatie, unde evident, nu scrie nimic de Covid, si au specificat ca exceptia respectiva se refera la PFA care au avut legatuta cu Covid, dar nu mi-au specificat si articolul/paragraful respectiv unde este specificat acest lucru, doar ca am inteles eu eronat. Deci, ei imi spun ca exceptia respectiva se refera la PFA-uri care au avut legatura cu Covid, dar trebuie sa-i cred pe cuvant..puteau sa-mi redacteze articolul sau partea din Procedura/OUG care specifica acest lucru..nu, ei imi redacteaza fix articolele respective, si-mi zic conform art X coroborat cu art Y societatea nu este eligibila deoarece nu indeplineste conditia privind data intiintarii. De la AIMMAIPE Constanta am primit respingerea.

 78. Salut Mihai B. Mie mi-au respins contestatia. Au motivat ca trebuie sa am activitate cel putin 1 an calendaristic pana la data depunerii, iar exceptia cu inceperea activitatii pana in februarie 2020 pentru PFA/CMI din articolele mentionate de ei, este valabila pentru PFA/CMI care au avut legatura cu Covid. Dar in articolele respective, la care fac ei referire, nu este specificat nimic de Covid.

  1. Salut Radu. Imi pare rau sa aud asta. Exact cum spui, in articolele respective nu este mentionat nimic de Covid. Eu pe asta m-am bazat, am trimis textul care l-am postat si mai jos in comentarii, si mi-a fost acceptata contestatia. Am primit si contractul semnat de MEEMA. E aiurea cum stabilesc ei asa criterii de departajare fara niciun temei…

 79. Atata ranchiune si sarcasm nu am mai vazut. Vorbesc despre cei doi de mai jos. In primul rand nu stie inca nimeni nimic daca se va trece grantul sau nu in declaratia unica si daca da sub ce forma. Este un venit neinpozabil. Doi la mana, de unde ai scos mai nene mai ca trimite Citu controale? Ce sa controleze? Sunt doua luni de cand cei de la minister inca valideaza dosare.

 80. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  @VV cel binecuvantat cu grant, dar venituri sub salariul minim pe economie,
  S-a mai raspuns la intrebarea dvs. Cititi mai jos, altfel vad ca veti gresi sigur calculele, inregistrarile, declaratia unica si/sau platile la anaf, ceea ce ar fi pacat.

 81. Acum marea mea nelămurire. Ca PFA amărât ce nu depășește limita de venituri pentru plata CAS și CASS, mi-am făcut singur contabilitatea până acum (care e simplă și de bun simț), și zic eu că m-am descurcat onorabil în cei trei ani de activitate (să vedem ce zice și ANAF, ha ha). Dar acum sunt în ceață. Așadar:

  Cum se trec în RJIP micrograntul și cheltuielile aferente? Eu văd lucrurile așa:

  Var. 1 – Nu se trec deloc. Se completează raportul acela care se încarcă în aplicație, și acolo avem totul: sume, produse sau servicii achiziționate, facturi, op-uri. E valabil doar pentru contul de microgrant, care e separat de cel principal. Simplu și clar și mie mi se pare că ar avea cel mai mult sens. Fiind vorba despre România, probabil e prea frumos ca să fie atât de simplu.

  Var. 2 – Se trec grantul la încasări și ce luăm din el la plăți. Adunăm grantul împreună cu celelalte venituri, iar cheltuielile le scădem ca fiind deductibile, deci nu vor intra în calculul venitului net. Doar că ar fi o mică problemă aici, în cazul meu cel puțin: mie mi-a intrat grantul pe 31.12.2020, deci ar trebui să îl adun la venitul meu pe anul 2020, ceea ce nu e deloc ok pentru mine pentru că m-ar împinge peste pragul de plată al CAS și CASS, iar cheltuielile le-aș putea deduce doar din impozitul pe 2021, ceea ce nu ar fi deloc avantajos. De fapt ar fi o pierdere netă. Sper din toată inimă că nu e așa pentru că ar fi chiar absurd.

  Var. 3 – Se trec grantul și cheltuielile aferente în registru, dar nu se iau în calcul. Asta nu îmi e clar concret cum se face. Pot să îl trec în coloana de încasări și pur și simplu să îl ignor când fac totalul? Îl sar, sau cum? Îl pun în paranteză? Îl scriu cu altă culoare? Dacă îl trec în coloană, trebuie să îl și adun la total, nu? Idem pentru cheltuieli.

  Cum spuneam, m-am descurcat până acum cu contabilitatea, și nu am de gând acum (cu tot respectul cuvenit pentru propietarul site-ului) să plătesc un consultant cu 10% din grant doar pentru a afla cele de mai sus. Dacă știe cineva să mă ajute (și implicit pe alții care suntem PFA, ne facem singuri hârțoagele și am fost și binecuvântați cu acest minunat grant), îi voi fi recunoscător.

  Cu scuze pentru zidul de text.

 82. Ruxandra Gradinaru

  @Horia.

  Exact, asta mi-au spus. Am uitat sa mentionez ca m-au informat ca ar fi posibil sa urmeze niste clarificari, etc.. de la caz la caz, dupa care cererea trece din nou prin procesul de evaluare. Presupun ca vor fi alti 2 evaluatori care vor analiza cererea. Sper sa nu existe si varianta in care cererea sa fie respinsa a doua oara pentru acelasi motiv.. :)) Ramane de vazut..

  Sper ca am inteles ce trebuie, in orice caz puteti suna la acel numar de telefon si discutati cu un agent. Poate va confirma ce mi-au spus mie azi.

 83. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  Daca retin bine microgranturile sunt neimpozabile, dar trebuie inregistrate in reg plati si incasari.
  Iar cheltuielile din microgrant se inregistreaza si ele dar nu sunt deductibile.

 84. @RUXANDRA G
  deci aprobarea contestatiei nu aduce la aprobarea cererii? Ce re-evaluare mai trebuie sa faca?

 85. Buna ziua,

  Am primit ajutor micro-grant pentru PFA in val. de 2000 EUR in 24 dec. 2020. La calcularea impozitului, se ia in considerare acest ajutor drept incasare? Cu alte cuvinte, banii acestia sunt impozabili?

  Multumesc anticipat!

 86. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  Trebuie petitie ca impozitul pe venit pfa, cass obligatoriu la pfa si cas obligatoriu la pfa (ii/if/liberi profesionisti) sa apara pe cif unde apartin nu pe cnp unde nu apartin.
  Sau sa nu mai avem cif deloc, deci nu mai suntem sanctionati peste tot ca si cum juntem pers jur si sa putem deduce totul ca pers fizica (de ex internetul care nu il pot deduce pt ca pe pers jur e f scump si nu imi ofera serviciile oferite la pers fizica nici la preturi exorbitante, impozit pe masina, rca, etc) asa cum e in america din cate cunosc.
  E inacceptabil sa nu putem achita nici macar impozitul pe veniturile din pfa din acest microgrant!!
  Ma rog, in final se vor face stocuri imense din acest microgrant si se vor lua calculatoare, telefoane, programe (chiar daca nu aveam absoluta nevoie de ele acum si planuiam sa le imbunatatim doar peste un an-doi)

 87. Nu prea e asa

  Au clarificat doar ca nu trebuie anunt in ziare etc. la inceput si final de proiect. Ca acele anunturi se dau la finantari de peste 10.000 eur.

  Nu au zis nimic de stickere cu sigla UE etc. care sa apara pe orice s-a finatat. Ai luat laptop, pune sticker UE pe el si tine-l 10 ani. Ai luat benzina, pune sticker pe benzina. Ai platit chiria, pune stickere pe usa, pe geamuri si un tapet frumos cu sigla UE conform manualului vizual, e la milimetru atentia.

  Este punct special in procedura micrograntului de 2000 eur. De ce l-au pus acolo? Clarificau daca stergeau din procedura referirea la publicitate.

 88. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  Multumim! Slava Domnului ca au clarificat cu publicitatea!

 89. Buna ziua.

  Pentru @Ancuta si tot ceilalti ce au nedumeriri in legatura cu postari si reclame :

  1. Obligativitatea de informare publică despre accesarea / utilizarea fondurilor
  este obligatorie în cazul microgranturilor?

  Nu, obligativitatea de informare nu există în cadrul microgranturilor (Măsura 1).

  zi buna !

 90. Sunt in ceata

  Au aparut niste “clarificari care nu prea clarifica nimic pt. PFA: http://www.economie.gov.ro/images/comunicate/2021%20ian/Q%26A%20granturi%20v1%2013.01.2021.pdf

  “ 1. Se pot plăti datorii la bugetul de stat din banii de granturi?

  Da, din banii de grant se pot plăti impozite și taxe către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividende, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, sunt eligibile cele în numele PFA și nu pe CNP. Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetul local și amenzile de orice fel.”

  Ce sa inteleaga un PFA de aici care plateste tot si impozit si CAS si CASS pe CNP? Ca nimic nu e eligibil? Nici macar impozitul aferent PFA care se declara si achita pe CNP?

 91. Andra-Mihaela Cazacu

  Salut, stie cineva daca se pot achizitiona servicii pentru crearea unui site cu fondurile din masura 1 – PFA? Multumesc!

 92. Buna. Voiam sa va spun ca am sunat sa intreb de ce nu am primit raspunsul la contestatie. Cineva a verificat si mi-a spus ca a fost aprobata, desi nu apare notificarea in platforma. Cererea urmeaza sa fie re-evaluata. Sper ca informatia sa ajute persoanele care inca asteapta raspunsurile pentru contestatiile depuse.

 93. @Ruxandra
  Termenul de raspuns la contestatie este unul de recomandare, nu se intampla nimic. De la expirarea termenului de raspuns se naste dreptul dvs. de a ataca in instanta refuzul initial

 94. PFA si profesionistii care sunt nemultumiti de refuzul autoritatii la cererea de microgrant pe motive de „CAEN neeligibil” si doresc actiune in contencios la Tribunalul competent de care apartin sectia administrativ si fiscal ii pot ajuta cu draftul actiunii .Taxa de timbru este de 50 de lei.Sfatul meu este sa mergeti in instanta pentru dreptate si nu in facebook

 95. PFA, 3300+. Primit aprobare la cerere pe 30.12., primit contract semnat în aceeași zi, încasat banii în cont pe 31.12 la ora 18. Inițial m-am gândit ca au făcut un mare hei-rup ca să facă toate plățile până la sfâșitul anului. Săracii funcționari, mai să rateze Revelionul muncind până la ora aia în ajunul anului nou… Apoi când am văzut că mai sunt în continuare din cei care nu au primit nici răspuns la cererea inițială, m-am îngrozit — și asta în directă contradicție a spuselor ministrului nou și tinerel și fresh așa, cum e el, care a declarat cu nonșalanță că pe data de 08.01 nu mai erau cereri rămase nerăspunse…în fine.

  Acum vin nelămuririle:

  1. Chiar trebuie contract pentru achiziționarea unui bun? Ca mulți alții, doresc să cumpăr mai multe produse IT de pe emag preferabil, sau alt furnizor de încredere. Sper că se poate cu proformă, apoi plată prin OP, apoi livrarea facturii fiscale o dată cu produsul, ca de obicei.

  2. Chiar trebuie să dau anunț la gazetă și să lipesc abțibilduri pe obiecte? Asta ar fi chiar absurd.

  și 3., nelămurirea cea mai mare, pentru care fac postare separată.

  To be continued…

 96. Traducator autorizat contestatie respinsa automat nemotivat dupa 16 zile lucratoare

  Au 5 zile lucratoare sa raspunda, dar la mine au raspuns in 16 zile lucratoare, la un coleg in 20, altul in 14.
  Si mie mi se pare normal sa raspunda in 5 zile sau daca nu reusesc sa se admita automat contestatia (asa cum automat noi pierdem micrograntul daca nu semnam contractul la timp sau nu raspundem la clarificari la timp sau nu depunem contestatie la timp), dar lucrurile nu stau asa cum e normal.

 97. Ce se intampla daca nu se respecta termenul legal de 5 zile sa trimita un raspuns la contestatie? Inseamna ca a fost admisa?

 98. Ulterior etapei de înscriere în platforma electronică, aplicația a departajat în mod automat întreprinderile eligibile și pe cele neeligibile, date fiind condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6.2 lit.b) din Schema de ajutor de stat aprobată prin O.MEEMA 2857/2020 corob.cu art.5 alin.1 lit.b din OUG 130/2020.

  A mai primit cineva acest text?!

 99. Dupa 16 zile lucratoare dupa depunere contestatie am primit respingere la contestatie. Prima respingere a fost total ambigua, ca urmare in contestatie m-am adresat tuturor cerintelor cu dovezi ca le indeplinesc pe toate, dar acum in respingerea contestatiei imi scriu ca cererea initiala ar fi fost respinsa automat de sistem si in rest este si mai ambigua fara o motivare cu adevarat. Scrie doar ca am fost respinsa automat de sistem, ca am depus contestatie in termenul legal si conform cerintelor, dar nu scrie nimic in legatura cu ce am scris in contestatie sau o motivare reala (cum au primit toti colegii nostri – ex ca nu sunt pfa, data infiintare, cod caen, etc ceva real si punctual).
  Cred ca in cazul meu un avocat ar trebui sa desfiinteze cele 2 decizii de respingere spre a fi legal motivate, intrucat clar nu sunt.
  Personal voi trece la faza de protest, chiar daca nimeni nu se alatura.

 100. Buna dimineata,
  Da, am urmat toti pasii, inclusiv atasare pdfuri, semnarea fiecaruia si semnarea cererii. Apare de cand am trimis-o pana acum ca „transmisa”. Probabil ca si la cererea initiala se va schimba in „respinsa” daca nu se intampla o minune sa citeasca bine ce am scris si documentele atasate si sa o accepte.

 101. Gheorghe, sigur ai finalizat trimiterea contestatiei? Iti apare acolo la status ca e transmisa? Ca poate doar ai scris textul si nu ai descarcat-o sa o semnezi sau ai si descarcat-o ai si semnat-o, ai incarcat-o dar nu ai dat click pe avion sa o si trimiti.

 102. Au trecut 15 zile lucratoare dupa depunerea contestatiei. Oare sunt singurul fara raspuns la contestatie? Stiu persoane care au depus la o sapt dupa mine si au raspunsuri la contestatii. Stau zilnic inca sa imi pierd timpul sa tot verific (chiar si in zilele nelucratoare) si nu mai stiu pe nimeni fara raspunsul final.

 103. salut Mihai si eu sunt in aceeasi situatie, ma poti ajuta? am Pfa infiintat in 21.10 si am aplicat in 16.10 motov pentru care m-au respins, acum ma gandesc la formularea contestatiei

  1. @ADI, salut.Am postat si mai jos intr-un comentariu cum am formulat contestatia. A fost Acceptata, intre timp am primit si contractul semnat de MEEMA, mai astept doar sa intre banii in cont. Am scris asa in contestatie (poti modifica textul sa se potriveasca pt situatia ta).

   „Va rog sa reevaluati cererea mea. Am citit articolele mentionate in Decizia de respingere, din OUG și Procedură. Nu este mentionat nimic legat de data infiintarii. Subliniez partea „cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020.” Am inceput activitatea in noiembrie 2019, iar la momentul semnarii contractului de finantare o sa am chiar mai mult de 1 an de activitate. Conform OUG si Procedurii consider ca sunt eligibil.”

   Sper sa iti fie de folos, si mult succes! Sa nu uiti sa depui contestatia in termenul limita.

   1. Cristian T.

    @MIHAI B., dupa ce primim contractul semnat de la MEEMA, nu mai avem nimic de facut decat sa asteptam banii, corect? Sau mai trebuie sa facem ceva? Ideea este ca mie inca nici acum nu mi-au deschis contul de microgrant cei de la BT, tot astept, ma gandesc ca il vor deschide acum pe baza contractului si listei actualizate de la minister.

    Multumesc!

    1. @Cristian T. Salut! Trebuie doar sa asteptam. Eu am contactat banca (BT) si mi-au spus ca o sa deschida ei contul de microgrant cand primesc notificare de la minister. Si am fost sfatuit sa introduc IBANul contului de PFA. Asa am primit contractul, l-am semnat si l-am primit semnat. Mai avem doar de asteptat. 🙂

 104. Bună seara,

  Astăzi în sfârșit am primit răspuns la contestație, după 20 de zile.
  A fost respinsă cu o motivare complet amuzantă (pe lângă lege și obiect).
  Cererea a fost respinsă pentru cod CAEN necuprins în Anexa I. Atât și nimic mai mult,

  Am răspuns în contestație, la obiect, explicând că acel cod CAEN introdus automat de sistem în cerere este greșit și codul meu real este 7430, ceea ce se poate verifica la ANAF.

  Respingerea contestației s-a dat răspunzând unei alte probleme, afirmând că nu figurez înscris la registrul comerțului.
  Problema profund ilegală este că mie nu mi s-a oferit posibilitatea să contest aspectul liber profesionist / PFA înregistrat la Reg.Com. pentru că nu de aceea mi-a fost respinsă cererea.
  Altfel spus, mi-a fost îngrădit dreptul de a contesta, fără a mai avea altă cale de atac administrativă,

  Copii ăștia nu pricep nimic de nimic din lege dar au pretenția să umpli pagini întregi de trimiteri la lege în 1500 de caractere sau câte or fi.

  Un alt aspect hilar este că motivarea se adresează unei alte persoane. Deși în preambul apare numele meu, atunci când motivează respingerea se adresează unei colege traducătoare (LP aut Min.Just.) pe care au verificat-o la Reg.Com. și au constat că nu figurează acolo. Au făcut un model și din când în când uită să schimbe numele peste tot 😉

  Nicolae
  (Trad.Aut.Min. Just – Profesie Liberală)

 105. Traducator autorizat

  @traducatori autorizati,
  Propunere protest impotriva discriminarii profesionale: sa purtam banderola la brat pe care sa scriem pe scurt de ce protestam. Ar trebui sa o purtam la instante, procuraturi, politie, politia de frontiera, penitenciare, notariate, case de avocatura, birouri de stat si particulare, banci si alte institutii unde ne insotim clientii.
  Daca aveti prieteni, avocati, contabili, procurori, bancheri sau clienti dornici sa ne ajute alaturandu-se abordati-i. Daca aveti relatii cu presa, abordati-i sa ne facem protestul cunoscut.
  Daca ii/if vor sa se alature, faceti la fel pe unde puteti.
  Cine stie cine ne aude strigatul, chiar daca nu este unul deranjant si ne ajuta sa ne castigam dreptatea.

  Cine mai are idei imi poate scrie pe ii.if.liberprofesionisti@gmail.com
  Sper ca nici de aceasta data sa nu fie sters comentariul.
  Mult succes si sanatate tuturor!

 106. Am ajuns si eu la a 14 zi lucratoare fara raspuns la contestatie (sunt legi si reguli prin alte parti ca automat la asa o intarziere se admit contestatiile, chiar daca erau neintemeiate – nu imi fac iluzii ca va fi raspunsul altul decat respins, decat daca cineva le atrage atentia ca fac niste ilegalitati)

 107. Marita jascu

  @Constantin.Buna ziua.Spuneti mi va rog ce alt program de finanțare pot accesa ca PFA să mi pot continua activitatea de comerț ptr că mi a fost respins proiectul privind obținerea micrograntului de 2000 euro.Multumesc

 108. IONASCU THEODOR

  buna ziua,
  pe ce site trebuie sa ma loghez pentru a obtine Microgranturi de 2000 euro nerambursabili pentru capital de lucru;

 109. Referitor la datele ce trebuie cuprinse in raportul de progres, completam numai pozitiile care au informatii ; daca nu exista contract nu scriem nimic, la fel daca nu am dat numar de OP

 110. Buna!
  Intrebare pentru ce care deja au achizitionat mijloace fixe cu banii din masura 1 (laptop, aparatura, utilaje, etc):

  Ati incheiat si contract de furnizare de bunuri cu furnizorul de la care ati cumparat?
  Daca nu, ce veti trece in raportul de progres in coloana „Contract nr […]”?

  1. da, am vorbit inainte sa cumpar produsele la relatii clienti si au semnat un contract pe care l-am redactat anterior.

 111. Ma gandeam sa nu ne trezim ca ne cer ceva bani inapoi….”Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare”. Ne putem astepta la orice….

 112. @Ancuta
  Eu nu am făcut nimic momentan.
  Multi spun ca aia nu e necesara la acest microgrant.

  Poate vom mai afla între timp ceva sigur.

 113. Nu am primit inca un eventual contract de semnat. Si da, cred ca cererea mai poate fi respinsa din moment ce a fost transmisa spre reevaluare, dar sper sa o admita.

 114. Motivul respingerii a fost ca nu am cod CAEN eligibil si am aratat ca am codul CAEN 7430 (traducator) si este o eroare in baza lor de dtate.

 115. Traducator autorizat in asteptare raspuns la contestatie

  @Calin,
  Deci contestatia admisa dar cererea inca nu? Adica inca o mai pot respinge? Sau v-au si aprobat cererea?
  Ce ati scris in contestatie?

 116. @ANCUTA
  Legat de raport am înțeles ca va apărea pe platforma.

  Eu am cumpărat pe baza unei facturi proforme si am primit apoi factura fiscala odată cu produsele.

 117. Buna seara…revin cu intrebarea : ce ati facut referitor la pct 11.1 si 11.3 din procedura? unde gasim anexa 8?

 118. Bună seara,

  Pentru cei ce au făcut plățile și au fost nevoiți sa mai pună din fonduri proprii, ce suma trebuie sa trecem la raportul de progres în partea de la final, plus suma rămasă?!

  Mulțumesc și o seara buna!

 119. Mie astazi mi-a venit cererea de admitere a contestatiei pentru pfa traducator autorizat. Mi-au trimis cererea la reevaluare.

 120. Traducator autorizat in asteptare raspuns la contestatie

  Eu sunt infiintat si am activitate din 2013, dar cred ca atata vreme cat nu au specificat pfa de la paragraful c) (daca nu ma insel acela este cu pfa si cmi implicati in…., ei trebuie sa aplice ce scrie, respectiv toti pfa.
  (Apropo, bancile asa au interpretat, la fel si pe alte site-uri, adica si pfa de la b) si pfa de la c)).
  Deci luptati-va pana la capat ca trebuie sa va dea micrograntul.

 121. @MIHAI B. eu prin exprimarea PFA/CMI interpretez ca se refera doar la entitatile de la Art 5.alin(1) lit.c) si nu si la PFA-urile de la lit.b). In situatia in care exceptia ar fi pentru toate PFA-urile (si de la lit.b) si se la lit.c)), nu vad de ce ar fi discriminate ONG-urile aflate langa PFA-urile de la lit.b).
  Poate ai nimerit peste cineva care a dorit sa interpreteze favorabil acel PFA/CMI, dar la altii nu stiu daca s-a interpretat asa.

  1. @ALIN, inteleg interpretarea ta. Dar totusi este o interpretare. Cat de greu ar fi fost pentru ei sa scrie „Cu exceptia PFA/CMI de la Art 5.alin(1) lit.c) (care au fost implicati in chestii legate de Covid)”? Cred ca daca asta ar fi vrut ei, ar fi mentionat.
   Eu personal cred ca e vorba de toate PFA-urile la acea exceptie. Chiar am mai intalnit colegi in situatia asta. Si am primit contractul pana la urma, si nu sunt singurul. 🙂
   Toate cele bune!

 122. Traducator autorizat in asteptare raspuns la contestatie

  Scrieti aceeasi regiune de dezvoltare declarata la depunerea cererii de finantare.

 123. Buna ziua,

  intrebare pentru cei ce au folosit fondurile si au finalizat si Anexa 8 , ce ati scris la :
  Locaţii de implementare ale proiectului
  Regiunea de dezvoltare

  Multumesc pentru ajutor !

 124. Ieri au fost 12 lucralucratoare dupa depunere contestatie. Niciun raspuns. Facut printscreen cu toate din cont sa nu se poata sustine ca au raspuns in termenul legal sau ca eu nu am trimis clarificari sau contract semnat in termenul legal.

 125. Andrei Elena

  Multumesc tare mult pentru informații! Normal era ca in primul mail pe care l-au trimis, spunând ca cererea a fost aprobată sa spună ca pentru semnarea contractului trebui sa accesam platforma lor in timp de 5 zile! Oricum am înțeles ca mulți au avut acesta problema pentru ca noi intram zilnic sa verificăm mailul.

 126. ADRIAN FLORIN MARCU

  Andreea Elena, Asa am patit si eu. Contractul a fost generat automat si incarcat in aplicatie. Trebuia sa primim un mail de atentionare a acestui lucru,conform ordinului nr.2989/2020 ca sa stim ca contractul a fost generat. Nu l-am primit si am depasit termenul cu 2 zile, ceea ce a dus la anularea contractului si pierderea finantarii. Degeaba am facut contestatie. Nici nu i-a interesat ce am scris in ea. Au repetat ca am depasit termenul de 5 zile pt. semnarea contractului, contestatie respinsa.
  Incercati si faceti contestatie in care precizati ca nu ati fost notificati la generarea contractului conform ordinului nr.2989/2020 de aceea termenul a fost depasit. Poate cei care se ocupa de contestatie voastra stiu sa citeasca si rezolva corect contestatia, dandu-va castig de cauza. Contestatia mea a fost analizata la Craiova , ca de ei apartin ca si zona. Succes!

 127. In articol se specifica faptul ca PFA-ul trebuie sa fi avut activitate economica minim 1 an calendaristic inainte de depunerea cererii de finantare.
  Deci, daca cererea a fost depusa (de ex.) pe 1 Oct 2020, atunci PFA-ul trebuia sa fi fost infiintat si sa fi avut activitate cel putin din data de 1 Oct 2019. Altfel nu avea 1 an calendaristic de activitate si nu era eligibil pentru microgranturi.
  Exceptia cu infiintarea pana la 1 Feb 2020 era pentru PFA/CMI – urile care au avut legatura cu pacientii diagnosticati cu COVID-19

  1. @ALIN Eu am avut PFA infiintat in noiembrie 2019, si am depus cererea in octombrie 2020. Deci nu am avut un an complet. Desi am primit ”Respins” initial exact pe motivul legat de data infiintarii, in urma contestatiei am primit ”Aprobat”. Textul de lege spune asa „au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020.”
   Deci legat de Exceptia pt PFA nu este mentionat nimic ca trebuie sa fi avut legatura cu orice activitate legata de Covid. Si nici de data infiintarii nu este mentionat nimic, pt PFA. Doar legat de data inceperii activitatii, cel tarziu 1 februarie 2020. De asta m-am legat in contestatie, si mi-au dat dreptate.

 128. Marita jascu

  @Andrei Elena.Nu mai are nici o șansă.Ei caută doar „noduri in papură” cum vine vorba.Au un chef să ne ajute.Exact ca mama vitregă.

  1. Andrei Elena

   @Marita Jascu neavând experiența, noi verificăm zilnic mailul, dar nu ne-am gândit ca trebui sa accesam platforma atât timp cât noi am primit un rasp pe mail am zis ca următorul tot acolo va fi! păcat ca nu au fost mai expliciți pentru toată lumea. Oricum mulți au avut acesta problema!

 129. @Mandru Lucian Eu am depus in contul de microgrant suma necesara completarii, din contul de PFA. Am incercat operatiunea si de pe persoana fizica, dar nu a functionat. De acolo, am platit factura integral.

 130. Andrei Elena

  Buna ziua! Am și eu o întrebare! soțul meu are pfa, a primit mail pe data de 21 Decembrie ca cererea a fost aprobată și aștepta un alt mail in care sa primesca contractul ca sa îl semneze.
  Ieri 06 Ianuarie a primit mail ca dosarul a fost respins. Nu a știut ca avea 5 zile la dispoziție pt a semna contractul. Oare exista vro șansa pt aprobare? Multumesc

 131. Salut Mihai. Am primit si eu azi respingere, motivul ca si la tine, legat se data infiintarii. Respingere automata. M-am uitat pe articolele respective, mentionate in respingere, si nu scrie nimic e data infiintarii. Exact ce spuneai si tu, si asta citisem si la inceput cand am depus, e specificat ca pentru PFA data inceperii activitatii poate sa fie pana in februarie 2020. Cum ai formulat contestatia? O zi buna.

  1. Salut Radu! Am scris asa:

   „Va rog sa reevaluati cererea mea. Am citit articolele mentionate in Decizia de respingere, din OUG și Procedură. Nu este mentionat nimic legat de data infiintarii. Subliniez partea „cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020.” Am inceput activitatea in noiembrie 2019, iar la momentul semnarii contractului de finantare o sa am chiar mai mult de 1 an de activitate. Conform OUG si Procedurii consider ca sunt eligibil.” Am incercat sa fiu cat mai scurt si mai clar in limita caracterelor. Nu am atasat niciun document. Sper sa iti fie de ajutor si sa fii acceptat in urma contestatiei.

  2. Ca sa vedeti cata dezorganizare…

   Pe 4 ianuarie am primit email (dupa contestatie) „Salut. Cererea de finanțare … a fost acceptata in urma evaluarii”.
   Azi, pe 8 ianuarie am primit email „Salut, Contestația aferentă cererii de finanțare depusă….a fost acceptata.Cererea va intra în reevaluare.”

   In mod logic, primul email ar fi trebuit sa fie legat de contestatie ca a fost acceptata si apoi ca a fost aprobata cererea. Asa ce sa mai inteleg? Ca dupa ce am primit email ca a fost Acceptata cererea de finantare, acum exista posibilitatea sa nu mai fie? :))

   1. Cristian T.

    @Mihai B., am primit si eu azi acelasi email. Vezi ca la sectiunea Contractare pe platforma ti-a aparut contractul, dupa introducerea IBAN-ului vei putea semna contractul si il vei putea semna iar apoi poti trimite inapoi ca sa-l semneze si ei.

    Bafta!

 132. Mica statistică: am depus pentru 5 entități, 3 contracte plătite (2 PFA și 1 SRL)… respins un II …un SRL in stadiu inițial „transmis”

  1. Salutare lume faina si la multi ani! Am si eu nevoie de un mic sfat daca ma poate ajuta cineva. :). Suma produselor care doresc sa le achizitionez, depaseste suma micrograntului (cu 5.05 lei), oare cum trebuie procedat. Multumesc mult!

 133. am intrebat la CEC cati au primit banii.intrebati si voi la banca la care aveti contul „de grant”.

 134. Imi este clar ca asta va fi raspunsul lor final, desi ma rog desigur sa nu fie asa. Insa cinstit stiu cazuri de pfa inregistrati la reg com care super indeplinesc toate conditiile, care nu au primit raspuns pe site, dar telefonic li s-a spus fara vreo verificare ca sigur li s-a respins cererea (ceea ce fie este o eroare, vor face contestatie si vor primi micrograntul, fie functionarii fac un abuz si mai mare).
  Acum noi stim bine ce suntem, la sesiunea urmatoare daca va mai fi vom fi nu doar noi si tehnicienii dentari in situatia aceasta ci si contabilii adaugati in anexa 1 ulterior.
  Parerea mea este ca trebuiau sa ne dea de la inceput fiind caenuri de meserii reglementate clar prin legi speciale in principal si doar secundar cei scutiti de aplicarea legilor speciale.
  In legile care definesc pfa-urile (si ii/if) se specifica clar ca noi suntem persoane fizice autorizate care exercita activitati independente profesii libere/liberae aici difera in diverse legi si chiar articole specifice, dar care suntem exceptati de la inregistrarea la primarii si reg com avand un statut special, mai restrictiv de autorizare.
  Asta vom sustine la CCR, la Inalta Curte (dezlegare la interpretarea legii), la Curtea Europeana etc legat de interpretarea 1. Gresita 2. Discriminatorie

 135. @Gabi, eu sunt cea care a primit cererea de clarificare. Ulterior, la raspunsul meu (acte justificative transmise), nu am mai primit niciun raspuns. Am sunat la numarul indicat in aplicatie si mi s-a spus ca solicitarea mea a fost respinsa pentru ca nu sunt PFA. Daca sunt PFA, trebuie sa depun acte justificative de la Registrul Comertului care sa indice clar denumirea PFA si codul CAEN. Daca nu am inregistrare de la Registrul Comertului, NU sunt PFA si functionez aproape in ilegalitate. Te doare mintea….

  Deci, nu, suntem toti in aceeasi oala, din pacate. 🙁

 136. Am deschis emailul pt cei care doresc sa ne adunam dupa respingeri

  ii.if.liberprofesionisti@gmail.com

  Sper sa nu se stearga postarea

  Apropo sper ca intelegeti ca nu va costa nimic sa ne organizam.
  Daca suntem mai multi si decidem sa apelam la avocati vom discuta impreuna detaliile. Dar mai putem face si alti pasi inainte.

 137. Buna Silviu.Poti te rog sa-mi spui daca ai avut factura proforma pentru laptop? Sau furnizorul ti-a dat direct factura ? Poti te rog sa-mi spui numele furnizorului, pentru ca eu nu am gasit pe cineva sa vrea sa faca direct contract si factura.Multumesc!

 138. Traducator respins

  Aceasta interpretare a celor care „evalueaza” cererile de microgranturi este discriminatorie, ar trebui sa ne adresam in numar cat mai mare ( ma refer la traducatori) in prima faza sa facem contestatii in aplicatie si apoi mail la petitii@economie.gov.ro sa solicitam lamuriri in legatura cu abordarea fata de aceasta categorie profesionala a noastra, traducatorii, care in mod clar am fost afectati de situatia din anul 2020 si conform interpretarii functionarilor nu ne incadram in niciun fel. Daca nu avem dreptul sa primim micrograntul de ce au pus codul CAEN pe care lucram noi in anexa 1?
  Cu raspunsurile primite la contestatii sa ne adresam la CNCD, pentru ca este o discriminare pe fata.
  „Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare.
  Criteriile stabilite de legislatia romaneasca sunt:

  …….

  • precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice”.
  Aceasta balbaiala in legatura cu incadrarea noastra, noi nefiind nici cai nici magari, e absurda.
  Eu personal am scris la Ministerul Economiei si astept raspuns am mentionat in baza art.7 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, iar la contestatia facuta in aplicatie nu mi s-a raspuns de mai bine de 14 zile. Daca vom scrie cat mai multi, poate reusim ca sa atragem atentia macar. Daca stam sa ne plangem unul altuia pe acest forum cred ca nu ne putem astepta sa se intample ceva bun. Oricum nu avem nimic de pierdut!

 139. Toti traducatorii autorizati de care stiu (deci caen 7430) am fost respinsi (inca nu avem raspuns la contestatie), cu exceptia unei doamne care a primit cerere de clarificare si nu a primit inca raspuns.
  Sunt f curioasa daca a fost macar 1 traducator neautorizat (deci cei nescutiti de inregistrare la primarie si reg com care nu au autorizatie de la MJ) care a cerut micrograntul.
  Ca si contabilii si tehnicienii dentari, majoritatea traducatorilor sunt cei autorizati, deci neinregistrati la reg com, care avem doar cif nu si acel J. deci singurii traducatori sever afectati de faptul ca inca nu sunt zboruri cu diverse tari, ca birourile statului au tot fost inchise, cazinouri hoteluri etc, dar obligati sa ne punem sanatatea si siguranta in pericol la procuraturi, instante, politie, etc ca sa nu ne pierdem autorizatia, nu primim micrograntul dar cei neautorizati primesc.
  Ca cica cei neautorizati sunt pers fizice autorizate iar noi cei autorizati nu suntem persoane fizice sau nu suntem autorizati nu le e clar autoritatilor (adica o super aberatie ca suntem desigur pers fizice si desigur autorizati)
  Ca sa nu mai vorbim ca la banci platim comisioane pe juridic (ilegal cred), la inmatriculari auto me trateaza ca per jur (ilegal cred), la produse primim garantii reduse ca pers jur (ilegal cred), dar la anaf nu beneficiem de beneficiile unei pers jur (ex tichete vacanta, tichete masa, etc).
  Scuzati-mi ortografierea etc. Sunt si nervoasa si grabita

 140. @GABI: Multumesc pentru indicatii – ati avut dreptate. Motivatia respingerii in cazul meu a fost:

  „Nu se încadrează în categoria PFA/ONG-uri conform prevederilor pct. 3.2, alin. (1), lit. b) din Procedura de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, aprobată prin Ordinul nr. 2989/2020 “ 3.2. (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 130/2020”; ”

  Dar CAEN 7430 este in Anexa! Este cel putin frustrant .. De curiozitate, este cineva pe acest forum care a primit aprobarea solicitarii avand CAEN 7430 (traducatori autorizati)?

 141. Mi se pare ca intrati la cereri depuse, apasati pe nor parca e acolo si gasiti unde e recipisa si decizia de respingere motivata (daca e motivata – la mine e ambigua motivarea si nu am inteles de ce se leaga de fapt si de drept)
  Succes!

 142. Buna ziua, sunt traducator autorizat ca si dvs. (autorizatie de la MJ), iar astazi am primit acelasi gen de notificare – respingerea solicitarii de acordare a micrograntului. Desi in mesaj scrie ca se pot vizualiza motivele respingerii – nu am gasit nicaieri in aplicatie acest lucru! Am depus totusi contestatie – halucinant cum „rezolva” ei din pix unde ajung granturile.

 143. Buna seara, stie cineva cum se procedeaza in cazul in care contul bancar transmis initial a fost altul decat cel de microgrant? A mers mai greu deschiderea contului si am transmis initial contul firmei normal, asa cum era precizat intr-o nota informativa pe site. Acum banca zice ca eu trebuie sa trasnmit la banca iar ministerul (callcenter) ca banca trebuie sa trimita la minister….

  Multumesc anticipat

 144. A 10-a zi lucratoare si niciun raspuns la contestatie. Daca macar as sti ca se uita cu atentie la legislatie si la documentele trimise ca sa imi dea un raspuns in consecinta favorabil, as sta oarecum linistit.

 145. Buna ziua, ati facut anunt public si ati achizitionat emblemele conform pct-ului 11.1 si 11.3 din procedura?

 146. Vali Tudorache

  Am sunat la Ministerul Economiei și mi s-a spus ca va apărea în aplicația MEEMA o rubrica pentru încărcare raport progres!

 147. Buna ziua si la multi ani,

  PFA 2356 , am primit astazi aprobare , automat si contractul.

  numai bine tuturor.

 148. Stiti ceva de Anexa 8 unde se completeaza? Am verificat pe aplicatie si nu apare nicaieri unde putem incarca raportul de progres. Probabil trebuie sa mai asteptam pana apare acest modul ?

 149. Salut. In accesi situatie sunt si eu, nu am primit pana acum niciun raspuns, dar ma astept sa fiu respins, am data de infiintare Ianuarie 2020. Ce ai scris in contestatie de ti-au aprobat cererea? Multumesc.

  1. @RADU Salut. In cazul meu, data de infiintare a fost in noiembrie 2019. În contestație m-am legat strict de ce am primit în Decizia de respingere automată, „societatea nu este eligibilă deoarece nu îndeplinește condiția privind data înființării conform Art. 6 (1), lit. a din OUG 130/2020 coroborat cu Art. 3.2 (3) lit. a din Procedură”. Am citit cu atenție articolele menționate din OUG și din Procedură și am observat că nu este scris absolut nimic legat de data înființării. Ba mai mult, legat de PFA este menționată o excepție, că data începerii activității poate să fi fost până în februarie 2020, sau ceva de genul.

 150. Salutare tuturor!
  Initial am fost declarat respins (un motiv legat de data infiintarii), am depus contestatie in aceeasi zi cand am primit respingerea, si azi am primit email ca in urma evaluarii cererea mea a fost aprobata. Va doresc mult succes si sa aveti si voi raspunsuri favorabile la contestatii. 🙂

  1. @Mihai B. ti-a aparut si contractul in sectiunea Contractare? Sunt si eu in aceeasi situatie, in data de 27.12.2020 am primit email si notificare pe platforma cum ca cererea mea a fost aprobata dupa contestatie insa nici pana in ziua de azi nu am primit contractul.

    1. Deci suntem amandoi in aceeasi situatie. Contestatiile au fost acceptate insa nu am primit inca contractul. Am dat nenumarate telefoane, din pacate nimeni nu a putut sa-mi dea o explicatie clara de ce nu am primit pana acum contractul.

 151. @Sabina,
  La multi ani , tie si tuturor de aici , si nu numai,

  asa mi s-a spus si mie pe data de 31.12 la telefon , tot de la call center, insa , diferenta este ca eu sunt PFA cu cod caen in anexa 1 , foarte multi colegi cu acelasi cod ,nu numai ca au primit aprobarea, ci si contrat + bani , insa eu ” oaia neagra ” am primit raspuns ca a fost respins dosarul ( bine ,raspuns doar verbal ) nimic in aplicatie , momentan.
  acum nu ramane decat sa asteptam !

 152. Buna ziua si La multi ani!

  Nu am primit niciun fel de raspuns in aplicatie, iar astazi am sunat la call center.
  Bineinteles, mi s-a spus ca solicitarea de acordare a micrograntului a fost respinsa pe motiv ca traducatorii autorizati care detin CIF NU sunt nici SRL-uri, nici PFA-uri. Suntem undeva intre iar angajatii statului roman NU stiu ce suntem, de fapt, cum functionam, si de ce nu suntem inregistrati la Registrul Comertului.

  Mi s-a spus ca pot face contestatie, dar sa astept sa primesc decizia de respingere in aplicatie. Poate in 2022 o sa o si primesc.

  Superb! (Cititi aici cuvantul cu f****.)

 153. Ruxandra Gradinaru

  @Marius_
  In cerere apare codul caen 7410 – Activitati design specializat. Este codul principal al pfa-ului. Avand certificatul constatator inseamna ca este autorizat. Sper ca au gresit cei care au evaluat, altfel inseamna ca nu am fost in regula cu actele pfa-ului de la deschidere pana in prezent. Codul este in anea 1. Nu inteleg ce s-a inatmplat.

  1. Intr-adevar e foarte neobisnuita problema. Daca codul CAEN apare pe certificatul constatator atunci e autorizat. Iar codul 7410 apare ca fiind eligibil pentru microgranturi…

 154. Cristian T.

  Dupa nenumarate telefoane la diferite agentii am primit un raspuns din partea lor doar sa-mi inchida gura. Nimeni nu a putut sa-mi explice concret de ce nu am primit contractul in ciuda faptului ca cererea/contestatia mea a fost acceptata (mentionez ca am primit si Decizia de Acceptare). Singurul raspuns care mi l-au dat este ca trebuie sa astept …

  Cum zice colegul, poate la anu. Va doresc un an nou fericit tuturor!

 155. A 8-a zi lucratoare fara veste despre contestatie. Banuiesc ca la ora asta nu mai trimit nimic. Poate luni, poate noul an va aduce vesti bune si pt noi.

 156. Am o nelamurire.

  Vad ca foarte multe lume afirma ca e nevoie de un contract, chiar daca se achizitioneaza doar obiecte de inventar, sau mijloace fixe. De unde a aparut aceasta „regula/informatie” si cat de adevarata este?

  In procedura nu am vazut nicaieri sa se pomeneasca de contract, decat in cazul achitarii datoriilor fata de furnizorii de utilitati sau a chiriilor, caz in care trebuie specificat contractul in baza caruia se achita aceste datorii.

  Multumesc

  1. Da, procedura e destul de neclara in acest sens. In Anexa 8 se cerere Contractul de furnizare, dar nu se precizeaza ca nu poate fi vorba de contract de furnizare obiecte de inventar. Si atunci mai bine sa ai un contract pe care sa nu-l ceara nimeni decat sa nu ai un contract care sa fie cerut…

 157. Buna ziua!
  Stie cineva daca serviciile pentru contabilitate pot fi plătite din acest microgrant?

  Dar CAS si CASS rezultate în urma ajutorului de stat din martie-mai 2020?

  #Constantin ma poti ajuta cu un raspuns?

  1. Buna ziua! Serviciile de contabilitate intra la litera b) „datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit
   contractelor încheiate;”. Pentru CAS, CASS si impozit nu avem un raspuns clar, in scris. In opinia mea, CAS-ul nu se poate plati pentru ca este deductibil. Ar fi bine ca macar CASS si impozitul sa se poata plati.

 158. Bună ziua,

  Conform ultimei știri cum ca pentru măsură 1 nu ar mai fi nicio cerere de verificat, însă nu am primit nicio notificare.
  Am zis sa sun la call centre, iar o doamna muuult prea drăguță „nu am cautat în sistem dar va zic ca cererea dvs este respinsa”.. Trebuie sa menționez ca am un pfa cu cod caen în anexa 1?!si ca anul înființării fiind 2017?!

  Ce pot sa spune, decât sa avem sărbători fericite cu toții!

 159. Traducator autorizat in asteptare raspuns la contestatie

  Mi se pare strugator la cer ca au sustinut ca toti vom avea banii pana azi, iar ei inca nu au verificat macar pe toti cei clar eligibili, ce sa ne mai asteptam cei cu cereri de clarificare sau contestatii.
  Macar de maine traducatorii autorizati vom fi platiti legal, cu indexarea necesara, dupa 11 ani din care in multi am fost platiti sub nivelul stabilit de legea prin care suntem autorizati pt ca ministrii nu au facut ce le cerea legea sa faca anual.

 160. PFA, nr ordine pe la 15.000, încă niciun răspuns la cererea mea, deci am avut norocul sa nimeresc între ultimii 500 (1.6%) care inca nu au fost evaluați.
  Mai este cineva care nu a primit niciun răspuns?

 161. PFA, nr. ordine 3300+, astazi 30.12 am primit in sfarsit mail de confirmare a aprobarii cererii. Am semnat contractul si acum apare cu status „In curs de semnare la MEEMA”. Poate intra si banii anul asta 🙂

 162. 30 decembrie
  „Dosarele au fost repartizate la cele 9 agenții din subordinea ministerului pentru a fi procesate mai repede. Iar împărțirea s-a făcut pe calupuri. Astfel încât procesările nu s-au mai făcut în ordinea înscrierilor. Primii procesați au fost cei care erau la începutul calupurilor și nu neapărat cei care au solicitat primii. În momentul de față mai sunt aproximativ 500 de cereri de procesat pentru schema 1 iar banii au plecat deja în bănci, astfel încât, toți cei care au aplicat și au fost admiși vor primi banii”, a scris, pe Facebook, ministrul Claudiu Năsui.

 163. Cristian T.

  @Calin, contestatia mea pare a fi acceptata. Insa am sunat la ei deja de 2x azi si nu-mi poate da nimeni o explicatie de ce nu-mi apare butonul pentru generarea contractului. M-au pus sa le trimit capturi de ecran. Acum astept!

 164. Traducator autorizat in asteptare raspuns la contestatie

  @Cristian T.,
  Intrati pe site la MEEMA, de acolo intrati pe agentii regionale, unde veti gasi nr de tel si emailurile lor.
  In functie de nr de ordine al dvs de la inscriere ati fost arondat la una din ele.
  Pt un calcul aproximativ, au zis ca au impartit nr de cereri la 10 (9 agentii regionale + Bucuresti). Posibil insa sa nu fi impartit egal intre ele. Sunati la cea unde banuiti ca sunteti arondat si acolo poate va vor spune unde sunteti arondat. Inteleg ca a fost un astfel de caz pe acest forum.
  Succes!
  Corneliu P.

 165. @Calin
  Am vrut doar sa spun ca o actiune in justitie dureaza foarte mult, poate chiar ani de zile.
  Prin petitia catre noul ministru al economiei ma gandeam ca am putea afla ratiunea care a stat la baza excluderii II/IF si a profesiilor liberale, daca a existat vreuna. In cazul in care au facut pur si simplu cum au vrut muschii lor, putem sa-i acuzam de discriminare, pe langa o eventuala actiune in contencios administrativ. Cine stie, poate gasim mai multa intelegere si deschidere la noul ministru USR.

 166. Cristian T.

  Mulțumesc pentru răspuns Corneliu. Îmi puteți da un număr de telefon la care pot sa sun dimineața? Presupun ca nu e permis pe platforma, asa ca as fi recunoscător dacă mi-ați trimite un email la cristian_tabarca – yahoo.com.

  Mulțumesc!

 167. Traducator autorizat in asteptare raspuns la contestatie

  @Cristian T,
  Doar o presupunere, probabil va aparea contractul (dupa ce va aparea posibilitatea scrierii ibanului), dar ca sa nu apara tarziu, cred ca cel mai bine incercati cu sarut mana sa aflati la telefon unde sunteti arondat pt verificare si incercati sa aflati acolo ce e cu contractul.
  In plus salvati zilnic print screen/poze cu tot ce apare in contul dvs pe meema sa puteti divedi ca nu a aparut inca acel iban si contractul.
  Succes si multumim pt informatii.
  Corneliu P.

 168. Cristian T.

  In primul rand ar fi fost frumos sa utilizezi și tu prenumele sau chiar numele complet asa cum fac oamenii normali și civilizati. În al doilea rand îți înțeleg frustrarea și lipsa de încredere deoarece am simțit-o și eu când cererea mea a fost respinsa însă primul meu gând nu a fost sa caut un faptas printre rânduri și sa iau la mișto persoanele de aici. Consider ca modul în care mi te-ai adresat nu este prea potrivit deoarece ceea ce ai presupus tu putea sa nu fie adevărat, asa cum se și întâmplă defapt. Eu am mai folosit secțiunea de comentarii pentru a cere ajutor, poți verifica acest lucru dacă simți nevoia sa te convingi și poate în acest fel vei și vedea din întrebările pe care le-am pus ca vin de la un om simplu care la rândul lui avea nevoie informații.
  Asa ca să îți răspund mai pe înțeles, nu, nu sunt SRI-st. Nu m-a deranjat presupunerea ci atitudinea ta. Ca un mic sfat pentru viitor: cu o atitudine mai politicoasa vei avea doar de câștigat.
  Dar pentru ca mai sunt și alte persoane aici pentru care poate fi de folos aceasta informație, desigur îți voi răspunde cu placere la întrebări.
  În momentul în care am depus cererea pentru micrograme nu am avut posibilitatea de a aplica cu codurile CAEN secundare (care erau eligibile), pur și simplu nu apăreau pe platforma în momentul înscrierii. Asa ca a fost nevoie sa aplic cu codul CAEN 6202, care nu era pe lista de coduri eligibile. Asa cum știți deja, cererea mea a fost respinsa, iar în urma cu 12 zile am depus contestația. În primul rand am menționat ca nu am avut posibilitatea de a alege din codurile secundare în momentul înscrierii și am atașat certificatul constatator care atesta eligibilitatea codurile CAEN secundare.
  Eu consider ca cel mai relevant lucru în contestația mea a fost dovada clara, certificatul constatator.
  Sper ca aceste informații sunt de folos pentru voi iar în cazul în care ați pentru unii nu a funcționat aceasta metoda din păcate nu va pot ajuta cu mai mult deoarece nu sunt SRI-st.

  Și pentru ca totuși dupa aceste discuții eu am rămas nelămurit dacă cineva ma poate ajuta cu informația care am cerut-o despre contract as fi recunoscător:

  „… la sectiunea Contracte nu imi apare nimic, nici sa descarc nici sa depun nu pot nimic.

  Oare trebuie sa astept contractul din partea lor? Sau trebuia sa-mi apara direct la sectiunea Contracte?”

  Mulțumesc anticipat!

  1. si eu am fost in aceeasi situatie. Am depus in prima zi si primele ore (7000+) cand aplicatia lor avea o problema in sensul ca daca completai cererea alegand un CAEN secundar eligibil, aplicatia completa codul CAEN al activitatii principale indiferent daca era sau nu eligibil. Problema a fost remediat dupa vreo 7 ore dar eu trimisesem deja cererea la sfatul unei persoane de la relatii clienti cu care vorbisem inainte sa trimit cererea si am informat problema.

   Am primit o cerere de clarificare in care am trimis copie dupa rezolutie si cererea completata din nou (dupa ce am vazut ca au reparat problema la aplicatie am refacut cererea dar nu am mai putut sa o trimit din cauza ca aveam cererea initiala incarcata). Am primit OK. Au trimis contractul si dupa semnare si banii.

 169. Ruxandra Gradinaru

  Salutare. Si eu am cererea respinsa pt PFA, motivul fiind ca nu am codul cen activat(nu este adevarat). Am sunat azi pe la agentiile care se ocupa de evaluari. Prima data la Brasov, doamna care a raspuns a fost draguta si m-a informat ca cererea mea a fost evaluata la agentia din Constanta. Mai departe am sunat la Constanta. Prima “doamna” care a raspuns a inchis apelul destul de repede, imediat ce am intrebat-o cum se numeste. Am incercat din nou. A raspuns o alta care a zis ca putem atasa contestatia daca nu ne incadram in 500 de caractere. Nici dansa nu prea dorea sa spuna cum se numeste. Urmeaza sa depun contestatia si o sa revin cun un update.

  O intrebare as avea. Daca pe certificatul constatator este mentionat codul caen pt care am aplicat inseamna ca este activat,nu? Cel putin eu asa stiu.. va multumesc!

  1. In cererea pe care ati trimis-o ce cod CAEN apare completat in tabelul de la Informatii cerere/Cod CAEN autorizat al activității penntru care se solicită AFN?

 170. @ Cristian T.

  Da-ne detalii despre situatia ta. Esti unicul care a primit raspuns pozitiv. Ce motiv ai avut la refuzul initial, ce ai scris in contestatie, ce au raspus exact.

 171. Cristian T.

  Buna tuturor,

  Initial cererea mea a fost respinsa, iar dupa ce am depus contestatie in urma cu 12 zile, spre fericirea mea azi am primit e-mail si notificare pe platforma cum ca cererea mea a fost aprobata.

  Acum dupa contestatia facuta avand cererea aprobata, voiam sa completez contractul si sa le trimit contractul semnat insa spre surprinderea mea, la sectiunea Contracte nu imi apare nimic, nici sa descarc nici sa depun nu pot nimic.

  Oare trebuie sa astept contractul din partea lor? Sau trebuia sa-mi apara direct la sectiunea Contracte?

  Multumesc!

  Seara frumoasa!

  1. Trebuie sa apara contractul in sectiunea Contracte. Il semnezi digital, il trimiti si astepti sa-l trimita si ei inapoi semnat (e semnat de mai multe persoane). Dupa cateva zile vei avea banii in cont.

 172. In cate zile lucratoare ati primit respingerile la contestatii? (Sau aprobarile daca a primit cineva)

 173. Nu se respecta procedurile!!!

  Nu ramane decat sa transmitem intr-un numar cat mai mare sesizari de nereguli pe https://www.fonduri-ue.ro/feedback/edit/, este portalul programelor finantate din fonduri UE din care face parte si programul la care am aplicat cu totii. Sa le aducem la cunostinta ce se intampla, si sa le cerem socoteala pentru incompetenta crasa de care dau dovada, functionarii publici care sunt platiti din banii dati de noi sub forma de taxe si impozite si mai mult decat atat au spor de 75% pentru ca lucreaza cu fonduri europene. Sa intrebam de ce nu se respecta procedurile si de catre functionarii publici nu doar aplicantii trebuie sa respecte termenele cu rigurozitate.Aceste sume de bani provin de la UE si nu sunt la discretia unor neaveniti. Nu exista transparenta in ceea ce priveste modul de evaluare, nu stie nimeni ce verificari se fac, nu da nimeni socoteala. Trebuie sa existe o cale prin care sa putem sa ne facem cunoscute nemultumirile.

 174. I-auzi Doamne! Unde scrie conditia asta de forma, ca de fond sunt convins ca nu s-au uitat si nu i-a interesat. Care forma in 512 caractere?! Cu greu am scris ce contestez unde sa mai scriu nume, data, adresa, calitate, legile pe care ma bazez etc! Serios mi se pare rau vointa premeditata si merita cei care au dat ordin pt aplicatir, care au facut-o si care au aprobat-o dosar si penal si civil.

 175. @Calin
  Trece pandemia pana la solutionarea unei actiuni in contencios administrativ… In plus, o eventuala cerere noua depusa in sesiunea a 2-a cred ca ar lasa actiunea fara obiect.

 176. Actiune in contencios administrativ trebuie formulat, in opinia mea. Nu te opreste nimeni sa faci si o plangere penala, dar cred ca va fi fara un rezultat si greu sa iti recuperezi banii in penal. O actiune in contencios administrativ este insa mai eficace daca vrei sa obtii cei 2000 euro. Daca vei avea succes in contencios administrativ atunci poti sa te adresezi si la Parchet, dar tot cu sanse mici.

 177. Mi-au respins sec cererile pentru doua II-uri, fara nicio motivatie, dar cu urarea de zi frumoasa!
  Eu propun sa-i adresam noului ministru al economiei o petitie colectiva. Daca au exclus intentionat II-urile si IF-urile, probabil au facut-o pentru ca au uitat ca si PFA-urile pot sa aiba angajati. Sau au dat cu zarul?

 178. @RUXANDRA

  Dacă pe mine mă întrebați, nu am de gând să mă adresez niciunei autorități românești,
  Am să mă adresez direct la Bruxelles (Înalta Poartă). Ei dau galbenii, ei trebuie să știe ce face beneficiarul cu banii lor.
  Problema nu e de a primi/nu primii cei 2000 euro care mi se cuvin de drept în temeiul legii.
  .
  Dacă e nevoie cheltuiesc eu suma aia numai pentru a se înțelege cât de cât de către slujbașii lui Vodă că nu pot face chiar orice pe lumea asta.

  Toată lumea deturnează fonduri UE la un anumit nivel. Dar chiar să iei și de la gura săracului este deja prea mult pentru Zenul meu

  Cumva trebuie să ne găsim și noi drumul către secolul ăsta, sau măcar către ăl trecut, nu putem rămâne la nesfârșit în epoca fanariotă. Eu tot nu pot să admit că suntem guvernați de un grup infracțional organizat compus din nelegiuiți la vârf care dirijează incompetenți la bază.

  Nicolae

 179. @SATAN

  Cum mă aștept să îmi respingă și mie contestația pe același criteriu, am luat deja legătura cu un avocat bun de drept internațional, cu care colaborez strâns, din Spania, ca să ticluiască jalbă către Înalta Poartă.

  Așa e tradiția multiseculara la noi la rumâni și nu o să mă dezic eu de bunele obiceiuri demult împământenite.
  În niciun caz nu o să mă duc cu jalba la slujbașii lui Vodă, că o altă vorbă la noi grăiește cum că „corb la corb nu-și scoate ochii”.

  De mai aflu ceva nostim, vă voi spune,
  Nicolae

 180. In raspunsul la contestatie, cei 2 oameni minunati din comisia speciala pt. raspuns la contestatii mi-au scris ca contestatia mea a fost depusa in termenul legal de 5 zile dar ca nu indeplimeste nici conditia de forma si nici nu indeplineste conditia de fond.

  Mai cum e asta. In 512 caractere (spatiile incluse) astia vor sa faci contestatia ca cel mai tare avocat, sa vii cu argumente in fapt si in drept etc. Regret ca nu am trecut in acel spatiu limitat doar ca mi-as dori sa le iau toata familia in cardan si sa le beau lichidul rosu (nu vinul) si sa le savurez inimile.

 181. Sunt convinsa ca vor da respins. Doar ca ne trebuie acel respins pt a actiona in instante. Pana atunci suntem legati de maini si de picioare conf cu ce mi s-a transmis de la reprezentanta ue a meseriei mele.
  Acum votul nu stiu cui l-ati dat… dar speram cu totii ca poporul nostru roman, cu ajutorul bunului Dumnezeu, sa faca alegeri mai bune pe viitor pt a nu distruge total tara pt generatiile viitoare de romani.

 182. Marita jascu

  @G Am primit răspuns la contestație ca fiind respinsă. Aveți răbdare încă un pic și veți avea și dvs palpitații.Odata ce au respins cererea cred cu tărie că nu i interesează nimic din ce am prezentat noi in contestație .Dau respins în mod automat și sunt fonduri europene.Sa nu ne mai mire nivelul scăzut de trai al marii majorități a populației că sunt interesați doar de propriile lor buzunare din păcate.Nu mai merită să le dăm votul ,să ne conducă în așa hal.

 183. A primit cineva raspuns la contestatie?
  La mine au trecut 5 zile lucratoare de la depunerea contestatiei si inca nimic…

  1. ADRIAN FLORIN MARCU

   Azi am primit si eu raspunsul la contestatie. RESPINSA! Din raspunsul pe care il scriu in respingere i-ti dai seama ca nici nu am citit motivele trecute de mine in contestatie. Am contestat respingerea pe motivul ca nu am fost notificat pe adresa de corespondenta, asa cum zice Ordinul Nr. 2989/2020 din 30 septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii, respectiv de la art. 6.7.(1) prima teză – „Pentru aplicanţii acceptaţi în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicaţia informatică va genera contract de finanţare (anexa nr. 2) care se va regăsi în front office şi va trimite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor descărca contractul de finanţare, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat în aplicaţie în maxim 5 zile de la primire.”

   Din cauza ca nu am fost notificat, nu aveam de unde sa stiu ca a fost incarcat contractul in aplicatie, si din aceasta cauza am depasit acel termen de 5 zile.

   Ei nu mi-au raspuns de ce nu am fost notificat ci doar au repetat acelas lucru ca si la respingere, ca am depasit termenul, deci contestatia respinsa.

   La modul cum analizeaza ( sau nu analizeaza) contestatiile, te intrebi daca cei pusi acolo sa ne ajute, sa ne informeze, sa ne spijine, sunt pregatiti profesional pt. asa ceva sau sunt tot oamenii partidului pusi pe niste posturi caldute si toate aceste situatii, pe care ar trebuii sa le rezolve respectand legislatia, sunt prea mult pt. intelectul lor.

 184. Alexandru ianos

  Salut, eu inca iau ajutorul de 4000 de lei de la stat pe Codul Caen de activitati fotografice, pentru ca nu mi am reluat activitatea. Mi s a aprobat micrograntul in valoare de 2000 de euro pe acelasi cod, pot cere in continuare ajutorul de la stat macar pe perioada de achizitii a programului? Pentru ca activitatea mea nu este reluata.Multumesc anticipat

 185. Buna ziua! Unde ati completat „raportul de progres”, fiindca eu nu am gasit in aplicatie aceasta sectiune. Multumesc!

 186. Ruxandra Gradinaru

  Buna ziua.
  Eu am numarul de inregistrare 20000 +.
  Cererea mea a fost respinsa deoarece evaluatorul sustine ca la momentul depunerii cererii nu aveam codul caen inregistrat.
  Eu am detin certificatul constatator de la registrul comertului si pfa infiintat in 2018.
  Este ceva in neregula? A gresit evaluatorul?
  Multumesc. Aveti cumva un model de contestatie?

 187. Marius Ceapa

  Buna seara,
  Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat. Am pentru PFA numarul de inregistrare 2400, nu am primit niciun raspuns, niciun mail, nimic. Am urmarit ocazional comentariile de pe aici, am vazut ca majoritatea au primit banii sau raspuns. Oare ar trebui sa sun? sa fac o contestatie? sa mai astept ? HELP!

 188. Sa nu uiti, Darie !

  Cei 1624 care nu au primit NIMIC – printre care ma numar si eu – avem o singura sansa : guvernul Citu sa nu uite sa prevada sumele necesare in bugetul pe anul 2021, asa cum s-a intimplat si guvernului Ponta …

 189. @cristian

  2800-3000 e numarul de ordine. Azi am primit raspuns. Am colegi care sunt 27.000+ si au primit din primele zile si altii care sunt mai „in fata” decat mine si inca nu au raspuns. Sper ca toate cele aproximativ 1.600 cereri ramase vor fi analizate pana pe 31.12.2020

 190. Eu cred ca este gresit raspunsul dvs. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevede foarte clar ca un act administrativ emis de o autoritate sau refuzul de a da curs unei cereri poate fi atacat cu contestatiie (procedura prealabila) iar persoana nemultumita de raspuns se poate adrsea instantei de contencios administrativ (Tribunalul de la sediul petentului).

 191. Buna ziua, revin cu intrebarea referitoare la anunt….cum ati procedat cu punctele 11.1 si 11.3 din procedura? Le-a aplicat cineva?

 192. Dupa finalizarea cheltuielilor, se poate inchide contul de microgrant ? Ca sa nu mai platim comisioane la banci ?

 193. Vali Tudorache

  Bună dimineața!Îmi poți trimite o poză de pe raportul de progres(sa vad cum se completează) la adresa valihobby1973@yahoo.com?Unde ai încărcat raportul?Eu am cumpărat un produs care depasea 2000 euro!Mulțumesc!

 194. Da, în lege scrie ca se poate. Asta dacă nu ești ca mine printre cei 1.624 de nefericiți care nu au primit răspuns încă.

 195. Stie cineva daca putem plati impozitul PFA din contul de microgrant prin ordin de plata? ( evident se va plati pentru CNP-ul titularului )

 196. Liber profesionist traducator autorizat respins

  1. Si produse vandute direct de la emag uneori pot fi platite doar cu card online
  2. Daca e magazin partener intotdeauna poate fi contactat direct daca e serios si aproape mereu este mai ieftin, uneori au si ridicare personala.
  Succes la cumparaturi!
  Craciun fericit!

 197. Și care este legătura cu retroactivitatea? Dacă procesau cererea atunci și o respingeau, da, era bun respinsă, dar o procesează de abia acum când deja e în vigoare o altă lege. Din păcate, interpretați situația juridică (în speță, neretroactivitatea) precum un contabil și la repezeală aș interpreta-o și eu la fel precum un inginer, dar am găsit interpretări ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în situații echivalente care privesc lucrurile altfel, respectiv se aplică noua reglementare pe principiul securității juridice, același din care izvorăște și neretroactivitatea.

 198. #Silviu a mers sa faci plata cu OP la emag? Eu cand aleg optiunea aceasta imi zice ca e indisponibila.

 199. Pentru informarea tuturor, inclusiv a @Constantin, așa cum Comisia Europeană a aprobat OUG 130/2020 prin decizia SA.58166 (am vrut să pun link-ul, dar n-a mai apărut deloc comentariul), și-a dat deja acordul (prevăzut la art. II alin. (2)) pentru modificările introduse de OUG 199/2020 prin decizia SA.59970.

  1. Comentariile cu link-uri sunt puse automat in moderare. Referitor la OUG 199 si aprobarea Comisiei Europene, exista principiul care afirma ca o lege nu se aplica retroactiv. Asadar, OUG 199 nu are nicio relevanta pentru cererile depuse in prima sesiune de alte forme de organizare ale profesionistilor – II, IF, Profesii Liberale. As fi vrut sa fie altfel, dar nu este.

 200. Aici nu este vorba despre energie pierdută, ci despre faptul că suntem ca cetățeni bătaia de joc a autorităților în țara asta. Dacă vrem ca pe viitor să nu mai fie așa, merită cheltuită energie și pentru 2 eurocenți, nu pentru 2000 euro. Plus că cei de la Bruxelles acordă acest sprijin și noi, care suntem și campioni la absorbția de fonduri europene, ce facem? Zicem: e prea puțin, nu ne trebuie?
  Și pentru mine legea e clară.
  1. Prin OUG 199/2020 au fost nominalizate explicit (atenție! nu adăugate, ci nominalizate explicit) și II/IF. Orice respingere ulterioară intrării în vigoare a OUG 199/2020 este nelegală.
  2. OUG 130/2020 art. 2 lit. l) PFA – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.
  3. OUG 44/2008 art. 2 lit. g) întreprindere individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.
  4. OUG 44/2008 art. 2 lit. h) întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii.
  Cel puțin pentru II treaba nici măcar nu e interpretabilă, definitiile PFA din OUG 130/2020 și II din OUG 44/2008 se suprapun aproape perfect; dacă II n-are salariați, e valabilă și continuarea „ce folosește, în principal, forța sa de muncă”. (Definiția din OUG 130/2020 e copiată literă cu literă din OUG 44/2008, dar, prin faptul că termenul a fost redefinit, se deschide portița de a include măcar și II în noțiune.)

  1. Dupa o conspectie atenta a pretului la mai multe site-uri, eMAG a fost cel mai ieftin pentru ce imi doream eu. Sunt profesionisti, intotdeauna am avut numai experiente bune cu ei. Ca mai sunt momente cand dau gres fata de unii, asta e, se mai intampla.
   Cel putin cu contractul, in doua zile m-au rezolvat, desi au zis ca nu stiu nimic despre acest microgrant si se vor interesa.

 201. SA SESIZAM NEREGULILE!!!

  Propun sa nu ne luam adio ci sa transmitem intr-un numar cat mai mare sesizari de nereguli pe https://www.fonduri-ue.ro/feedback/edit/, este portalul programelor finantate din fonduri UE din care face parte si programul la care am aplicat cu totii. Sa le aducem la cunostinta ce se intampla, si sa le cerem socoteala pentru incompetenta crasa de care dau dovada, functionarii publici care sunt platiti din banii dati de noi sub forma de taxe si impozite si mai mult decat atat au spor de 75% pentru ca lucreaza cu fonduri europene. Sa intrebam de ce nu se respecta procedurile si de catre functionarii publici nu doar aplicantii trebuie sa respecte termenele cu rigurozitate.Aceste sume de bani provin de la UE si nu sunt la discretia unor neaveniti. Nu exista transparenta in ceea ce priveste modul de evaluare, nu stie nimeni ce verificari se fac, nu da nimeni socoteala. Trebuie sa existe o cale prin care sa putem sa ne facem cunoscute nemultumirile.

 202. Buna ziua,
  Poate ajuta pe cineva informatiile urmatoare, asa cum m-au ajutat pe mine altele de pe acest topic:
  Nr. inscriere: ~3800
  Primit contract pe 16 dec., trimis imediat catre ei tot pe 16.
  Pe 18 am primit si contractul si banii.
  23.12 – bani cheltuiti (laptop + telefon) + completat raport de progres

  De asemenea achizitia a depasit 9679 RON.
  Am platit un produs intreg (laptop) celalalt produs diferenta (9679-laptop) prin ordin de plata, restul platii prin card la sediul furnizorului.

  La rubrica nr. contract am luat legatura cu furnizorul si i-am prezentat situatia. I-am cerut un contract de vanzare-cumparare cu numar si data. S-a rezolvat imediat.
  Pentru plata efectuata cu adaos din bani personali, am calculat TVA si pretul fara TVA pentru suma din ordin. Factura e pentru pretul intreg.

  Succes in toate. Multumiri domnului Constantin!

 203. Cine asteapta rapuns la contestatie sau e II / IF / Profesie Liberala si nu are raspuns si dupa raspunsul negativ crede ca rezolva cu o contestatie, va zic ca nu e asa. Toate contestatiile vor fi respinse. Am
  primit raspuns si din cum au formulat nu vor sa discute, sa analizeze, sa vada alte pdv, alte interpretari, ei repeta mecanic paragrafe din oug si procedura si ordinele lor care doar aproba procedura si oug si gata, ne fac idioti in fata si aia e.

  Nu va faceti speranta cu acele contestatii ca nu aveti cu cine discuta. Astia cand decid ceva, nu dau inapoi indiferent de ce se intampla. Nu ne ramane decat sa le uram de bine lor si familiilor lor. Zicea fostul ministru ca 1/2 din angajati sunt cu covid internati, sa speram la mai mare?

  Ce plangere penala sa le faci la astia? Pai tot noi picam poate pt. calomnie etc. si cand or sa trimita controale abuzive cine e 100% ca iese bine chiar daca are “farmacie”.

  Rezistenta e inutila. Doar urarile de bine pot face ceva. Offshore scrie pe noi. 600$ si ai firma americana in Dalaware cu taxe 0 daca nu faci profitul pe pamant american. Dezamagire totala fata de tot sistemul asta de rahat. Sper sa fir vaccinati toti obligatoriu rapid ca functionari publici “esentiali”.

  1. ADRIAN FLORIN MARCU

   Ai dreptate. Azi am primit raspunsul la contestatie: RESPINSA! Dupa raspunsul prin care au motivat respingerea mi-am dat seama ca nici nu au citit ce am scris acolo.

 204. 3100+ nici un raspuns. Cred ca lotul 3000-3500 a ajuns unde nu trebuie. Mai sunt si altii fara nici o notificare?

 205. Salut ! Ai gasit ceva legat de contract de achizitie ? Stiu ca trebuie neaparat si firma Emag in cazul meu nu stie nimic despre asta ! Mersi !

 206. @Constantin
  Cum adică nu se mai poate face nimic dacă a fost respinsă contestația? Nu mai există putere judecătorească în România? Nu mai trebuie respectate actele normative?
  @Leti
  Ne mai organizăm cu e-mail-ul acela sau v-ați dat bătută (ori ați primit banii și nu vă mai interesează)?

  1. Legea e clară din punctul meu de vedere. Unii s-au încăpățânat sa creadă ca e altfel. În plus, nu se merita atât energie pierduta pt 2.000 de euro.

 207. Salut! Eu sunt din Bucuresti, incadrat intre 1500 si 2000. Ieri am primit aprobarea si contractul. Ieri l-am semnat si tot ieri l-am primit inapoi semnat. Azi am primit banii in cont.

  O sa ajunga la toti la un moment dat.

 208. „In coloana contract se trec contractele de utilități sau contracte acolo unde este cazul. La produse achiziționate doar pe baza de factura se pune – sau scrieți nu este cazul. Răspuns de la 2 pers diferite din call center”

  Poate confirma cineva informatia asta?

  La masura 1 nu trebuie anunt in ziar.

 209. Buna ziua, despre punctele 11.1 si 11.3 din procedura Masurii 1, ne mai da cineva lamuriri? Cum ati procedat, ati dat anunt la ziar, ati achizitionat acele autocolante prevazute in Manualul prevazut in procedura? Aceste demersuri trebuie sa le facem inaintea efectuarii achiztitiilor?

 210. Alex